Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Patiënten

Medicijnen laten ophalen door een ander

Het kan voorkomen dat u niet in staat bent om zelf uw medicijnen of medicatiegegevens bij ons op te halen. U kunt dan een familielid of bekende vragen om dit voor u te doen. Als u het goed vindt dat wij in zo’n geval uw medicatie (-gegevens) aan een ander dan uzelf meegeven, kunt u dit via onderstaande ‘Verklaring verstrekking medicatie (-gegevens) aan derden’ aan ons doorgeven. De ondertekende verklaring kunt u bij ons inleveren. Degene die voor u de medicatie (-gegevens) mag ophalen, dient altijd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

U kunt ook verklaren dat u het niet goed vindt dat wij uw medicatie (-gegevens) aan een ander dan uzelf meegeven.

Sluit de enquête