gentamicine in het oog bij kinderen

 • Gentamicine is een antibioticum van het aminoglycoside-type. Het doodt veel soorten bacteriën.

  Artsen schrijven gentamicine in het oog voor bij kinderen met ontstoken ogen door een infectie met bacteriën of om een infectie te voorkomen.

 • Gentamicine in het oog is officieel geregistreerd bij kinderen. Registratie betekent dat de fabrikant gentamicine in het oog bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht.

  Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is en dat kinderen het mogen gebruiken.

 • Gentamicine doodt verschillende soorten bacteriën en bestrijdt zo de oorzaak van de ontsteking. U merkt dat het werkt doordat de klachten bij uw kind afnemen.

 • De werking begint meteen na het aanbrengen. Na enkele dagen nemen de klachten bij uw kind af of is de infectie verdwenen. Maak wel de hele kuur af. Ook al merkt het kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer: dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Hieronder vindt u hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

  Oogdruppels

  Toedienen bij een ouder kind: zie voor de instructie de informatie over gentamicine in het oog bij volwassenen. Zie ook het instructiefilmpje 'Oogdruppels bij een ander: volwassene of ouder kind'.

  Druppelt het kind zelf en is het lastig om de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Dit is een houdertje waarmee het kind gemakkelijker in het oog kan druppelen.

  Toedienen bij een jonger kind: deze methode is geschikt als uw kind de ogen moeilijk open kan houden en nog niet zelfstandig kan zitten.

  Voorbereiding

  1. Moet uw kind meerdere soorten oogdruppels gebruiken? Wacht dan minstens 3 minuten tussen het indruppelen van verschillende oogdruppels. Begin met de oogdruppels waar uw kind het minste last van heeft.
  2. Raak de druppelaar van het flesje nooit aan! Niet met de handen, maar ook niet met oog, het ooglid of de wimpers. Bij aanraking bederft de oogdruppel sneller en kan de ooginfectie erger worden.
  3. Was uw handen met warm water en zeep. Droog ze af met een schone doek.
  4. Laat het kind op de rug liggen.
  5. Verwijder eventuele schilfers en korsten van de oogleden met een watje met kraanwater.
  6. Schroef de dop van het flesje en leg het dopje op de zijkant.
  7. Neem het flesje in de hand alsof u een pen vasthoudt.

  Toedienen van de druppels

  1. Laat het kind de ogen sluiten.
  2. Steun met de hand op de slaap en houd het flesje boven de binnenste ooghoek.
  3. Knijp in het flesje en laat een druppel in de ooghoek vallen.
  4. Laat het kind de ogen openen en een paar keer met de ogen knipperen. Voorkom dat het kind in de ogen gaat wrijven.
  5. Laat het kind de ogen weer sluiten.
  6. De werkzame stof in deze oogdruppels kan te snel uit het oog verdwijnen doordat het via het traankanaaltje in de neusholte wegloopt. Probeer daarom minimaal 1 minuut de traanbuis dicht te houden. Dit kan door zachtjes de vinger in de holling tussen het oog en de neus te duwen (net onder het bobbeltje in de ooghoek).
  7. Laat het kind daarna rustig de ogen openen. Voor het kind is de behandeling nu klaar.

  Na het toedienen van de druppels

  1. Schroef de dop terug op het flesje.
  2. Was de handen nogmaals met warm water en zeep. Droog ze af met een schone doek.

  Zie ook het instructiefilmpje 'Oogdruppels bij een ander: jong kind'.

  Oogdruppelhulp
  Vindt u het lastig om de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Dit is een houdertje waarmee u gemakkelijker in het oog kunt druppelen.

  Bewaaradvies en houdbaarheid
  Bewaar de oogdruppels zoals op het etiket is aangegeven. De meeste oogdruppels zijn na openen nog 1 maand houdbaar. U kunt op de verpakking noteren wanneer u het heeft aangebroken. Gooi eventuele restanten weg.

  Wanneer?

  Verdeel de doseringen zo goed mogelijk over de dag om een constant effect te verkrijgen.

  Hoe lang?

  Uw arts bepaalt de duur van de kuur aan de hand van het soort infectie en de ernst van de infectie. Meestal moet uw kind met de oogdruppels doorgaan tot 2 dagen nadat de klachten helemaal verdwenen zijn. Normaal gesproken is dit enkele dagen tot niet meer dan 2 weken.

  Gebruikt uw kind deze druppels om een infectie te voorkomen na een oogoperatie of beschadiging in het oog? Meestal is de kuur enkele dagen tot niet meer dan 2 weken.

  Houd er rekening mee dat dit een kuur is die uw kind niet mag onderbreken en moet voortzetten zolang de arts het nodig vindt. Ook al merkt uw kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer. Dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

  Merkt uw kind echter na 3 dagen nog geen verbetering, of zijn de klachten juist erger geworden? Neem dan contact op met de arts.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over gentamicine in het oog bij kinderen bij volwassenen.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Gentamicine in het oog is voor kinderen te verkrijgen in oogdruppels.

 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij gentamicine in het oog bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

 • Gentamicine is een antibioticum van het aminoglycoside-type. Het doodt veel soorten bacteriën.

  Artsen schrijven gentamicine in het oog voor bij kinderen met ontstoken ogen door een infectie met bacteriën of om een infectie te voorkomen.

 • Gentamicine in het oog is officieel geregistreerd bij kinderen. Registratie betekent dat de fabrikant gentamicine in het oog bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht.

  Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is en dat kinderen het mogen gebruiken.

 • Gentamicine doodt verschillende soorten bacteriën en bestrijdt zo de oorzaak van de ontsteking. U merkt dat het werkt doordat de klachten bij uw kind afnemen.

 • De werking begint meteen na het aanbrengen. Na enkele dagen nemen de klachten bij uw kind af of is de infectie verdwenen. Maak wel de hele kuur af. Ook al merkt het kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer: dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Hieronder vindt u hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

  Oogdruppels

  Toedienen bij een ouder kind: zie voor de instructie de informatie over gentamicine in het oog bij volwassenen. Zie ook het instructiefilmpje 'Oogdruppels bij een ander: volwassene of ouder kind'.

  Druppelt het kind zelf en is het lastig om de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Dit is een houdertje waarmee het kind gemakkelijker in het oog kan druppelen.

  Toedienen bij een jonger kind: deze methode is geschikt als uw kind de ogen moeilijk open kan houden en nog niet zelfstandig kan zitten.

  Voorbereiding

  1. Moet uw kind meerdere soorten oogdruppels gebruiken? Wacht dan minstens 3 minuten tussen het indruppelen van verschillende oogdruppels. Begin met de oogdruppels waar uw kind het minste last van heeft.
  2. Raak de druppelaar van het flesje nooit aan! Niet met de handen, maar ook niet met oog, het ooglid of de wimpers. Bij aanraking bederft de oogdruppel sneller en kan de ooginfectie erger worden.
  3. Was uw handen met warm water en zeep. Droog ze af met een schone doek.
  4. Laat het kind op de rug liggen.
  5. Verwijder eventuele schilfers en korsten van de oogleden met een watje met kraanwater.
  6. Schroef de dop van het flesje en leg het dopje op de zijkant.
  7. Neem het flesje in de hand alsof u een pen vasthoudt.

  Toedienen van de druppels

  1. Laat het kind de ogen sluiten.
  2. Steun met de hand op de slaap en houd het flesje boven de binnenste ooghoek.
  3. Knijp in het flesje en laat een druppel in de ooghoek vallen.
  4. Laat het kind de ogen openen en een paar keer met de ogen knipperen. Voorkom dat het kind in de ogen gaat wrijven.
  5. Laat het kind de ogen weer sluiten.
  6. De werkzame stof in deze oogdruppels kan te snel uit het oog verdwijnen doordat het via het traankanaaltje in de neusholte wegloopt. Probeer daarom minimaal 1 minuut de traanbuis dicht te houden. Dit kan door zachtjes de vinger in de holling tussen het oog en de neus te duwen (net onder het bobbeltje in de ooghoek).
  7. Laat het kind daarna rustig de ogen openen. Voor het kind is de behandeling nu klaar.

  Na het toedienen van de druppels

  1. Schroef de dop terug op het flesje.
  2. Was de handen nogmaals met warm water en zeep. Droog ze af met een schone doek.

  Zie ook het instructiefilmpje 'Oogdruppels bij een ander: jong kind'.

  Oogdruppelhulp
  Vindt u het lastig om de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Dit is een houdertje waarmee u gemakkelijker in het oog kunt druppelen.

  Bewaaradvies en houdbaarheid
  Bewaar de oogdruppels zoals op het etiket is aangegeven. De meeste oogdruppels zijn na openen nog 1 maand houdbaar. U kunt op de verpakking noteren wanneer u het heeft aangebroken. Gooi eventuele restanten weg.

  Wanneer?

  Verdeel de doseringen zo goed mogelijk over de dag om een constant effect te verkrijgen.

  Hoe lang?

  Uw arts bepaalt de duur van de kuur aan de hand van het soort infectie en de ernst van de infectie. Meestal moet uw kind met de oogdruppels doorgaan tot 2 dagen nadat de klachten helemaal verdwenen zijn. Normaal gesproken is dit enkele dagen tot niet meer dan 2 weken.

  Gebruikt uw kind deze druppels om een infectie te voorkomen na een oogoperatie of beschadiging in het oog? Meestal is de kuur enkele dagen tot niet meer dan 2 weken.

  Houd er rekening mee dat dit een kuur is die uw kind niet mag onderbreken en moet voortzetten zolang de arts het nodig vindt. Ook al merkt uw kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer. Dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

  Merkt uw kind echter na 3 dagen nog geen verbetering, of zijn de klachten juist erger geworden? Neem dan contact op met de arts.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over gentamicine in het oog bij kinderen bij volwassenen.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Gentamicine in het oog is voor kinderen te verkrijgen in oogdruppels.

 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij gentamicine in het oog bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Sluit de enquête