Entacapon zorgt dat het anti-Parkinson-medicijn levodopa sterker en langer werkt.

Artsen schrijven het voor bij mensen met de ziekte van Parkinson die ook levodopa gebruiken.

 • Ziekte van Parkinson

  Ziekte van Parkinson
  Bij de ziekte van Parkinson kunnen de hersenen niet meer de juiste berichten versturen, bijvoorbeeld naar de spieren. Dit komt onder andere door een tekort aan dopamine. Dopamine is een boodschapperstof in de hersenen (neurotransmitter), waardoor zenuwen in de hersenen met elkaar communiceren.

  Verschijnselen
  Er ontstaan bewegingsproblemen, zoals spierstijfheid, beven, loop- en spraakstoornissen. De verschijnselen van de ziekte van Parkinson worden in de loop van de jaren steeds sterker. De ziekte is niet te genezen.

  Behandeling
  Er zijn voor de ziekte van Parkinson veel soorten medicijnen beschikbaar die een deel van de verschijnselen verminderen. Het moment waarop u met de medicijnen start, hangt af van uw lichamelijke klachten en van uw persoonlijke omstandigheden.

  De arts past een stappenplan toe, waarin verschillende behandelingen elkaar opvolgen. Elk medicijn heeft namelijk maar gedurende een bepaalde periode voldoende effect. Als het effect afneemt, krijgt u een andere dosering of medicijn.

  Werking
  Een van de medicijnen in dit stappenplan is levodopa. Het lichaam verandert dit in de hersenen in dopamine. Zo wordt het tekort aangevuld. Levodopa wordt altijd samen met carbidopa of benserazide gebruikt.

  Werkt deze combinatie onvoldoende? Dan is de volgende stap ook entacapon te gebruiken. Het remt de afbraak van levodopa en zorgt zo dat levodopa langer en sterker werkt. De eerste dagen tot weken hoeft u dan vaak minder levodopa gebruiken.

  Lees meer over ziekte van parkinson . "
 • Omdat entacapon zorgt dat levodopa langer en sterker werkt, kan het de bijwerkingen van levodopa versterken. Dit zal vooral de eerste tijd van het gebruik het geval zijn. Meestal helpt het als de dosering levodopa omlaag gaat. Overleg hierover met uw arts.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

  Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Roodbruine kleur van de urine

   Dit is niet ernstig. Raadpleeg toch uw arts, want rode verkleuring van de urine kan ook wijzen op een bloeding.

  • Misselijkheid

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Darmklachten, zoals buikpijn, braken, diarree, verstopping en zeer zelden ontsteking van de dikke darm

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Verkleuring van huid, haren en nagels. Dit is niet gevaarlijk.

    

  • Leveraandoeningen. Raadpleeg uw arts bij gele verkleuring van huid of oogwit.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Neem dit medicijn tegelijk in met het medicijn levodopa. Zo kan het de werking van levodopa versterken.

  Hoe lang?
  Overleg met uw arts als u na drie weken nog geen positief effect van dit medicijn merkt.

 • Dit medicijn moet u gelijk innemen met levodopa. Als u het bent vergeten, haal het dan niet in, maar neem de volgende dosis in met de volgende dosis levodopa.

 • autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn deel te nemen aan het verkeer als u dit medicijn gebruikt. Dit komt omdat het de bijwerkingen van levodopa versterkt, zoals duizeligheid, hallucinaties, vermoeidheid en verwardheid. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden.
  Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

  Let op: ook de ziekte van Parkinson kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol versterkt het versuffende effect van levodopa en verhoogt de kans om plotseling in slaap te vallen.

  Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Het is niet verstandig in één keer te stoppen. U moet de dosering gedurende een week geleidelijk afbouwen, anders bestaat de kans op ernstige verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals bewegingsstoornissen, maar ook verwardheid, prikkelbaarheid en hallucinaties.

  Ook bestaat een zeer kleine kans op andere ernstige lichamelijke verschijnselen, zoals onverklaarbare koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstig zweten. Stop daarom alleen na overleg met uw arts.

  Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u dergelijke verschijnselen krijgt na stoppen of tijdens afbouwen.

 • Entacapon is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknamen Comtan en Comtess en als het merkloze Entacapon.

  Entacapon wordt ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen onder de merknamen Stalevo en Corbilta en als het merkloze Levodopa/Carbidopa/Entacapon.

 • Comtan Comtan Entacapon Entacapon Comtess Comtess
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

 • Ziekte van Parkinson

  Ziekte van Parkinson
  Bij de ziekte van Parkinson kunnen de hersenen niet meer de juiste berichten versturen, bijvoorbeeld naar de spieren. Dit komt onder andere door een tekort aan dopamine. Dopamine is een boodschapperstof in de hersenen (neurotransmitter), waardoor zenuwen in de hersenen met elkaar communiceren.

  Verschijnselen
  Er ontstaan bewegingsproblemen, zoals spierstijfheid, beven, loop- en spraakstoornissen. De verschijnselen van de ziekte van Parkinson worden in de loop van de jaren steeds sterker. De ziekte is niet te genezen.

  Behandeling
  Er zijn voor de ziekte van Parkinson veel soorten medicijnen beschikbaar die een deel van de verschijnselen verminderen. Het moment waarop u met de medicijnen start, hangt af van uw lichamelijke klachten en van uw persoonlijke omstandigheden.

  De arts past een stappenplan toe, waarin verschillende behandelingen elkaar opvolgen. Elk medicijn heeft namelijk maar gedurende een bepaalde periode voldoende effect. Als het effect afneemt, krijgt u een andere dosering of medicijn.

  Werking
  Een van de medicijnen in dit stappenplan is levodopa. Het lichaam verandert dit in de hersenen in dopamine. Zo wordt het tekort aangevuld. Levodopa wordt altijd samen met carbidopa of benserazide gebruikt.

  Werkt deze combinatie onvoldoende? Dan is de volgende stap ook entacapon te gebruiken. Het remt de afbraak van levodopa en zorgt zo dat levodopa langer en sterker werkt. De eerste dagen tot weken hoeft u dan vaak minder levodopa gebruiken.

  Lees meer over ziekte van parkinson . "
 • Omdat entacapon zorgt dat levodopa langer en sterker werkt, kan het de bijwerkingen van levodopa versterken. Dit zal vooral de eerste tijd van het gebruik het geval zijn. Meestal helpt het als de dosering levodopa omlaag gaat. Overleg hierover met uw arts.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

  Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Roodbruine kleur van de urine

   Dit is niet ernstig. Raadpleeg toch uw arts, want rode verkleuring van de urine kan ook wijzen op een bloeding.

  • Misselijkheid

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Darmklachten, zoals buikpijn, braken, diarree, verstopping en zeer zelden ontsteking van de dikke darm

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Verkleuring van huid, haren en nagels. Dit is niet gevaarlijk.

    

  • Leveraandoeningen. Raadpleeg uw arts bij gele verkleuring van huid of oogwit.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Neem dit medicijn tegelijk in met het medicijn levodopa. Zo kan het de werking van levodopa versterken.

  Hoe lang?
  Overleg met uw arts als u na drie weken nog geen positief effect van dit medicijn merkt.

 • Dit medicijn moet u gelijk innemen met levodopa. Als u het bent vergeten, haal het dan niet in, maar neem de volgende dosis in met de volgende dosis levodopa.

 • autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn deel te nemen aan het verkeer als u dit medicijn gebruikt. Dit komt omdat het de bijwerkingen van levodopa versterkt, zoals duizeligheid, hallucinaties, vermoeidheid en verwardheid. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden.
  Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

  Let op: ook de ziekte van Parkinson kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol versterkt het versuffende effect van levodopa en verhoogt de kans om plotseling in slaap te vallen.

  Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Het is niet verstandig in één keer te stoppen. U moet de dosering gedurende een week geleidelijk afbouwen, anders bestaat de kans op ernstige verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals bewegingsstoornissen, maar ook verwardheid, prikkelbaarheid en hallucinaties.

  Ook bestaat een zeer kleine kans op andere ernstige lichamelijke verschijnselen, zoals onverklaarbare koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstig zweten. Stop daarom alleen na overleg met uw arts.

  Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u dergelijke verschijnselen krijgt na stoppen of tijdens afbouwen.

 • Entacapon is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknamen Comtan en Comtess en als het merkloze Entacapon.

  Entacapon wordt ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen onder de merknamen Stalevo en Corbilta en als het merkloze Levodopa/Carbidopa/Entacapon.

 • Comtan Comtan Entacapon Entacapon Comtess Comtess
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête