Patiënten

Geneesmiddelen bij opname en ontslag

Geneesmiddelen bij opname

Voor de arts is het belangrijk te weten welke medicatie u gebruikt. Wij vragen u daarom altijd een actueel medicatieoverzicht (AMO) mee te nemen. U kunt dit overzicht aanvragen bij uw thuisapotheek.
Tijdens opname in het MUMC+ levert de ziekenhuisapotheek uw medicijnen. In een enkel geval, bijvoorbeeld bij de anticonceptiepil of een oogdruppel, wordt gevraagd om uw eigen medicijnen te blijven gebruiken.
Uw geneesmiddelengebruik wordt bewaakt door controles van dosering, de wisselwerking tussen de geneesmiddelen en soms de bloedwaarden.
Vragen over uw geneesmiddelen of bijwerkingen kunt u stellen aan uw arts, de verpleegkundige of aan de apothekersassistente.

Geneesmiddelen bij ontslag

Bij ontslag uit het ziekenhuis bespreken wij met u de medicatie die in het ziekenhuis gestopt is, de medicatie die nieuw gestart is en de medicatie die thuis gebruikt moet worden. De dag voordat u naar huis gaat, komt op een aantal afdelingen een apotheekmedewerker bij u langs, om u te informeren over uw medicijnen.

Bij ontslag wordt een actueel medicatieoverzicht (AMO) op papier meegegeven. Ook kan de arts u een recept voor medicijnen geven. U kunt uw medicatie laten klaarzetten door de poliklinische apotheek van het MUMC+. Deze kan ook uw thuisapotheek op de hoogte brengen van de medicatie zodat u de medicatie door uw thuisapotheek laat klaarmaken.