Lendormin

Actief ingrediënt: brotizolam

Brotizolam behoort tot benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend en vermindert angstgevoelens.

Artsen schrijven het voor bij slapeloosheid.

 • Slapeloosheid

  Verschijnselen
  Van slapeloosheid wordt gesproken als iemand al enige tijd slecht slaapt én daardoor overdag niet goed functioneert.

  Slaapproblemen komen vaak voort uit spanningen of zorgen. Maar ook lichamelijke klachten als pijn of jeuk kunnen slapeloosheid veroorzaken.

  Behandeling
  Als u met slaapklachten bij uw arts komt, zal de arts meestal niet meteen een slaapmiddel voorschrijven. De arts zal eerst proberen om de oorzaak van de slaapklachten te verhelpen. Bijvoorbeeld met een pijnstiller als u last heeft van pijn. Of met rustgevende adviezen als u vooral door piekeren wakker blijft liggen. Enkele van deze adviezen zijn.

  • Ga overdag of vroeg in de avond sporten.
  • Doe een uur voor het slapen iets ontspannends.
  • Doe geen dutjes overdag.
  • Houd een vast ritme aan in de tijd dat u naar bed gaat en opstaat.
  • Neem geen koffie 's avonds.
  • Neem geen alcohol om in te slapen.
  • Neem twee tot drie uur voor het naar bed gaan geen vast voedsel.
  • Zorg voor een rustige, koele slaapkamer en een lekker bed.
  • Gebruik de slaapkamer niet als werk-, studeer- of tv-kamer.
  • Als het slapen niet lukt, sta dan op en ga in een andere kamer iets anders doen. Ga pas weer naar bed als u moe bent.  

  Als deze maatregelen bij u niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts gedurende enkele dagen dit medicijn voorschrijven.

  Werking
  Brotizolam werkt spierontspannend, rustgevend en maakt suf. Het bevordert zo dat u in slaap valt.

  Dit medicijn is vooral geschikt als u moeite heeft om in slaap te vallen. Dus niet als u verwacht gedurende de nacht wakker te worden.

  Effect
  Binnen een uur na inname wordt u slaperig en rustig. Zorg er daarom voor dat u thuis bent, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en uw bed makkelijk kunt bereiken. De werking houdt ongeveer zeven uur aan.

  Dit slaapmiddel werkt alleen goed als u het af en toe gebruikt, bijvoorbeeld om de drie dagen. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af omdat uw lichaam aan het effect went.

  Lees meer over slapeloosheid . "
 • Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, ook de volgende dag.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig bijwerkingen, zelden ook nog de volgende dag.

  Soms voorkomende bijwerkingen, zeer zelden ook nog de volgende dag.

  Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

  • Slaperigheid, sufheid en vermoeidheid.

   Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld ook plaatsvinden in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. Maar u heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.

  Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Verminderde coördinatie.

   Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).

  • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren. Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte.

   Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).

  • Wazig zien of dubbelzien.

   Dit komt door een tijdelijk effect op de oogspieren.

  • Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen.

   Deze bijwerkingen ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier.

  • Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens last heeft dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. 

   Neem contact op met uw arts als u dat merkt.

  • Vallen

   Vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.

  • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn, verwardheid.

   Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.

  • Afname gevoelens.

   Dit middel vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken.

  • Veranderde eetlust

   Meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.

  • Hoofdpijn en duizeligheid.

   Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.

  • Zweten en hartkloppingen.

  • Droge ogen 

   Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.

  • Huiduitslag en jeuk.

   Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.

  • Afhankelijkheid. U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik.

   Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn meerdere dagen achter elkaar gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit middel meerdere dagen achter elkaar heeft gebruikt.

  • Verminderde werkzaamheid als u dit medicijn gedurende meer dan twee weken elke dag gebruikt.

   Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Nachtmerries, meestal in de vroege ochtend.

  • Onrust en prikkelbaarheid.

   Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Ook kunnen waandenkbeelden en hallucinaties voorkomen. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.

  • Geheugenverlies 

   Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.

  • Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.

  • Minder zin in seks.

  • Problemen met ademhalen. Bij mensen met de longziekte COPD kunnen de ademhalingsklachten toenemen.

   Overleg hierover met uw arts.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Neem het middel ten minste een halfuur voor u wilt gaan slapen in. Neem het alleen als u na inname minstens 7 uur de tijd heeft om te slapen. Als u voor die tijd wakker moet worden, zult u nog te veel last van de versuffende werking hebben.

  Hoe lang?
  Als u dit middel af en toe eens gebruikt, kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht, dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties.

  Bij dagelijks gebruik gedurende meerdere dagen, heeft u kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van dit medicijn om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Gebruik het in elk geval niet langer dan twee weken achter elkaar.

 • Kunt u 's nachts niet slapen en wilt u alsnog dit slaapmiddel innemen? Dit kan, maar houd er rekening mee dat het slaapmiddel in elk geval 7 uur blijft werken. Als u eerder op moet staan kunt u moeilijk wakker worden en heeft u overdag een verminderd reactievermogen.

 • autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, verminderde coördinatie, trager denken, duizeligheid en dubbelzien. U mag vanaf 8 uur na de laatste inname weer autorijden. Meestal heeft dit medicijn dan geen invloed meer op het autorijden.

  Heeft u brotizolam bijvoorbeeld om 23 uur 's avonds ingenomen? Dan mag u de volgende dag na 7 uur 's ochtends weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en een verminderde coördinatie.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Dan kan brotizolam nog langer doorwerken. U kunt dan bijvoorbeeld nog langer geen autorijden.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent. Of als u dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Wel is bekend dat bij gebruik voor lange tijd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap (3e trimester) kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan. En bij gebruik in een hoge dosis vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft met ademhalen. Gebruik dit medicijn daarom alleen als het echt nodig is. Zo kort mogelijk en in een lage dosis. Weeg samen met uw arts de ernst van uw ziekte af tegen het risico voor het kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) een ander medicijn gebruiken.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan uw arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven.

 • Heeft u dit slaapmiddel meerdere dagen achter elkaar gebruikt, en gebruikt u het dan opeens niet meer? Dan heeft u kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van het slaapmiddel om in slaap te vallen. In het begin gaat het slapen daardoor weer moeilijker. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar.

  Heeft u het wel langere tijd gebruikt? Bouw de dosering dan langzaam af.

 • Brotizolam is sinds 1982 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Lendormin.

 • Lendormin Lendormin
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

 • Slapeloosheid

  Verschijnselen
  Van slapeloosheid wordt gesproken als iemand al enige tijd slecht slaapt én daardoor overdag niet goed functioneert.

  Slaapproblemen komen vaak voort uit spanningen of zorgen. Maar ook lichamelijke klachten als pijn of jeuk kunnen slapeloosheid veroorzaken.

  Behandeling
  Als u met slaapklachten bij uw arts komt, zal de arts meestal niet meteen een slaapmiddel voorschrijven. De arts zal eerst proberen om de oorzaak van de slaapklachten te verhelpen. Bijvoorbeeld met een pijnstiller als u last heeft van pijn. Of met rustgevende adviezen als u vooral door piekeren wakker blijft liggen. Enkele van deze adviezen zijn.

  • Ga overdag of vroeg in de avond sporten.
  • Doe een uur voor het slapen iets ontspannends.
  • Doe geen dutjes overdag.
  • Houd een vast ritme aan in de tijd dat u naar bed gaat en opstaat.
  • Neem geen koffie 's avonds.
  • Neem geen alcohol om in te slapen.
  • Neem twee tot drie uur voor het naar bed gaan geen vast voedsel.
  • Zorg voor een rustige, koele slaapkamer en een lekker bed.
  • Gebruik de slaapkamer niet als werk-, studeer- of tv-kamer.
  • Als het slapen niet lukt, sta dan op en ga in een andere kamer iets anders doen. Ga pas weer naar bed als u moe bent.  

  Als deze maatregelen bij u niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts gedurende enkele dagen dit medicijn voorschrijven.

  Werking
  Brotizolam werkt spierontspannend, rustgevend en maakt suf. Het bevordert zo dat u in slaap valt.

  Dit medicijn is vooral geschikt als u moeite heeft om in slaap te vallen. Dus niet als u verwacht gedurende de nacht wakker te worden.

  Effect
  Binnen een uur na inname wordt u slaperig en rustig. Zorg er daarom voor dat u thuis bent, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en uw bed makkelijk kunt bereiken. De werking houdt ongeveer zeven uur aan.

  Dit slaapmiddel werkt alleen goed als u het af en toe gebruikt, bijvoorbeeld om de drie dagen. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af omdat uw lichaam aan het effect went.

  Lees meer over slapeloosheid . "
 • Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, ook de volgende dag.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig bijwerkingen, zelden ook nog de volgende dag.

  Soms voorkomende bijwerkingen, zeer zelden ook nog de volgende dag.

  Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

  • Slaperigheid, sufheid en vermoeidheid.

   Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld ook plaatsvinden in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. Maar u heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.

  Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Verminderde coördinatie.

   Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).

  • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren. Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte.

   Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).

  • Wazig zien of dubbelzien.

   Dit komt door een tijdelijk effect op de oogspieren.

  • Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen.

   Deze bijwerkingen ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier.

  • Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens last heeft dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. 

   Neem contact op met uw arts als u dat merkt.

  • Vallen

   Vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.

  • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn, verwardheid.

   Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.

  • Afname gevoelens.

   Dit middel vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken.

  • Veranderde eetlust

   Meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.

  • Hoofdpijn en duizeligheid.

   Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.

  • Zweten en hartkloppingen.

  • Droge ogen 

   Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.

  • Huiduitslag en jeuk.

   Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.

  • Afhankelijkheid. U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik.

   Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn meerdere dagen achter elkaar gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit middel meerdere dagen achter elkaar heeft gebruikt.

  • Verminderde werkzaamheid als u dit medicijn gedurende meer dan twee weken elke dag gebruikt.

   Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Nachtmerries, meestal in de vroege ochtend.

  • Onrust en prikkelbaarheid.

   Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Ook kunnen waandenkbeelden en hallucinaties voorkomen. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.

  • Geheugenverlies 

   Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.

  • Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.

  • Minder zin in seks.

  • Problemen met ademhalen. Bij mensen met de longziekte COPD kunnen de ademhalingsklachten toenemen.

   Overleg hierover met uw arts.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Neem het middel ten minste een halfuur voor u wilt gaan slapen in. Neem het alleen als u na inname minstens 7 uur de tijd heeft om te slapen. Als u voor die tijd wakker moet worden, zult u nog te veel last van de versuffende werking hebben.

  Hoe lang?
  Als u dit middel af en toe eens gebruikt, kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht, dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties.

  Bij dagelijks gebruik gedurende meerdere dagen, heeft u kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van dit medicijn om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Gebruik het in elk geval niet langer dan twee weken achter elkaar.

 • Kunt u 's nachts niet slapen en wilt u alsnog dit slaapmiddel innemen? Dit kan, maar houd er rekening mee dat het slaapmiddel in elk geval 7 uur blijft werken. Als u eerder op moet staan kunt u moeilijk wakker worden en heeft u overdag een verminderd reactievermogen.

 • autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, verminderde coördinatie, trager denken, duizeligheid en dubbelzien. U mag vanaf 8 uur na de laatste inname weer autorijden. Meestal heeft dit medicijn dan geen invloed meer op het autorijden.

  Heeft u brotizolam bijvoorbeeld om 23 uur 's avonds ingenomen? Dan mag u de volgende dag na 7 uur 's ochtends weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en een verminderde coördinatie.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Dan kan brotizolam nog langer doorwerken. U kunt dan bijvoorbeeld nog langer geen autorijden.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent. Of als u dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Wel is bekend dat bij gebruik voor lange tijd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap (3e trimester) kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan. En bij gebruik in een hoge dosis vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft met ademhalen. Gebruik dit medicijn daarom alleen als het echt nodig is. Zo kort mogelijk en in een lage dosis. Weeg samen met uw arts de ernst van uw ziekte af tegen het risico voor het kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) een ander medicijn gebruiken.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan uw arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven.

 • Heeft u dit slaapmiddel meerdere dagen achter elkaar gebruikt, en gebruikt u het dan opeens niet meer? Dan heeft u kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van het slaapmiddel om in slaap te vallen. In het begin gaat het slapen daardoor weer moeilijker. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar.

  Heeft u het wel langere tijd gebruikt? Bouw de dosering dan langzaam af.

 • Brotizolam is sinds 1982 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Lendormin.

 • Lendormin Lendormin
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête