Fesoterodine ontspant de spieren van de blaas.

Artsen schrijven het voor bij urine-incontentie.

 • Urine-incontinentie

  Bij urine-incontinentie kan men de plas niet ophouden. Een bepaalde vorm van urine-incontinentie heet aandrangincontinentie. Men noemt dit ook wel urge-incontinentie.

  De oorzaak van aandrangincontinentie is een overactieve blaasspier. Deze trekt op willekeurige momenten samen. U voelt dan aandrang, terwijl de blaas nog lang niet vol is. Daardoor moet u vaak plassen, ook 's nachts. Omdat u zo vaak moet plassen, zijn het vaak maar kleine beetjes.

  Behandeling
  U kunt de blaasspier trainen door elke keer als u moet plassen, te proberen het plassen vijftien minuten uit te stellen. Artsen schrijven fesoterodine voor als dergelijke oefeningen om de blaas te trainen niet of onvoldoende helpen.

  Werking 
  Fesoterodine ontspant de blaasspier. De blaas kan daardoor meer urine bevatten voordat aandrang ontstaat. Fesoterodine is alleen zinvol bij mensen met aandrangincontinentie. Het is niet bij iedereen even effectief.

  Het werkt niet bij mensen die last hebben van inspanningsincontinentie, waarbij men scheuten urine verliest bij lichte inspanning als hoesten, bukken, tillen of lachen.

  Effect
  Fesoterodine werkt maar bij een deel van de mensen met aandrangincontinentie. Binnen twee tot acht weken merkt u of het medicijn bij u werkt.

  De werking begint binnen enkele uren na inname van een tablet en houdt 24 uur aan.

  Lees meer over urine-incontinentie . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Droge mond, doordat u minder speeksel aanmaakt.

    Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree, verstopping, en zeer zelden winderigheid.

   Deze bijwerkingen kunt u proberen te voorkomen door het medicijn met wat voedsel in te nemen. Verstopping kunt u tegengaan door vezelrijke voeding te gebruiken en veel te drinken.

  • Hoofdpijn en duizeligheid.

  • Droge huid en droge ogen, en zeer zelden keelpijn en hoesten door een droge keel en pijnlijke neus door een droge neus.

   Mensen die contactlenzen dragen, kunnen door fesoterodine last krijgen van hun lenzen. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).

  • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen.

   Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

  • Slapeloosheid

  • Moeilijk plassen

   Waarschuw dan uw arts. Mannen met een vergrote prostaat hebben hier meer kans op. Overleg bij prostaatklachten daarom voor gebruik eerst met uw arts.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Opkomend maagzuur

   Mensen met slokdarmontsteking door opkomend maagzuur moeten met hun arts overleggen als de klachten verergeren of terugkeren.

  • Smaakstoornissen

  • Droge huid, jeuk, galbulten en huiduitslag.

   Als u hier veel last van heeft, raadpleeg dan uw arts.

  • Wazig zien

   Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

  • Verwardheid, slaperigheid en vermoeidheid. Vooral mensen met de ziekte van Parkinson zijn hier gevoeliger voor.

   Heeft u de ziekte van Parkinson? Overleg met uw arts. Misschien kan de arts een ander medicijn voorschrijven.

  • Infectie van de urinewegen, zoals blaasontsteking. Als u pijn heeft bij het plassen of vaak kleine beetjes moet plassen, waarschuw dan uw arts.

  • Hartkloppingen

   Waarschuw dan uw arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. In zeldzame gevallen ontstaan er zwellingen in het gezicht, mond, tong of lippen. U kunt hierbij erg benauwd worden.

   Stop in beide gevallen met het gebruik en raadpleeg de arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor fesoterodine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Slik de tablet heel door met een half glas water of andere vloeistof, niet kauwen. Heeft u maagklachten bij dit medicijn? Neem het dan in met wat voedsel.

  Wanneer?
  U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt.

  Hoe lang?
  Overleg met uw arts hoe lang u dit medicijn moet gebruiken. Als het na acht weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden?
  Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals slaperigheid, duizeligheid, vermoeidheid en wazig zien. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste paar dagen van het gebruik voor. Ook als de dosering omhoog gaat, kunt u (extra) last hebben van deze bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan de slaperigheid en duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Ketoconazol tabletten, een medicijn tegen schimmelinfecties. Dit medicijn kan de bijwerkingen van fesoterodine verergeren. Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer last krijgt van droge mond, moeilijk plassen, verstopping en wazig zien.
  • Rifampicine, een antibioticum tegen tuberculose en andere infecties door bacteriën. Dit medicijn kan de werking van fesoterodine verminderen. Een ander medicijn tegen urine-incontinentie, namelijk tolterodine, heeft deze wisselwerking niet. Als u rifampicine moet gebruiken, overleg dan met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

  Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

  • een andere dosering;
  • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
  • een ander medicijn.

  Lever

  Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

 • U kunt op elk moment in 1 keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

  Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn medicijnen tegen plasklachten?'.

 • Fesoterodine is sinds 2007 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Toviaz en als het merkloze Fesoterodine in tabletten.

 • Toviaz Toviaz Fesoterodine Fesoterodine
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

 • Urine-incontinentie

  Bij urine-incontinentie kan men de plas niet ophouden. Een bepaalde vorm van urine-incontinentie heet aandrangincontinentie. Men noemt dit ook wel urge-incontinentie.

  De oorzaak van aandrangincontinentie is een overactieve blaasspier. Deze trekt op willekeurige momenten samen. U voelt dan aandrang, terwijl de blaas nog lang niet vol is. Daardoor moet u vaak plassen, ook 's nachts. Omdat u zo vaak moet plassen, zijn het vaak maar kleine beetjes.

  Behandeling
  U kunt de blaasspier trainen door elke keer als u moet plassen, te proberen het plassen vijftien minuten uit te stellen. Artsen schrijven fesoterodine voor als dergelijke oefeningen om de blaas te trainen niet of onvoldoende helpen.

  Werking 
  Fesoterodine ontspant de blaasspier. De blaas kan daardoor meer urine bevatten voordat aandrang ontstaat. Fesoterodine is alleen zinvol bij mensen met aandrangincontinentie. Het is niet bij iedereen even effectief.

  Het werkt niet bij mensen die last hebben van inspanningsincontinentie, waarbij men scheuten urine verliest bij lichte inspanning als hoesten, bukken, tillen of lachen.

  Effect
  Fesoterodine werkt maar bij een deel van de mensen met aandrangincontinentie. Binnen twee tot acht weken merkt u of het medicijn bij u werkt.

  De werking begint binnen enkele uren na inname van een tablet en houdt 24 uur aan.

  Lees meer over urine-incontinentie . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Droge mond, doordat u minder speeksel aanmaakt.

    Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree, verstopping, en zeer zelden winderigheid.

   Deze bijwerkingen kunt u proberen te voorkomen door het medicijn met wat voedsel in te nemen. Verstopping kunt u tegengaan door vezelrijke voeding te gebruiken en veel te drinken.

  • Hoofdpijn en duizeligheid.

  • Droge huid en droge ogen, en zeer zelden keelpijn en hoesten door een droge keel en pijnlijke neus door een droge neus.

   Mensen die contactlenzen dragen, kunnen door fesoterodine last krijgen van hun lenzen. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).

  • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen.

   Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

  • Slapeloosheid

  • Moeilijk plassen

   Waarschuw dan uw arts. Mannen met een vergrote prostaat hebben hier meer kans op. Overleg bij prostaatklachten daarom voor gebruik eerst met uw arts.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Opkomend maagzuur

   Mensen met slokdarmontsteking door opkomend maagzuur moeten met hun arts overleggen als de klachten verergeren of terugkeren.

  • Smaakstoornissen

  • Droge huid, jeuk, galbulten en huiduitslag.

   Als u hier veel last van heeft, raadpleeg dan uw arts.

  • Wazig zien

   Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

  • Verwardheid, slaperigheid en vermoeidheid. Vooral mensen met de ziekte van Parkinson zijn hier gevoeliger voor.

   Heeft u de ziekte van Parkinson? Overleg met uw arts. Misschien kan de arts een ander medicijn voorschrijven.

  • Infectie van de urinewegen, zoals blaasontsteking. Als u pijn heeft bij het plassen of vaak kleine beetjes moet plassen, waarschuw dan uw arts.

  • Hartkloppingen

   Waarschuw dan uw arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. In zeldzame gevallen ontstaan er zwellingen in het gezicht, mond, tong of lippen. U kunt hierbij erg benauwd worden.

   Stop in beide gevallen met het gebruik en raadpleeg de arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor fesoterodine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Slik de tablet heel door met een half glas water of andere vloeistof, niet kauwen. Heeft u maagklachten bij dit medicijn? Neem het dan in met wat voedsel.

  Wanneer?
  U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt.

  Hoe lang?
  Overleg met uw arts hoe lang u dit medicijn moet gebruiken. Als het na acht weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden?
  Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals slaperigheid, duizeligheid, vermoeidheid en wazig zien. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste paar dagen van het gebruik voor. Ook als de dosering omhoog gaat, kunt u (extra) last hebben van deze bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan de slaperigheid en duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Ketoconazol tabletten, een medicijn tegen schimmelinfecties. Dit medicijn kan de bijwerkingen van fesoterodine verergeren. Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer last krijgt van droge mond, moeilijk plassen, verstopping en wazig zien.
  • Rifampicine, een antibioticum tegen tuberculose en andere infecties door bacteriën. Dit medicijn kan de werking van fesoterodine verminderen. Een ander medicijn tegen urine-incontinentie, namelijk tolterodine, heeft deze wisselwerking niet. Als u rifampicine moet gebruiken, overleg dan met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

  Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

  • een andere dosering;
  • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
  • een ander medicijn.

  Lever

  Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

 • U kunt op elk moment in 1 keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

  Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn medicijnen tegen plasklachten?'.

 • Fesoterodine is sinds 2007 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Toviaz en als het merkloze Fesoterodine in tabletten.

 • Toviaz Toviaz Fesoterodine Fesoterodine
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête