Onderwijs en opleiding

De afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie kent een divers aanbod aan opleidings- en onderwijsactiviteiten.
Opleiding
 • De afdeling apotheek is bevoegd om apothekers op te leiden tot ziekenhuisapotheker. Deze opleiding wordt vormgegeven in samenwerking met het Zuyderland Medisch Centrum en het VieCuri Medisch Centrum en is ingebed in de Onderwijs –en Opleidings Regio Zuid Oost Nederland (www.oorzon.nl). In het kader van deze opleiding biedt de afdeling stages en differentiaties aan, zie hiervoor de opleidingsetalage. Voor meer informatie, zie ook Opleidingen KNMP.

  De Federatie Medisch Specialisten heeft ziekenhuisapotheker Anne-Marie Scheepers in maart 2022 geïnterviewd over haar rol als opleider ziekenhuisfarmacie in het MUMC+. Lees het volledige interview.

 • In samenwerking met de afdeling Interne Geneeskunde van het MUMC+ wordt de specialisatie tot klinisch farmacoloog aangeboden: de opleiders zijn Dr. P. Janssen (ziekenhuisapotheker) en Dr. F. Vanmolkot (internist).
  Zie ook de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie.

Onderwijs
 • De afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie is betrokken bij onderwijs van de faculteit FHML. Apothekers verzorgen onderwijs aan studenten Geneeskunde en studenten Drug Development and Neurohealth. Dit betreft gespecialiseerd onderwijs over diverse farmacotherapeutische onderwerpen

  • farmaco-epidemiologie
  • farmacokinetiek
  • polyfarmacie
  • medicatieveiligheid
  • bijwerkingen
  • toxicologie

  Ook vullen apothekers tutorschappen in, waarbij de tutor gedurende een langere periode de studenten in groepsbijeenkomsten begeleidt.

  De afdeling is tevens betrokken bij onderwijs aan apothekersassistenten, verpleegkundigen en artsen van het MUMC+.

 • Wij bieden stageplaatsen aan apothekers in opleiding, apothekersassistenten in opleiding en analisten in opleiding. Daarnaast komt het voor dat er studenten afkomstig van andere richtingen worden aangenomen. Neem voor meer informatie contact op met secretariaat.apotheek@mumc.nl.

  Ervaringen van een stagiaire / farmacie studente. Klik hier.

Sluit de enquête