Ocrelizumab onderdrukt afweerreacties van het lichaam. Het remt de ontsteking en beschadiging van de beschermende laag rond de zenuwen.

Artsen schrijven het voor bij Multiple Sclerose (MS).

  • Ocrelizumab onderdrukt de lichaamsafweer en remt ontstekingen.
  • Bij multiple sclerose (MS). Bij deze ziekte valt de lichaamsafweer de eigen zenuwcellen aan, waardoor deze ontstoken raken.
  • U krijgt ocrelizumab als infuus in het ziekenhuis. Meestal krijgt u na 2 weken het tweede infuus. Daarna krijgt u na 6 maanden een volgend infuus.
  • Tijdens en tot minstens 1 uur na het infuus zal de arts of verpleegkundige u controleren om te kijken of u goed op het infuus reageert. U kunt namelijk koorts, hoofdpijn, huiduitslag, jeuk, misselijkheid, benauwdheid of een gezwollen gezicht krijgen.
  • Verder kunt u eerder een infectie krijgen, zoals griep of verkoudheid.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Multiple Sclerose (MS)

  Bij multiple sclerose (MS) valt het eigen afweersysteem de beschermende laag rond zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg aan. Hierdoor ontstaan ontstekingen en littekens in deze beschermende laag en werken sommige zenuwen minder goed of niet meer.

  Verschijnselen
  De klachten van MS zijn afhankelijk van de zenuwen die zijn aangedaan. Vaak begint MS met vermoeidheid en minder goed zien met één oog. Soms zijn er ook spierkrampen en gevoelsstoornissen, zoals tintelingen. De klachten kunnen aanvalsgewijs optreden of continu aanwezig zijn. Aanvallen worden ook wel ‘schubs’ genoemd. Bij ‘Relapsing Remitting’ MS (RRMS) treden perioden van aanvallen op, afgewisseld met perioden van herstel.

  Behandeling
  MS wordt behandeld door een neuroloog. Met de behandeling probeert de neuroloog nieuwe schubs te voorkomen en ervoor te zorgen dat u uw dagelijkse activiteiten kunt blijven doen.

  Om schubs te voorkomen schrijft de neuroloog bij MS meestal eerst glatirameer of interferonen voor.  Als deze niet voldoende helpen, kan de neuroloog in een paar situaties ocrelizumab voorschrijven. Dit wordt de eerste dagen vaak gecombineerd met methylprednisolon, of met een combinatie van paracetamol en een anti-allergiemedicijn.

  Werking
  Ocrelizumab remt de werking van bepaalde witte bloedcellen die de ontsteking van de buitenste beschermlaag van de zenuwen veroorzaken. Ocrelizumab kan MS niet genezen. Het kan wel het aantal schubs verminderen. Ocrelizumab kan ook sommige symptomen van MS vertragen of stoppen.

  Effect
  Het kan enige maanden duren voor u het effect merkt. U heeft dan minder vaak een schub.

  Lees meer over multiple sclerose (ms) . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Heftige reactie op het infuus, direct of binnen 24 uur na het infuus. U kunt dan last krijgen van onder andere koorts, hoofdpijn, huiduitslag, jeuk, moe zijn, lage bloeddruk, blozen, misselijkheid, een gezwollen gezicht, piepend ademhalen of kortademigheid.

   Deze infuusreacties komen het vaakst voor bij het eerste infuus. Als het gebeurt tijdens een infuus, moet het infuus meteen worden gestopt. Om een infuusreactie te voorkomen kan de arts medicijnen voorschrijven om van tevoren te gebruiken. Dan heeft u minder last van deze klachten. Het gaat dan om de pijnstiller paracetamol, medicijnen tegen allergie, en bijnierschorshormonen (corticosteroïden). 

  • Meer kans op infecties, zoals verkoudheid en griep. Ook herpesinfecties, buikgriep, luchtweginfecties, ontsteking van de bijholten, en ontsteking van het oog (conjunctivitis) kunnen zelden ontstaan.

   Infecties ontstaan eerder omdat de lichaamseigen afweer minder is. Krijgt u koorts of merkt u dat u dat u een infectie heeft, raadpleeg dan altijd uw arts. 

  Onbekend hoe vaak het voorkomt

  • Te weinig witte bloedcellen in het bloed (neutropenie). U kunt last krijgen van keelpijn, koorts en kleine wondjes in de mond. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

   Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. Bij te weinig witte bloedcellen wordt u sneller ziek.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?
  Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige in het ziekenhuis gegeven. Dit wordt via een infuus gedaan.
  Na het infuus wordt u nog 1 uur in de gaten gehouden. Dit omdat er een heftige reactie op het infuus kan zijn (zie Bijwerkingen).

  Wanneer?
  Na uw eerste infuus krijgt u het tweede infuus 2 weken later. Hierna krijgt u uw volgende infuus na 6 maanden.

  Hoe lang?
  U krijgt ocrelizumab zolang het een goed effect heeft op uw ziekte.

 • Bent u de afspraak vergeten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis voor een nieuwe afspraak.

 • autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of er in uw medicijn een van die werkzame stoffen zit, kunt u zien in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Vaccins. Overleg met uw arts als u gevaccineerd gaat worden. Sommige vaccins mag u niet gebruiken. Ocrelizumab zorgt ervoor dat deze vaccins minder goed werken en verhoogt de kans op bijwerkingen ervan. Dit geldt bijvoorbeeld voor bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR), gelekoortsvaccin, rotavirusvaccin en BCG-vaccin.
   Bij andere vaccins moet u soms een extra vaccinatie krijgen of moet uw bloed onderzocht om te kijken of het vaccin goed heeft gewerkt. Dit is zo bij influenzavaccin, tetanusvaccin en vaccin tegen baarmoederhalskanker.
  • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Overleg met uw arts of apotheker. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. U kunt dit medicijn daarom beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Bespreek met uw arts of apotheker een betrouwbare anticonceptiemethode tijdens het gebruik van ocrelizumab en tot en met 12 maanden nadat u bent gestopt met dit medicijn.
  Gebruikt u dit medicijn en bent u al zwanger geworden? Overleg dan meteen met uw arts. Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u is als u met het medicijn stopt.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan uw arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt flesvoeding geven.

 • Wilt u stoppen met dit medicijn? Overleg dan eerst uw arts.
  Als u stopt kunnen de klachten van MS terugkomen.

 • Ocrelizumab is sinds 2017 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in een infuus onder de merknaam Ocrevus.

 • Ocrevus

  Ocrevus
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Ocrelizumab onderdrukt de lichaamsafweer en remt ontstekingen.
  • Bij multiple sclerose (MS). Bij deze ziekte valt de lichaamsafweer de eigen zenuwcellen aan, waardoor deze ontstoken raken.
  • U krijgt ocrelizumab als infuus in het ziekenhuis. Meestal krijgt u na 2 weken het tweede infuus. Daarna krijgt u na 6 maanden een volgend infuus.
  • Tijdens en tot minstens 1 uur na het infuus zal de arts of verpleegkundige u controleren om te kijken of u goed op het infuus reageert. U kunt namelijk koorts, hoofdpijn, huiduitslag, jeuk, misselijkheid, benauwdheid of een gezwollen gezicht krijgen.
  • Verder kunt u eerder een infectie krijgen, zoals griep of verkoudheid.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Multiple Sclerose (MS)

  Bij multiple sclerose (MS) valt het eigen afweersysteem de beschermende laag rond zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg aan. Hierdoor ontstaan ontstekingen en littekens in deze beschermende laag en werken sommige zenuwen minder goed of niet meer.

  Verschijnselen
  De klachten van MS zijn afhankelijk van de zenuwen die zijn aangedaan. Vaak begint MS met vermoeidheid en minder goed zien met één oog. Soms zijn er ook spierkrampen en gevoelsstoornissen, zoals tintelingen. De klachten kunnen aanvalsgewijs optreden of continu aanwezig zijn. Aanvallen worden ook wel ‘schubs’ genoemd. Bij ‘Relapsing Remitting’ MS (RRMS) treden perioden van aanvallen op, afgewisseld met perioden van herstel.

  Behandeling
  MS wordt behandeld door een neuroloog. Met de behandeling probeert de neuroloog nieuwe schubs te voorkomen en ervoor te zorgen dat u uw dagelijkse activiteiten kunt blijven doen.

  Om schubs te voorkomen schrijft de neuroloog bij MS meestal eerst glatirameer of interferonen voor.  Als deze niet voldoende helpen, kan de neuroloog in een paar situaties ocrelizumab voorschrijven. Dit wordt de eerste dagen vaak gecombineerd met methylprednisolon, of met een combinatie van paracetamol en een anti-allergiemedicijn.

  Werking
  Ocrelizumab remt de werking van bepaalde witte bloedcellen die de ontsteking van de buitenste beschermlaag van de zenuwen veroorzaken. Ocrelizumab kan MS niet genezen. Het kan wel het aantal schubs verminderen. Ocrelizumab kan ook sommige symptomen van MS vertragen of stoppen.

  Effect
  Het kan enige maanden duren voor u het effect merkt. U heeft dan minder vaak een schub.

  Lees meer over multiple sclerose (ms) . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Heftige reactie op het infuus, direct of binnen 24 uur na het infuus. U kunt dan last krijgen van onder andere koorts, hoofdpijn, huiduitslag, jeuk, moe zijn, lage bloeddruk, blozen, misselijkheid, een gezwollen gezicht, piepend ademhalen of kortademigheid.

   Deze infuusreacties komen het vaakst voor bij het eerste infuus. Als het gebeurt tijdens een infuus, moet het infuus meteen worden gestopt. Om een infuusreactie te voorkomen kan de arts medicijnen voorschrijven om van tevoren te gebruiken. Dan heeft u minder last van deze klachten. Het gaat dan om de pijnstiller paracetamol, medicijnen tegen allergie, en bijnierschorshormonen (corticosteroïden). 

  • Meer kans op infecties, zoals verkoudheid en griep. Ook herpesinfecties, buikgriep, luchtweginfecties, ontsteking van de bijholten, en ontsteking van het oog (conjunctivitis) kunnen zelden ontstaan.

   Infecties ontstaan eerder omdat de lichaamseigen afweer minder is. Krijgt u koorts of merkt u dat u dat u een infectie heeft, raadpleeg dan altijd uw arts. 

  Onbekend hoe vaak het voorkomt

  • Te weinig witte bloedcellen in het bloed (neutropenie). U kunt last krijgen van keelpijn, koorts en kleine wondjes in de mond. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

   Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. Bij te weinig witte bloedcellen wordt u sneller ziek.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?
  Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige in het ziekenhuis gegeven. Dit wordt via een infuus gedaan.
  Na het infuus wordt u nog 1 uur in de gaten gehouden. Dit omdat er een heftige reactie op het infuus kan zijn (zie Bijwerkingen).

  Wanneer?
  Na uw eerste infuus krijgt u het tweede infuus 2 weken later. Hierna krijgt u uw volgende infuus na 6 maanden.

  Hoe lang?
  U krijgt ocrelizumab zolang het een goed effect heeft op uw ziekte.

 • Bent u de afspraak vergeten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis voor een nieuwe afspraak.

 • autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of er in uw medicijn een van die werkzame stoffen zit, kunt u zien in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Vaccins. Overleg met uw arts als u gevaccineerd gaat worden. Sommige vaccins mag u niet gebruiken. Ocrelizumab zorgt ervoor dat deze vaccins minder goed werken en verhoogt de kans op bijwerkingen ervan. Dit geldt bijvoorbeeld voor bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR), gelekoortsvaccin, rotavirusvaccin en BCG-vaccin.
   Bij andere vaccins moet u soms een extra vaccinatie krijgen of moet uw bloed onderzocht om te kijken of het vaccin goed heeft gewerkt. Dit is zo bij influenzavaccin, tetanusvaccin en vaccin tegen baarmoederhalskanker.
  • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Overleg met uw arts of apotheker. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. U kunt dit medicijn daarom beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Bespreek met uw arts of apotheker een betrouwbare anticonceptiemethode tijdens het gebruik van ocrelizumab en tot en met 12 maanden nadat u bent gestopt met dit medicijn.
  Gebruikt u dit medicijn en bent u al zwanger geworden? Overleg dan meteen met uw arts. Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u is als u met het medicijn stopt.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan uw arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt flesvoeding geven.

 • Wilt u stoppen met dit medicijn? Overleg dan eerst uw arts.
  Als u stopt kunnen de klachten van MS terugkomen.

 • Ocrelizumab is sinds 2017 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in een infuus onder de merknaam Ocrevus.

 • Ocrevus

  Ocrevus
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête