Patiënten

Uw geneesmiddelen, onze Zorg!

De apotheek van het Maastricht UMC+ levert geneesmiddelen, informatie en medicatie begeleiding aan de patiënten van het MUMC+. Het maakt daarbij niet uit of u komt voor een dagbehandeling of polikliniek bezoek of thuis bijzondere medicatie krijgt. Ook als u op bezoek bent geweest bij een patiënt, of medewerker bent van het ziekenhuis of de universiteit of in de buurt van het ziekenhuis woont; u bent van harte welkom. Iedereen kan voor medicatie naar de Apotheek MUMC+.

 Balie poliklinische apotheekPoliklinische apotheek MUMC Kijk voor meer informatie:

De Apotheek MUMC+ is HKZ gecertificeerd (norm 2015). HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit betekent dat wij werken volgens de NAN-richtlijen ( Nederlandse Apotheek Norm).