Benralizumab verlaagt de hoeveelheid van sommige witte bloedcellen (eosinofielen) in het bloed. Hierdoor verminderen ontstekingen en astma-aanvallen.
Benralizumab is een biologisch medicijn (biological). Dit betekent dat het medicijn wordt gemaakt van eiwitten van levende cellen.

Artsen schrijven het voor bij ernstig astma.

  • Benralizumab vermindert ontstekingen en astma-aanvallen.
  • Bij ernstig astma, als andere medicijnen onvoldoende helpen.
  • U krijgt de injectie vlak onder de huid van uw bovenarm, buik of bovenbeen.
  • De eerste 3 injecties krijgt u elke 4 weken, daarna krijgt u elke 8 weken 1 injectie.
  • Injecteert u dit medicijn zelf? Haal de spuit een half uur voor injectie voorzichtig uit de koelkast. Hierdoor kan de spuit op kamertemperatuur komen. Dan is de injectie minder pijnlijk. Verwarm de injectie NIET met een magnetron of in heet water, dan werkt het medicijn niet meer goed.
  • U kunt last krijgen van hoofdpijn, keelpijn, koorts en reactie op de plaatst van injectie.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Overleg met uw arts. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.
  • Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Overleg met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of dit veilig is voor de baby.
 • Astma

  Benralizumab wordt gebruikt bij eosinofiel astma. Bij deze vorm van astma is het aantal eosinofielen in het bloed te hoog. Eosinofiel zijn een soort witte bloedcellen. Samen met de andere witte bloedcellen beschermen ze ons tegen infecties.

  Een te hoog aantal eosinofielen in het bloed veroorzaakt ontstekingen en zwellingen van de luchtwegen. Dit maakt het ademhalen moeilijker en het vergroot het risico op een astma-aanval. Verschijnselen bij astma zijn kortademig, hoesten en benauwdheid.

  Verschijnselen
  Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor u kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar u allergisch voor bent. Op sommige momenten bent u gevoeliger voor deze prikkels dan op andere momenten.

  Wanneer uw longen in aanraking komen met prikkels die benauwdheid veroorzaken, ontstaan er ook ontstekingen in de longen. De slijmvliezen van de longen zwellen hierbij op en maken meer slijm aan.

  Oorzaak
  Bij gezonde mensen veroorzaken deze prikkels geen benauwdheid, terwijl mensen met astma hier wel gevoelig voor zijn. Bij hen reageren de slijmvliezen in de luchtwegen als ze met deze prikkels in aanraking komen. Bij deze reactie trekken de luchtwegen samen, waardoor u benauwd wordt.

  Behandeling
  Artsen schrijven luchtwegverwijders en luchtwegbeschermers voor bij astma. Luchtwegverwijders zorgen dat u beter kunt ademen. Luchtwegbeschermers voorkomen dat er ontstekingen ontstaan.

  Bij ernstig eosinofiel astma kan uw arts benralizumab voorschrijven als andere luchtwegverwijders en -beschermers onvoldoende helpen.

  Werking
  Benralizumab verlaagt de hoeveelheid eosinofielen in het bloed en de longen. Hierdoor worden de ontstekingen minder en heeft u minder kans op een astma-aanval.

  Lees meer over astma . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn

   U kunt paracetamol gebruiken tegen de hoofdpijn.

  • Keelpijn

  • Koorts

  • Reacties op de injectieplaats, zoals pijn, roodheid, jeuk en zwelling

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan binnen een paar uur tot dagen na een injectie ontstaan. U merkt een overgevoeligheid aan huiduitslag, galbulten, jeuk of blozen. Raadpleeg dan uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan flauwvallen of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.

   Als u overgevoelig bent voor benralizumab, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Injectie vlak onder de huid:
  in uw bovenarm, buik of bovenbeen.

  In het algemeen worden de injecties in het ziekenhuis, de polikliniek of door de wijkverpleegkundige gegeven. Mogelijk heeft u geleerd uzelf te injecteren.

  Zelf toedienen

  • Lees voor gebruik de gebruikershandleiding in de verpakking.
  • Ga voorzichtig met de spuit om. U mag de spuit niet schudden. Door het schudden werkt dit medicijn niet meer.
  • Bewaar de injectiespuiten in de koelkast (niet in het vriesvak). U mag de injectiespuit ook bij kamertemperatuur bewaren (onder de 30 °C), maar niet langer dan 14 dagen.
  • Haal de spuit een half uur voor de injectie uit de koelkast, zodat de vloeistof wat kan opwarmen. Dan is de injectie minder pijnlijk. U mag alleen op deze manier de injectie op kamertemperatuur brengen. Verwarm de injectie NIET in een magnetron of in heet water. Dan werkt het medicijn minder goed.
  • Gebruik de injectie alleen als de vloeistof helder is. De vloeistof mag niet troebel zijn en er mogen geen deeltjes in de vloeistof zitten.

  Wanneer?
  De eerste 3 injecties krijgt u elke 4 weken. Daarna krijgt u elke 8 weken 1 injectie. Dit kan op elke moment van de dag.

  Hoelang?
  Uw arts beoordeelt elk jaar of dit medicijn voldoende werkt om met de behandeling door te gaan.

  • Bent u de afspraak vergeten? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige om een nieuwe afspraak te maken.
  • Als u zelf injecteert en u bent de injectie vergeten: injecteer dit medicijn alsnog, zodra u eraan denkt. Neem daarna contact op met uw arts om af te spreken wanneer u de volgende dosis moet spuiten. Gebruik nooit dubbele dosis om het vergeten dosis in te halen.
 • Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

 • Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stop niet zomaar met het gebruik van dit medicijn. Uw astmaklachten kunnen dan terugkomen. Overleg daarom altijd met uw arts, als u wilt stoppen.

 • Benralizumab is sinds 2017 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Fasenra.

 • Fasenra Fasenra
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Benralizumab vermindert ontstekingen en astma-aanvallen.
  • Bij ernstig astma, als andere medicijnen onvoldoende helpen.
  • U krijgt de injectie vlak onder de huid van uw bovenarm, buik of bovenbeen.
  • De eerste 3 injecties krijgt u elke 4 weken, daarna krijgt u elke 8 weken 1 injectie.
  • Injecteert u dit medicijn zelf? Haal de spuit een half uur voor injectie voorzichtig uit de koelkast. Hierdoor kan de spuit op kamertemperatuur komen. Dan is de injectie minder pijnlijk. Verwarm de injectie NIET met een magnetron of in heet water, dan werkt het medicijn niet meer goed.
  • U kunt last krijgen van hoofdpijn, keelpijn, koorts en reactie op de plaatst van injectie.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Overleg met uw arts. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.
  • Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Overleg met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of dit veilig is voor de baby.
 • Astma

  Benralizumab wordt gebruikt bij eosinofiel astma. Bij deze vorm van astma is het aantal eosinofielen in het bloed te hoog. Eosinofiel zijn een soort witte bloedcellen. Samen met de andere witte bloedcellen beschermen ze ons tegen infecties.

  Een te hoog aantal eosinofielen in het bloed veroorzaakt ontstekingen en zwellingen van de luchtwegen. Dit maakt het ademhalen moeilijker en het vergroot het risico op een astma-aanval. Verschijnselen bij astma zijn kortademig, hoesten en benauwdheid.

  Verschijnselen
  Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor u kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar u allergisch voor bent. Op sommige momenten bent u gevoeliger voor deze prikkels dan op andere momenten.

  Wanneer uw longen in aanraking komen met prikkels die benauwdheid veroorzaken, ontstaan er ook ontstekingen in de longen. De slijmvliezen van de longen zwellen hierbij op en maken meer slijm aan.

  Oorzaak
  Bij gezonde mensen veroorzaken deze prikkels geen benauwdheid, terwijl mensen met astma hier wel gevoelig voor zijn. Bij hen reageren de slijmvliezen in de luchtwegen als ze met deze prikkels in aanraking komen. Bij deze reactie trekken de luchtwegen samen, waardoor u benauwd wordt.

  Behandeling
  Artsen schrijven luchtwegverwijders en luchtwegbeschermers voor bij astma. Luchtwegverwijders zorgen dat u beter kunt ademen. Luchtwegbeschermers voorkomen dat er ontstekingen ontstaan.

  Bij ernstig eosinofiel astma kan uw arts benralizumab voorschrijven als andere luchtwegverwijders en -beschermers onvoldoende helpen.

  Werking
  Benralizumab verlaagt de hoeveelheid eosinofielen in het bloed en de longen. Hierdoor worden de ontstekingen minder en heeft u minder kans op een astma-aanval.

  Lees meer over astma . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn

   U kunt paracetamol gebruiken tegen de hoofdpijn.

  • Keelpijn

  • Koorts

  • Reacties op de injectieplaats, zoals pijn, roodheid, jeuk en zwelling

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan binnen een paar uur tot dagen na een injectie ontstaan. U merkt een overgevoeligheid aan huiduitslag, galbulten, jeuk of blozen. Raadpleeg dan uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan flauwvallen of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.

   Als u overgevoelig bent voor benralizumab, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Injectie vlak onder de huid:
  in uw bovenarm, buik of bovenbeen.

  In het algemeen worden de injecties in het ziekenhuis, de polikliniek of door de wijkverpleegkundige gegeven. Mogelijk heeft u geleerd uzelf te injecteren.

  Zelf toedienen

  • Lees voor gebruik de gebruikershandleiding in de verpakking.
  • Ga voorzichtig met de spuit om. U mag de spuit niet schudden. Door het schudden werkt dit medicijn niet meer.
  • Bewaar de injectiespuiten in de koelkast (niet in het vriesvak). U mag de injectiespuit ook bij kamertemperatuur bewaren (onder de 30 °C), maar niet langer dan 14 dagen.
  • Haal de spuit een half uur voor de injectie uit de koelkast, zodat de vloeistof wat kan opwarmen. Dan is de injectie minder pijnlijk. U mag alleen op deze manier de injectie op kamertemperatuur brengen. Verwarm de injectie NIET in een magnetron of in heet water. Dan werkt het medicijn minder goed.
  • Gebruik de injectie alleen als de vloeistof helder is. De vloeistof mag niet troebel zijn en er mogen geen deeltjes in de vloeistof zitten.

  Wanneer?
  De eerste 3 injecties krijgt u elke 4 weken. Daarna krijgt u elke 8 weken 1 injectie. Dit kan op elke moment van de dag.

  Hoelang?
  Uw arts beoordeelt elk jaar of dit medicijn voldoende werkt om met de behandeling door te gaan.

  • Bent u de afspraak vergeten? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige om een nieuwe afspraak te maken.
  • Als u zelf injecteert en u bent de injectie vergeten: injecteer dit medicijn alsnog, zodra u eraan denkt. Neem daarna contact op met uw arts om af te spreken wanneer u de volgende dosis moet spuiten. Gebruik nooit dubbele dosis om het vergeten dosis in te halen.
 • Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

 • Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stop niet zomaar met het gebruik van dit medicijn. Uw astmaklachten kunnen dan terugkomen. Overleg daarom altijd met uw arts, als u wilt stoppen.

 • Benralizumab is sinds 2017 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Fasenra.

 • Fasenra Fasenra
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête