ofloxacine bij kinderen

 • Ofloxacine is een chinolon-antibioticum. Chinolon-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën.

  Artsen schrijven ofloxacine voor bij kinderen met infecties met bacteriën, zoals infecties bij cystische fibrose.

 • Ofloxacine is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant ofloxacine niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter.

  Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar ofloxacine bij kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen vanaf 1 maand bij infecties werkt. Daarom schrijft de arts ofloxacine ook voor bij kinderen. Dit wordt off-label-gebruik genoemd. Artsen schrijven ofloxacine alleen voor aan kinderen als zij denken dat dit de best mogelijke behandeling is voor het kind.

 • Ofloxacine doodt veel soorten bacteriën. Na een paar dagen nemen de klachten van de infectie af.

 • De tabletten beginnen na 1 tot 2 uur te werken. Eén dosis werkt ongeveer 12 tot 24 uur.

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

  • Tabletten: laat uw kind de tabletten heel doorslikken, zonder te kauwen, met een half glas water.
   • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
   • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
   • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.

  Wanneer?

  Het beste kunt u het kind dit medicijn op vaste tijdstippen geven, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het 2 keer per dag moet geven, bijvoorbeeld bij het ontbijt en bij de avondmaaltijd. Als uw kind misselijk wordt of andere maagdarmklachten krijgt van ofloxacine, kunt u de tablet het beste vlak na het eten laten innemen.

  Hoelang?

  De kuurduur hangt af van de plaats en de ernst van de infectie. Normaal gesproken duurt een kuur 7 tot 10 dagen. In uitzonderlijke situaties kan de arts dit medicijn voor een langere periode voorschrijven.

  Houd er rekening mee dat dit een kuur is die het kind niet mag onderbreken en helemaal moet afmaken. Ook al zijn de infectieverschijnselen al vóór afloop van de kuur over. Dit betekent namelijk niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over ofloxacine bij kinderen bij volwassenen.

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over ofloxacine bij volwassenen.

  Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree

   Geef het kind voldoende vocht als het diarree heeft, anders raakt het uitgedroogd. Zeer zelden ontstaat een ernstige diarree met buikkrampen en soms met koorts. Waarschuw dan een arts.

  • Gewrichtspijn en spierpijn. Er kan ook een peesontsteking ontstaan, bijvoorbeeld in de achillespees. Er ontstaat dan een pijnlijke, rode en gezwollen plek rond de pees.

   Ziet u dat uw kind moeilijk of niet op een normale manier loopt? Raadpleeg dan de arts. Deze bijwerking kan snel of soms pas maanden na het gebruik ontstaan.
   Kinderen jonger dan 16 jaar hebben botten en gewrichten die nog in de groei zijn. Zij zijn daarom extra gevoelig voor deze bijwerking.

  • Hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid en moeheid

   Deze klachten verdwijnen weer na stoppen.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
   Zeer zelden kan het kind benauwd of duizelig worden, flauwvallen of koorts krijgen. Of zwellingen krijgen in het gezicht, de lippen, mond en keel. Het kan hierbij erg benauwd worden.
   In zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Waarschuw in deze gevallen direct een arts, of ga naar de Eerste-hulpdienst.

   Als blijkt dat uw kind overgevoelig is voor ofloxacine, mag het dit medicijn of erop lijkende antibiotica niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat het kind dit medicijn of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.

  • Minder rode of witte bloedcellen, minder bloedplaatjes. Waarschuw de arts bij extreme vermoeidheid, een bleke huid, koorts, keelpijn en blaasjes in de mond en bij bloedneuzen en blauwe plekken.

  • Bij kinderen met epilepsie kan een aanval worden uitgelokt

   Overleg hierover met de arts.

  • Psychische klachten, zoals hallucinaties

   Neem contact op met de arts als psychische klachten bij uw kind ontstaan of verergeren.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Ofloxacine is voor kinderen te verkrijgen in tabletten.

 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij ofloxacine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

 • Ofloxacine is een chinolon-antibioticum. Chinolon-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën.

  Artsen schrijven ofloxacine voor bij kinderen met infecties met bacteriën, zoals infecties bij cystische fibrose.

 • Ofloxacine is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant ofloxacine niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter.

  Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar ofloxacine bij kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen vanaf 1 maand bij infecties werkt. Daarom schrijft de arts ofloxacine ook voor bij kinderen. Dit wordt off-label-gebruik genoemd. Artsen schrijven ofloxacine alleen voor aan kinderen als zij denken dat dit de best mogelijke behandeling is voor het kind.

 • Ofloxacine doodt veel soorten bacteriën. Na een paar dagen nemen de klachten van de infectie af.

 • De tabletten beginnen na 1 tot 2 uur te werken. Eén dosis werkt ongeveer 12 tot 24 uur.

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

  • Tabletten: laat uw kind de tabletten heel doorslikken, zonder te kauwen, met een half glas water.
   • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
   • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
   • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.

  Wanneer?

  Het beste kunt u het kind dit medicijn op vaste tijdstippen geven, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het 2 keer per dag moet geven, bijvoorbeeld bij het ontbijt en bij de avondmaaltijd. Als uw kind misselijk wordt of andere maagdarmklachten krijgt van ofloxacine, kunt u de tablet het beste vlak na het eten laten innemen.

  Hoelang?

  De kuurduur hangt af van de plaats en de ernst van de infectie. Normaal gesproken duurt een kuur 7 tot 10 dagen. In uitzonderlijke situaties kan de arts dit medicijn voor een langere periode voorschrijven.

  Houd er rekening mee dat dit een kuur is die het kind niet mag onderbreken en helemaal moet afmaken. Ook al zijn de infectieverschijnselen al vóór afloop van de kuur over. Dit betekent namelijk niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over ofloxacine bij kinderen bij volwassenen.

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over ofloxacine bij volwassenen.

  Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree

   Geef het kind voldoende vocht als het diarree heeft, anders raakt het uitgedroogd. Zeer zelden ontstaat een ernstige diarree met buikkrampen en soms met koorts. Waarschuw dan een arts.

  • Gewrichtspijn en spierpijn. Er kan ook een peesontsteking ontstaan, bijvoorbeeld in de achillespees. Er ontstaat dan een pijnlijke, rode en gezwollen plek rond de pees.

   Ziet u dat uw kind moeilijk of niet op een normale manier loopt? Raadpleeg dan de arts. Deze bijwerking kan snel of soms pas maanden na het gebruik ontstaan.
   Kinderen jonger dan 16 jaar hebben botten en gewrichten die nog in de groei zijn. Zij zijn daarom extra gevoelig voor deze bijwerking.

  • Hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid en moeheid

   Deze klachten verdwijnen weer na stoppen.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
   Zeer zelden kan het kind benauwd of duizelig worden, flauwvallen of koorts krijgen. Of zwellingen krijgen in het gezicht, de lippen, mond en keel. Het kan hierbij erg benauwd worden.
   In zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Waarschuw in deze gevallen direct een arts, of ga naar de Eerste-hulpdienst.

   Als blijkt dat uw kind overgevoelig is voor ofloxacine, mag het dit medicijn of erop lijkende antibiotica niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat het kind dit medicijn of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.

  • Minder rode of witte bloedcellen, minder bloedplaatjes. Waarschuw de arts bij extreme vermoeidheid, een bleke huid, koorts, keelpijn en blaasjes in de mond en bij bloedneuzen en blauwe plekken.

  • Bij kinderen met epilepsie kan een aanval worden uitgelokt

   Overleg hierover met de arts.

  • Psychische klachten, zoals hallucinaties

   Neem contact op met de arts als psychische klachten bij uw kind ontstaan of verergeren.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Ofloxacine is voor kinderen te verkrijgen in tabletten.

 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij ofloxacine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Sluit de enquête