omalizumab bij kinderen

 • Omalizumab onderdrukt afweerreacties van het lichaam die het gevolg zijn van allergie.

  Artsen schrijven omalizumab voor bij kinderen met:

  • ernstig astma;
  • netelroos (galbulten).
 • Omalizumab is officieel geregistreerd bij:

  • kinderen vanaf 6 jaar met astma;
  • kinderen vanaf 12 jaar met netelroos.

  Dit betekent dat de fabrikant omalizumab bij kinderen van deze leeftijd uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is. En dat kinderen het mogen gebruiken.

  • Astma: omalizumab zorgt dat de stoffen die de luchtwegen laten samentrekken niet vrijkomen. Als uw kind in contact komt met prikkels die de benauwdheid veroorzaken, krijgt het zo minder snel een aanval.
  • Netelroos: het is niet precies bekend hoe omalizumab werkt bij netelroos. Waarschijnlijk zorgt omalizumab dat histamine in de huid niet vrijkomt. En daardoor kan er geen netelroos ontstaan.
  • Astma: het kan 3 tot 4 maanden duren voor u merkt dat het kind minder last heeft van de astma-aanvallen. Een injectie werkt 2 tot 4 weken.
  • Netelroos: meestal merkt uw kind binnen een paar weken dat de jeuk minder wordt. Het kan 3 maanden duren voor de netelroos helemaal weg is. Een injectie werkt 4 weken.
 • Hoe?

  Uw kind krijgt de injectie in het ziekenhuis of de polikliniek. Soms is meer dan 1 injectie per keer nodig. Het wordt gegeven door een arts of een verpleegkundige.

  De injectie wordt ingespoten onder de huid van bovenarm of dij.

  Wanneer?

  Astma: uw kind krijgt de injectie meestal elke 2 tot 4 weken.
  Netelroos: uw kind krijgt de injectie meestal elke 4 weken.

  Hoelang?

  Astma: na 4 maanden zal de arts samen met u en uw kind beoordelen of dit medicijn voldoende effect heeft om met de behandeling door te gaan.
  Netelroos: de arts zal samen met u en uw kind regelmatig beoordelen of dit medicijn voldoende effect heeft om met de behandeling door te gaan.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over omalizumab bij kinderen bij volwassenen.

  • Hoofdpijn en koorts de eerste uren na de injectie

   Dit komt bij kinderen soms voor. U kunt uw kind paracetamol geven om de hoofdpijn en koorts te verminderen.

  • Pijn in de bovenbuik

   Deze bijwerking komt bij kinderen zelden voor.

  • Pijn, roodheid en zwelling op de plaats van injectie

   Dit trekt binnen een paar uur weg.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Omalizumab is voor kinderen te krijgen in injecties.

 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij omalizumab bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

 • Omalizumab onderdrukt afweerreacties van het lichaam die het gevolg zijn van allergie.

  Artsen schrijven omalizumab voor bij kinderen met:

  • ernstig astma;
  • netelroos (galbulten).
 • Omalizumab is officieel geregistreerd bij:

  • kinderen vanaf 6 jaar met astma;
  • kinderen vanaf 12 jaar met netelroos.

  Dit betekent dat de fabrikant omalizumab bij kinderen van deze leeftijd uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is. En dat kinderen het mogen gebruiken.

  • Astma: omalizumab zorgt dat de stoffen die de luchtwegen laten samentrekken niet vrijkomen. Als uw kind in contact komt met prikkels die de benauwdheid veroorzaken, krijgt het zo minder snel een aanval.
  • Netelroos: het is niet precies bekend hoe omalizumab werkt bij netelroos. Waarschijnlijk zorgt omalizumab dat histamine in de huid niet vrijkomt. En daardoor kan er geen netelroos ontstaan.
  • Astma: het kan 3 tot 4 maanden duren voor u merkt dat het kind minder last heeft van de astma-aanvallen. Een injectie werkt 2 tot 4 weken.
  • Netelroos: meestal merkt uw kind binnen een paar weken dat de jeuk minder wordt. Het kan 3 maanden duren voor de netelroos helemaal weg is. Een injectie werkt 4 weken.
 • Hoe?

  Uw kind krijgt de injectie in het ziekenhuis of de polikliniek. Soms is meer dan 1 injectie per keer nodig. Het wordt gegeven door een arts of een verpleegkundige.

  De injectie wordt ingespoten onder de huid van bovenarm of dij.

  Wanneer?

  Astma: uw kind krijgt de injectie meestal elke 2 tot 4 weken.
  Netelroos: uw kind krijgt de injectie meestal elke 4 weken.

  Hoelang?

  Astma: na 4 maanden zal de arts samen met u en uw kind beoordelen of dit medicijn voldoende effect heeft om met de behandeling door te gaan.
  Netelroos: de arts zal samen met u en uw kind regelmatig beoordelen of dit medicijn voldoende effect heeft om met de behandeling door te gaan.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over omalizumab bij kinderen bij volwassenen.

  • Hoofdpijn en koorts de eerste uren na de injectie

   Dit komt bij kinderen soms voor. U kunt uw kind paracetamol geven om de hoofdpijn en koorts te verminderen.

  • Pijn in de bovenbuik

   Deze bijwerking komt bij kinderen zelden voor.

  • Pijn, roodheid en zwelling op de plaats van injectie

   Dit trekt binnen een paar uur weg.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Omalizumab is voor kinderen te krijgen in injecties.

 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij omalizumab bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Sluit de enquête