Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Patiënten

Wat doen wij voor u?

Controle van uw medicijnen

Als wij uw medicijnen klaar maken, controleren wij of het medicijn goed samen kan gaan met andere medicijnen die u al gebruikt. En of u wel het juiste medicijn en de juiste dosering krijgt. Ook kijken wij na of een kuur niet te lang of te kort gegeven wordt. Wanneer er veel medicijnen tegelijk worden voorgeschreven, kan de apotheker met u en met de arts een gesprek plannen: zijn alle medicijnen echt nodig? En werken de medicijnen (nog) goed samen. Hierdoor wordt uw medicijngebruik zo gemakkelijk en optimaal mogelijk.

Wanneer u opnieuw medicijnen komt ophalen, bespreekt de apotheekmedewerker met u:

  • of de medicijnen werken
  • of u problemen bij het gebruik heeft
  • of u last heeft van bijwerkingen

Als er aanpassingen nodig zijn, dan overlegt de apotheker met uw arts.

Wanneer u ons toestemming geeft, kunnen wij uw eigen apotheek informeren over de medicijnen die u gebruikt. 
U kunt deze toestemming nu al digitaal regelen via de website van de VZVZ of via onderstaand formulier. Bij een bezoek aan onze apotheek wordt u ook gevraagd om toestemming te geven. Op deze manier is de apotheek altijd op de hoogte van uw medicijnen en kan de apotheek het gebruik voor uw veiligheid controleren.

Telefonisch contact

De Apotheek Maastricht UMC is 7 dagen in de week / 24 uur per dag telefonisch bereikbaar: 
043-387 1750.

Apotheek MUMC+
Sluit de enquête