Professionals

Laboratorium/ TDM

Het laboratorium voert therapeutic drug monitoring (TDM) uit voor een groot arsenaal geneesmiddelen. Het TDM en Toxicologiecentrum geven adviezen over te volgen therapieën op basis van de gemeten waarden. Het laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie is per november 2017   ISO-15189 gecertificeerd. De ISO-15189-certificering vervangt de CCKL-accreditatie, waarover het laboratorium al sinds 2001 beschikte. Met deze ISO-accreditatie is het laboratorium helemaal klaar voor de toekomst.

Meer informatie over

 laboratorium Klinische Farmacie MUMC