Ulipristal bootst de werking van de vrouwelijke progestageenhormonen gedeeltelijk na en werkt gedeeltelijk tegen vrouwelijke progestagenen.

Artsen schrijven dit medicijn voor bij vleesbomen in de baarmoeder.

  • Ulipristal is een hormoon. Het remt de werking van vrouwelijke geslachtshormonen op het baarmoederslijmvlies.
  • Bij een vleesboom in de baarmoeder om ernstige klachten te verminderen.
  • U start een behandeling binnen 1 week na het begin van uw menstruatie. De behandeling duurt meestal 3 maanden. Als een operatie niet mogelijk is, gebruikt u ulipristal in periodes van 3 maanden op aanwijzingen van uw arts.
  • Bijwerkingen: menstruatiestoornissen, doorbraakbloedingen ('spotting'), pijnlijke borsten, hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid en opvliegers.
 • Vleesboom

  Een vleesboom (myoom) in de baarmoeder is een goedaardig gezwel. Het kan enkele millimeters groot zijn, maar ook een paar kilo wegen.

  Oorzaak
  De baarmoeder bestaat uit een dikke spierlaag. Bij een vleesboom ontstaat wildgroei van het spierweefsel van de baarmoeder.

  Verschijnselen
  De meeste vrouwen hebben geen klachten van de vleesboom. Grote gezwellen kunnen te zien zijn als een harde ronding van de onderbuik. Sommige vrouwen hebben meer bloedverlies en meer pijn tijdens de menstruatie. Als vrouwen in de menopauze komen, verdwijnen de klachten meestal.

  Behandeling
  Bij kleine vleesbomen kan de anticonceptiepil de hoeveelheid bloedverlies en de menstruatiepijn verminderen. Ook progestageenhormonen, zoals in tabletten, in de prikpil of in het hormoonspiraaltje, verminderen de hoeveelheid bloedverlies en de menstruatiepijn. Soms wordt de vleesboom ook kleiner.

  Als deze medicijnen niet goed genoeg helpen en u veel klachten blijft houden, dan kan uw arts opereren. Soms door de hele baarmoeder te verwijderen. Soms door alleen de vleesboom weg te halen.

  Als de operatie niet voldoende effect heeft gehad of als een operatie voor u geen mogelijkheid is. Dan kan uw arts ulipristal voorschrijven. 

  Effect
  Door ulipristal wordt de vleesboom kleiner, waardoor de klachten verminderen.

  Als u dit medicijn gebruikt blijft de menstruatie meestal weg. Als de baarmoeder bij de operatie niet is verwijderd, zal 7 tot 12 weken na de operatie de menstruatie weer terugkeren.

  Lees meer over vleesboom . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Wegblijven van de menstruatie 

   Een enkele keer komt de menstruatie niet meteen terug, als u met dit medicijn bent gestopt. Dit is met name het geval na gebruik gedurende meerdere maanden.

  • Verdikking van het baarmoederslijmvlies

   Deze bijwerking gaat over als u met het middel stopt. Uw arts zal u hier regelmatig op controleren.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Opvliegers (aanvallen van warmtegevoel, rood hoofd en zweten) en zweten

  • De eerste weken onttrekkingsbloedingen (vergelijkbaar met de menstruatie) en na enkele weken doorbraakbloedingen ('spotting').

   Deze klachten horen na enige tijd vanzelf over te gaan. Als u last blijft houden, raadpleeg dan uw arts.

  • Bekkenpijn, spierpijn

  • Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid

  • Misselijkheid en buikpijn.

  • Pijnlijke borsten

  • Huidafwijkingen, zoals acne.

   Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

  • Toename lichaamsgewicht

   Dit komt vooral door toename van de eetlust, maar ook doordat uw lichaam meer vocht vasthoudt. Heeft u aanleg tot dik worden, let dan extra op uw dieet.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Stemmingsveranderingen, zoals depressie, angst, nervositeit en snel van slag zijn.

   Als u dit merkt neem dan contact op met uw arts.

  • Leveraandoeningen. Waarschuw uw arts bij pijn boven in de buik, misselijkheid, braken, gele kleur van oogwit en huid, donkere urine, ernstige moeheid of jeuk over het hele lichaam

   Uw arts zal uw leverfunctie tijdens het gebruik van dit medicijn regelmatig controleren.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid, een opgezwollen gezicht of flauwvallen. Ga dan onmiddellijk naar een arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor nafareline. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

   Krijgt u huiduitslag, galbulten en jeuk? Neem dan contact op met uw arts. Krijgt u last van benauwdheid, een opgezwollen gezicht of flauwvallen? Ga dan onmiddellijk naar een arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor ulipristal. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

  • Verhoging van de concentratie cholesterol en vetten in het bloed.

   Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Tablet innemen met een half glas water.

  Wanneer?
  Meestal moet u starten binnen 1 week na het begin van de menstruatie.

  Hoe lang?
  Een behandeling duurt maximaal 3 maanden. U kunt een tweede behandeling starten nadat u 2 keer een menstruatie heeft doorgemaakt.

 • Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  Bij het gebruik van ulipristal 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.

 • autorijden?
  Een enkele keer kunt u last krijgen van duizeligheid of slaperigheid. Als u dit merkt, neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  De werking van ulipristal kan verminderd zijn door de volgende medicijnen. Overleg hierover met uw arts.

  • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, oxcarbazepine en primidon.
  • Griseofulvine, een antischimmelmiddel.
  • Sint-janskruid (hypericum), een middel gebruikt bij depressie.
  • De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
  • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
  • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er is niet bekend of ulipristal schadelijk is voor het ongeboren kind. Gebruikt u dit middel en denkt u erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Nee, u kunt niet zomaar stoppen met dit middel. Als u te vroeg stopt met de behandeling, kunnen uw klachten verergeren. Wilt u stoppen, overleg dan altijd eerst met uw arts.

 • Ulipristal is sinds 2009 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Esmya in tabletten bij vleesbomen in de baarmoeder.

 • Esmya

  Esmya
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Ulipristal is een hormoon. Het remt de werking van vrouwelijke geslachtshormonen op het baarmoederslijmvlies.
  • Bij een vleesboom in de baarmoeder om ernstige klachten te verminderen.
  • U start een behandeling binnen 1 week na het begin van uw menstruatie. De behandeling duurt meestal 3 maanden. Als een operatie niet mogelijk is, gebruikt u ulipristal in periodes van 3 maanden op aanwijzingen van uw arts.
  • Bijwerkingen: menstruatiestoornissen, doorbraakbloedingen ('spotting'), pijnlijke borsten, hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid en opvliegers.
 • Vleesboom

  Een vleesboom (myoom) in de baarmoeder is een goedaardig gezwel. Het kan enkele millimeters groot zijn, maar ook een paar kilo wegen.

  Oorzaak
  De baarmoeder bestaat uit een dikke spierlaag. Bij een vleesboom ontstaat wildgroei van het spierweefsel van de baarmoeder.

  Verschijnselen
  De meeste vrouwen hebben geen klachten van de vleesboom. Grote gezwellen kunnen te zien zijn als een harde ronding van de onderbuik. Sommige vrouwen hebben meer bloedverlies en meer pijn tijdens de menstruatie. Als vrouwen in de menopauze komen, verdwijnen de klachten meestal.

  Behandeling
  Bij kleine vleesbomen kan de anticonceptiepil de hoeveelheid bloedverlies en de menstruatiepijn verminderen. Ook progestageenhormonen, zoals in tabletten, in de prikpil of in het hormoonspiraaltje, verminderen de hoeveelheid bloedverlies en de menstruatiepijn. Soms wordt de vleesboom ook kleiner.

  Als deze medicijnen niet goed genoeg helpen en u veel klachten blijft houden, dan kan uw arts opereren. Soms door de hele baarmoeder te verwijderen. Soms door alleen de vleesboom weg te halen.

  Als de operatie niet voldoende effect heeft gehad of als een operatie voor u geen mogelijkheid is. Dan kan uw arts ulipristal voorschrijven. 

  Effect
  Door ulipristal wordt de vleesboom kleiner, waardoor de klachten verminderen.

  Als u dit medicijn gebruikt blijft de menstruatie meestal weg. Als de baarmoeder bij de operatie niet is verwijderd, zal 7 tot 12 weken na de operatie de menstruatie weer terugkeren.

  Lees meer over vleesboom . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Wegblijven van de menstruatie 

   Een enkele keer komt de menstruatie niet meteen terug, als u met dit medicijn bent gestopt. Dit is met name het geval na gebruik gedurende meerdere maanden.

  • Verdikking van het baarmoederslijmvlies

   Deze bijwerking gaat over als u met het middel stopt. Uw arts zal u hier regelmatig op controleren.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Opvliegers (aanvallen van warmtegevoel, rood hoofd en zweten) en zweten

  • De eerste weken onttrekkingsbloedingen (vergelijkbaar met de menstruatie) en na enkele weken doorbraakbloedingen ('spotting').

   Deze klachten horen na enige tijd vanzelf over te gaan. Als u last blijft houden, raadpleeg dan uw arts.

  • Bekkenpijn, spierpijn

  • Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid

  • Misselijkheid en buikpijn.

  • Pijnlijke borsten

  • Huidafwijkingen, zoals acne.

   Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

  • Toename lichaamsgewicht

   Dit komt vooral door toename van de eetlust, maar ook doordat uw lichaam meer vocht vasthoudt. Heeft u aanleg tot dik worden, let dan extra op uw dieet.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Stemmingsveranderingen, zoals depressie, angst, nervositeit en snel van slag zijn.

   Als u dit merkt neem dan contact op met uw arts.

  • Leveraandoeningen. Waarschuw uw arts bij pijn boven in de buik, misselijkheid, braken, gele kleur van oogwit en huid, donkere urine, ernstige moeheid of jeuk over het hele lichaam

   Uw arts zal uw leverfunctie tijdens het gebruik van dit medicijn regelmatig controleren.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid, een opgezwollen gezicht of flauwvallen. Ga dan onmiddellijk naar een arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor nafareline. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

   Krijgt u huiduitslag, galbulten en jeuk? Neem dan contact op met uw arts. Krijgt u last van benauwdheid, een opgezwollen gezicht of flauwvallen? Ga dan onmiddellijk naar een arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor ulipristal. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

  • Verhoging van de concentratie cholesterol en vetten in het bloed.

   Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Tablet innemen met een half glas water.

  Wanneer?
  Meestal moet u starten binnen 1 week na het begin van de menstruatie.

  Hoe lang?
  Een behandeling duurt maximaal 3 maanden. U kunt een tweede behandeling starten nadat u 2 keer een menstruatie heeft doorgemaakt.

 • Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  Bij het gebruik van ulipristal 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.

 • autorijden?
  Een enkele keer kunt u last krijgen van duizeligheid of slaperigheid. Als u dit merkt, neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  De werking van ulipristal kan verminderd zijn door de volgende medicijnen. Overleg hierover met uw arts.

  • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, oxcarbazepine en primidon.
  • Griseofulvine, een antischimmelmiddel.
  • Sint-janskruid (hypericum), een middel gebruikt bij depressie.
  • De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
  • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
  • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er is niet bekend of ulipristal schadelijk is voor het ongeboren kind. Gebruikt u dit middel en denkt u erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Nee, u kunt niet zomaar stoppen met dit middel. Als u te vroeg stopt met de behandeling, kunnen uw klachten verergeren. Wilt u stoppen, overleg dan altijd eerst met uw arts.

 • Ulipristal is sinds 2009 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Esmya in tabletten bij vleesbomen in de baarmoeder.

 • Esmya

  Esmya
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête