Ferrochloride is een vorm van ijzer die het lichaam makkelijk kan opnemen.

Artsen schrijven ferrochloride voor bij bloedarmoede.

  • Ferrochloride is een vorm van ijzer die het lichaam makkelijk kan opnemen. Het is nodig voor de rode bloedcellen.
  • Bij bloedarmoede door ijzertekort, bijvoorbeeld door bloedverlies of door zwangerschap. U bent dan erg moe en ziet bleek.
  • Het duurt enkele weken tot maanden voor een ijzertekort is opgeheven.
  • Neem ferrochloride bij voorkeur in de ochtend. Dan werkt dit medicijn het beste.
  • Neem ferrochloride bij voorkeur in op een lege maag. Dit is een half uur voor of minstens 1 uur na een maaltijd. Combineer in elk geval niet met melk of melkproducten. Zo komt het ijzer het best in het bloed.
  • De drank kan de tanden verkleuren. Als u de drank opzuigt via een rietje voorkomt u dat.
  • U kunt maagpijn, diarree of verstopping krijgen of misselijk worden. Heeft u hier veel last van? Neem het middel dan vlak na het eten in. Verder kan uw ontlasting een zwarte kleur krijgen. Dit is onschuldig.
  • Er zijn veel wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u ferrochloride veilig kunt gebruiken naast uw andere medicijnen, ook die u zonder recept heeft gekocht.
 • Bloedarmoede

  Bij bloedarmoede kunnen de rode bloedcellen niet voldoende zuurstof door het lichaam transporteren. Hierdoor ziet u bleek en bent u voortdurend vermoeid.

  Bloedarmoede kan door ijzergebrek ontstaan, omdat ijzer nodig is om de rode bloedcellen zuurstof te laten opnemen.

  Bloedarmoede kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld bloedverlies na operaties of bij heftige menstruaties. Bloedarmoede komt soms ook voor tijdens de zwangerschap.

  Behandeling
  Belangrijke bronnen voor ijzer zijn vlees en vleeswaren, brood en graanproducten, aardappelen en groente. Mocht dit voor u onvoldoende ijzer opleveren, dan kan de arts een ijzerpreparaat, zoals ferrochloride voorschrijven. Het duurt zes weken tot enkele maanden van dagelijks gebruik totdat een ijzertekort is aangevuld.

  Lees meer over bloedarmoede . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maagdarmklachten, zoals maagpijn, misselijkheid, diarree en verstopping.

   Als u hier erg veel last van heeft, kunt u dit middel vlak na het eten innemen.

  • De ontlasting kan zwart verkleuren.

   Dit is een onschuldig verschijnsel.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • De tanden kunnen verkleuren.

   U kunt deze verkleuring voorkomen door de drank met een rietje in te nemen.

  • Huiduitslag, netelroos, roodheid van de huid en jeuk.

   Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Neem de drank niet tegelijk met melk of melkproducten, omdat de kalk in melkproducten de opname van ijzer vermindert.

  Wanneer?

  • U kunt dit medicijn het beste in de ochtend innemen. Dan werkt dit medicijn het beste.
  • Veel voedingsmiddelen verminderen de opname van ijzer in het lichaam. U kunt dit medicijn daarom het beste innemen op een lege maag. Dit is een half uur voor, of minstens een uur na, een maaltijd. De opname in het lichaam verloopt dan het beste.
  • Krijgt u van dit medicijn last van uw maag? Neem dit medicijn dan wel tijdens of vlak na een maaltijd in. Het veroorzaakt dan minder maagklachten.

  Hoe lang?
  Een ijzerkuur duurt meestal enkele weken tot maanden. Hoe lang u het precies moet gebruiken bepaalt uw arts, eventueel aan de hand van bloedcontroles.

 • Het is belangrijk dat u dit medicijn gebruikt zoals de arts heeft voorgeschreven. Bent u het medicijn vergeten in te nemen?

  • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt:
   • Duurt het langer dan 8 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
   • Duurt het korter dan 8 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn 2 keer per week gebruikt:
   • Duurt het langer dan 48 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
   • Duurt het korter dan 48 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden en alcohol drinken?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

  alles eten?
  Gebruik tegelijk met dit middel geen melkproducten, zoals melk, kaas of yoghurt. De kalk in deze producten vermindert de opname van het ijzer in belangrijke mate.

 • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  De volgende middelen verminderen de opname van het ijzer in ferrochloride in het lichaam bij gelijktijdig innemen. Neem de volgende middelen daarom niet tegelijkertijd met ferrochloride. Vraag de apotheek eventueel om een innameschema.

  • Maagzuurbinders en andere medicijnen met calcium (kalk), magnesium of aluminium. Dit zijn Antagel, Rennies, Regla PH en vele andere medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Deze medicijnen verminderen de opname van ijzer in het lichaam. Indien deze medicijnen echt nodig zijn: neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur voor of vier uur na deze medicijnen in.
  • Lanthaancarbonaat, een middel dat wordt toegepast bij nierdialysepatiënten. Dit middel vermindert de opname van ijzer in het lichaam. Neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur voor lanthaancarbonaat. Het beste kunt u het ijzerpreparaat een uur voor het eten nemen en lanthaancarbonaat een uur erna.

  Ferrochloride vermindert de opname in het lichaam van de volgende middelen bij gelijktijdig innemen. De werking van deze middelen neemt dan af. Neem de volgende middelen daarom niet tegelijkertijd met ferrochloride. Vraag de apotheek eventueel om een innameschema.

  • Antibiotica van het chinolon-type: ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine en ofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met het innemen van ijzer. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst het antibioticum inneemt en minstens twee uur later het ijzerpreparaat. Als u het ijzer op een nuchtere maag inneemt mag u vervolgens pas een half uur later de eventuele volgende dosis van het antibioticum slikken. Als u het ijzer bij de maaltijd inneemt mag dat pas na twee uur.
  • De antibiotica van het tetracycline-type tetracycline, minocycline en demeclocycline. Neem het antibioticum minstens 2 uur voor of 4 uur na het ijzerpreparaat.
  • Het antibioticum doxycycline mag u helemaal niet combineren met een ijzerpreparaat. Het wordt onwerkzaam door het ijzer. Overleg met uw arts of u tijdelijk met het ijzer kunt stoppen of dat een ander antibioticum mogelijk is.
  • Middelen tegen botontkalking: alendroninezuur, clodroninezuur, etidroninezuur en risedroninezuur. Neem het ijzerpreparaat minstens twee uur na deze middelen in.
  • Schildklierhormonen: levothyroxine en liothyronine. Neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur na deze middelen in. Neemt u het schildklierhormoon bijvoorbeeld 's ochtends om half acht in, dan kunt u het ijzerpreparaat om half tien of later gebruiken.
  • Het reumamiddel penicillamine, het parkinson-middel levodopa, het middel tegen hoge bloeddruk methyldopa en het middel tegen de ziekte van Wilson triëntine. Neem het ijzerpreparaat minstens 2 uur na deze middelen in.
  • Het medicijn bij bloedingsstoornissen eltrombopag. Neem het ijzerpreparaat minstens 4 uur vóór of 2 uur na eltrombopag.
  • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

 • Ja, u kunt zonder problemen in één keer stoppen.

 • Ferrochloride is al heel lang internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als drank als het merkloze Ferrochloride drank FNA.

 • Ferrochloride drank FNA

  Ferrochloride drank FNA
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Ferrochloride is een vorm van ijzer die het lichaam makkelijk kan opnemen. Het is nodig voor de rode bloedcellen.
  • Bij bloedarmoede door ijzertekort, bijvoorbeeld door bloedverlies of door zwangerschap. U bent dan erg moe en ziet bleek.
  • Het duurt enkele weken tot maanden voor een ijzertekort is opgeheven.
  • Neem ferrochloride bij voorkeur in de ochtend. Dan werkt dit medicijn het beste.
  • Neem ferrochloride bij voorkeur in op een lege maag. Dit is een half uur voor of minstens 1 uur na een maaltijd. Combineer in elk geval niet met melk of melkproducten. Zo komt het ijzer het best in het bloed.
  • De drank kan de tanden verkleuren. Als u de drank opzuigt via een rietje voorkomt u dat.
  • U kunt maagpijn, diarree of verstopping krijgen of misselijk worden. Heeft u hier veel last van? Neem het middel dan vlak na het eten in. Verder kan uw ontlasting een zwarte kleur krijgen. Dit is onschuldig.
  • Er zijn veel wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u ferrochloride veilig kunt gebruiken naast uw andere medicijnen, ook die u zonder recept heeft gekocht.
 • Bloedarmoede

  Bij bloedarmoede kunnen de rode bloedcellen niet voldoende zuurstof door het lichaam transporteren. Hierdoor ziet u bleek en bent u voortdurend vermoeid.

  Bloedarmoede kan door ijzergebrek ontstaan, omdat ijzer nodig is om de rode bloedcellen zuurstof te laten opnemen.

  Bloedarmoede kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld bloedverlies na operaties of bij heftige menstruaties. Bloedarmoede komt soms ook voor tijdens de zwangerschap.

  Behandeling
  Belangrijke bronnen voor ijzer zijn vlees en vleeswaren, brood en graanproducten, aardappelen en groente. Mocht dit voor u onvoldoende ijzer opleveren, dan kan de arts een ijzerpreparaat, zoals ferrochloride voorschrijven. Het duurt zes weken tot enkele maanden van dagelijks gebruik totdat een ijzertekort is aangevuld.

  Lees meer over bloedarmoede . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maagdarmklachten, zoals maagpijn, misselijkheid, diarree en verstopping.

   Als u hier erg veel last van heeft, kunt u dit middel vlak na het eten innemen.

  • De ontlasting kan zwart verkleuren.

   Dit is een onschuldig verschijnsel.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • De tanden kunnen verkleuren.

   U kunt deze verkleuring voorkomen door de drank met een rietje in te nemen.

  • Huiduitslag, netelroos, roodheid van de huid en jeuk.

   Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Neem de drank niet tegelijk met melk of melkproducten, omdat de kalk in melkproducten de opname van ijzer vermindert.

  Wanneer?

  • U kunt dit medicijn het beste in de ochtend innemen. Dan werkt dit medicijn het beste.
  • Veel voedingsmiddelen verminderen de opname van ijzer in het lichaam. U kunt dit medicijn daarom het beste innemen op een lege maag. Dit is een half uur voor, of minstens een uur na, een maaltijd. De opname in het lichaam verloopt dan het beste.
  • Krijgt u van dit medicijn last van uw maag? Neem dit medicijn dan wel tijdens of vlak na een maaltijd in. Het veroorzaakt dan minder maagklachten.

  Hoe lang?
  Een ijzerkuur duurt meestal enkele weken tot maanden. Hoe lang u het precies moet gebruiken bepaalt uw arts, eventueel aan de hand van bloedcontroles.

 • Het is belangrijk dat u dit medicijn gebruikt zoals de arts heeft voorgeschreven. Bent u het medicijn vergeten in te nemen?

  • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt:
   • Duurt het langer dan 8 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
   • Duurt het korter dan 8 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn 2 keer per week gebruikt:
   • Duurt het langer dan 48 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
   • Duurt het korter dan 48 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden en alcohol drinken?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

  alles eten?
  Gebruik tegelijk met dit middel geen melkproducten, zoals melk, kaas of yoghurt. De kalk in deze producten vermindert de opname van het ijzer in belangrijke mate.

 • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  De volgende middelen verminderen de opname van het ijzer in ferrochloride in het lichaam bij gelijktijdig innemen. Neem de volgende middelen daarom niet tegelijkertijd met ferrochloride. Vraag de apotheek eventueel om een innameschema.

  • Maagzuurbinders en andere medicijnen met calcium (kalk), magnesium of aluminium. Dit zijn Antagel, Rennies, Regla PH en vele andere medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Deze medicijnen verminderen de opname van ijzer in het lichaam. Indien deze medicijnen echt nodig zijn: neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur voor of vier uur na deze medicijnen in.
  • Lanthaancarbonaat, een middel dat wordt toegepast bij nierdialysepatiënten. Dit middel vermindert de opname van ijzer in het lichaam. Neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur voor lanthaancarbonaat. Het beste kunt u het ijzerpreparaat een uur voor het eten nemen en lanthaancarbonaat een uur erna.

  Ferrochloride vermindert de opname in het lichaam van de volgende middelen bij gelijktijdig innemen. De werking van deze middelen neemt dan af. Neem de volgende middelen daarom niet tegelijkertijd met ferrochloride. Vraag de apotheek eventueel om een innameschema.

  • Antibiotica van het chinolon-type: ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine en ofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met het innemen van ijzer. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst het antibioticum inneemt en minstens twee uur later het ijzerpreparaat. Als u het ijzer op een nuchtere maag inneemt mag u vervolgens pas een half uur later de eventuele volgende dosis van het antibioticum slikken. Als u het ijzer bij de maaltijd inneemt mag dat pas na twee uur.
  • De antibiotica van het tetracycline-type tetracycline, minocycline en demeclocycline. Neem het antibioticum minstens 2 uur voor of 4 uur na het ijzerpreparaat.
  • Het antibioticum doxycycline mag u helemaal niet combineren met een ijzerpreparaat. Het wordt onwerkzaam door het ijzer. Overleg met uw arts of u tijdelijk met het ijzer kunt stoppen of dat een ander antibioticum mogelijk is.
  • Middelen tegen botontkalking: alendroninezuur, clodroninezuur, etidroninezuur en risedroninezuur. Neem het ijzerpreparaat minstens twee uur na deze middelen in.
  • Schildklierhormonen: levothyroxine en liothyronine. Neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur na deze middelen in. Neemt u het schildklierhormoon bijvoorbeeld 's ochtends om half acht in, dan kunt u het ijzerpreparaat om half tien of later gebruiken.
  • Het reumamiddel penicillamine, het parkinson-middel levodopa, het middel tegen hoge bloeddruk methyldopa en het middel tegen de ziekte van Wilson triëntine. Neem het ijzerpreparaat minstens 2 uur na deze middelen in.
  • Het medicijn bij bloedingsstoornissen eltrombopag. Neem het ijzerpreparaat minstens 4 uur vóór of 2 uur na eltrombopag.
  • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

 • Ja, u kunt zonder problemen in één keer stoppen.

 • Ferrochloride is al heel lang internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als drank als het merkloze Ferrochloride drank FNA.

 • Ferrochloride drank FNA

  Ferrochloride drank FNA
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête