Ikorel

Actief ingrediënt: nicorandil

Nicorandil is een vaatverwijder.

Artsen schrijven het voor bij angina pectoris (hartkramp).

  • Nicorandil verwijdt de bloedvaten. Vooral de bloedvaten die naar het hart toe leiden. Hierdoor stroomt het bloed minder krachtig het hart binnen. Het hart hoeft dan niet zo hard te werken.
  • Bij angina pectoris (hartkramp).
  • Door het medicijn elke dag te gebruiken heeft u minder kans op een aanval van angina pectoris.
  • Meest voorkomende bijwerkingen tijdens de eerste weken dat u dit medicijn gebruikt: hoofdpijn, blozen, duizeligheid bij opstaan, hartkloppingen, misselijkheid en vermoeidheid.
  • De meeste bijwerkingen gaan binnen enkele weken over. Blijft u last houden? Overleg dan met uw arts.
  • Waarschuw meteen uw arts bij zweertjes op de huid, in uw ogen, in uw mond, op slijmvliezen of bij pijn in uw bovenbuik.
 • Angina pectoris

  Verschijnselen
  Angina pectoris (hartkramp) is een hartaandoening met aanvallen van pijn of een beklemmend gevoel op de borst. Deze pijn kan uitstralen naar de arm, kaak, hals of schouder. De pijn ontstaat vooral op momenten dat het hart harder moet gaan werken: bijvoorbeeld bij inspanning, stress, emoties, een zware maaltijd of bij de overgang van warmte naar kou.

  Oorzaak
  De belangrijkste oorzaak van angina pectoris is een vernauwing van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (de kransslagaderen). Hierdoor komt er minder bloed naar de hartspier, dus ook minder zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt de klachten.

  Behandeling
  Als u af en toe een aanval heeft, zal de arts in eerste instantie een medicijn voorschrijven om een aanval op te heffen. Als u meer dan 2 aanvallen van hartkramp per week heeft, schrijft uw arts medicijnen voor om de klachten te bestrijden. Meestal is dit een bètablokker, een medicijn dat de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt, terugbrengt tot een aanvaardbaar niveau.
  Als bètablokkers onvoldoende werken of als u ze niet mag gebruiken, kan de arts een calciumblokker voorschrijven, zoals nifedipine. Calciumblokkers verminderen de druk in de bloedvaten, waardoor het hart minder krachtig hoeft te pompen. Als u geen calciumblokkers verdraagt, kan de arts een nicorandil voorschrijven.

  Werking
  Nicorandil voorkomt aanvallen van angina pectoris. Het verwijdt de bloedvaten, vooral de vaten die het bloed náár het hart toe leiden. Daardoor staat er minder druk op het bloed dat het hart binnenstroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken en verbruikt minder zuurstof.

  Effect
  U merkt dat u minder aanvallen krijgt van pijn op de borst. U kunt meer lichamelijke inspanning aan en voelt zich minder snel vermoeid.
  Deze tabletten zijn niet geschikt om een acute aanval van angina pectoris op te heffen. Daar zijn andere, veel sneller werkende, middelen voor.
  De werking begint binnen een uur na inname en werking houdt ongeveer 12 uur aan.

  Lees meer over angina pectoris . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Kloppende, bonzende hoofdpijn. Bij mensen met aanleg voor migraine kan dit medicijn een aanval uitlokken.

   Deze bijwerking is meestal voorbijgaand van aard. Na een week heeft u er minder last van. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Vooral de eerste weken dat u dit medicijn gebruikt: duizeligheid, neiging tot flauwvallen en hartkloppingen.

   Vooral als u snel opstaat uit bed of uit een stoel. Dit ontstaat als de bloeddruk te snel daalt.
   Als u zich duizelig voelt bij opstaan, sta dan altijd rustig op uit bed of van een stoel. Ga bij duizeligheid even liggen en leg uw benen wat hoger, bijvoorbeeld op een kussen.
   Overleg met uw arts als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid.

  • Vooral de eerste weken dat u dit medicijn gebruikt: misselijkheid en braken.

  • Vooral de eerste weken dat u dit medicijn gebruikt: blozen en een rode huid.

  • Vooral de eerste weken dat u dit medicijn gebruikt: zwak gevoel of vermoeidheid.

  • Bloed bij de ontlasting.

   Raadpleeg uw arts als u dit merkt.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Zuurbranden, doordat het maagzuur makkelijker in de slokdarm komt. Mensen die last hebben van slokdarmontsteking hebben meer kans op klachten.

   Raadpleeg uw arts als deze klachten toenemen.

  • Maagzweren, darmzweren of hardnekkige pijnlijke zweertjes in de mond, in of rond de anus of vagina.

   Stop meteen met dit medicijn bij dergelijke zweertjes of bij pijn in uw bovenbuik en overleg met uw arts.

  • Spierpijn

  • Hardnekkige zweertjes op uw huid of slijmvliezen.

   Stop dan meteen met dit medicijn en raadpleeg uw arts.

  • Huiduitslag en jeuk.

  • Dubbelzien, oogontstekingen of zweertjes in het oog.

   Stop meteen met dit medicijn en raadpleeg uw arts bij zweertjes, als u last krijgt van uw ogen of als u moeilijk gaat zien.

  • Te veel kalium in het bloed. U merkt dit meestal zelf niet op. Een enkele keer kunt u hierdoor last krijgen van lusteloosheid en hartritmestoornissen.

  • Leverontsteking. Heeft u een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van uw oogwit of huid? Raadpleeg dan direct uw arts.

  • Overgevoeligheid voor nicorandil. Dit kunt u merken aan zwelling van uw gezicht, lippen, mond, tong of keel.

   U kunt hierbij erg benauwd worden. Ga in dat geval onmiddellijk naar een arts of Eerstehulpdienst.
   U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor nicorandil. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Neem de tabletten in op vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoe lang?
  Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden?
  De eerste dagen dat u dit medicijn gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

  alcohol drinken?
  Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als dit medicijn. U kunt daardoor wat last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De medicijnen sildenafil, avanafil, tadalafil en vardenafil. Als u deze medicijnen tegelijkertijd met nicorandil gebruikt kunt u plotselinge en lang aanhoudende lage bloeddruk krijgen. Neem bij pijn op de borst contact op met uw arts.
   Als u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt voor erectiestoornissen:
   • Heeft u nicorandil gebruikt en wilt u nu sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt.
   • Heeft u sildenafil of vardenafil gebruikt en wilt u nu nicorandil gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u nicorandil gebruikt.
   • Heeft u avanafil gebruikt en wilt u nu nicorandil gebruiken? Wacht ten minste 12 uur voor u nicorandil gebruikt.
   • Heeft u tadalafil gebruikt en wilt u nu nicorandil gebruiken? Wacht ten minste 48 uur voor u nicorandil gebruikt.
    Gebruikt u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil voor een andere aandoeningen, zoals pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen) of een vergrote prostaat? Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft hij een ander medicijn voor.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Meld het in elk geval uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stop niet in één keer. De dosering moet zeer geleidelijk worden afgebouwd. Anders heeft u kans op juist een toename van het aantal aanvallen van hartkramp.
  Stop of verander de dosering alleen in overleg met uw arts. Uw arts kan u dan nauwgezet controleren.

 • Nicorandil is sinds 1993 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ikorel in tabletten.

 • Ikorel Ikorel
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Nicorandil verwijdt de bloedvaten. Vooral de bloedvaten die naar het hart toe leiden. Hierdoor stroomt het bloed minder krachtig het hart binnen. Het hart hoeft dan niet zo hard te werken.
  • Bij angina pectoris (hartkramp).
  • Door het medicijn elke dag te gebruiken heeft u minder kans op een aanval van angina pectoris.
  • Meest voorkomende bijwerkingen tijdens de eerste weken dat u dit medicijn gebruikt: hoofdpijn, blozen, duizeligheid bij opstaan, hartkloppingen, misselijkheid en vermoeidheid.
  • De meeste bijwerkingen gaan binnen enkele weken over. Blijft u last houden? Overleg dan met uw arts.
  • Waarschuw meteen uw arts bij zweertjes op de huid, in uw ogen, in uw mond, op slijmvliezen of bij pijn in uw bovenbuik.
 • Angina pectoris

  Verschijnselen
  Angina pectoris (hartkramp) is een hartaandoening met aanvallen van pijn of een beklemmend gevoel op de borst. Deze pijn kan uitstralen naar de arm, kaak, hals of schouder. De pijn ontstaat vooral op momenten dat het hart harder moet gaan werken: bijvoorbeeld bij inspanning, stress, emoties, een zware maaltijd of bij de overgang van warmte naar kou.

  Oorzaak
  De belangrijkste oorzaak van angina pectoris is een vernauwing van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (de kransslagaderen). Hierdoor komt er minder bloed naar de hartspier, dus ook minder zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt de klachten.

  Behandeling
  Als u af en toe een aanval heeft, zal de arts in eerste instantie een medicijn voorschrijven om een aanval op te heffen. Als u meer dan 2 aanvallen van hartkramp per week heeft, schrijft uw arts medicijnen voor om de klachten te bestrijden. Meestal is dit een bètablokker, een medicijn dat de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt, terugbrengt tot een aanvaardbaar niveau.
  Als bètablokkers onvoldoende werken of als u ze niet mag gebruiken, kan de arts een calciumblokker voorschrijven, zoals nifedipine. Calciumblokkers verminderen de druk in de bloedvaten, waardoor het hart minder krachtig hoeft te pompen. Als u geen calciumblokkers verdraagt, kan de arts een nicorandil voorschrijven.

  Werking
  Nicorandil voorkomt aanvallen van angina pectoris. Het verwijdt de bloedvaten, vooral de vaten die het bloed náár het hart toe leiden. Daardoor staat er minder druk op het bloed dat het hart binnenstroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken en verbruikt minder zuurstof.

  Effect
  U merkt dat u minder aanvallen krijgt van pijn op de borst. U kunt meer lichamelijke inspanning aan en voelt zich minder snel vermoeid.
  Deze tabletten zijn niet geschikt om een acute aanval van angina pectoris op te heffen. Daar zijn andere, veel sneller werkende, middelen voor.
  De werking begint binnen een uur na inname en werking houdt ongeveer 12 uur aan.

  Lees meer over angina pectoris . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Kloppende, bonzende hoofdpijn. Bij mensen met aanleg voor migraine kan dit medicijn een aanval uitlokken.

   Deze bijwerking is meestal voorbijgaand van aard. Na een week heeft u er minder last van. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Vooral de eerste weken dat u dit medicijn gebruikt: duizeligheid, neiging tot flauwvallen en hartkloppingen.

   Vooral als u snel opstaat uit bed of uit een stoel. Dit ontstaat als de bloeddruk te snel daalt.
   Als u zich duizelig voelt bij opstaan, sta dan altijd rustig op uit bed of van een stoel. Ga bij duizeligheid even liggen en leg uw benen wat hoger, bijvoorbeeld op een kussen.
   Overleg met uw arts als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid.

  • Vooral de eerste weken dat u dit medicijn gebruikt: misselijkheid en braken.

  • Vooral de eerste weken dat u dit medicijn gebruikt: blozen en een rode huid.

  • Vooral de eerste weken dat u dit medicijn gebruikt: zwak gevoel of vermoeidheid.

  • Bloed bij de ontlasting.

   Raadpleeg uw arts als u dit merkt.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Zuurbranden, doordat het maagzuur makkelijker in de slokdarm komt. Mensen die last hebben van slokdarmontsteking hebben meer kans op klachten.

   Raadpleeg uw arts als deze klachten toenemen.

  • Maagzweren, darmzweren of hardnekkige pijnlijke zweertjes in de mond, in of rond de anus of vagina.

   Stop meteen met dit medicijn bij dergelijke zweertjes of bij pijn in uw bovenbuik en overleg met uw arts.

  • Spierpijn

  • Hardnekkige zweertjes op uw huid of slijmvliezen.

   Stop dan meteen met dit medicijn en raadpleeg uw arts.

  • Huiduitslag en jeuk.

  • Dubbelzien, oogontstekingen of zweertjes in het oog.

   Stop meteen met dit medicijn en raadpleeg uw arts bij zweertjes, als u last krijgt van uw ogen of als u moeilijk gaat zien.

  • Te veel kalium in het bloed. U merkt dit meestal zelf niet op. Een enkele keer kunt u hierdoor last krijgen van lusteloosheid en hartritmestoornissen.

  • Leverontsteking. Heeft u een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van uw oogwit of huid? Raadpleeg dan direct uw arts.

  • Overgevoeligheid voor nicorandil. Dit kunt u merken aan zwelling van uw gezicht, lippen, mond, tong of keel.

   U kunt hierbij erg benauwd worden. Ga in dat geval onmiddellijk naar een arts of Eerstehulpdienst.
   U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor nicorandil. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Neem de tabletten in op vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoe lang?
  Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden?
  De eerste dagen dat u dit medicijn gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

  alcohol drinken?
  Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als dit medicijn. U kunt daardoor wat last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De medicijnen sildenafil, avanafil, tadalafil en vardenafil. Als u deze medicijnen tegelijkertijd met nicorandil gebruikt kunt u plotselinge en lang aanhoudende lage bloeddruk krijgen. Neem bij pijn op de borst contact op met uw arts.
   Als u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt voor erectiestoornissen:
   • Heeft u nicorandil gebruikt en wilt u nu sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt.
   • Heeft u sildenafil of vardenafil gebruikt en wilt u nu nicorandil gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u nicorandil gebruikt.
   • Heeft u avanafil gebruikt en wilt u nu nicorandil gebruiken? Wacht ten minste 12 uur voor u nicorandil gebruikt.
   • Heeft u tadalafil gebruikt en wilt u nu nicorandil gebruiken? Wacht ten minste 48 uur voor u nicorandil gebruikt.
    Gebruikt u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil voor een andere aandoeningen, zoals pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen) of een vergrote prostaat? Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft hij een ander medicijn voor.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Meld het in elk geval uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stop niet in één keer. De dosering moet zeer geleidelijk worden afgebouwd. Anders heeft u kans op juist een toename van het aantal aanvallen van hartkramp.
  Stop of verander de dosering alleen in overleg met uw arts. Uw arts kan u dan nauwgezet controleren.

 • Nicorandil is sinds 1993 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ikorel in tabletten.

 • Ikorel Ikorel
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête