Biktarvy

Actief ingrediënt: bictegravir met emtricitabine en tenofovir

Bictegravir, emtricitabine en tenofovir zijn medicijnen tegen het hiv. Ze remmen de groei van het virus dat aids veroorzaakt.

Artsen schrijven het voor bij een infectie met het hiv.

  • Bictegravir, emtricitabine en tenofovir remmen de groei van het hiv (het virus dat aids veroorzaakt).
  • Bij infectie met het hiv.
  • U merkt dat de behandeling werkt als uit het bloedonderzoek blijkt dat het aantal virussen daalt. Ook heeft u minder infecties. Het kan een paar maanden duren.
  • Meestal gebruikt u dit medicijn levenslang. Als het virus ongevoelig wordt, krijgt u een andere combinatie van hiv-medicijnen.
  • Slik de tablet heel door met water. Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een tablet.
  • Wordt u misselijk en moet u overgeven? Als u binnen 1 uur na innemen van dit medicijn moet overgeven, moet u een nieuwe tablet innemen. Anders werkt het onvoldoende.
  • Andere bijwerkingen zijn: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, maagdarmklachten, depressie en ongewone dromen. Heeft u last van misselijkheid? Neem het dan in met wat eten.
  • Er zijn veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Laat uw apotheker controleren of u het veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook die u zonder recept heeft gekocht.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Geef geen borstvoeding als u besmet bent met het hiv.
 • Hiv

  Oorzaak
  Een infectie met het hiv (het virus dat aids veroorzaakt) beschadigt de witte bloedcellen in uw lichaam. Deze bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen infecties. Hoe meer virussen er komen, hoe meer uw afweer achteruit gaat.
  Infecties met hiv kunt u krijgen door contact met besmet bloed, sperma, vaginavocht of moedermelk.

  Verschijnselen
  Mensen die besmet raken met hiv krijgen meestal binnen enkele dagen tot weken klachten die lijken op een flinke griep. Deze gaan vanzelf weer over. Pas 2 tot 11 jaar later ontstaan ernstige klachten, zoals lymfeklierzwellingen, moeheid, koorts en gewichtsverlies. In de tussenliggende periode zijn er geen klachten, maar is het virus wel aanwezig in het lichaam en kan men anderen besmetten. Deze mensen worden hiv-positief of seropositief genoemd. 

  Later kunnen er infecties ontstaan die bij gezonde mensen niet voorkomen. De ziekte noemt men dan aids. Nog later kunnen er tumoren en vormen van kanker ontstaan.

  Werking
  Het virus dat aids veroorzaakt stimuleert onze lichaamscellen om nieuwe hiv te maken. Daarvoor is het eiwit reverse-transcriptase nodig. Emtricitabine en tenofovir remmen dit eiwit en voorkomt zo dat nieuwe virussen worden gemaakt. Het hiv heeft hierbij ook het eiwit integrase nodig. Bictegravir remt ook dit enzym.

  De combinatie van bictegravir, emtricitabine en tenofovir voorkomt dat het hiv snel ongevoelig (resistent) wordt voor één van de hiv-remmers. Deze combinatie van hiv-medicijnen kan het virus niet helemaal laten verdwijnen. Wel kan het de hoeveelheid virus in het bloed enorm verlagen. Hierdoor stijgt het aantal witte bloedcellen en komt de afweer weer op een normaal niveau.

  Behandeling
  Hiv-positieve mensen starten in het algemeen met de behandeling als ze klachten krijgen of als de hoeveelheid witte bloedcellen beneden een bepaald minimum komt. Meestal is daarvoor een combinatie van minimaal drie medicijnen te kiezen. Als deze combinatie niet meer goed werkt, kunt u overschakelen op een combinatie van drie niet eerder gebruikte medicijnen, waarvoor het virus nog wel gevoelig is.

  De behandeling is geslaagd, als:

  • uw klachten minder worden;
  • uw afweer stijgt;
  • de hoeveelheid virus in het bloed binnen een half jaar niet meer is te meten;
  • de bijwerkingen van de hiv-remmers uw kwaliteit van leven niet te veel beïnvloeden.
  Lees meer over hiv . "

  Infecties met virussen

  Bictegravir, emtricitabine en tenofovir werken tegen het hiv. Zie hierboven bij hiv.

  Lees meer over infecties met virussen . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid.

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree. Zeer zelden overgeven, buikpijn, winderigheid en maagpijn na eten.

   Wordt u misselijk en moet u overgeven? Als u binnen 1 uur na innemen van dit medicijn moet overgeven, moet u een nieuwe tablet innemen. Anders werkt het onvoldoende.

   Heeft u last van misselijkheid? Neem het medicijn dan in met wat voedsel. Raadpleeg uw arts   als u last van blijft houden van maag en darmen.

  • Psychische klachten, zoals depressie en ongewone dromen. Zeer zelden angst, slaapproblemen en suïcidaal gedrag of gedachten aan zelfmoord. Merkt u dit? Overleg dan direct met uw arts.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Gewrichtspijn 

  • Bloedarmoede. U merkt dit aan erg moe zijn. Ook kunt u een bleke huid hebben of een snelle hartslag hebben. 

  • Overgevoelig voor dit medicijn. Dit merkt u aan jeuk, huiduitslag of galbulten. Heeft u hier last van? Neem dan conact op met uw arts. Een heel enkele keer ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan blaren op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen, koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht of benauwdheid. Waarschuw dan meteen uw arts of Eerste-Hulpdienst.

   Als u overgevoelig blijkt te zijn, dan mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
    

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Slik de tablet heel door met een half glas water. Maak de tablet niet fijn en kauw niet op de tablet. De tabletten smaken namelijk erg vies (bitter). Door de tablet heel in te nemen heeft u hier geen last van.

  Wanneer?
  U kunt dit medicijn op elke moment van de dag innemen. Kies hiervoor een vast tijdstip, bijvoorbeeld 's ochtends. Dan vergeet u minder snel een tablet.

  Wordt u misselijk en moet u overgeven?

  • Als u minder dan 1 uur na innemen van dit medicijn moet overgeven werkt de tablet niet voldoende. Neem dan een nieuwe tablet in.
  • Als u langer dan 1 uur na innemen van dit medicijn moet overgeven hoeft u geen nieuwe tablet te nemen.

  Hoelang?
  Meestal gebruikt u hiv-remmers levenslang, omdat het virus nooit helemaal uit uw lichaam verdwijnt.

 • Het is belangrijk dat u dit medicijn gebruikt zoals uw arts het voorschrijft. Hierdoor is er altijd voldoende medicijn in uw bloed om het virus te bestrijden.
  Zodra u een dosering uitstelt, loopt u het risico dat het aantal virussen groeit. Ook is er dan een kans dat het virus resistent (ongevoelig) wordt voor het medicijn.

  Neem nooit dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in te halen. Bent u een dosis vergeten?

  • Duurt het meer dan 6 uur voor u de volgende tablet moet innemen? Slik dan de vergeten tablet zo snel mogelijk. Neem de volgende tablet op het moment dat u gewend bent.
  • Duurt het minder dan 6 uur voor u de volgende tablet moet innemen? Sla dan de vergeten tablet over. Neem de volgende tablet op het moment dat u gewend bent.
 • Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

 • Bictegravir, emtricitabine en tenofovir hebben met veel andere medicijnen wisselwerkingen. De combinatie remt de afbraak van veel medicijnen in het lichaam, waardoor deze medicijnen meer bijwerkingen kunnen hebben. Ook kunnen veel medicijnen ervoor zorgen dat de combinatie minder goed werkt, waardoor het virus aanwezig blijft.

  Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. Uw arts en apotheker controleren of u dit medicijn veilig kunt gebruiken naast uw andere medicijnen. Zorg er daarom voor dat uw arts en apotheker op de hoogte zijn van alle medicijnen die u gebruikt. Ook de medicijnen die u zonder recept koopt.

 • Zwangerschap
  Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg hierover met uw arts. Tijdens de zwangerschap moet u hiv-medicijnen blijven gebruiken. Omdat het extra belangrijk is dat tijdens de zwangerschap de hoeveelheid virus in uw bloed erg laag is. Dit verkleint namelijk het risico dat de baby besmet raakt met hiv.

  Overleg ook met uw arts of uw hiv-behandeling geschikt is tijdens de zwangerschap. Sommige hiv-middelen zijn namelijk schadelijk voor uw baby. Mogelijk moet u andere hiv-middelen gebruiken.

  Borstvoeding
  Geef GEEN borstvoeding als u hiv hebt. Het virus kan namelijk via de moedermelk de baby besmetten. Overleg hierover met uw arts.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

  Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

  • een andere dosering;
  • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
  • een ander medicijn.

  Lever

  Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

 • Het is niet verstandig om te stoppen, behalve als u ernstige bijwerkingen krijgt. Als u stopt zal het virus dat aids veroorzaakt zich weer vermeerderen, zodat u weer klachten kunt krijgen.

  Soms zijn er situaties waardoor u toch tijdelijk moet stoppen met deze hiv-remmers. Bijvoorbeeld bij bepaalde operaties of als u de tabletten kwijtraakt en niet snel aan nieuwe kunt komen. Overleg in dat geval altijd met uw arts.

 • Bictegravir is sinds 2018, tenofovir alafenamide sinds 2016 en emtricitabine sinds 2003 internationaal op de markt. De combinatie is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Biktarvy.

 • Biktarvy Biktarvy
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Bictegravir, emtricitabine en tenofovir remmen de groei van het hiv (het virus dat aids veroorzaakt).
  • Bij infectie met het hiv.
  • U merkt dat de behandeling werkt als uit het bloedonderzoek blijkt dat het aantal virussen daalt. Ook heeft u minder infecties. Het kan een paar maanden duren.
  • Meestal gebruikt u dit medicijn levenslang. Als het virus ongevoelig wordt, krijgt u een andere combinatie van hiv-medicijnen.
  • Slik de tablet heel door met water. Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een tablet.
  • Wordt u misselijk en moet u overgeven? Als u binnen 1 uur na innemen van dit medicijn moet overgeven, moet u een nieuwe tablet innemen. Anders werkt het onvoldoende.
  • Andere bijwerkingen zijn: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, maagdarmklachten, depressie en ongewone dromen. Heeft u last van misselijkheid? Neem het dan in met wat eten.
  • Er zijn veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Laat uw apotheker controleren of u het veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook die u zonder recept heeft gekocht.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Geef geen borstvoeding als u besmet bent met het hiv.
 • Hiv

  Oorzaak
  Een infectie met het hiv (het virus dat aids veroorzaakt) beschadigt de witte bloedcellen in uw lichaam. Deze bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen infecties. Hoe meer virussen er komen, hoe meer uw afweer achteruit gaat.
  Infecties met hiv kunt u krijgen door contact met besmet bloed, sperma, vaginavocht of moedermelk.

  Verschijnselen
  Mensen die besmet raken met hiv krijgen meestal binnen enkele dagen tot weken klachten die lijken op een flinke griep. Deze gaan vanzelf weer over. Pas 2 tot 11 jaar later ontstaan ernstige klachten, zoals lymfeklierzwellingen, moeheid, koorts en gewichtsverlies. In de tussenliggende periode zijn er geen klachten, maar is het virus wel aanwezig in het lichaam en kan men anderen besmetten. Deze mensen worden hiv-positief of seropositief genoemd. 

  Later kunnen er infecties ontstaan die bij gezonde mensen niet voorkomen. De ziekte noemt men dan aids. Nog later kunnen er tumoren en vormen van kanker ontstaan.

  Werking
  Het virus dat aids veroorzaakt stimuleert onze lichaamscellen om nieuwe hiv te maken. Daarvoor is het eiwit reverse-transcriptase nodig. Emtricitabine en tenofovir remmen dit eiwit en voorkomt zo dat nieuwe virussen worden gemaakt. Het hiv heeft hierbij ook het eiwit integrase nodig. Bictegravir remt ook dit enzym.

  De combinatie van bictegravir, emtricitabine en tenofovir voorkomt dat het hiv snel ongevoelig (resistent) wordt voor één van de hiv-remmers. Deze combinatie van hiv-medicijnen kan het virus niet helemaal laten verdwijnen. Wel kan het de hoeveelheid virus in het bloed enorm verlagen. Hierdoor stijgt het aantal witte bloedcellen en komt de afweer weer op een normaal niveau.

  Behandeling
  Hiv-positieve mensen starten in het algemeen met de behandeling als ze klachten krijgen of als de hoeveelheid witte bloedcellen beneden een bepaald minimum komt. Meestal is daarvoor een combinatie van minimaal drie medicijnen te kiezen. Als deze combinatie niet meer goed werkt, kunt u overschakelen op een combinatie van drie niet eerder gebruikte medicijnen, waarvoor het virus nog wel gevoelig is.

  De behandeling is geslaagd, als:

  • uw klachten minder worden;
  • uw afweer stijgt;
  • de hoeveelheid virus in het bloed binnen een half jaar niet meer is te meten;
  • de bijwerkingen van de hiv-remmers uw kwaliteit van leven niet te veel beïnvloeden.
  Lees meer over hiv . "

  Infecties met virussen

  Bictegravir, emtricitabine en tenofovir werken tegen het hiv. Zie hierboven bij hiv.

  Lees meer over infecties met virussen . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid.

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree. Zeer zelden overgeven, buikpijn, winderigheid en maagpijn na eten.

   Wordt u misselijk en moet u overgeven? Als u binnen 1 uur na innemen van dit medicijn moet overgeven, moet u een nieuwe tablet innemen. Anders werkt het onvoldoende.

   Heeft u last van misselijkheid? Neem het medicijn dan in met wat voedsel. Raadpleeg uw arts   als u last van blijft houden van maag en darmen.

  • Psychische klachten, zoals depressie en ongewone dromen. Zeer zelden angst, slaapproblemen en suïcidaal gedrag of gedachten aan zelfmoord. Merkt u dit? Overleg dan direct met uw arts.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Gewrichtspijn 

  • Bloedarmoede. U merkt dit aan erg moe zijn. Ook kunt u een bleke huid hebben of een snelle hartslag hebben. 

  • Overgevoelig voor dit medicijn. Dit merkt u aan jeuk, huiduitslag of galbulten. Heeft u hier last van? Neem dan conact op met uw arts. Een heel enkele keer ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan blaren op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen, koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht of benauwdheid. Waarschuw dan meteen uw arts of Eerste-Hulpdienst.

   Als u overgevoelig blijkt te zijn, dan mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
    

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Slik de tablet heel door met een half glas water. Maak de tablet niet fijn en kauw niet op de tablet. De tabletten smaken namelijk erg vies (bitter). Door de tablet heel in te nemen heeft u hier geen last van.

  Wanneer?
  U kunt dit medicijn op elke moment van de dag innemen. Kies hiervoor een vast tijdstip, bijvoorbeeld 's ochtends. Dan vergeet u minder snel een tablet.

  Wordt u misselijk en moet u overgeven?

  • Als u minder dan 1 uur na innemen van dit medicijn moet overgeven werkt de tablet niet voldoende. Neem dan een nieuwe tablet in.
  • Als u langer dan 1 uur na innemen van dit medicijn moet overgeven hoeft u geen nieuwe tablet te nemen.

  Hoelang?
  Meestal gebruikt u hiv-remmers levenslang, omdat het virus nooit helemaal uit uw lichaam verdwijnt.

 • Het is belangrijk dat u dit medicijn gebruikt zoals uw arts het voorschrijft. Hierdoor is er altijd voldoende medicijn in uw bloed om het virus te bestrijden.
  Zodra u een dosering uitstelt, loopt u het risico dat het aantal virussen groeit. Ook is er dan een kans dat het virus resistent (ongevoelig) wordt voor het medicijn.

  Neem nooit dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in te halen. Bent u een dosis vergeten?

  • Duurt het meer dan 6 uur voor u de volgende tablet moet innemen? Slik dan de vergeten tablet zo snel mogelijk. Neem de volgende tablet op het moment dat u gewend bent.
  • Duurt het minder dan 6 uur voor u de volgende tablet moet innemen? Sla dan de vergeten tablet over. Neem de volgende tablet op het moment dat u gewend bent.
 • Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

 • Bictegravir, emtricitabine en tenofovir hebben met veel andere medicijnen wisselwerkingen. De combinatie remt de afbraak van veel medicijnen in het lichaam, waardoor deze medicijnen meer bijwerkingen kunnen hebben. Ook kunnen veel medicijnen ervoor zorgen dat de combinatie minder goed werkt, waardoor het virus aanwezig blijft.

  Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. Uw arts en apotheker controleren of u dit medicijn veilig kunt gebruiken naast uw andere medicijnen. Zorg er daarom voor dat uw arts en apotheker op de hoogte zijn van alle medicijnen die u gebruikt. Ook de medicijnen die u zonder recept koopt.

 • Zwangerschap
  Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg hierover met uw arts. Tijdens de zwangerschap moet u hiv-medicijnen blijven gebruiken. Omdat het extra belangrijk is dat tijdens de zwangerschap de hoeveelheid virus in uw bloed erg laag is. Dit verkleint namelijk het risico dat de baby besmet raakt met hiv.

  Overleg ook met uw arts of uw hiv-behandeling geschikt is tijdens de zwangerschap. Sommige hiv-middelen zijn namelijk schadelijk voor uw baby. Mogelijk moet u andere hiv-middelen gebruiken.

  Borstvoeding
  Geef GEEN borstvoeding als u hiv hebt. Het virus kan namelijk via de moedermelk de baby besmetten. Overleg hierover met uw arts.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

  Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

  • een andere dosering;
  • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
  • een ander medicijn.

  Lever

  Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

 • Het is niet verstandig om te stoppen, behalve als u ernstige bijwerkingen krijgt. Als u stopt zal het virus dat aids veroorzaakt zich weer vermeerderen, zodat u weer klachten kunt krijgen.

  Soms zijn er situaties waardoor u toch tijdelijk moet stoppen met deze hiv-remmers. Bijvoorbeeld bij bepaalde operaties of als u de tabletten kwijtraakt en niet snel aan nieuwe kunt komen. Overleg in dat geval altijd met uw arts.

 • Bictegravir is sinds 2018, tenofovir alafenamide sinds 2016 en emtricitabine sinds 2003 internationaal op de markt. De combinatie is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Biktarvy.

 • Biktarvy Biktarvy
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête