Patiënten

Actueel medicatieoverzicht

Neem altijd uw medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis! 
Voor een veilige behandeling in het ziekenhuis is het belangrijk dat uw zorgverlener weet welke medicijnen u gebruikt. Dit geldt voor polikliniek bezoek en voor opname in het ziekenhuis.

Wat is een actueel medicatie overzicht (AMO)?

Dit is een lijstje waarop alle medicijnen staan die u de afgelopen drie maanden heeft gebruikt. U kunt dit lijstje opvragen bij uw thuisapotheek. Op dit lijstje moeten ook medicijnen staan die u zonder recept heeft gekocht bij bijvoorbeeld de drogist of supermarkt. Ook allergieën moeten op dit lijstje vermeld worden.

Waarom is het belangrijk een actueel medicatie overzicht mee te nemen?

Het is belangrijk dat alle zorgverleners heel precies weten welke medicijnen u gebruikt. Dit kan namelijk invloed hebben op de manier waarop u wordt behandeld. 
De arts en apotheker kunnen hun werk alleen goed doen als zij weten welke medicatie u gebruikt. Het actueel medicatieoverzicht is hiervoor de basis.

Telefonisch contact

Apotheek Maastricht UMC is te bereiken onder telefoon nummer 043-3871750