Kosten en vergoedingen

De meeste kosten voor geneesmiddelen die u thuis gebruikt kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw ziektekostenverzekering. Neem hiervoor de gegevens van uw zorgverzekeraar mee, een pasje is meestal voldoende. In sommige gevallen kan er naar uw identiteitsbewijs gevraagd worden. De vergoeding is mede afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat uw zorgverzekeraar de kosten van geneesmiddelen vaak via uw eigen risico verrekent. Soms worden geneesmiddelen niet of slechts gedeeltelijk vergoed. In dat geval moet u de kosten zelf betalen. Wanneer u (een gedeelte van) de kosten zelf moet betalen informeren wij u hierover.

Dienstverlening 

Wanneer u een geneesmiddel op recept in de apotheek ophaalt, betaalt u ook voor dienstverlening.  Dit bedrag komt bovenop de kosten voor het geneesmiddel. De dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit:

  • controleren of u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt
  • controleren of de voorgeschreven sterkte en het voorgeschreven gebruik juist zijn
  • het klaarmaken van het medicijn

Krijgt u het geneesmiddel voor de eerste keer of is het vorige gebruik langer dan een jaar geleden? Dan geven wij u voorlichting over het nieuwe geneesmiddel. Dit noemen we het "begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel”.

Preferentiebeleid

Wat is preferentiebeleid?

De meeste zorgverzekeraars hanteren een voorkeursbeleid medicijnen. Dit beleid, ook wel preferentiebeleid genoemd, houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een groep van gelijke medicijnen (middelen met dezelfde werkzame stof en dezelfde dosering) een voorkeursmiddel aanwijst. Meestal gaat het om het goedkoopste medicijn in die groep. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval alleen dit 'preferente' medicijn, tenzij het medisch noodzakelijk is dat u een ander medicijn ontvangt en dit door de voorschrijver wordt aangegeven op het recept. Deze ‘medische noodzaak’ dient met medisch-inhoudelijke argumenten te kunnen worden onderbouwd.
Alle medicijnen worden gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt. Dit geldt ook voor het medicijn dat uw zorgverzekeraar heeft aangewezen voor vergoeding.
U kunt uw polisvoorwaarden of de website van uw zorgverzekeraar raadplegen voor meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Wat betekent dit voor u?

Apotheek MUMC+ houdt zich aan de regels van uw zorgverzekeraar. Wanneer uw zorgverzekeraar het preferentiebeleid hanteert, betekent dit dat u het preferente middel van ons ontvangt.
Wanneer uw behandelaar van mening is dat het medisch onverantwoord is dat u het preferente middel gebruikt, kan er bij uitzondering van het preferentiebeleid worden afgeweken. Dit kan alleen als er voldoende onderbouwing voor de ‘medische noodzaak’ bestaat. De apotheek controleert in opdracht van uw zorgverzekeraar of dit het geval is. Indien er geen of onvoldoende onderbouwing voor de ‘medische noodzaak’ bestaat, overlegt de apotheek met uw behandelaar.
Als de uitkomst van dit overleg is dat het preferente middel een onaanvaardbaar gezondheidsrisico voor u oplevert, dan krijgt u een vervangend middel van de apotheek en declareert de apotheek de kosten voor dit middel bij uw zorgverzekeraar.
Als de uitkomst van het overleg is dat er geen sprake is van een onaanvaardbaar gezondheidsrisico, dan kan de apotheek geen ander middel declareren bij uw zorgverzekeraar. De apotheek kan het door u gewenste middel wel aan u leveren maar u dient in dat geval de kosten zelf te betalen.

Tarieven

In avond, nacht (tussen 18.00 - 08.00 uur) en op zon- en feestdagen geldt een extra toeslag bij aflevering van geneesmiddelen.

Betaalmogelijkheden

U kunt aan de balie contant of met pin betalen. In sommige gevallen is het mogelijk om via bankoverschrijving te betalen.

Vragen

Voor vragen over de kosten of declaratie van uw geneesmiddel kunt u ons op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00  uur bellen: 043-3871750, doorkiesnummer 1.

Sluit de enquête