feneticilline bij kinderen

 • Feneticilline behoort tot de penicilline-antibiotica. Penicilline-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën.

  Artsen schrijven feneticilline voor bij kinderen met bij infecties met bacteriën, zoals:

  • luchtweginfecties, bijvoorbeeld:
   • keelinfecties;
   • roodvonk;
  • huidinfecties, zoals:
   • krentenbaard;
  • om infecties met bacteriën te voorkomen zoals:
   • bij kinderen die eerder acuut reuma kregen na een keelontsteking;
   • bij kinderen die geen milt meer hebben, of bij wie de milt niet goed werkt;
   • bij sikkelcelziekte;
   • bij kinderen die die chemotherapie krijgen bij leukemie (kanker in bloed en beenmerg).
 • In de bijsluiter kunt u terugvinden dat feneticilline wordt gebruikt bij:

  • kinderen met infecties met bacteriën.

  Feneticilline is bij kinderen officieel geregistreerd bij verschillende infecties met bacteriën. Registratie betekent dat de fabrikant feneticilline bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn voor kinderen gebruikt mag worden. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

  Er is ook onderzoek gedaan naar het gebruik van feneticilline om infecties met bacteriën te voorkomen bij:

  • kinderen die geen of een niet goed werkende milt hebben;
  • kinderen met sikkelcelziekte;
  • kinderen met een acute reuma-aanval na een keelontsteking.

  Deze aandoeningen staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt feneticilline te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts feneticilline ook voor bij kinderen met deze aandoeningen. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

 • Feneticilline doodt een aantal soorten bacteriën. Het werkt vooral goed tegen bacteriën van de streptokokkensoort. Na inname verspreidt het medicijn zich via het bloed over het lichaam. Het komt vooral terecht in de longen en luchtpijp, keel en huid en wordt met name gebruikt bij infecties op deze plaatsen met de streptokok-bacterie.

 • De capsules en de drank beginnen na ongeveer 1 uur te werken. Eén dosis werkt 6 tot 8 uur. Na een paar dagen merkt uw kind dat de klachten van de infectie afnemen.

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan innemen.

  • Capsules: laat het kind de capsule innemen met een half glas water of andere drank.
   • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de capsule het beste kan innemen.
   • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige capsules mag u openmaken. Maar let op: er zijn ook capsules die u niet mag openmaken omdat dan het medicijn minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het openmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Drank: schud de fles voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met het maatbekertje of de maatlepel en laat uw kind het de drank doorslikken. Spoel het maatbekertje of de lepel om met wat water en laat uw kind dat ook opdrinken.

  Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.

  Wanneer?

  Uw kind kan dit medicijn het beste op een lege maag innemen. Dat is 1 uur voor of 2 uur na het eten. Voedsel vermindert namelijk de opname van dit medicijn. Verdeel de doses zo goed mogelijk over de dag, voor een constant effect.

  Hoelang?

  De kuurduur hangt af van de plaats en de ernst van de infectie. Normaal gesproken duurt een kuur 5 tot 10 dagen.

  Gebruikt uw kind dit medicijn uit voorzorg om te voorkomen dat het na een keelontsteking andere infecties krijgt, zoals van de gewrichten of het hart? Of gebruikt uw kind dit medicijn bij sikkelcelziekte of als de milt niet goed werkt of verwijderd is? In deze gevallen kan een kuur jarenlang duren.

  Houd er rekening mee dat uw kind de kuur niet mag onderbreken en helemaal moet afmaken. Ook al merkt uw kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer: dit betekent nog niet dat alle bacteriën verdwenen zijn.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over feneticilline bij kinderen bij volwassenen.

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over feneticilline bij volwassenen.

  Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

  • Huiduitslag, rode huid en jeuk

   Dit kan ook nog enkele dagen na afloop van de kuur ontstaan. Meestal is de uitslag onschuldig en verdwijnt binnen een week. Huiduitslag kan ook het gevolg zijn van overgevoeligheid voor dit medicijn. Heeft uw kind huiduitslag? Laat uw arts het controleren, zodat deze kan bepalen of het overgevoeligheid betreft.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, puistjes, galbulten, paarse vlekjes op de huid en jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
   Zeer zelden kan uw kind benauwd of duizelig worden, flauwvallen of koorts krijgen. Of het kan zwellingen krijgen in het gezicht, de lippen, mond en keel. Het kind kan hierbij erg benauwd worden.
   In zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Waarschuw in deze gevallen direct een arts, of ga naar de Eerste-hulpdienst.

   Als blijkt dat uw kind overgevoelig is voor feneticilline, mag het dit medicijn of erop lijkende antibiotica niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat uw kind dit medicijn of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.

  • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid of braken

   In zeldzame gevallen ontstaat een ernstige diarree met buikkrampen en soms met koorts. Waarschuw dan een arts. Laat het kind voldoende vocht drinken als het diarree heeft, anders raakt het uitgedroogd.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Feneticilline is voor kinderen te verkrijgen in:

  • capsules;
  • drank.
 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij feneticilline bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

 • Feneticilline behoort tot de penicilline-antibiotica. Penicilline-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën.

  Artsen schrijven feneticilline voor bij kinderen met bij infecties met bacteriën, zoals:

  • luchtweginfecties, bijvoorbeeld:
   • keelinfecties;
   • roodvonk;
  • huidinfecties, zoals:
   • krentenbaard;
  • om infecties met bacteriën te voorkomen zoals:
   • bij kinderen die eerder acuut reuma kregen na een keelontsteking;
   • bij kinderen die geen milt meer hebben, of bij wie de milt niet goed werkt;
   • bij sikkelcelziekte;
   • bij kinderen die die chemotherapie krijgen bij leukemie (kanker in bloed en beenmerg).
 • In de bijsluiter kunt u terugvinden dat feneticilline wordt gebruikt bij:

  • kinderen met infecties met bacteriën.

  Feneticilline is bij kinderen officieel geregistreerd bij verschillende infecties met bacteriën. Registratie betekent dat de fabrikant feneticilline bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn voor kinderen gebruikt mag worden. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

  Er is ook onderzoek gedaan naar het gebruik van feneticilline om infecties met bacteriën te voorkomen bij:

  • kinderen die geen of een niet goed werkende milt hebben;
  • kinderen met sikkelcelziekte;
  • kinderen met een acute reuma-aanval na een keelontsteking.

  Deze aandoeningen staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt feneticilline te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts feneticilline ook voor bij kinderen met deze aandoeningen. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

 • Feneticilline doodt een aantal soorten bacteriën. Het werkt vooral goed tegen bacteriën van de streptokokkensoort. Na inname verspreidt het medicijn zich via het bloed over het lichaam. Het komt vooral terecht in de longen en luchtpijp, keel en huid en wordt met name gebruikt bij infecties op deze plaatsen met de streptokok-bacterie.

 • De capsules en de drank beginnen na ongeveer 1 uur te werken. Eén dosis werkt 6 tot 8 uur. Na een paar dagen merkt uw kind dat de klachten van de infectie afnemen.

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan innemen.

  • Capsules: laat het kind de capsule innemen met een half glas water of andere drank.
   • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de capsule het beste kan innemen.
   • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige capsules mag u openmaken. Maar let op: er zijn ook capsules die u niet mag openmaken omdat dan het medicijn minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het openmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Drank: schud de fles voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met het maatbekertje of de maatlepel en laat uw kind het de drank doorslikken. Spoel het maatbekertje of de lepel om met wat water en laat uw kind dat ook opdrinken.

  Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.

  Wanneer?

  Uw kind kan dit medicijn het beste op een lege maag innemen. Dat is 1 uur voor of 2 uur na het eten. Voedsel vermindert namelijk de opname van dit medicijn. Verdeel de doses zo goed mogelijk over de dag, voor een constant effect.

  Hoelang?

  De kuurduur hangt af van de plaats en de ernst van de infectie. Normaal gesproken duurt een kuur 5 tot 10 dagen.

  Gebruikt uw kind dit medicijn uit voorzorg om te voorkomen dat het na een keelontsteking andere infecties krijgt, zoals van de gewrichten of het hart? Of gebruikt uw kind dit medicijn bij sikkelcelziekte of als de milt niet goed werkt of verwijderd is? In deze gevallen kan een kuur jarenlang duren.

  Houd er rekening mee dat uw kind de kuur niet mag onderbreken en helemaal moet afmaken. Ook al merkt uw kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer: dit betekent nog niet dat alle bacteriën verdwenen zijn.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over feneticilline bij kinderen bij volwassenen.

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over feneticilline bij volwassenen.

  Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

  • Huiduitslag, rode huid en jeuk

   Dit kan ook nog enkele dagen na afloop van de kuur ontstaan. Meestal is de uitslag onschuldig en verdwijnt binnen een week. Huiduitslag kan ook het gevolg zijn van overgevoeligheid voor dit medicijn. Heeft uw kind huiduitslag? Laat uw arts het controleren, zodat deze kan bepalen of het overgevoeligheid betreft.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, puistjes, galbulten, paarse vlekjes op de huid en jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
   Zeer zelden kan uw kind benauwd of duizelig worden, flauwvallen of koorts krijgen. Of het kan zwellingen krijgen in het gezicht, de lippen, mond en keel. Het kind kan hierbij erg benauwd worden.
   In zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Waarschuw in deze gevallen direct een arts, of ga naar de Eerste-hulpdienst.

   Als blijkt dat uw kind overgevoelig is voor feneticilline, mag het dit medicijn of erop lijkende antibiotica niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat uw kind dit medicijn of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.

  • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid of braken

   In zeldzame gevallen ontstaat een ernstige diarree met buikkrampen en soms met koorts. Waarschuw dan een arts. Laat het kind voldoende vocht drinken als het diarree heeft, anders raakt het uitgedroogd.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Feneticilline is voor kinderen te verkrijgen in:

  • capsules;
  • drank.
 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij feneticilline bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Sluit de enquête