Over Apotheek

De apotheek heeft twee locaties binnen de muren van het ziekenhuis. Dit zijn:

Apotheek Maastricht UMC+ (poliklinische apotheek)

Dit is de apotheek direct gelegen naast de hoofdingang van het ziekenhuis. Hier kunt u terecht voor o.a. medicatie als u de polikliniek of huisartsenpost hebt bezocht of als u na ontslag uit het ziekenhuis mag vertrekken. Maar ook medewerkers van het ziekenhuis of buurtbewoners kunnen hier terecht: iedereen is welkom. Wij zijn tevens dienstapotheek voor de regio waardoor u bij ons terecht kunt als uw eigen apotheek gesloten is. Apotheek Maastricht UMC+ is zeven dagen per week, dag en nacht geopend.

Apotheek Maastricht UMC+ is gespecialiseerd in geneesmiddelen die worden voorgeschreven door de specialist. Wij hebben een ruim aanbod van deze geneesmiddelen op voorraad. In veel gevallen maken wij afspraken met uw specialist over de zorg die wij verlenen, zoals over de informatie die u van ons over uw medicijnen ontvangt.

Ziekenhuisapotheek

Vanuit de ziekenhuisapotheek wordt specialistische farmaceutische zorg verleend aan patiënten die in het Maastricht UMC+ opgenomen zijn. De ziekenhuisapotheek levert niet alleen farmaceutische patiëntenzorg, maar ontplooit ook activiteiten op gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.

Apotheek MUMC+
Apotheek MUMC+
Ziekenhuisapotheek
Ziekenhuisapotheek
Sluit de enquête