Inleveren van medicijnafval

Hebt u medicijnen over? Lever deze op de juiste manier in om vervuiling van het milieu te voorkomen. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

  • Doosjes: deze mag u in de apotheek inleveren. Let op: lever alleen de strips in.
  • Flacons en tubes: deze mag u in de apotheek inleveren. Let op: verwijder de etiketten voor uw privacy.
  • Lege glazen flacons: deze mogen in de glasbak.
  • Gebruikte naalden: deze dienen altijd in een naaldencontainer te worden gedeponeerd. Volle naaldencontainers kunt u in de apotheek inleveren.
Sluit de enquête