Desuric

Actief ingrediënt: benzbromaron

Benzbromaron verlaagt de hoeveelheid urinezuur in het bloed.

Artsen schrijven benzbromaron voor bij jicht.

  • Benzbromaron vermindert de hoeveelheid urinezuur in het bloed. Door te veel urinezuur ontstaan kristallen in gewrichten. Deze kristallen kunnen jicht en knobbels onder de huid veroorzaken.
  • Om jichtaanvallen te voorkomen.
  • U merkt het effect niet direct. Maar binnen enkele weken tot maanden heeft u minder kans op jichtaanvallen af en verkleinen de knobbels onder de huid.
  • Uw arts zal de hoeveelheid urinezuur in uw bloed regelmatig meten. De eerste tijd kunt u juist extra jichtaanvallen krijgen. Soms krijgt u er de eerste tijd een medicijn tegen ontstekingen bij..
  • Slik de tablet met benzbromaron heel door met een half glas water. Doe dit tijdens de maaltijd. U heeft dan minder kans op diarree of andere maagdarmklachten.
  • In zeer zeldzame gevallen een ernstige leverbeschadiging. Uw arts zal uw leverwerking daarom regelmatig controleren.
  • Drink veel tijdens de behandeling: 2 tot 3 liter vocht per dag. Dat helpt ook de hoeveelheid urinezuur in uw bloed te verlagen.
 • Jicht

  Jicht is een gewrichtsontsteking. Meestal van de grote teen, soms van andere gewrichten in de voet, enkel, knie, of pols.
  Het gewricht is rood, gezwollen, warm en erg pijnlijk, vooral bij bewegen. De ontsteking komt meestal plotseling opzetten. Soms zijn er ook onderhuidse knobbels.

  Oorzaak
  De aandoening ontstaat als urinezuur 'neerslaat' in het gewricht in de vorm van kristallen. Dit kan gebeuren als u te veel urinezuur in het bloed heeft. De kristallen veroorzaken de ontsteking en de pijn. Het urinezuur kan zich ook onder de huid verzamelen. Dit veroorzaakt de knobbels.

  Er zijn veel factoren waarvan men vermoedt dat ze een teveel aan urinezuur kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld sommige voedingsmiddelen, zoals vette vis, mosselen, orgaanvlees, gistrijke producten zoals Marmite, alcoholische dranken en bepaalde frisdranken. Ook denkt men dat sommige medicijnen, zoals plaspillen, de hoeveelheid urinezuur verhogen. Vertel uw apotheek dat u aanleg voor jicht heeft. De apotheek kan er dan op letten dat u niet zonder meer een medicijn krijgt dat een jichtaanval kan uitlokken.

  Vooral mensen met een hart- en vaatziekte hebben kans op jichtaanvallen. Hoe dat komt is nog onbekend.

   
  Behandeling
  Bij een aanval van jicht kan de arts een ontstekingsremmende pijnstiller voorschrijven, zoals ibuprofen, een korte kuur met een bijnierschorshormoon, zoals prednisolon, of colchicine.

  De ontsteking geneest binnen 1 tot 3 weken. Sommige mensen krijgen na een tijdje weer een nieuwe aanval. U kunt proberen nieuwe aanvallen te voorkomen door veel te drinken, zo’n 2 tot 3 liter per dag. Dit verlaagt de hoeveelheid urinezuur in het bloed.

  Heeft u meer dan 2 jichtaanvallen per jaar, of heeft u onderhuidse knobbels met urinezuur, dan kan de arts u allopurinol voorschrijven. Als allopurinol onvoldoende helpt of niet gebruikt mag worden, kan de arts benzbromaron voorschrijven. Soms combineert de arts allopurinol met benzbromaron, voor een sterker effect. In het begin kunnen deze medicijnen juist een jichtaanval veroorzaken. Voordat u ermee begint, kan de arts u daarom een ontstekingsremmende pijnstiller of colchicine voorschrijven. Deze medicijnen voorkomen een jichtaanval.

  Effect
  Benzbromaron zorgt dat meer urinezuur via de urine het lichaam verlaat. Het vermindert zo in de loop van enkele weken de hoeveelheid urinezuur in het bloed. Er zullen dan minder kristallen in een gewricht neerslaan.

  De urinezuur-kristallen lossen hierdoor geleidelijk op. Het kan een paar maanden duren voor u merkt dat de jichtaanvallen afnemen. Onderhuidse knobbels verdwijnen na een half jaar tot één jaar.

  Het effect merkt u dus niet meteen. Toch is het belangrijk om dit medicijn elke dag in te nemen. Alleen dan kan benzbromaron de hoeveelheid urinezuur laag houden.
   

  Lees meer over jicht . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • In het begin van de behandeling kan dit medicijn juist een jichtaanval uitlokken.

   Daarom kan de arts u van te voren een medicijn tegen jichtaanvallen voorschrijven, zoals een NSAID-pijnstiller of colchicine. Na enkele dagen kunt u beginnen met benzbromaron.
   Heeft u een jichtaanval en bent u nog niet begonnen met benzbromaron? Dan moet u een aantal weken wachten voordat u met dit medicijn kunt beginnen.
   Krijgt u tijdens het gebruik van benzbromaron toch een jichtaanval? Dan moet u het gewoon door blijven gebruiken. Raadpleeg dan wel uw arts.

  • Diarree

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Nierstenen. Dit geeft pijn bij plassen, hevige pijnaanvallen in de zij of rug (niersteenkolieken) of kan de nieren beschadigen.

  • Hoofdpijn

  • Vaker moeten plassen

  • Leverontsteking. Uw arts zal uw leverwerking regelmatig controleren. Leverontsteking (hepatitis) merkt u aan misselijkheid, braken, buikpijn, spierzwakte, een gele kleur van oogwit en huid (geelzucht), donkere urine en een bleke ontlasting. Raadpleeg onmiddellijk uw arts bij deze verschijnselen. Mensen die al een leveraandoening hebben, mogen dit medicijn daarom niet gebruiken.

  • Huiduitslag en jeuk of jeukende ontstoken ogen

   Raadpleeg uw arts, aangezien dit kan wijzen op overgevoeligheid voor benzbromaron.
   Blijkt u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheek door. Het apotheekteam kan er op letten dat u die medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  • Heel doorslikken met een half glas water.
  • Drink veel tijdens de behandeling (2 tot 3 liter vocht per dag).

  Wanneer?

  • Neem tijdens het eten in. Dan heeft u minder last van maagdarmklachten.
  • Neem de tablet elke dag in op hetzelfde tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.
  • Begin de behandeling niet als u net een jichtaanval heeft. Benzbromaron kan namelijk in het begin van de behandeling juist een jichtaanval verergeren. Daarna voorkomt het aanvallen. Meestal adviseert de arts om tot enkele weken na een aanval te wachten.

  Hoe lang?

  • Het kan enkele maanden duren voor u merkt dat minder jichtaanvallen optreden. De arts zal regelmatig uw bloed controleren op hoeveelheid urinezuur en op de werking van de lever.
  • Had u vaak last van jichtaanvallen? Meestal kunt u dit medicijn levenslang gebruiken.
  • Als het verhoogde urinezuurgehalte door geneesmiddelengebruik komt, of door een ziekte, is de duur van het gebruik hiervan afhankelijk.
 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag: ontdekt u het binnen 4 uur na de normale tijd dat u dit medicijn neemt? Neem het dan alsnog. Bent u meer dan 4 uur te laat? Sla de vergeten dosis dan over. Neem geen dubbele dosis.

 • autorijden?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alcohol drinken?
  Dranken met alcohol (vooral bier) lijken de hoeveelheid urinezuur in het bloed te verhogen.
  Hierdoor heeft u een grotere kans op een jichtaanval. Gebruik daarom weinig of geen alcohol, maar drink wel veel water (2 tot 3 liter per dag).

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. Benzbromaron kan werking van acenocoumarol en fenprocoumon versterken. Meld het aan de trombosedienst als u benzbromaron gaat gebruiken. Ook als de dosering van benzbromaron wijzigt of als u stopt met benzbromaron, moet u de trombosedienst hierover inlichten.

  Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of dit schadelijk is voor de baby.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat een ander medicijn geschikter is.

  Lever

  Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

 • U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. Na enkele weken kan de hoeveelheid urinezuur dan wel weer omhooggaan en opnieuw een jichtaanval veroorzaken. Stop dus alleen in overleg met uw arts.

 • Benzbromaron is sinds 1970 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Desuric .

 • Desuric Desuric
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Benzbromaron vermindert de hoeveelheid urinezuur in het bloed. Door te veel urinezuur ontstaan kristallen in gewrichten. Deze kristallen kunnen jicht en knobbels onder de huid veroorzaken.
  • Om jichtaanvallen te voorkomen.
  • U merkt het effect niet direct. Maar binnen enkele weken tot maanden heeft u minder kans op jichtaanvallen af en verkleinen de knobbels onder de huid.
  • Uw arts zal de hoeveelheid urinezuur in uw bloed regelmatig meten. De eerste tijd kunt u juist extra jichtaanvallen krijgen. Soms krijgt u er de eerste tijd een medicijn tegen ontstekingen bij..
  • Slik de tablet met benzbromaron heel door met een half glas water. Doe dit tijdens de maaltijd. U heeft dan minder kans op diarree of andere maagdarmklachten.
  • In zeer zeldzame gevallen een ernstige leverbeschadiging. Uw arts zal uw leverwerking daarom regelmatig controleren.
  • Drink veel tijdens de behandeling: 2 tot 3 liter vocht per dag. Dat helpt ook de hoeveelheid urinezuur in uw bloed te verlagen.
 • Jicht

  Jicht is een gewrichtsontsteking. Meestal van de grote teen, soms van andere gewrichten in de voet, enkel, knie, of pols.
  Het gewricht is rood, gezwollen, warm en erg pijnlijk, vooral bij bewegen. De ontsteking komt meestal plotseling opzetten. Soms zijn er ook onderhuidse knobbels.

  Oorzaak
  De aandoening ontstaat als urinezuur 'neerslaat' in het gewricht in de vorm van kristallen. Dit kan gebeuren als u te veel urinezuur in het bloed heeft. De kristallen veroorzaken de ontsteking en de pijn. Het urinezuur kan zich ook onder de huid verzamelen. Dit veroorzaakt de knobbels.

  Er zijn veel factoren waarvan men vermoedt dat ze een teveel aan urinezuur kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld sommige voedingsmiddelen, zoals vette vis, mosselen, orgaanvlees, gistrijke producten zoals Marmite, alcoholische dranken en bepaalde frisdranken. Ook denkt men dat sommige medicijnen, zoals plaspillen, de hoeveelheid urinezuur verhogen. Vertel uw apotheek dat u aanleg voor jicht heeft. De apotheek kan er dan op letten dat u niet zonder meer een medicijn krijgt dat een jichtaanval kan uitlokken.

  Vooral mensen met een hart- en vaatziekte hebben kans op jichtaanvallen. Hoe dat komt is nog onbekend.

   
  Behandeling
  Bij een aanval van jicht kan de arts een ontstekingsremmende pijnstiller voorschrijven, zoals ibuprofen, een korte kuur met een bijnierschorshormoon, zoals prednisolon, of colchicine.

  De ontsteking geneest binnen 1 tot 3 weken. Sommige mensen krijgen na een tijdje weer een nieuwe aanval. U kunt proberen nieuwe aanvallen te voorkomen door veel te drinken, zo’n 2 tot 3 liter per dag. Dit verlaagt de hoeveelheid urinezuur in het bloed.

  Heeft u meer dan 2 jichtaanvallen per jaar, of heeft u onderhuidse knobbels met urinezuur, dan kan de arts u allopurinol voorschrijven. Als allopurinol onvoldoende helpt of niet gebruikt mag worden, kan de arts benzbromaron voorschrijven. Soms combineert de arts allopurinol met benzbromaron, voor een sterker effect. In het begin kunnen deze medicijnen juist een jichtaanval veroorzaken. Voordat u ermee begint, kan de arts u daarom een ontstekingsremmende pijnstiller of colchicine voorschrijven. Deze medicijnen voorkomen een jichtaanval.

  Effect
  Benzbromaron zorgt dat meer urinezuur via de urine het lichaam verlaat. Het vermindert zo in de loop van enkele weken de hoeveelheid urinezuur in het bloed. Er zullen dan minder kristallen in een gewricht neerslaan.

  De urinezuur-kristallen lossen hierdoor geleidelijk op. Het kan een paar maanden duren voor u merkt dat de jichtaanvallen afnemen. Onderhuidse knobbels verdwijnen na een half jaar tot één jaar.

  Het effect merkt u dus niet meteen. Toch is het belangrijk om dit medicijn elke dag in te nemen. Alleen dan kan benzbromaron de hoeveelheid urinezuur laag houden.
   

  Lees meer over jicht . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • In het begin van de behandeling kan dit medicijn juist een jichtaanval uitlokken.

   Daarom kan de arts u van te voren een medicijn tegen jichtaanvallen voorschrijven, zoals een NSAID-pijnstiller of colchicine. Na enkele dagen kunt u beginnen met benzbromaron.
   Heeft u een jichtaanval en bent u nog niet begonnen met benzbromaron? Dan moet u een aantal weken wachten voordat u met dit medicijn kunt beginnen.
   Krijgt u tijdens het gebruik van benzbromaron toch een jichtaanval? Dan moet u het gewoon door blijven gebruiken. Raadpleeg dan wel uw arts.

  • Diarree

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Nierstenen. Dit geeft pijn bij plassen, hevige pijnaanvallen in de zij of rug (niersteenkolieken) of kan de nieren beschadigen.

  • Hoofdpijn

  • Vaker moeten plassen

  • Leverontsteking. Uw arts zal uw leverwerking regelmatig controleren. Leverontsteking (hepatitis) merkt u aan misselijkheid, braken, buikpijn, spierzwakte, een gele kleur van oogwit en huid (geelzucht), donkere urine en een bleke ontlasting. Raadpleeg onmiddellijk uw arts bij deze verschijnselen. Mensen die al een leveraandoening hebben, mogen dit medicijn daarom niet gebruiken.

  • Huiduitslag en jeuk of jeukende ontstoken ogen

   Raadpleeg uw arts, aangezien dit kan wijzen op overgevoeligheid voor benzbromaron.
   Blijkt u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheek door. Het apotheekteam kan er op letten dat u die medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  • Heel doorslikken met een half glas water.
  • Drink veel tijdens de behandeling (2 tot 3 liter vocht per dag).

  Wanneer?

  • Neem tijdens het eten in. Dan heeft u minder last van maagdarmklachten.
  • Neem de tablet elke dag in op hetzelfde tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.
  • Begin de behandeling niet als u net een jichtaanval heeft. Benzbromaron kan namelijk in het begin van de behandeling juist een jichtaanval verergeren. Daarna voorkomt het aanvallen. Meestal adviseert de arts om tot enkele weken na een aanval te wachten.

  Hoe lang?

  • Het kan enkele maanden duren voor u merkt dat minder jichtaanvallen optreden. De arts zal regelmatig uw bloed controleren op hoeveelheid urinezuur en op de werking van de lever.
  • Had u vaak last van jichtaanvallen? Meestal kunt u dit medicijn levenslang gebruiken.
  • Als het verhoogde urinezuurgehalte door geneesmiddelengebruik komt, of door een ziekte, is de duur van het gebruik hiervan afhankelijk.
 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag: ontdekt u het binnen 4 uur na de normale tijd dat u dit medicijn neemt? Neem het dan alsnog. Bent u meer dan 4 uur te laat? Sla de vergeten dosis dan over. Neem geen dubbele dosis.

 • autorijden?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alcohol drinken?
  Dranken met alcohol (vooral bier) lijken de hoeveelheid urinezuur in het bloed te verhogen.
  Hierdoor heeft u een grotere kans op een jichtaanval. Gebruik daarom weinig of geen alcohol, maar drink wel veel water (2 tot 3 liter per dag).

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. Benzbromaron kan werking van acenocoumarol en fenprocoumon versterken. Meld het aan de trombosedienst als u benzbromaron gaat gebruiken. Ook als de dosering van benzbromaron wijzigt of als u stopt met benzbromaron, moet u de trombosedienst hierover inlichten.

  Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of dit schadelijk is voor de baby.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat een ander medicijn geschikter is.

  Lever

  Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

 • U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. Na enkele weken kan de hoeveelheid urinezuur dan wel weer omhooggaan en opnieuw een jichtaanval veroorzaken. Stop dus alleen in overleg met uw arts.

 • Benzbromaron is sinds 1970 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Desuric .

 • Desuric Desuric
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête