Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Opleiding tot ziekenhuisapotheker

In het MUMC+ wordt veel aandacht gegeven aan specialistische farmaceutische zorg. De visie vanuit de opleiding is dat (ziekenhuis)apothekers zich ontwikkelen in de klinische farmaceutische zorg en deelnemen aan de zorgactiviteiten in de kliniek. Met name de cirkel van thuis tot thuis voor de patiënt staat hierin centraal. De visie van de apotheek is: Integrale specialistische farmaceutische patiëntenzorg leveren die patiëntgericht en aantoonbaar veilig, doelmatig en effectief is. De opleiding is ingericht om als professional hierin volwaardig te kunnen deelnemen. In onze apotheek werken (ziekenhuis)apothekers: apothekers van het ziekenhuis. Als team vervullen zij taken om de integrale specialistische farmaceutische patiëntenzorg duidelijk te positioneren en inhoud te geven. De postacademische vervolgopleiding tot ziekenhuisapotheker duurt 4 jaar en is gebaseerd op een concentrisch model. Dit houdt in dat alle aandachtsgebieden binnen de ziekenhuisfarmacie (o.a. klinisch farmaceutische zorg, logistiek, bereidingen en laboratoriumonderzoek) gedurende de gehele opleiding meerdere keren gedurende langere tijd aan bod komen. Hierdoor vindt meer verdieping en verbreding van kennis en ervaring plaats, https://www.knmp.nl/professie/opleiding-en-her-registratie/ziekenhuisapothekers/over-de-opleiding

Invulling opleiding

De filosofie achter de opleiding is dat het grootste leereffect wordt verkregen wanneer kennis en ervaring in de praktijk worden toepast. De leerdoelen en eindtermen van de opleiding worden geformuleerd in een persoonlijk opleidingsplan dat de leidraad van de opleiding vormt. Dit opleidingsplan wordt aan de hand van het landelijk opleidingsplan (ELOZ, Eindtermen en Leerdoelen Opleidingsprogramma tot Ziekenhuisapotheker) opgesteld door de opleider en de ziekenhuisapotheker in opleiding (AIOS Ziekenhuisfarmacie). Onder eindtermen worden de competenties van de AIOS tijdens en aan het eind van de opleiding verstaan. Onder leerdoelen vallen de te vormen kennis, vaardigheden en attitude van de AIOS. In het landelijk opleidingsplan zijn de competenties beschreven volgens het CanMEDs-model en worden differentiaties binnen de opleiding geïntroduceerd (ELOZ III, https://www.knmp.nl/downloads/eloz-iii.pdf).

Om een registratie als ziekenhuisapotheker te verkrijgen is het verplicht een opleiding tot ziekenhuisapotheker te volgen. Een opleiding tot ziekenhuisapotheker kan in het MUMC+ gevolgd worden. Hiervoor zijn 4 opleidingsplaatsen beschikbaar. Om een opleiding te kunnen volgen, is een BIG-registratie nodig als apotheker en vervolgens kan gesolliciteerd worden op een openstaande vacature voor ziekenhuisapotheker in opleiding (zie de website van het MUMC+, aanbod vacatures, https://www.werkenbijmumc.nl/vacatures). De opleiding vindt plaats op minimaal 2 locaties waarmee tijdens de opleiding wordt uitgewisseld. Deze locaties zijn ziekenhuis Zuyderland (Heerlen/Sittard) en ziekenhuis VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Dit betekent ook dat ziekenhuisapothekers in opleiding uit beide organisaties waarmee uitgewisseld wordt, tijdelijk werkzaam zijn in de apotheek van het MUMC+.

Sluit de enquête