Patiënten

Wat doen wij voor u?

We streven naar een veilig medicatieproces.

Medicatiebewaking

  • Wij controleren de voor u voorgeschreven medicijnen in uw situatie: Gaat het medicijn wel goed samen met de andere medicijnen die u al gebruikt? Krijgt u het juiste geneesmiddel? Krijgt u de juiste dosering? Is er voor de juiste tijdsduur voorgeschreven?
  • Wij controleren tijdens het klaarmaken en afleveren van uw medicijnen en zorgen ervoor dat u het juiste geneesmiddel krijgt.

Bij een herhaalrecept bespreekt de apotheker met u:

  • of de behandeling effect heeft
  • of u problemen bij het gebruik ervaart
  • of u last heeft van bijwerkingen
  • en als er aanpassingen nodig zijn, dan overlegt de apotheker met uw arts

Advies, informatie en instructie over gebruik van uw geneesmiddelen

Beoordeling van uw medicatie

  • Wanneer er veel geneesmiddelen tegelijkertijd worden gebruikt, vindt er een medicatiebeoordeling plaats.
  • De apotheker overlegt dan zowel met u als met de arts of alle medicijnen echt nodig zijn en of ze (samen) (nog) goed werken. Hierdoor wordt uw medicijngebruik zo makkelijk en optimaal mogelijk.

Na afleveren van uw medicatie geven we dit, indien we uw toestemming hebben, door aan uw eigen apotheek. 
U kunt deze toestemming digitaal regelen via de website van de VZVZ of via onderstaand formulier.