Naratriptan behoort tot de groep triptan-antimigrainemiddelen. Het vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Ook remt het de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken. En zorgt het ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt.

Artsen schrijven het voor bij migraine.

  • Naratriptan werkt op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen.
  • Het stopt of vermindert een aanval van migraine.
  • De tablet werkt na1 uur.
  • Gebruik naratriptan bij de eerste hoofdpijnverschijnselen van een migraineaanval.
  • Helpt de tablet goed maar komt de aanval binnen 24 uur terug? Dan kunt u een tweede tablet nemen. Er moet wel minimaal 4 uur tussen de eerste en de tweede tablet zitten. Gebruik niet meer dan 2 tabletten per 24 uur.
  • U kunt opvliegers of een pijnlijk, beklemmend of tintelend gevoel krijgen in borst of keel. Dit gaat vanzelf over binnen 2 uur. Houdt het wel aan? Overleg dan met uw arts.
  • Door naratriptan kunt u vermoeid, slaperig of duizelig zijn. Daarom mag u tot 4 uur na inname niet autorijden.
  • Gebruik naratriptan niet vaker dan 10 dagen per maand. U hebt juist kans op extra hoofdpijn als u het te vaak gebruikt (medicijnafhankelijke hoofdpijn).
  • Heeft u meer dan 2 keer per maand migraine? Overleg met uw arts of u in aanmerking komt voor medicijn die de aanvallen kunnen voorkomen.
  • Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.
  • Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. En of het schadelijk voor de baby is.
 • Migraine

  Verschijnselen

  Migraine is hoofdpijn die in aanvallen komt. De hoofdpijn komt meestal plotseling op. De pijn kan stekend of bonzend zijn en zit meestal aan één kant van uw hoofd. Ook heeft u vaak last van misselijkheid en braken en bent u overgevoelig voor licht en geluid.

  Sommige mensen zien een halfuur tot een uur voor de aanval schitteringen, flitsen of golvende beelden. Dit zijn auraverschijnselen. Soms gaat dit samen met tintelingen of een doof gevoel aan één kant van het gezicht of lichaam.

  Andere mensen voelen de migraineaanval een paar uur tot een dag vóór de aanval aankomen. Bijvoorbeeld door stemmingsveranderingen, u bent opgewekt of juist somber, heel actief of juist sloom. U gaapt vaker of u heeft zin in lekker eten.

  Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook 4 uur tot 3 dagen duren. Hoe vaak iemand een aanval heeft verschilt per persoon. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.


  Oorzaak

  De oorzaak van migraine is niet duidelijk. Wel weten we dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen wijder worden door zenuwprikkels. Vervolgens wordt via de zenuwen een ‘pijnbericht’ naar de hersenen gestuurd. En er worden in de hersenen bepaalde stoffen afgegeven die ontstekingen kunnen veroorzaken. Mogelijk veroorzaakt dit de pijn bij migraine.

  Behandeling

  Mensen met migraine reageren verschillend op medicijnen tegen migraine. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. Het is dus een kwestie van proberen.

  De klachten van een migraineaanval zijn meestal goed te behandelen met paracetamol in combinatie met een medicijn tegen misselijkheid. Als paracetamol niet voldoende werkt, kan de arts rizatriptan voorschrijven. Ook in combinatie met een medicijn tegen misselijkheid.

  Heeft u 2 of meer migraineaanvallen per maand? Dan kunt u misschien een medicijn gebruiken dat de aanvallen voorkomt, zoals de bètablokker metoprolol of propranolol.


  Effect
  Na gebruik van naratriptan nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval minder lang.

  Naratriptan begint na 1 uur te werken. Het effect is maximaal na ongeveer 4 uur.

  Naratriptan werkt alleen tijdens een aanval. U kunt het dus niet gebruiken om aanvallen te voorkomen.

  Het effect van naratriptan verschilt per persoon. Als naratriptan niet goed werkt bij u, kan een ander triptan-antimigrainemiddel wel effect hebben.

  Lees meer over migraine . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maardarmklachten, zoals misselijkheid en braken.

  • Doof of tintelend gevoel in handen of voeten, verminderd gevoel bij aanraking.

  • Duizeligheid, vermoeidheid, sufheid, gevoel van zwakte, grieperig gevoel en zeer zelden slaperigheid.

   Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.

  • Droge mond

  • Opvliegers, warmtegevoel.

   Dit gaat binnen enkele uren over.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Hartkloppingen en een versnelde of juist vertraagde hartslag.

   Raadpleeg uw arts als u last van heeft van een van deze bijwerkingen.

  • Pijn en beklemd of drukkend gevoel in verschillende delen van uw lichaam, zoals borst en keel. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken. Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.

   Deze verschijnselen gaan meestal binnen 2 uur over. Blijft u last houden of maakt u zich hierover zorgen, raadpleeg dan uw arts. 

  • Verhoogde bloeddruk

  • Hart- en vaataandoeningen, zoals meer risico op een hartaanval of beroerte. Het risico hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval of beroerte hebben gehad.

   Heeft u plotseling klachten als verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld), verward spreken en denken, verlammingen aan arm of been, verlies van gezichtsvermogen, tintelingen, plotselinge ernstige hoofdpijn, duizeligheid of plotselinge pijn op de borst? Waarschuw dan onmiddelijk een arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk.

   Raadpleeg dan uw arts.
   Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan flauwvallen of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw in deze gevallen direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
   Als u overgevoelig bent voor naratriptan, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  • Koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit medicijn extra last van deze aandoening krijgen.

   Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

  Bij mensen die naratriptan te vaak gebruiken

  • Hoofdpijn

   Sommige mensen nemen hiertegen weer naratriptan, waardoor deze hoofdpijn opnieuw ontstaat. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij u steeds weer rizatriptan nodig heeft. Heeft u vaker dan 2 keer per maand een migraineaanval, overleg dan met uw arts of een behandeling om aanvallen te voorkomen misschien beter voor u is.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Neem de tabletten zonder kauwen in met een half glas water.

  Wanneer?
  Gebruik naratriptan zodra u last krijgt van de eerste hoofpijnverschijnselen van migraine. U kunt dit medicijn ook nog gebruiken als de aanval al enkele uren aan de gang is. Gebruik naratriptan niet als u alleen last heeft van aura.

  • Helpt de eerste dosis goed, maar komt de migraine binnen 24 uur terug? U kunt dan een tweede dosis nemen. De tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis moet minimaal 4 uur zijn. Gebruik niet meer dan 2 doses per 24 uur.
  • Helpt de eerste dosis niet? Dan heeft het geen zin een tweede dosis te nemen. Overleg dan met uw arts voor een ander antimigrainemiddel.

  Hoe lang?
  U gebruikt dit medicijn alleen om de klachten tijdens een aanval van migraine te verminderen. Is de aanval voorbij? Dan heeft u dit medicijn niet meer nodig. Gebruik naratriptan pas weer bij een volgende migraineaanval.

 • Heeft u het medicijn nog nodig? Gebruik de dosis dan alsnog. Houd er wel rekening mee dat de tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis minimaal 4 uur moet zijn. En gebruik niet meer dan 2 doses per 24 uur. Zie ook 'Hoe gebruik ik dit medicijn' onder het kopje 'Wanneer'.

 • autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid en vermoeidheid. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste 4 uur na gebruik voor.

  U mag vanaf 4 uur na de laatste inname weer autorijden. Meestal heeft dit medicijn dan geen invloed meer op het autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Drink liever geen alcohol als u net een aanval van migraine heeft gehad. Alcohol kan een nieuwe aanval uitlokken.

  Als u een migraineaanval krijgt nadat u alcohol heeft gebruikt, kunt u naratriptan wel gebruiken.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap
  Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn. Bij migraine tijdens de zwangerschap kunt u beter paracetamol gebruiken. Met paracetamol is meer ervaring bij gebruik tijdens de zwangerschap. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw migraine? Overleg dan met uw arts.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Bij migraine tijdens het geven van borstvoeding kunt u beter paracetamol gebruiken. Met paracetamol is meer ervaring bij gebruik tijdens het geven van borstvoeding. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw migraine? Overleg dan met uw arts.

 • U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

 • Naratriptan is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Naramig en als het merkloze Naratriptan in tabletten.

 • Naramig Naramig Naratriptan Naratriptan
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Naratriptan werkt op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen.
  • Het stopt of vermindert een aanval van migraine.
  • De tablet werkt na1 uur.
  • Gebruik naratriptan bij de eerste hoofdpijnverschijnselen van een migraineaanval.
  • Helpt de tablet goed maar komt de aanval binnen 24 uur terug? Dan kunt u een tweede tablet nemen. Er moet wel minimaal 4 uur tussen de eerste en de tweede tablet zitten. Gebruik niet meer dan 2 tabletten per 24 uur.
  • U kunt opvliegers of een pijnlijk, beklemmend of tintelend gevoel krijgen in borst of keel. Dit gaat vanzelf over binnen 2 uur. Houdt het wel aan? Overleg dan met uw arts.
  • Door naratriptan kunt u vermoeid, slaperig of duizelig zijn. Daarom mag u tot 4 uur na inname niet autorijden.
  • Gebruik naratriptan niet vaker dan 10 dagen per maand. U hebt juist kans op extra hoofdpijn als u het te vaak gebruikt (medicijnafhankelijke hoofdpijn).
  • Heeft u meer dan 2 keer per maand migraine? Overleg met uw arts of u in aanmerking komt voor medicijn die de aanvallen kunnen voorkomen.
  • Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.
  • Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. En of het schadelijk voor de baby is.
 • Migraine

  Verschijnselen

  Migraine is hoofdpijn die in aanvallen komt. De hoofdpijn komt meestal plotseling op. De pijn kan stekend of bonzend zijn en zit meestal aan één kant van uw hoofd. Ook heeft u vaak last van misselijkheid en braken en bent u overgevoelig voor licht en geluid.

  Sommige mensen zien een halfuur tot een uur voor de aanval schitteringen, flitsen of golvende beelden. Dit zijn auraverschijnselen. Soms gaat dit samen met tintelingen of een doof gevoel aan één kant van het gezicht of lichaam.

  Andere mensen voelen de migraineaanval een paar uur tot een dag vóór de aanval aankomen. Bijvoorbeeld door stemmingsveranderingen, u bent opgewekt of juist somber, heel actief of juist sloom. U gaapt vaker of u heeft zin in lekker eten.

  Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook 4 uur tot 3 dagen duren. Hoe vaak iemand een aanval heeft verschilt per persoon. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.


  Oorzaak

  De oorzaak van migraine is niet duidelijk. Wel weten we dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen wijder worden door zenuwprikkels. Vervolgens wordt via de zenuwen een ‘pijnbericht’ naar de hersenen gestuurd. En er worden in de hersenen bepaalde stoffen afgegeven die ontstekingen kunnen veroorzaken. Mogelijk veroorzaakt dit de pijn bij migraine.

  Behandeling

  Mensen met migraine reageren verschillend op medicijnen tegen migraine. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. Het is dus een kwestie van proberen.

  De klachten van een migraineaanval zijn meestal goed te behandelen met paracetamol in combinatie met een medicijn tegen misselijkheid. Als paracetamol niet voldoende werkt, kan de arts rizatriptan voorschrijven. Ook in combinatie met een medicijn tegen misselijkheid.

  Heeft u 2 of meer migraineaanvallen per maand? Dan kunt u misschien een medicijn gebruiken dat de aanvallen voorkomt, zoals de bètablokker metoprolol of propranolol.


  Effect
  Na gebruik van naratriptan nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval minder lang.

  Naratriptan begint na 1 uur te werken. Het effect is maximaal na ongeveer 4 uur.

  Naratriptan werkt alleen tijdens een aanval. U kunt het dus niet gebruiken om aanvallen te voorkomen.

  Het effect van naratriptan verschilt per persoon. Als naratriptan niet goed werkt bij u, kan een ander triptan-antimigrainemiddel wel effect hebben.

  Lees meer over migraine . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maardarmklachten, zoals misselijkheid en braken.

  • Doof of tintelend gevoel in handen of voeten, verminderd gevoel bij aanraking.

  • Duizeligheid, vermoeidheid, sufheid, gevoel van zwakte, grieperig gevoel en zeer zelden slaperigheid.

   Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.

  • Droge mond

  • Opvliegers, warmtegevoel.

   Dit gaat binnen enkele uren over.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Hartkloppingen en een versnelde of juist vertraagde hartslag.

   Raadpleeg uw arts als u last van heeft van een van deze bijwerkingen.

  • Pijn en beklemd of drukkend gevoel in verschillende delen van uw lichaam, zoals borst en keel. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken. Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.

   Deze verschijnselen gaan meestal binnen 2 uur over. Blijft u last houden of maakt u zich hierover zorgen, raadpleeg dan uw arts. 

  • Verhoogde bloeddruk

  • Hart- en vaataandoeningen, zoals meer risico op een hartaanval of beroerte. Het risico hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval of beroerte hebben gehad.

   Heeft u plotseling klachten als verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld), verward spreken en denken, verlammingen aan arm of been, verlies van gezichtsvermogen, tintelingen, plotselinge ernstige hoofdpijn, duizeligheid of plotselinge pijn op de borst? Waarschuw dan onmiddelijk een arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk.

   Raadpleeg dan uw arts.
   Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan flauwvallen of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw in deze gevallen direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
   Als u overgevoelig bent voor naratriptan, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  • Koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit medicijn extra last van deze aandoening krijgen.

   Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

  Bij mensen die naratriptan te vaak gebruiken

  • Hoofdpijn

   Sommige mensen nemen hiertegen weer naratriptan, waardoor deze hoofdpijn opnieuw ontstaat. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij u steeds weer rizatriptan nodig heeft. Heeft u vaker dan 2 keer per maand een migraineaanval, overleg dan met uw arts of een behandeling om aanvallen te voorkomen misschien beter voor u is.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Neem de tabletten zonder kauwen in met een half glas water.

  Wanneer?
  Gebruik naratriptan zodra u last krijgt van de eerste hoofpijnverschijnselen van migraine. U kunt dit medicijn ook nog gebruiken als de aanval al enkele uren aan de gang is. Gebruik naratriptan niet als u alleen last heeft van aura.

  • Helpt de eerste dosis goed, maar komt de migraine binnen 24 uur terug? U kunt dan een tweede dosis nemen. De tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis moet minimaal 4 uur zijn. Gebruik niet meer dan 2 doses per 24 uur.
  • Helpt de eerste dosis niet? Dan heeft het geen zin een tweede dosis te nemen. Overleg dan met uw arts voor een ander antimigrainemiddel.

  Hoe lang?
  U gebruikt dit medicijn alleen om de klachten tijdens een aanval van migraine te verminderen. Is de aanval voorbij? Dan heeft u dit medicijn niet meer nodig. Gebruik naratriptan pas weer bij een volgende migraineaanval.

 • Heeft u het medicijn nog nodig? Gebruik de dosis dan alsnog. Houd er wel rekening mee dat de tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis minimaal 4 uur moet zijn. En gebruik niet meer dan 2 doses per 24 uur. Zie ook 'Hoe gebruik ik dit medicijn' onder het kopje 'Wanneer'.

 • autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid en vermoeidheid. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste 4 uur na gebruik voor.

  U mag vanaf 4 uur na de laatste inname weer autorijden. Meestal heeft dit medicijn dan geen invloed meer op het autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Drink liever geen alcohol als u net een aanval van migraine heeft gehad. Alcohol kan een nieuwe aanval uitlokken.

  Als u een migraineaanval krijgt nadat u alcohol heeft gebruikt, kunt u naratriptan wel gebruiken.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap
  Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn. Bij migraine tijdens de zwangerschap kunt u beter paracetamol gebruiken. Met paracetamol is meer ervaring bij gebruik tijdens de zwangerschap. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw migraine? Overleg dan met uw arts.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Bij migraine tijdens het geven van borstvoeding kunt u beter paracetamol gebruiken. Met paracetamol is meer ervaring bij gebruik tijdens het geven van borstvoeding. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw migraine? Overleg dan met uw arts.

 • U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

 • Naratriptan is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Naramig en als het merkloze Naratriptan in tabletten.

 • Naramig Naramig Naratriptan Naratriptan
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête