Flixotide

Actief ingrediënt: fluticason inhalatie

Fluticason behoort tot bijnierschorshormonen of corticosteroïden.

Een inhalatie met fluticason werkt ontstekingsremmend en vermindert overgevoeligheidsverschijnselen. Het is een luchtwegbeschermer.

Artsen schrijven het voor bij astma en chronisch obstructieve longziekte (COPD).

Aanvulling Maastricht UMC+

Let op: hieronder wordt alleen informatie over de werkzame stof fluticason getoond. In het product Flutiform is fluticason gecombineerd met de werkzame stof formoterol. Informatie over formoterol kan worden gevonden door middel van zoeken op de naam formoterol in de Medicatiewijzer. 

  • Fluticason is een bijnierschorshormoon (corticosteroïd). Het remt ontstekingen. Fluticason inhalatie beschermt uw luchtwegen tegen benauwdheid.
  • Bij de longziekten astma en COPD (chronische obstructieve longziekte).
  • Binnen 10 dagen voelt u zich minder snel benauwd. Het kan soms ook weken of maanden duren.
  • Gebruikt u ook een luchtwegverwijder? Inhaleer deze eerst en daarna fluticason.
  • Fluticason inademen is niet makkelijk. Een apotheekmedewerker laat u zien hoe het moet. Of bekijk het instructiefilmpje op deze website. Laat uw apotheek elk jaar controleren of u dit medicijn nog juist inademt.
  • Er zijn verschillende inhalatie-apparaatjes beschikbaar. Heeft u moeite met het gebruik van uw inhalatie-apparaat? Vraag uw arts of apotheek of een ander soort apparaatje geschikter voor u is.
  • U kunt last krijgen van schimmelinfecties in de mond, heesheid, droge mond, keelpijn en een vieze smaak. Door dit medicijn goed in te ademen heeft u hier minder last van. Spoel altijd uw mond na dit medicijn.
  • U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.
  • U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

  Download de samenvatting

   

 • Astma

  Verschijnselen
  Mensen met astma hebben last van aanvallen en periodes van benauwdheid. Deze aanvallen worden uitgelokt door prikkels, zoals koude lucht, rook, stoffen waar u allergisch voor bent, maar ook inspanning kan een aanval veroorzaken.

  Oorzaak
  Bij gezonde mensen veroorzaken deze prikkels geen benauwdheid, terwijl mensen met astma hier wel gevoelig voor zijn. Bij hen reageren de slijmvliezen in de luchtwegen als ze met deze prikkels in aanraking komen. Bij deze reactie trekken de luchtwegen samen, waardoor u benauwd wordt.

  Werking
  Fluticason remt ontstekingen en beschermt zo de luchtwegen. Het zorgt ervoor dat uw luchtwegen minder gevoelig worden voor de prikkels die benauwdheid veroorzaken. Het aantal aanvallen van benauwdheid zal dan afnemen. Mogelijk heeft u daardoor minder vaak uw aanvalsmedicatie nodig.

  U kunt fluticason niet gebruiken om een aanval van benauwdheid direct op te heffen.

  Als de oorzaak van de benauwdheid nog niet duidelijk is, kan de arts soms een proefbehandeling met fluticason starten. Als de klachten verminderen, is er veel kans dat er sprake is van astma, een overgevoeligheid of ontstekingen.

  Effect
  Doordat de conditie van de longen verbetert, merkt u meestal binnen 10 dagen dat het aantal benauwdheidsaanvallen minder wordt. Soms duurt het langer, maar binnen 4 weken merken de meeste mensen effect. Na een aantal maanden is het effect van fluticason optimaal. U moet het dan wel consequent gebruiken, meestal is dat 2 keer per dag.

  Lees meer over astma . "

  Chronische obstructieve longziekte (COPD)

  Verschijnselen
  COPD is de Engelse afkorting voor chronisch obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet veel hoesten en bent benauwd.

  Werking
  Fluticason remt ontstekingen en vermindert overgevoeligheidsreacties. De luchtwegen worden hierdoor weer beter toegankelijk, waardoor uw benauwdheidsklachten verminderen. Dit medicijn verbetert dus de conditie van de longen. U kunt het echter niet gebruiken om een aanval van benauwdheid direct op te heffen.

  In sommige gevallen kan de arts een proefbehandeling met fluticason starten. Als de klachten verminderen, is er veel kans dat er sprake is van astma, een overgevoeligheid of ontstekingen.

  Effect
  Als het bij u werkt, merkt u binnen 10 dagen dat de benauwdheid afneemt. Soms duurt het langer, maar binnen 4 weken zou u effect moeten merken. Na een aantal maanden is het effect van fluticason optimaal. U moet het dan wel consequent gebruiken, meestal is dat 2 keer per dag.

  Lees meer over chronische obstructieve longziekte (copd) . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Schimmelinfectie in de mond en keel. Een schimmelinfectie in de mond merkt u aan een witte aanslag in de mond.

   Raadpleeg uw arts.

   Zelden merkt u een schimmelinfectie ook aan heesheid, hoesten, keelpijn, vieze smaak en droge mond. Dit ontstaat als fluticason vaak in de mond en keel achterblijft. Vaak helpt het in deze gevallen anders te inhaleren, zodat minder fluticason in de keel en mond terechtkomt. Vraag uw apotheek of arts om uw manier van inhaleren te controleren. U kunt hiervoor ook het instructiefilmpje op deze site bekijken.
   Voorkom deze klachten ook door na het inhaleren uw mond te spoelen met een slok water en dat vervolgens uit te spugen. Neem daarna nog een slok water, gorgel daarmee en slik dat door. Door na het inhaleren iets eten of uw tanden poetsen zullen alle restjes medicijn in uw mond en keel verdwijnen. Geef bij heesheid en keelpijn de stem rust. Blijft de heesheid, neem dan contact op met uw arts. Wellicht kan de dosering worden verlaagd.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Kneuzingen

   Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Neusbloedingen

   Deze verschijnselen gaan over zodra u aan het medicijn gewend bent. Is dit na een aantal dagen nog niet het geval, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  • Verergering van glaucoom (verhoogde oogboldruk, groene staar) aan één of beide ogen. Er kunnen dan klachten ontstaan, zoals wazig zien, minder zien, een rood of opgezwollen oog, hevige pijn aan het oog of aan het gezicht of misselijkheid en braken.

   Neem bij een of meer van deze klachten, meteen contact op met uw arts of de Eerste-Hulpdienst. De kans op oogklachten is groter als u dit medicijn langer dan 3 maanden gebruikt of als er per ongeluk wat medicijn in uw oog komt. Gebruikt u dit medicijn in een vernevelaar? Scherm uw ogen dan af bij gebruik van het apparaat, zodat er geen vernevelvloeistof in uw ogen kan komen.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk.

   In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  • Toename van de benauwdheidsklachten direct na toedienen van het medicijn.

   In dat geval dit medicijn niet meer gebruiken en een arts raadplegen.

  • Longontsteking. Dit is te merken aan meer ademhalingsproblemen zoals hoesten, kortademigheid en een snelle ademhaling, koorts, snelle hartslag, pijn bij diep inademen, slap of lusteloos gevoel en vermoeidheid.

   Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  • Goed inhaleren is lastig en vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen.
  • De apotheekmedewerker zal u uitleggen hoe het apparaat werkt en het inhaleren een keer voordoen. Daarna kunt u een keer oefenen en kan de apotheekmedewerker nagaan of u alle handelingen goed uitvoert.
  • Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, in de apotheek controleren of u nog op de juiste manier inhaleert.
  • Lukt het u niet om goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheker om advies. Er zijn verschillende typen inhalatieapparaatjes. Mogelijk is een ander type apparaat geschikter voor u.
  • U kunt fluticason in 3 vormen inhaleren: als poeder, als spray of als vernevelvloeistof. Het nadeel van poederinhalaties is dat u krachtig moet kunnen inademen om het poeder goed in de longen te krijgen. Nadeel van een inhalatiespray is dat u tegelijkertijd de spray moet indrukken en inademen. Veel mensen vinden dat moeilijk. Nadeel van een vernevelaar is dat u deze dagelijks moet schoonmaken en dat deze groot is en lastig mee te nemen.

  Inhalatiepoeder

  • Het inhalatiepoeder zit in een Diskus. De diskus is een apparaatje met een voorraad van 60 doses. Elke keer dat u de afsluitklep opendraait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dit gaat alleen goed als u het mondstuk horizontaal houdt. Daarna kunt u het medicijn inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft u een nieuw apparaatje nodig. U merkt dat het apparaatje leeg is, als de teller op het apparaat op nul staat. U kunt dus op tijd een nieuw apparaatje aanvragen.
  • Spoel na het inhaleren uw mond met een slok water en spuug dat vervolgens uit. Daarna neemt u nog een slok water, gorgelt daarmee en slikt dat door. U zorgt er zo voor dat alle fluticason uit uw mond is verdwenen. U voorkomt hiermee heesheid en schimmelinfecties in uw mond. Als u na het inhaleren gaat eten of uw tanden poetst zal dit effect nog groter zijn.

  Inhalatiespray

  • Een inhalatiespray wordt ook wel dosisaërosol of verstuiver genoemd. Voor iedere verstuiving moet u het spuitbusje stevig schudden, zodat de inhoud zich goed verdeelt. Alleen dan komt iedere keer evenveel fluticason vrij.
  • Om een inhalatiespray beter of makkelijker te inhaleren, kunt u ook gebruikmaken van een voorzetkamer. Dit is een grote buis, waar u de inhalatiespray inspuit. U kunt dan rustig meermalen via de buis inademen. Controleer van deze voorzetkamer regelmatig of de kleppen nog goed werken. Hoe u dat moet doen, staat beschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Als de kleppen niet meer goed werken kunt u in de apotheek een nieuwe voorzetkamer krijgen. Hier hoeft u niet voor te betalen als u deze samen met het recept voor de spray ophaalt. Vindt u het lastig om de voorzetkamer mee te nemen naar uw werk of een andere plek? Vraag dan uw arts 2 apparaten voor te schrijven. U kunt ze dan op beide plekken achterlaten.
  • Spoel na het inhaleren uw mond met een slok water en spuug dat vervolgens uit. Daarna neemt u nog een slok water, gorgelt daarmee en slikt dat door. U zorgt er zo voor dat alle fluticason uit uw mond is verdwenen. U voorkomt hiermee heesheid en schimmelinfecties in uw mond. Als u na het inhaleren gaat eten of uw tanden poetst zal dit effect nog groter zijn.

  Vernevelvloeistof

  • Bewaar de vernevelvloeistof in de koelkast. Moet u het meenemen op een korte reis, vervoer het dan in een koelbox.
  • Van de arts of verpleegkundige van het ziekenhuis krijgt u een gedetailleerde instructie. Hieronder volgt een aantal aandachtspunten.
  • De vernevelaar kan gemakkelijk vervuilen met ziekteverwekkers. Het is daarom belangrijk hem dagelijks schoon te maken.
  • Vraag om een extra toelichting als u nog vragen heeft over de toediening en het onderhoud. Het gebruik van een vernevelapparaat is niet eenvoudig.
  • Spoel na het inhaleren uw mond met een slok water en spuug dat vervolgens uit. Daarna neemt u nog een slok water, gorgelt daarmee en slikt dat door. U zorgt er zo voor dat alle fluticason uit uw mond is verdwenen. U voorkomt hiermee heesheid en schimmelinfecties in uw mond. Als u na het inhaleren gaat eten of uw tanden poetst zal dit effect nog groter zijn.

  Wanneer? 
  Gebruik de inhalaties met regelmatige tussenpozen. Als u twee keer per dag moet inhaleren: ongeveer om de 12 uur, bijvoorbeeld vóór het ontbijt en vóór het avondeten.

  Gebruikt u ook regelmatig een luchtwegverwijder? Dan kunt u fluticason het best vlak daarna inhaleren. De luchtwegverwijder maakt de luchtwegen 'ruimer', waardoor fluticason dieper in de longen kan komen.

  Hoe lang?

  • Binnen 10 dagen zult u merken dat u minder erg en minder vaak benauwd bent. Pas na een aantal weken is het effect optimaal.
  • Als de benauwdheidsklachten verdwenen zijn, is het mogelijk dat uw arts u adviseert over te stappen op een lagere dosering of een lagere sterkte.
  • Heeft u astma en is er na 3 maanden nog onvoldoende effect? Dan is het mogelijk dat uw arts een hogere dosering voorschrijft. Ook kan uw arts een medicijn dat de luchtwegen verwijdt erbij adviseren.
  • Heeft u COPD en merkt u na 4 weken nog geen effect? Dan zal uw arts u waarschijnlijk adviseren te stoppen met deze inhalaties. Het medicijn blijkt niet bij iedereen effect te hebben.
 • Het is belangrijk dit medicijn consequent te inhaleren. Mocht u toch een dosis zijn vergeten:

  U gebruikt u dit medicijn 2 keer per dag. Duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende inhalatie normaal gebruikt? Neem hem dan alsnog. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

 • Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken? 
  Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Het medicijn tegen schimmelinfecties itraconazol. De hoeveelheid fluticason in het bloed kan door dit medicijn stijgen. Hierdoor zijn de werking en de bijwerkingen sterker. U kunt klachten krijgen van het syndroom van Cushing. Dit merkt u bijvoorbeeld aan moeheid, opzwelling van uw gezicht of schommelingen in uw bloedsuiker. Of u kunt maagklachten krijgen door een maag- of darmzweer. Mogelijk schrijft uw arts een ander medicijn voor. Is dat niet mogelijk? Dan zal uw arts extra letten op bijwerkingen.
  • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.

  Borstvoeding
  U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Na inhalatie komt het medicijn in zeer kleine hoeveelheden in het bloed.

 • Het kan 1 tot 2 weken duren voor u effect van de inhalatie merkt. Stop daarom niet te snel als u twijfelt aan het nut van dit medicijn.

  Als u dit medicijn al langere tijd gebruikt en u wilt nu stoppen, dan kunnen de benauwdheidsklachten terugkomen. Bouw daarom langzaam af in overleg met uw arts.

 • Ja, u heeft een recept nodig.

  Fluticason is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Flixotide. Het is te verkrijgen in inhalatiepoeder, inhalatiespray en vernevelvloeistof.

  Fluticason is ook verkrijgbaar in combinatie met andere werkzame stoffen, onder de merknaam Seretide, zie hiervoor de tekst salmeterol met fluticason inhalatie, en onder de merknaam Flutiform.

 • Flixotide Flixotide Flutiform Flutiform
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Fluticason is een bijnierschorshormoon (corticosteroïd). Het remt ontstekingen. Fluticason inhalatie beschermt uw luchtwegen tegen benauwdheid.
  • Bij de longziekten astma en COPD (chronische obstructieve longziekte).
  • Binnen 10 dagen voelt u zich minder snel benauwd. Het kan soms ook weken of maanden duren.
  • Gebruikt u ook een luchtwegverwijder? Inhaleer deze eerst en daarna fluticason.
  • Fluticason inademen is niet makkelijk. Een apotheekmedewerker laat u zien hoe het moet. Of bekijk het instructiefilmpje op deze website. Laat uw apotheek elk jaar controleren of u dit medicijn nog juist inademt.
  • Er zijn verschillende inhalatie-apparaatjes beschikbaar. Heeft u moeite met het gebruik van uw inhalatie-apparaat? Vraag uw arts of apotheek of een ander soort apparaatje geschikter voor u is.
  • U kunt last krijgen van schimmelinfecties in de mond, heesheid, droge mond, keelpijn en een vieze smaak. Door dit medicijn goed in te ademen heeft u hier minder last van. Spoel altijd uw mond na dit medicijn.
  • U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.
  • U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

  Download de samenvatting

   

 • Astma

  Verschijnselen
  Mensen met astma hebben last van aanvallen en periodes van benauwdheid. Deze aanvallen worden uitgelokt door prikkels, zoals koude lucht, rook, stoffen waar u allergisch voor bent, maar ook inspanning kan een aanval veroorzaken.

  Oorzaak
  Bij gezonde mensen veroorzaken deze prikkels geen benauwdheid, terwijl mensen met astma hier wel gevoelig voor zijn. Bij hen reageren de slijmvliezen in de luchtwegen als ze met deze prikkels in aanraking komen. Bij deze reactie trekken de luchtwegen samen, waardoor u benauwd wordt.

  Werking
  Fluticason remt ontstekingen en beschermt zo de luchtwegen. Het zorgt ervoor dat uw luchtwegen minder gevoelig worden voor de prikkels die benauwdheid veroorzaken. Het aantal aanvallen van benauwdheid zal dan afnemen. Mogelijk heeft u daardoor minder vaak uw aanvalsmedicatie nodig.

  U kunt fluticason niet gebruiken om een aanval van benauwdheid direct op te heffen.

  Als de oorzaak van de benauwdheid nog niet duidelijk is, kan de arts soms een proefbehandeling met fluticason starten. Als de klachten verminderen, is er veel kans dat er sprake is van astma, een overgevoeligheid of ontstekingen.

  Effect
  Doordat de conditie van de longen verbetert, merkt u meestal binnen 10 dagen dat het aantal benauwdheidsaanvallen minder wordt. Soms duurt het langer, maar binnen 4 weken merken de meeste mensen effect. Na een aantal maanden is het effect van fluticason optimaal. U moet het dan wel consequent gebruiken, meestal is dat 2 keer per dag.

  Lees meer over astma . "

  Chronische obstructieve longziekte (COPD)

  Verschijnselen
  COPD is de Engelse afkorting voor chronisch obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet veel hoesten en bent benauwd.

  Werking
  Fluticason remt ontstekingen en vermindert overgevoeligheidsreacties. De luchtwegen worden hierdoor weer beter toegankelijk, waardoor uw benauwdheidsklachten verminderen. Dit medicijn verbetert dus de conditie van de longen. U kunt het echter niet gebruiken om een aanval van benauwdheid direct op te heffen.

  In sommige gevallen kan de arts een proefbehandeling met fluticason starten. Als de klachten verminderen, is er veel kans dat er sprake is van astma, een overgevoeligheid of ontstekingen.

  Effect
  Als het bij u werkt, merkt u binnen 10 dagen dat de benauwdheid afneemt. Soms duurt het langer, maar binnen 4 weken zou u effect moeten merken. Na een aantal maanden is het effect van fluticason optimaal. U moet het dan wel consequent gebruiken, meestal is dat 2 keer per dag.

  Lees meer over chronische obstructieve longziekte (copd) . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Schimmelinfectie in de mond en keel. Een schimmelinfectie in de mond merkt u aan een witte aanslag in de mond.

   Raadpleeg uw arts.

   Zelden merkt u een schimmelinfectie ook aan heesheid, hoesten, keelpijn, vieze smaak en droge mond. Dit ontstaat als fluticason vaak in de mond en keel achterblijft. Vaak helpt het in deze gevallen anders te inhaleren, zodat minder fluticason in de keel en mond terechtkomt. Vraag uw apotheek of arts om uw manier van inhaleren te controleren. U kunt hiervoor ook het instructiefilmpje op deze site bekijken.
   Voorkom deze klachten ook door na het inhaleren uw mond te spoelen met een slok water en dat vervolgens uit te spugen. Neem daarna nog een slok water, gorgel daarmee en slik dat door. Door na het inhaleren iets eten of uw tanden poetsen zullen alle restjes medicijn in uw mond en keel verdwijnen. Geef bij heesheid en keelpijn de stem rust. Blijft de heesheid, neem dan contact op met uw arts. Wellicht kan de dosering worden verlaagd.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Kneuzingen

   Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Neusbloedingen

   Deze verschijnselen gaan over zodra u aan het medicijn gewend bent. Is dit na een aantal dagen nog niet het geval, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  • Verergering van glaucoom (verhoogde oogboldruk, groene staar) aan één of beide ogen. Er kunnen dan klachten ontstaan, zoals wazig zien, minder zien, een rood of opgezwollen oog, hevige pijn aan het oog of aan het gezicht of misselijkheid en braken.

   Neem bij een of meer van deze klachten, meteen contact op met uw arts of de Eerste-Hulpdienst. De kans op oogklachten is groter als u dit medicijn langer dan 3 maanden gebruikt of als er per ongeluk wat medicijn in uw oog komt. Gebruikt u dit medicijn in een vernevelaar? Scherm uw ogen dan af bij gebruik van het apparaat, zodat er geen vernevelvloeistof in uw ogen kan komen.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk.

   In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  • Toename van de benauwdheidsklachten direct na toedienen van het medicijn.

   In dat geval dit medicijn niet meer gebruiken en een arts raadplegen.

  • Longontsteking. Dit is te merken aan meer ademhalingsproblemen zoals hoesten, kortademigheid en een snelle ademhaling, koorts, snelle hartslag, pijn bij diep inademen, slap of lusteloos gevoel en vermoeidheid.

   Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  • Goed inhaleren is lastig en vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen.
  • De apotheekmedewerker zal u uitleggen hoe het apparaat werkt en het inhaleren een keer voordoen. Daarna kunt u een keer oefenen en kan de apotheekmedewerker nagaan of u alle handelingen goed uitvoert.
  • Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, in de apotheek controleren of u nog op de juiste manier inhaleert.
  • Lukt het u niet om goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheker om advies. Er zijn verschillende typen inhalatieapparaatjes. Mogelijk is een ander type apparaat geschikter voor u.
  • U kunt fluticason in 3 vormen inhaleren: als poeder, als spray of als vernevelvloeistof. Het nadeel van poederinhalaties is dat u krachtig moet kunnen inademen om het poeder goed in de longen te krijgen. Nadeel van een inhalatiespray is dat u tegelijkertijd de spray moet indrukken en inademen. Veel mensen vinden dat moeilijk. Nadeel van een vernevelaar is dat u deze dagelijks moet schoonmaken en dat deze groot is en lastig mee te nemen.

  Inhalatiepoeder

  • Het inhalatiepoeder zit in een Diskus. De diskus is een apparaatje met een voorraad van 60 doses. Elke keer dat u de afsluitklep opendraait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dit gaat alleen goed als u het mondstuk horizontaal houdt. Daarna kunt u het medicijn inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft u een nieuw apparaatje nodig. U merkt dat het apparaatje leeg is, als de teller op het apparaat op nul staat. U kunt dus op tijd een nieuw apparaatje aanvragen.
  • Spoel na het inhaleren uw mond met een slok water en spuug dat vervolgens uit. Daarna neemt u nog een slok water, gorgelt daarmee en slikt dat door. U zorgt er zo voor dat alle fluticason uit uw mond is verdwenen. U voorkomt hiermee heesheid en schimmelinfecties in uw mond. Als u na het inhaleren gaat eten of uw tanden poetst zal dit effect nog groter zijn.

  Inhalatiespray

  • Een inhalatiespray wordt ook wel dosisaërosol of verstuiver genoemd. Voor iedere verstuiving moet u het spuitbusje stevig schudden, zodat de inhoud zich goed verdeelt. Alleen dan komt iedere keer evenveel fluticason vrij.
  • Om een inhalatiespray beter of makkelijker te inhaleren, kunt u ook gebruikmaken van een voorzetkamer. Dit is een grote buis, waar u de inhalatiespray inspuit. U kunt dan rustig meermalen via de buis inademen. Controleer van deze voorzetkamer regelmatig of de kleppen nog goed werken. Hoe u dat moet doen, staat beschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Als de kleppen niet meer goed werken kunt u in de apotheek een nieuwe voorzetkamer krijgen. Hier hoeft u niet voor te betalen als u deze samen met het recept voor de spray ophaalt. Vindt u het lastig om de voorzetkamer mee te nemen naar uw werk of een andere plek? Vraag dan uw arts 2 apparaten voor te schrijven. U kunt ze dan op beide plekken achterlaten.
  • Spoel na het inhaleren uw mond met een slok water en spuug dat vervolgens uit. Daarna neemt u nog een slok water, gorgelt daarmee en slikt dat door. U zorgt er zo voor dat alle fluticason uit uw mond is verdwenen. U voorkomt hiermee heesheid en schimmelinfecties in uw mond. Als u na het inhaleren gaat eten of uw tanden poetst zal dit effect nog groter zijn.

  Vernevelvloeistof

  • Bewaar de vernevelvloeistof in de koelkast. Moet u het meenemen op een korte reis, vervoer het dan in een koelbox.
  • Van de arts of verpleegkundige van het ziekenhuis krijgt u een gedetailleerde instructie. Hieronder volgt een aantal aandachtspunten.
  • De vernevelaar kan gemakkelijk vervuilen met ziekteverwekkers. Het is daarom belangrijk hem dagelijks schoon te maken.
  • Vraag om een extra toelichting als u nog vragen heeft over de toediening en het onderhoud. Het gebruik van een vernevelapparaat is niet eenvoudig.
  • Spoel na het inhaleren uw mond met een slok water en spuug dat vervolgens uit. Daarna neemt u nog een slok water, gorgelt daarmee en slikt dat door. U zorgt er zo voor dat alle fluticason uit uw mond is verdwenen. U voorkomt hiermee heesheid en schimmelinfecties in uw mond. Als u na het inhaleren gaat eten of uw tanden poetst zal dit effect nog groter zijn.

  Wanneer? 
  Gebruik de inhalaties met regelmatige tussenpozen. Als u twee keer per dag moet inhaleren: ongeveer om de 12 uur, bijvoorbeeld vóór het ontbijt en vóór het avondeten.

  Gebruikt u ook regelmatig een luchtwegverwijder? Dan kunt u fluticason het best vlak daarna inhaleren. De luchtwegverwijder maakt de luchtwegen 'ruimer', waardoor fluticason dieper in de longen kan komen.

  Hoe lang?

  • Binnen 10 dagen zult u merken dat u minder erg en minder vaak benauwd bent. Pas na een aantal weken is het effect optimaal.
  • Als de benauwdheidsklachten verdwenen zijn, is het mogelijk dat uw arts u adviseert over te stappen op een lagere dosering of een lagere sterkte.
  • Heeft u astma en is er na 3 maanden nog onvoldoende effect? Dan is het mogelijk dat uw arts een hogere dosering voorschrijft. Ook kan uw arts een medicijn dat de luchtwegen verwijdt erbij adviseren.
  • Heeft u COPD en merkt u na 4 weken nog geen effect? Dan zal uw arts u waarschijnlijk adviseren te stoppen met deze inhalaties. Het medicijn blijkt niet bij iedereen effect te hebben.
 • Het is belangrijk dit medicijn consequent te inhaleren. Mocht u toch een dosis zijn vergeten:

  U gebruikt u dit medicijn 2 keer per dag. Duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende inhalatie normaal gebruikt? Neem hem dan alsnog. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

 • Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken? 
  Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Het medicijn tegen schimmelinfecties itraconazol. De hoeveelheid fluticason in het bloed kan door dit medicijn stijgen. Hierdoor zijn de werking en de bijwerkingen sterker. U kunt klachten krijgen van het syndroom van Cushing. Dit merkt u bijvoorbeeld aan moeheid, opzwelling van uw gezicht of schommelingen in uw bloedsuiker. Of u kunt maagklachten krijgen door een maag- of darmzweer. Mogelijk schrijft uw arts een ander medicijn voor. Is dat niet mogelijk? Dan zal uw arts extra letten op bijwerkingen.
  • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.

  Borstvoeding
  U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Na inhalatie komt het medicijn in zeer kleine hoeveelheden in het bloed.

 • Het kan 1 tot 2 weken duren voor u effect van de inhalatie merkt. Stop daarom niet te snel als u twijfelt aan het nut van dit medicijn.

  Als u dit medicijn al langere tijd gebruikt en u wilt nu stoppen, dan kunnen de benauwdheidsklachten terugkomen. Bouw daarom langzaam af in overleg met uw arts.

 • Ja, u heeft een recept nodig.

  Fluticason is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Flixotide. Het is te verkrijgen in inhalatiepoeder, inhalatiespray en vernevelvloeistof.

  Fluticason is ook verkrijgbaar in combinatie met andere werkzame stoffen, onder de merknaam Seretide, zie hiervoor de tekst salmeterol met fluticason inhalatie, en onder de merknaam Flutiform.

 • Flixotide Flixotide Flutiform Flutiform
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête