Patiënten

Wat kunt u zelf doen?

Het is voor uw gezondheid van belang dat artsen en apotheek een volledig overzicht hebben van de medicatie die u gebruikt. De middelen die u in het ziekenhuis krijgt en de middelen die u thuis al gebruikt, kunnen elkaars werking beïnvloeden.

  • Vertel welke geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen (geneesmiddelen van de drogist of supermarkt) u gebruikt.

  • Vraag bij uw apotheek een actueel medicatieoverzicht op.

  • Vertel of u ergens overgevoelig of allergisch voor bent en laat dit registreren in uw dossier.

  • Volg adviezen over medicijngebruik op en lees de bijsluiter en de informatie die u van de apotheek krijgt.

  • Stel vragen over uw medicijngebruik indien iets niet duidelijk is en bespreek bijwerkingen die u ervaart. Heeft u twijfel over de juiste medicatie, vraagt dan gerust uitleg aan uw arts of apotheker.

  • Geef toestemming voor uitwisseling van medicatiegegevens. Dit kunt u online doen via www.ikgeeftoestemming.nl of door het toestemmingsformulier hieronder te printen, in te vullen en bij uw apotheek in te leveren. Het formulier is ook verkrijgbaar bij uw apotheek.