Candesartan

Actief ingrediënt: candesartan

Candesartan behoort tot de angiotensine-II-blokkers. Het verlaagt de bloeddruk.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk en bij hartfalen. Soms wordt het ook voorgeschreven om migraine te voorkomen.

Aanvulling Maastricht UMC+

Let op: hieronder wordt alleen informatie over de werkzame stof candesartan getoond. Candesartan komt ook voor in combinatieproducten. Informatie over stoffen waarmee candesartan wordt gecombineerd, kan worden gevonden door middel van zoeken op de namen van de andere werkzame stoffen in het combinatieproduct.

  • Candesartan verlaagt uw bloeddruk en zorgt dat uw hart het bloed beter rondpompt
  • Bij hoge bloeddruk en hartfalen. Soms ook om migraine te voorkomen.
  • Uw bloeddruk daalt langzaam binnen 6 weken. Bij hartfalen merkt u dat u minder last heeft van benauwdheid en dikke enkels.
  • Door het elke dag te gebruiken heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.
  • De eerste paar weken kunt u duizelig worden als u gaat staan. Neem het medicijn daarom de eerste dagen in de avond in, als u op uw bed zit. Dan kunt u gaan liggen als u duizelig wordt.
  • Er zijn een paar belangrijke wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u candesartan veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
  • Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.
  • Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

  Download de samenvatting

   

 • Hoge bloeddruk

  Verschijnselen
  Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier in het algemeen niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer kans op hart- en vaatziekten.

  Als de bloeddruk is verhoogd stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten verhogen de kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals hartkramp en hartfalen.

  Werking
  Angiotensine-II is een lichaamseigen stof die een rol speelt bij de spanning van de spiertjes rond de bloedvaten. Door het angiotensine-II te blokkeren vermindert de spanning in deze spiertjes. Hierdoor worden de bloedvaten ontspannen en wijder. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag.

  Door angiotensine-II-blokkers scheiden de nieren ook meer zout (natrium) uit met de urine. Dit helpt ook de bloeddruk omlaag te brengen. Door de lagere bloeddruk is er minder kans op een hart- en vaatziekte, zoals een beroerte.

  Behandeling
  Bij de behandeling van een hoge bloeddruk kunnen artsen verschillende medicijnen voorschrijven. Vaak beginnen ze met een plastablet en/of een bètablokker.

  Als deze onvoldoende helpen of als deze niet kunnen worden gebruikt, kan de arts een ACE-remmer voorschrijven. Verdraagt u geen ACE-remmers, bijvoorbeeld omdat u te veel last heeft van hoesten door een ACE-remmer? Dan kan de arts u een angiotensine-II-blokker voorschrijven, zoals candesartan.

  Soms schrijft de arts direct een ACE-remmer of angiotensine-II-blokker voor. Bijvoorbeeld als u ook hartfalen of een nierziekte heeft.

  Effect
  Na ongeveer 4 weken werkt dit medicijn het beste. Zelf merkt u hier niet veel van. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk candesartan elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit medicijn u optimaal beschermen tegen hart- en vaatziekten.

  Lees meer over hoge bloeddruk . "

  Hartfalen

  Verschijnselen
  Bij hartfalen (hartzwakte) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe. En u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

  Oorzaak
  Hartfalen kan ontstaan door een hoge bloeddruk die al heel lang bestaat. Of door slecht werkende hartkleppen of door vernauwing in de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (kransslagaders). Of door stoornissen in het hartritme of een hartinfarct.

  Behandeling
  Behalve het wegnemen van de oorzaak, zoals het behandelen van de hoge bloeddruk of het vervangen van een slechte hartklep, spelen geneesmiddelen een belangrijke rol bij hartfalen.

  De belangrijkste medicijnen zijn plastabletten en ACE-remmers, betablokkers of angiotensine-II-blokkers. Vaak schrijft de arts een combinatie van deze medicijnen voor.

  Werking
  Angiotensine-II-blokkers verlagen de bloeddruk en verbeteren de conditie van de hartspier. Hierdoor verbetert de pompkracht van het hart en worden uw klachten minder. Mensen met hartfalen die met dit medicijn de pompkracht van hun hart hebben verbeterd, hebben minder kans om aan een hartziekte te overlijden.

  Effect
  Na drie tot zes weken werkt dit medicijn het beste. U merkt dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid.

  Lees meer over hartfalen . "

  Migraine

  Verschijnselen
  Bij migraine heeft u last van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook zijn mensen met migraine vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Sommige vrouwen hebben aanvallen rond de menstruatie. Een migraineaanval kan 4 uur tot 3 dagen aanhouden.

  Behandeling
  Om de aanval te stoppen, kunt u een pijnstiller gebruiken en eventueel een medicijn tegen de misselijkheid.
  Heeft u meer dan 2 aanvallen per maand? Dan is het zinvol een medicijn te proberen dat de aanvallen voorkómt. Artsen schrijven hiervoor een bètablokker (zoals metoprolol) of candesartan voor.

  Effect
  Het effect kunt u meestal pas na 3 maanden beoordelen. Als u na 3 maanden nog geen verbetering merkt, overleg dan met uw arts.

  Lees meer over migraine . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel

   Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk. Dit is binnen een paar dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit medicijn de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed. Dan kunt u bij duizeligheid gaan liggen. Als u na een paar weken nog steeds last heeft van duizeligheid, overleg dan met uw arts.

  • Hoofdpijn

  • Griepachtige verschijnselen met loopneus, keelpijn, heesheid, hoesten, kortademigheid, zweten en een longontsteking. Waarschuw bij ernstige benauwdheid een arts.

  • Een verminderde nierwerking na gebruik gedurende meerdere maanden. Meestal merkt u dit niet zelf, maar via bloedonderzoek kan dit worden opgemerkt. Uw arts zal de nierfunctie regelmatig controleren.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Teveel aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit meestal zelf niet. Soms kunt u hierdoor last krijgen van lusteloosheid en hartritmestoornissen. Een te hoog kaliumgehalte kan vooral ontstaan als uw nieren minder goed werken of als u hartfalen heeft. Uw arts zal het kaliumgehalte regelmatig controleren.

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree.

   Meestal helpt het als u dit medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na een paar dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

   In het algemeen kan diarree, overgeven of koorts voor uitdroging zorgen. Dit leidt vooral bij ouderen boven de 70 jaar en bij mensen met hartfalen of minder goed werkende nieren tot erge bijwerkingen. Daarom kan de arts bij deze groep mensen de dosering tijdelijk aanpassen. Valt u onder deze groep? En heeft u meerdere keren per dag last van overgeven of diarree? Of heeft u langer dan 2 dagen koorts? Neem dan contact op met uw arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.

   Als het ontstaat, moet u direct een arts opzoeken of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit soort medicijnen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor candesartan. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

  • Huiduitslag, jeuk en galbulten. Als u de huidziekte psoriasis heeft: de klachten kunnen erger worden. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.

  • Spierpijn, gewrichtspijn en rugpijn

  • Ontsteking van de lever en bloedafwijkingen. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel, moet u direct een arts waarschuwen.

  • Sneller last van koude handen en voeten. Vooral mensen met de ziekte van Raynaud merken deze bijwerking. Omdat ze meer last krijgen van koude vingers en tenen.

   Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?
  Kijk voor de goede dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  U mag dit medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip, het beste 's ochtends bij het ontbijt, dan vergeet u minder snel een dosis. Heeft u in het begin veel last heeft van duizeligheid? Dan kunt u het ook 's avonds voor het naar bed gaan innemen.

  Hoe lang?

  • Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk duurt meestal lange tijd. Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u dit medicijn waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.
  • Hartfalen. Waarschijnlijk moet u dit medicijn lange tijd gebruiken. Overleg dit met uw arts.
  • Migraine. U moet dit medicijn ten minste 3 maanden gebruiken. Dan zal uw arts beoordelen of het goed genoeg werkt.

   

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  U gebruikt candesartan 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.

 • autorijden?
  De eerste dagen dat u candesartan gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Als u duizelig blijft: neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken?
  Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als candesartan. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is een paar keer per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Plastabletten. Deze wisselwerking is alleen van belang als u al wel een plastablet gebruikt en daar nu een angiotensine-II-blokker bij krijgt. De eerste paar dagen dat u deze combinatie gebruikt kunt u last krijgen van erge duizeligheid, doordat de bloeddruk sterk daalt. Meestal raadt de arts daarom aan om de plastabletten enkele dagen niet in te nemen. Na 2 of 3 dagen begint u dan met angiotensine-II-blokker. U heeft zo minder last van duizeligheid. Als u de angiotensine-II-blokker vervolgens 2 of 3 dagen gebruikt kunt u zonder problemen de plastablet weer innemen. Ook kan uw arts u aanraden om de plastablet wel te blijven gebruiken. De arts zal dan aangeven om de eerste dagen met een lage dosis candesartan te beginnen en die na een paar dagen te verhogen.
  • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Candesartan kan de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.
  • Andere bloeddrukverlagende medicijnen. De bloeddruk kan te laag worden als u candesartan samen met andere bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen.
  • Kaliumzout en de kaliumsparende plasmiddelen spironolacton en triamtereen. Door combinatie van de angiotensine-II-blokker met deze middelen kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten. Kalium zit ook in 'zeezout' of 'dieetzout'. Het eten van veel van deze zouten kan ook de hoeveelheid kalium in het bloed verhogen.
  • De antibiotica co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol) en trimethoprim. De combinatie kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog maken. U merkt dit aan een onregelmatige hartslag, gevoelloosheid of vreemd gevoel in de armen of benen, lusteloosheid, verwardheid en zwakte. Raadpleeg bij een of meer van deze verschijnselen uw arts.U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
  • Pijnstillers van het NSAID-type, zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, naproxen en diclofenac. Deze pijnstillers kunnen de werking van candesartan bij hoge bloeddruk en hartfalen verminderen. Gebruik u een pijnstiller van het NSAID-type langer dan 2 weken en gebruikt u candesartan voor een hoge bloeddruk of hartfalen? Dan zal uw bloeddruk extra gecontroleerd moeten worden. Bij hartfalen: als u meer klachten krijgt van moeheid, benauwdheid of dikke enkels, neem dan ook contact op met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Angiotensine II-blokkers, zoals candesartan, zijn tijdens de zwangerschap schadelijk voor het ongeboren kind. Er kunnen nierafwijkingen, schedelafwijkingen en groeivertraging bij het kind ontstaan.

  Gebruikt u dit medicijn en u denkt erover zwanger te worden? Overleg dan met uw arts of u een ander medicijn tegen hoge bloeddruk kunt gaan gebruiken.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Hoge bloeddruk
  Stop niet zomaar zelf met dit medicijn. Overleg altijd eerst met uw apotheker en arts als u wilt stoppen.

  U moet dit medicijn namelijk afbouwen, dat betekent dat u dit medicijn NIET in 1 keer mag stoppen. Als u in 1 keer stopt of als u te snel stopt, kan uw bloeddruk weer omhoog gaan.

  Gebruikt u dit medicijn voor een hoge bloeddruk en denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Bekijk dan het thema 'Kan ik stoppen met mijn medicijnen die de bloeddruk verlagen (bloeddrukverlagers)?'.

  Hartfalen of voorkomen van migraine 
  Stop niet zomaar zelf met dit medicijn. Als u stopt kunt u (weer) last krijgen van uw klachten. Bij hartfalen kunt u weer benauwd krijgen of dikke enkels kunnen terugkeren. Stop dus alleen in overleg met uw arts of apotheker.

 • Ja, u heeft een recept nodig.

  Candesartan is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknaam Atacand en als het merkloze Candesartan in tabletten.

  Candesartan wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Atacand plus en als het merkloze Candesartan/Hydrochloorthiazide.

 • Atacand plus Atacand plus Atacand Atacand Candesartan Candesartan Candesartan/Hydrochloorthiazide Candesartan/Hydrochloorthiazide
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Candesartan verlaagt uw bloeddruk en zorgt dat uw hart het bloed beter rondpompt
  • Bij hoge bloeddruk en hartfalen. Soms ook om migraine te voorkomen.
  • Uw bloeddruk daalt langzaam binnen 6 weken. Bij hartfalen merkt u dat u minder last heeft van benauwdheid en dikke enkels.
  • Door het elke dag te gebruiken heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.
  • De eerste paar weken kunt u duizelig worden als u gaat staan. Neem het medicijn daarom de eerste dagen in de avond in, als u op uw bed zit. Dan kunt u gaan liggen als u duizelig wordt.
  • Er zijn een paar belangrijke wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u candesartan veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
  • Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.
  • Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

  Download de samenvatting

   

 • Hoge bloeddruk

  Verschijnselen
  Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier in het algemeen niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer kans op hart- en vaatziekten.

  Als de bloeddruk is verhoogd stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten verhogen de kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals hartkramp en hartfalen.

  Werking
  Angiotensine-II is een lichaamseigen stof die een rol speelt bij de spanning van de spiertjes rond de bloedvaten. Door het angiotensine-II te blokkeren vermindert de spanning in deze spiertjes. Hierdoor worden de bloedvaten ontspannen en wijder. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag.

  Door angiotensine-II-blokkers scheiden de nieren ook meer zout (natrium) uit met de urine. Dit helpt ook de bloeddruk omlaag te brengen. Door de lagere bloeddruk is er minder kans op een hart- en vaatziekte, zoals een beroerte.

  Behandeling
  Bij de behandeling van een hoge bloeddruk kunnen artsen verschillende medicijnen voorschrijven. Vaak beginnen ze met een plastablet en/of een bètablokker.

  Als deze onvoldoende helpen of als deze niet kunnen worden gebruikt, kan de arts een ACE-remmer voorschrijven. Verdraagt u geen ACE-remmers, bijvoorbeeld omdat u te veel last heeft van hoesten door een ACE-remmer? Dan kan de arts u een angiotensine-II-blokker voorschrijven, zoals candesartan.

  Soms schrijft de arts direct een ACE-remmer of angiotensine-II-blokker voor. Bijvoorbeeld als u ook hartfalen of een nierziekte heeft.

  Effect
  Na ongeveer 4 weken werkt dit medicijn het beste. Zelf merkt u hier niet veel van. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk candesartan elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit medicijn u optimaal beschermen tegen hart- en vaatziekten.

  Lees meer over hoge bloeddruk . "

  Hartfalen

  Verschijnselen
  Bij hartfalen (hartzwakte) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe. En u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

  Oorzaak
  Hartfalen kan ontstaan door een hoge bloeddruk die al heel lang bestaat. Of door slecht werkende hartkleppen of door vernauwing in de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (kransslagaders). Of door stoornissen in het hartritme of een hartinfarct.

  Behandeling
  Behalve het wegnemen van de oorzaak, zoals het behandelen van de hoge bloeddruk of het vervangen van een slechte hartklep, spelen geneesmiddelen een belangrijke rol bij hartfalen.

  De belangrijkste medicijnen zijn plastabletten en ACE-remmers, betablokkers of angiotensine-II-blokkers. Vaak schrijft de arts een combinatie van deze medicijnen voor.

  Werking
  Angiotensine-II-blokkers verlagen de bloeddruk en verbeteren de conditie van de hartspier. Hierdoor verbetert de pompkracht van het hart en worden uw klachten minder. Mensen met hartfalen die met dit medicijn de pompkracht van hun hart hebben verbeterd, hebben minder kans om aan een hartziekte te overlijden.

  Effect
  Na drie tot zes weken werkt dit medicijn het beste. U merkt dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid.

  Lees meer over hartfalen . "

  Migraine

  Verschijnselen
  Bij migraine heeft u last van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook zijn mensen met migraine vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Sommige vrouwen hebben aanvallen rond de menstruatie. Een migraineaanval kan 4 uur tot 3 dagen aanhouden.

  Behandeling
  Om de aanval te stoppen, kunt u een pijnstiller gebruiken en eventueel een medicijn tegen de misselijkheid.
  Heeft u meer dan 2 aanvallen per maand? Dan is het zinvol een medicijn te proberen dat de aanvallen voorkómt. Artsen schrijven hiervoor een bètablokker (zoals metoprolol) of candesartan voor.

  Effect
  Het effect kunt u meestal pas na 3 maanden beoordelen. Als u na 3 maanden nog geen verbetering merkt, overleg dan met uw arts.

  Lees meer over migraine . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel

   Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk. Dit is binnen een paar dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit medicijn de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed. Dan kunt u bij duizeligheid gaan liggen. Als u na een paar weken nog steeds last heeft van duizeligheid, overleg dan met uw arts.

  • Hoofdpijn

  • Griepachtige verschijnselen met loopneus, keelpijn, heesheid, hoesten, kortademigheid, zweten en een longontsteking. Waarschuw bij ernstige benauwdheid een arts.

  • Een verminderde nierwerking na gebruik gedurende meerdere maanden. Meestal merkt u dit niet zelf, maar via bloedonderzoek kan dit worden opgemerkt. Uw arts zal de nierfunctie regelmatig controleren.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Teveel aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit meestal zelf niet. Soms kunt u hierdoor last krijgen van lusteloosheid en hartritmestoornissen. Een te hoog kaliumgehalte kan vooral ontstaan als uw nieren minder goed werken of als u hartfalen heeft. Uw arts zal het kaliumgehalte regelmatig controleren.

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree.

   Meestal helpt het als u dit medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na een paar dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

   In het algemeen kan diarree, overgeven of koorts voor uitdroging zorgen. Dit leidt vooral bij ouderen boven de 70 jaar en bij mensen met hartfalen of minder goed werkende nieren tot erge bijwerkingen. Daarom kan de arts bij deze groep mensen de dosering tijdelijk aanpassen. Valt u onder deze groep? En heeft u meerdere keren per dag last van overgeven of diarree? Of heeft u langer dan 2 dagen koorts? Neem dan contact op met uw arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.

   Als het ontstaat, moet u direct een arts opzoeken of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit soort medicijnen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor candesartan. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

  • Huiduitslag, jeuk en galbulten. Als u de huidziekte psoriasis heeft: de klachten kunnen erger worden. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.

  • Spierpijn, gewrichtspijn en rugpijn

  • Ontsteking van de lever en bloedafwijkingen. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel, moet u direct een arts waarschuwen.

  • Sneller last van koude handen en voeten. Vooral mensen met de ziekte van Raynaud merken deze bijwerking. Omdat ze meer last krijgen van koude vingers en tenen.

   Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?
  Kijk voor de goede dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  U mag dit medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip, het beste 's ochtends bij het ontbijt, dan vergeet u minder snel een dosis. Heeft u in het begin veel last heeft van duizeligheid? Dan kunt u het ook 's avonds voor het naar bed gaan innemen.

  Hoe lang?

  • Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk duurt meestal lange tijd. Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u dit medicijn waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.
  • Hartfalen. Waarschijnlijk moet u dit medicijn lange tijd gebruiken. Overleg dit met uw arts.
  • Migraine. U moet dit medicijn ten minste 3 maanden gebruiken. Dan zal uw arts beoordelen of het goed genoeg werkt.

   

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  U gebruikt candesartan 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.

 • autorijden?
  De eerste dagen dat u candesartan gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Als u duizelig blijft: neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken?
  Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als candesartan. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is een paar keer per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Plastabletten. Deze wisselwerking is alleen van belang als u al wel een plastablet gebruikt en daar nu een angiotensine-II-blokker bij krijgt. De eerste paar dagen dat u deze combinatie gebruikt kunt u last krijgen van erge duizeligheid, doordat de bloeddruk sterk daalt. Meestal raadt de arts daarom aan om de plastabletten enkele dagen niet in te nemen. Na 2 of 3 dagen begint u dan met angiotensine-II-blokker. U heeft zo minder last van duizeligheid. Als u de angiotensine-II-blokker vervolgens 2 of 3 dagen gebruikt kunt u zonder problemen de plastablet weer innemen. Ook kan uw arts u aanraden om de plastablet wel te blijven gebruiken. De arts zal dan aangeven om de eerste dagen met een lage dosis candesartan te beginnen en die na een paar dagen te verhogen.
  • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Candesartan kan de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.
  • Andere bloeddrukverlagende medicijnen. De bloeddruk kan te laag worden als u candesartan samen met andere bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen.
  • Kaliumzout en de kaliumsparende plasmiddelen spironolacton en triamtereen. Door combinatie van de angiotensine-II-blokker met deze middelen kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten. Kalium zit ook in 'zeezout' of 'dieetzout'. Het eten van veel van deze zouten kan ook de hoeveelheid kalium in het bloed verhogen.
  • De antibiotica co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol) en trimethoprim. De combinatie kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog maken. U merkt dit aan een onregelmatige hartslag, gevoelloosheid of vreemd gevoel in de armen of benen, lusteloosheid, verwardheid en zwakte. Raadpleeg bij een of meer van deze verschijnselen uw arts.U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
  • Pijnstillers van het NSAID-type, zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, naproxen en diclofenac. Deze pijnstillers kunnen de werking van candesartan bij hoge bloeddruk en hartfalen verminderen. Gebruik u een pijnstiller van het NSAID-type langer dan 2 weken en gebruikt u candesartan voor een hoge bloeddruk of hartfalen? Dan zal uw bloeddruk extra gecontroleerd moeten worden. Bij hartfalen: als u meer klachten krijgt van moeheid, benauwdheid of dikke enkels, neem dan ook contact op met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Angiotensine II-blokkers, zoals candesartan, zijn tijdens de zwangerschap schadelijk voor het ongeboren kind. Er kunnen nierafwijkingen, schedelafwijkingen en groeivertraging bij het kind ontstaan.

  Gebruikt u dit medicijn en u denkt erover zwanger te worden? Overleg dan met uw arts of u een ander medicijn tegen hoge bloeddruk kunt gaan gebruiken.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Hoge bloeddruk
  Stop niet zomaar zelf met dit medicijn. Overleg altijd eerst met uw apotheker en arts als u wilt stoppen.

  U moet dit medicijn namelijk afbouwen, dat betekent dat u dit medicijn NIET in 1 keer mag stoppen. Als u in 1 keer stopt of als u te snel stopt, kan uw bloeddruk weer omhoog gaan.

  Gebruikt u dit medicijn voor een hoge bloeddruk en denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Bekijk dan het thema 'Kan ik stoppen met mijn medicijnen die de bloeddruk verlagen (bloeddrukverlagers)?'.

  Hartfalen of voorkomen van migraine 
  Stop niet zomaar zelf met dit medicijn. Als u stopt kunt u (weer) last krijgen van uw klachten. Bij hartfalen kunt u weer benauwd krijgen of dikke enkels kunnen terugkeren. Stop dus alleen in overleg met uw arts of apotheker.

 • Ja, u heeft een recept nodig.

  Candesartan is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknaam Atacand en als het merkloze Candesartan in tabletten.

  Candesartan wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Atacand plus en als het merkloze Candesartan/Hydrochloorthiazide.

 • Atacand plus Atacand plus Atacand Atacand Candesartan Candesartan Candesartan/Hydrochloorthiazide Candesartan/Hydrochloorthiazide
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête