Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Patiënten

Buitenlandse recepten

Voorschrijvers uit het buitenland

Indien een buitenlands recept wordt aangeboden, maakt de apotheker zelf een risicoschatting om te bepalen of hij het voorgeschreven product veilig kan ter hand stellen. Vaak kan in deze gevallen de bevoegdheid van de voorschrijver niet gecontroleerd worden en zal de apotheker in geval van twijfel de patiënt verwijzen naar een bevoegd Nederlands arts.

Foreign Prescribers

In the event that a prescription shown originates from a country outside of the Netherlands, the pharmacist filling the prescription will make a risk assessment to determine whether they can safely supply the prescribed medicine(s) and/or product(s).
Often in these cases, it is difficult to determine without doubt the qualification or competence of a foreign prescriber and therefore the pharmacist is obligated to refer the patient to a qualified medical practitioner legally registered in the Netherlands.

Sluit de enquête