enoxaparine bij kinderen

 • Enoxaparine is een antistollingsmiddel.

  Artsen schrijven enoxaparine voor bij kinderen met trombose en om trombose te voorkomen.

 • Enoxaparine is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant enoxaparine niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter. Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar enoxaparine bij kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. Daarom schrijft de arts enoxaparine ook voor bij kinderen. Dit heet off-label-gebruik.

 • Enoxaparine zorgt dat het bloed minder samenklontert. Het remt zo de vorming van bloedstolsels en maakt de kans op afsluiting van een bloedvat kleiner.

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Dit medicijn wordt gegeven via een injectie vlak onder de huid of via een infuus. Meestal kunt u de injectie onder de huid zelf leren gebruiken.

  Gebruik de injectie in de zijkant van de buik voor- of achter de heup bij uw kind. Doe dit niet in de buurt van een wond, de navel of een litteken.

  1. Ontsmet de huid.
  2. Verwijder het omhulsel van de naald van de wegwerpspuit. Verwijder NIET de luchtbel in de injectiespuit.
  3. Neem een flinke huidplooi tussen duim en wijsvinger. Breng de naald loodrecht helemaal in de huidplooi.
  4. Druk de zuiger van de spuit langzaam in tot alle vloeistof is ingespoten. Trek de naald daarna terug en laat nu pas de huidplooi los.
  5. Ontstaat er een kleine bloeding op de plaats van de injectie? Dan kunt u het beste de plek met uw vingers een paar minuten dichtdrukken.
  6. Gooi de spuit met naald weg in een speciale afvalcontainer. U kunt deze krijgen bij uw apotheek. Volle containers kunt u bij uw apotheek inleveren.

  Bij gebruik van de patroon met de zelf-injector: volg de uitleg in de verpakking.

  Wanneer?

  • Als u dit medicijn 1 keer op een dag bij uw kind toedient: kies een vaste tijd. Bijvoorbeeld 's ochtends om 08:00 uur en injecteer de volgende dosis steeds na 24 uur. Dus de volgende dag om 08:00 uur.
  • Als u dit medicijn 2 keer op een dag bij uw kind gebruikt: kies vaste tijden met 12 uur tussentijd. Bijvoorbeeld om 08:00 uur en om 20:00 uur.

  Hoe lang?

  De arts bepaalt hoe lang uw kind dit medicijn moet gebruiken en dit hangt af van de situatie. In de meeste gevallen kan - als dit nog nodig is - de behandeling daarna doorgaan met andere medicijnen tegen trombose. Bijvoorbeeld de bloedverdunnende tabletten acenocoumarol of fenprocoumon of acetylsalicylzuur.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over enoxaparine bij kinderen bij volwassenen.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij enoxaparine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

 • Enoxaparine is een antistollingsmiddel.

  Artsen schrijven enoxaparine voor bij kinderen met trombose en om trombose te voorkomen.

 • Enoxaparine is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant enoxaparine niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter. Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar enoxaparine bij kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. Daarom schrijft de arts enoxaparine ook voor bij kinderen. Dit heet off-label-gebruik.

 • Enoxaparine zorgt dat het bloed minder samenklontert. Het remt zo de vorming van bloedstolsels en maakt de kans op afsluiting van een bloedvat kleiner.

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Dit medicijn wordt gegeven via een injectie vlak onder de huid of via een infuus. Meestal kunt u de injectie onder de huid zelf leren gebruiken.

  Gebruik de injectie in de zijkant van de buik voor- of achter de heup bij uw kind. Doe dit niet in de buurt van een wond, de navel of een litteken.

  1. Ontsmet de huid.
  2. Verwijder het omhulsel van de naald van de wegwerpspuit. Verwijder NIET de luchtbel in de injectiespuit.
  3. Neem een flinke huidplooi tussen duim en wijsvinger. Breng de naald loodrecht helemaal in de huidplooi.
  4. Druk de zuiger van de spuit langzaam in tot alle vloeistof is ingespoten. Trek de naald daarna terug en laat nu pas de huidplooi los.
  5. Ontstaat er een kleine bloeding op de plaats van de injectie? Dan kunt u het beste de plek met uw vingers een paar minuten dichtdrukken.
  6. Gooi de spuit met naald weg in een speciale afvalcontainer. U kunt deze krijgen bij uw apotheek. Volle containers kunt u bij uw apotheek inleveren.

  Bij gebruik van de patroon met de zelf-injector: volg de uitleg in de verpakking.

  Wanneer?

  • Als u dit medicijn 1 keer op een dag bij uw kind toedient: kies een vaste tijd. Bijvoorbeeld 's ochtends om 08:00 uur en injecteer de volgende dosis steeds na 24 uur. Dus de volgende dag om 08:00 uur.
  • Als u dit medicijn 2 keer op een dag bij uw kind gebruikt: kies vaste tijden met 12 uur tussentijd. Bijvoorbeeld om 08:00 uur en om 20:00 uur.

  Hoe lang?

  De arts bepaalt hoe lang uw kind dit medicijn moet gebruiken en dit hangt af van de situatie. In de meeste gevallen kan - als dit nog nodig is - de behandeling daarna doorgaan met andere medicijnen tegen trombose. Bijvoorbeeld de bloedverdunnende tabletten acenocoumarol of fenprocoumon of acetylsalicylzuur.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over enoxaparine bij kinderen bij volwassenen.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij enoxaparine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Sluit de enquête