Dapoxetine behoort tot de serotonineheropnameremmers, ofwel SSRI's. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze lichaamseigen stof speelt een rol bij emoties en stemmingen.
Artsen schrijven het voor bij de seksuele stoornis vroegtijdige zaadlozing.

 

  • Dapoxetine vertraagt de zaadlozing. Bij vroegtijdige zaadlozing (te vroeg klaarkomen).
  • Neem de tablet 1 tot 3 uur van te voren in met een half glas water. Heeft u last van misselijkheid? Neem de tablet dan met wat voedsel in.
  • Gebruik dit medicijn alleen af en toe, dus niet dagelijks. Neem niet meer dan 1 dosis per dag.
  • De eerste paar uur na inname kunt u last krijgen van duizeligheid en flauwvallen als u gaat zitten of staan.
   Sta langzaam op als u hier last van heeft. Zorg dan dat u voldoende drinkt om dit te voorkomen.
  • Andere bijwerkingen zijn: minder zin in vrijen, diarree, hoofdpijn of slapeloosheid.
  • U kunt ook slaperig worden en aandachtsproblemen krijgen. Rijd dan geen auto.
  • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer en meer slaperig maken.
  • Veel wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u dapoxetine veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
 • Seksuele stoornissen

  Dapoxetine wordt gebruikt bij mannen die te vroeg klaarkomen en daar veel problemen van ondervinden.

  Verschijnselen
  Er bestaan verschillende seksuele stoornissen.
  Bij een erectiestoornis wordt de penis niet stijf of blijft hij niet lang genoeg stijf.
  Ook minder zin in vrijen kan een seksuele stoornis zijn.
  Bij te snel klaarkomen is de zaadlozing eerder dan de man of zijn partner wenst. Als dit binnen een minuut is spreekt men van vroegtijdige zaadlozing.

  Oorzaak
  Een te vroege zaadlozing komt veel voor in de puberteit. Dit gaat meestal vanzelf voorbij. Soms blijven de klachten.
  Een vroegtijdige zaadlozing kan verschillende oorzaken hebben, zoals negatieve gevoelens over zichzelf, angst, boosheid, maar ook lichamelijk oorzaken, zoals een erectieprobleem, ontsteking van de prostaat, schildklierafwijkingen, medicijnen of een zenuwaandoening.

  Behandeling
  Praat over uw problemen met uw partner. Ook gesprekken met een arts kunnen de klachten verminderen.
  Als deze maatregelen niet helpen, kan een arts medicijnen voorschrijven. Meestal is dat een medicijn om dagelijks te slikken en dat oorspronkelijk is bedoeld tegen depressiviteit. Soms adviseert de arts een medicijn dat u niet dagelijks slikt, maar alleen voordat u een eventueel seksueel contact heeft. Bijvoorbeeld dapoxetine.  

  Werking
  Dapoxetine verlengt de tijd tot de zaadlozing. U kunt het gebruiken voor u gaat vrijen . De tijd tot de zaadlozing is dan een halve tot enkele minuten langer. De werking houdt een paar uur aan. Het werkt niet bij iedereen.

   

  Lees meer over seksuele stoornissen . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Misselijkheid

   U heeft hier minder last van als u de tablet met wat voedsel inneemt.

  • Duizeligheid of (zelden) flauwvallen als u rechtop gaat staan of zitten, de eerste uren na inname

   Sta langzaam op als u hier last van heeft. Probeer dit medicijn daarom eerst uit. Heeft u er snel last van? Zorg dan dat u voldoende drinkt. Bijvoorbeeld door dit medicijn met een vol glas water in te nemen.

  • Hoofdpijn

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Minder zin in vrijen, moeilijke erectie

  • Diarree of andere maagdarmklachten, zoals verstopping, braken, buikpijn, winderigheid en zuurbranden.

  • Droge mond

   Als u dit medicijn vaak gebruikt, kunnen zich hierdoor eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

  • Slapeloosheid, angstgevoelens, opwinding, onrustig gevoel. Zeer zelden nachtmerries en tandenknarsen.

  • Slaperig en suf zijn, moeheid, geeuwen, een verminderd concentratievermogen en aandachtsproblemen

   Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Heeft u last van deze bijwerkingen? Onderneem dan geen risicovolle activiteiten.

  • Trillen, zweten of blozen

  • Wazig zien of oorsuizen. Zeer zelden oogpijn of draaierig gevoel.

   Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.

  • Tintelingen of gevoelloosheid in handen of voeten. Zeer zelden jeuk.

  • Bloeddrukverhoging tot aantal uur na inname

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Smaakstoornissen

  • Hartklachten, zoals hartkloppingen, versnelde hartslag of juist een vertraagde hartslag

   Overleg met uw arts als u hier last van heeft.

  • Depressieve gedachten of andere stemmingsveranderingen zoals onverschilligheid

   Neem contact met uw arts op als u merkt dat u depressieve gevoelens krijgt.

  • Verwardheid, niet helder kunnen denken

  • Mensen met epilepsie hebben kans op een aanval

   Overleg hierover met uw arts.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.
  Wanneer?
  Neem de tablet 1 tot 3 uur van te voren in met een half glas water. Neem niet meer dan 1 dosis per dag.
  Gebruik dit medicijn alleen af en toe, dus niet dagelijks.

  Hoelang?
  Dit medicijn wordt meestal voor maximaal een half jaar voorgeschreven.
  Nadat u het ongeveer 6 keer heeft gebruikt, of na een maand, zal uw arts met u de werking en bijwerkingen bespreken.

   

 • autorijden?
  Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals slaperig zijn en aandachtsproblemen. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen.

  Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan de bijwerking van dit medicijn sterker maken. Hierdoor kunt u extra suf of slaperig worden. Gebruik daarom liever geen alcohol of drink minder alcohol als u dit medicijn krijgt.

  alles eten?
  U mag eten en drinken zoals u normaal ook doet.

  partydrugs gebruiken?
  Gebruik geen drugs of partydrugs als u dit medicijn slikt. Bijvoorbeeld geen ecstasy of LSD. De combinatie kan ernstige bijwerkingen veroorzaken.

   

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Rijd geen auto als u naast dapoxetine een ander medicijn gebruikt dat het reactievermogen beïnvloedt.
  • Ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac, acetylsalicylzuur, naproxen en celecoxib. Deze medicijnen kunnen bijwerkingen op de maag veroorzaken, zoals een maagbloeding. Als u dapoxetine op dezelfde dag slikt, heeft u meer kans op deze bijwerkingen.
   Gebruik daarom op de dagen dat u dapoxetine wilt gebruiken, liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dat nadeel niet. Wees extra alert als u toch dapoxetine samen met een ontstekingsremmende pijnstiller moet gebruiken, en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
  • De antistollingsmedicijnen acenocoumarol en fenprocoumon. Gebruik dapoxetine niet als u een van deze antistollingsmedicijnen slikt. Dapoxetine kan de werking van de bloedverdunner versterken.
  • De plastabletten chloortalidon, chloorthiazide, hydrochloorthiazide, epitizide en indapamide. Als u een van deze medicijnen gebruikt en meerdere keren per week dapoxetine, heeft u kans op een tekort aan natrium in het bloed. Dat kan vooral ontstaan door vochtverlies, zoals bij braken, diarree, koorts en hitte. U merkt dat aan plotselinge ernstige vermoeidheid, sufheid, slecht aanspreekbaar zijn, verminderde eetlust, braken en diarree. Waarschuw dan meteen uw arts.
  • Het medicijn tegen misselijkheid metoclopramide. De bijwerkingen van metoclopramide kunnen toenemen. U kunt dan last krijgen van stijve spieren, beven, moeite met lopen of praten, rusteloosheid en plotselinge spiertrekkingen. Overleg met uw arts.
  • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. Deze medicijnen verhogen de kans op bloedingen. Overleg hierover met uw arts.

  Bij combinatie met de volgende medicijnen is er kans op een ernstige bijwerking, het serotoninesyndroom (dit merkt u aan trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en sufheid). Slikt u een van onderstaande medicijnen, dan mag u dapoxetine niet gebruiken. Overleg met uw arts.

  • De pijnstillers pethidine en tramadol;
  • Het antibioticum linezolid;
  • Selegiline en rasagiline, medicijnen tegen de ziekte van Parkinson;
  • Fenelzine, tranylcypromine en moclobemide, medicijnen tegen depressie.
  • Bij de medicijnen selegeline, rasagliline, fenelzine, tranylcypromine en moclobemide geldt ook nog de volgende waarschuwing: moet u met een van de medicijnen beginnen en heeft u dapoxetine gebruikt? Het duurt een week voor u deze medicijnen veilig kunt gebruiken. Andersom duurt het 2 weken voor u, na stoppen met deze medicijnen, dapoxetine mag gaan gebruiken. Bij moclobemide kunt u al 1 dag na het stoppen dapoxetine gaan gebruiken.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

   

 • Heeft u dit medicijn gedurende meerdere weken dagelijks of meerdere malen per week gebruikt? Er is een kleine kans op ontwenningsverschijnselen als u stopt. U kunt slaapproblemen krijgen of zich duizelig voelen nadat u met dit medicijn bent gestopt, ook als u het niet iedere dag gebruikte.

 • Dapoxetine is sinds 2010 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Priligy.

 • Priligy Priligy
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Dapoxetine vertraagt de zaadlozing. Bij vroegtijdige zaadlozing (te vroeg klaarkomen).
  • Neem de tablet 1 tot 3 uur van te voren in met een half glas water. Heeft u last van misselijkheid? Neem de tablet dan met wat voedsel in.
  • Gebruik dit medicijn alleen af en toe, dus niet dagelijks. Neem niet meer dan 1 dosis per dag.
  • De eerste paar uur na inname kunt u last krijgen van duizeligheid en flauwvallen als u gaat zitten of staan.
   Sta langzaam op als u hier last van heeft. Zorg dan dat u voldoende drinkt om dit te voorkomen.
  • Andere bijwerkingen zijn: minder zin in vrijen, diarree, hoofdpijn of slapeloosheid.
  • U kunt ook slaperig worden en aandachtsproblemen krijgen. Rijd dan geen auto.
  • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer en meer slaperig maken.
  • Veel wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u dapoxetine veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
 • Seksuele stoornissen

  Dapoxetine wordt gebruikt bij mannen die te vroeg klaarkomen en daar veel problemen van ondervinden.

  Verschijnselen
  Er bestaan verschillende seksuele stoornissen.
  Bij een erectiestoornis wordt de penis niet stijf of blijft hij niet lang genoeg stijf.
  Ook minder zin in vrijen kan een seksuele stoornis zijn.
  Bij te snel klaarkomen is de zaadlozing eerder dan de man of zijn partner wenst. Als dit binnen een minuut is spreekt men van vroegtijdige zaadlozing.

  Oorzaak
  Een te vroege zaadlozing komt veel voor in de puberteit. Dit gaat meestal vanzelf voorbij. Soms blijven de klachten.
  Een vroegtijdige zaadlozing kan verschillende oorzaken hebben, zoals negatieve gevoelens over zichzelf, angst, boosheid, maar ook lichamelijk oorzaken, zoals een erectieprobleem, ontsteking van de prostaat, schildklierafwijkingen, medicijnen of een zenuwaandoening.

  Behandeling
  Praat over uw problemen met uw partner. Ook gesprekken met een arts kunnen de klachten verminderen.
  Als deze maatregelen niet helpen, kan een arts medicijnen voorschrijven. Meestal is dat een medicijn om dagelijks te slikken en dat oorspronkelijk is bedoeld tegen depressiviteit. Soms adviseert de arts een medicijn dat u niet dagelijks slikt, maar alleen voordat u een eventueel seksueel contact heeft. Bijvoorbeeld dapoxetine.  

  Werking
  Dapoxetine verlengt de tijd tot de zaadlozing. U kunt het gebruiken voor u gaat vrijen . De tijd tot de zaadlozing is dan een halve tot enkele minuten langer. De werking houdt een paar uur aan. Het werkt niet bij iedereen.

   

  Lees meer over seksuele stoornissen . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Misselijkheid

   U heeft hier minder last van als u de tablet met wat voedsel inneemt.

  • Duizeligheid of (zelden) flauwvallen als u rechtop gaat staan of zitten, de eerste uren na inname

   Sta langzaam op als u hier last van heeft. Probeer dit medicijn daarom eerst uit. Heeft u er snel last van? Zorg dan dat u voldoende drinkt. Bijvoorbeeld door dit medicijn met een vol glas water in te nemen.

  • Hoofdpijn

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Minder zin in vrijen, moeilijke erectie

  • Diarree of andere maagdarmklachten, zoals verstopping, braken, buikpijn, winderigheid en zuurbranden.

  • Droge mond

   Als u dit medicijn vaak gebruikt, kunnen zich hierdoor eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

  • Slapeloosheid, angstgevoelens, opwinding, onrustig gevoel. Zeer zelden nachtmerries en tandenknarsen.

  • Slaperig en suf zijn, moeheid, geeuwen, een verminderd concentratievermogen en aandachtsproblemen

   Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Heeft u last van deze bijwerkingen? Onderneem dan geen risicovolle activiteiten.

  • Trillen, zweten of blozen

  • Wazig zien of oorsuizen. Zeer zelden oogpijn of draaierig gevoel.

   Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.

  • Tintelingen of gevoelloosheid in handen of voeten. Zeer zelden jeuk.

  • Bloeddrukverhoging tot aantal uur na inname

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Smaakstoornissen

  • Hartklachten, zoals hartkloppingen, versnelde hartslag of juist een vertraagde hartslag

   Overleg met uw arts als u hier last van heeft.

  • Depressieve gedachten of andere stemmingsveranderingen zoals onverschilligheid

   Neem contact met uw arts op als u merkt dat u depressieve gevoelens krijgt.

  • Verwardheid, niet helder kunnen denken

  • Mensen met epilepsie hebben kans op een aanval

   Overleg hierover met uw arts.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.
  Wanneer?
  Neem de tablet 1 tot 3 uur van te voren in met een half glas water. Neem niet meer dan 1 dosis per dag.
  Gebruik dit medicijn alleen af en toe, dus niet dagelijks.

  Hoelang?
  Dit medicijn wordt meestal voor maximaal een half jaar voorgeschreven.
  Nadat u het ongeveer 6 keer heeft gebruikt, of na een maand, zal uw arts met u de werking en bijwerkingen bespreken.

   

 • autorijden?
  Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals slaperig zijn en aandachtsproblemen. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen.

  Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan de bijwerking van dit medicijn sterker maken. Hierdoor kunt u extra suf of slaperig worden. Gebruik daarom liever geen alcohol of drink minder alcohol als u dit medicijn krijgt.

  alles eten?
  U mag eten en drinken zoals u normaal ook doet.

  partydrugs gebruiken?
  Gebruik geen drugs of partydrugs als u dit medicijn slikt. Bijvoorbeeld geen ecstasy of LSD. De combinatie kan ernstige bijwerkingen veroorzaken.

   

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Rijd geen auto als u naast dapoxetine een ander medicijn gebruikt dat het reactievermogen beïnvloedt.
  • Ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac, acetylsalicylzuur, naproxen en celecoxib. Deze medicijnen kunnen bijwerkingen op de maag veroorzaken, zoals een maagbloeding. Als u dapoxetine op dezelfde dag slikt, heeft u meer kans op deze bijwerkingen.
   Gebruik daarom op de dagen dat u dapoxetine wilt gebruiken, liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dat nadeel niet. Wees extra alert als u toch dapoxetine samen met een ontstekingsremmende pijnstiller moet gebruiken, en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
  • De antistollingsmedicijnen acenocoumarol en fenprocoumon. Gebruik dapoxetine niet als u een van deze antistollingsmedicijnen slikt. Dapoxetine kan de werking van de bloedverdunner versterken.
  • De plastabletten chloortalidon, chloorthiazide, hydrochloorthiazide, epitizide en indapamide. Als u een van deze medicijnen gebruikt en meerdere keren per week dapoxetine, heeft u kans op een tekort aan natrium in het bloed. Dat kan vooral ontstaan door vochtverlies, zoals bij braken, diarree, koorts en hitte. U merkt dat aan plotselinge ernstige vermoeidheid, sufheid, slecht aanspreekbaar zijn, verminderde eetlust, braken en diarree. Waarschuw dan meteen uw arts.
  • Het medicijn tegen misselijkheid metoclopramide. De bijwerkingen van metoclopramide kunnen toenemen. U kunt dan last krijgen van stijve spieren, beven, moeite met lopen of praten, rusteloosheid en plotselinge spiertrekkingen. Overleg met uw arts.
  • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. Deze medicijnen verhogen de kans op bloedingen. Overleg hierover met uw arts.

  Bij combinatie met de volgende medicijnen is er kans op een ernstige bijwerking, het serotoninesyndroom (dit merkt u aan trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en sufheid). Slikt u een van onderstaande medicijnen, dan mag u dapoxetine niet gebruiken. Overleg met uw arts.

  • De pijnstillers pethidine en tramadol;
  • Het antibioticum linezolid;
  • Selegiline en rasagiline, medicijnen tegen de ziekte van Parkinson;
  • Fenelzine, tranylcypromine en moclobemide, medicijnen tegen depressie.
  • Bij de medicijnen selegeline, rasagliline, fenelzine, tranylcypromine en moclobemide geldt ook nog de volgende waarschuwing: moet u met een van de medicijnen beginnen en heeft u dapoxetine gebruikt? Het duurt een week voor u deze medicijnen veilig kunt gebruiken. Andersom duurt het 2 weken voor u, na stoppen met deze medicijnen, dapoxetine mag gaan gebruiken. Bij moclobemide kunt u al 1 dag na het stoppen dapoxetine gaan gebruiken.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

   

 • Heeft u dit medicijn gedurende meerdere weken dagelijks of meerdere malen per week gebruikt? Er is een kleine kans op ontwenningsverschijnselen als u stopt. U kunt slaapproblemen krijgen of zich duizelig voelen nadat u met dit medicijn bent gestopt, ook als u het niet iedere dag gebruikte.

 • Dapoxetine is sinds 2010 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Priligy.

 • Priligy Priligy
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête