Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk om met uw gegevens en houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor verantwoorde zorg wisselen wij gegevens uit met uw andere zorgverleners, zie hiervoor Uitwisselen informatie.

De meeste contacten in onze apotheek vinden plaats aan de balie. Desgewenst kunt u tijdens uw apotheekbezoek ook gebruik maken van onze afgeschermde spreekkamer. Indien u hiervan gebruik wil maken, kunt u dit aangeven bij de apothekersassistent.

We verwijzen u ook naar de privacyverklaring van het Maastricht UMC+.

 

 

Sluit de enquête