Oseltamivir is een antivirusmiddel.

Artsen schrijven het voor bij griep, vogelgriep en om griep te voorkomen.

  • Oseltamivir remt de groei van het influenzavirus (griepvirus).
  • Bij infectie met het influenzavirus, zoals griep en vogelgriep. Alleen voor mensen voor wie de griep een ernstig risico is. Bijvoorbeeld mensen met een verminderde afweer en mensen met hartziekten of longziekten.
  • U merkt dat de klachten van de griep minder hevig zijn en dat de griep gemiddeld anderhalve dag korter duurt.
  • Gebruik oseltamivir binnen 2 dagen nadat u in contact bent geweest met het griepvirus. Een kuur duurt meestal 5 tot 10 dagen. Krijgt u het om griep te voorkomen? Bijvoorbeeld tijdens een griepepidemie? Bij een epidemie komt een ziekte op hetzelfde moment heel veel voor. In dat geval moet u oseltamivir 6 weken gebruiken. Maak de kuur af. Alleen dan kan dit medicijn u beschermen.
  • Bijwerkingen: hoofdpijn, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Bij maagdarmklachten kunt u het middel met wat voedsel innemen. Dan heeft u er minder last van. De meeste bijwerkingen gaan binnen 2 dagen vanzelf over.
 • Griep

  Verschijnselen
  Bij de 'echte' griep (influenza) zijn de luchtwegen geïnfecteerd met het influenzavirus. Het onderscheid tussen een verkoudheid en de echte griep is niet altijd makkelijk te maken. Bij de griep stijgt de koorts tot boven de 38 ºC, heeft u koude rillingen, stevige spierpijn, en voelt u zich lamlendig, moe en zwak.

  Andere verschijnselen zijn afhankelijk van de eigenschappen van het influenzavirus, maar komen ook voor bij het verkoudheidsvirus. Veel voorkomende verschijnselen zijn hoofdpijn, keelpijn, hoesten, niezen en verstopte neus.

  Behandeling
  Griep en verkoudheid zijn meestal na een week over. Van de griep voelt u zich vaak daarna nog één tot twee weken slap.

  Sommige mensen zijn extra gevoelig voor de verschijnselen van griep. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met astma of COPD en mensen met hartklachten. Men raadt hen aan zich in de herfst tegen griep te laten inenten.

  Mocht dat niet of te laat zijn gebeurd of niet hebben gewerkt, dan kunt u oseltamivir gebruiken bij een heersende griep, als u zelf een griep voelt opkomen of als u in contact bent geweest met iemand die griep heeft.

  Werking 
  Er bestaan twee stammen van het influenzavirus, namelijk type-A en type-B. Oseltamivir remt de vermeerdering van beide soorten virussen.

  Effect
  Oseltamivir verlicht de verschijnselen van griep en verkort de duur van een griepinfectie met gemiddeld anderhalve dag. Bovendien kan het griep voorkómen als u in contact bent geweest met het griepvirus.

  Lees meer over griep . "

  Vogelgriep

  Vogelgriep wordt ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd. Het wordt veroorzaakt door een influenza-A-virus. De jaarlijkse griep die in de wintermaanden in Nederland voorkomt, wordt ook veroorzaakt door een influenza-A-virus, maar dan van een ander subtype.

  Het vogelgriepvirus is niet erg besmettelijk. Het kan alleen op de mens overgedragen worden na intensief contact met besmet pluimvee, en dan met name via de besmette ontlasting. Het risico bestaat dat het vogelgriepvirus op een gegeven moment verandert en zich gemakkelijker van mens op mens kan verspreiden.

  Het heeft geen nut oseltamivir preventief te gebruiken. Alleen bij besmetting met het vogelgriepvirus kan het zin hebben een behandeling met oseltamivir te starten. Het heeft geen zin om oseltamivir uit voorzorg in huis te nemen.

  De voorraad die de Nederlandse overheid heeft aangeschaft, wordt gebruikt om het ontstaan van een nieuw griepvirus in de kiem te smoren en om - in het geval van een wereldwijde griepepidemie - zieken te behandelen.

  De voorraad van de overheid is voldoende en er is een plan deze te verspreiden wanneer dit nodig is. Bij onnodig gebruik bestaat de kans dat het middel minder goed zal werken of dat het virus zelf resistent (ongevoelig) wordt voor oseltamivir.

  Lees meer over vogelgriep . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn, als u het langer gebruikt.

  • Misselijkheid, vooral de eerste twee dagen dat u dit medicijn gebruikt.

   Heeft u last van misselijkheid? Neem het medicijn dan in met wat voedsel. dan heeft u minder kans op maagklachten.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Braken en buikpijn, vooral de eerste twee dagen dat u dit medicijn gebruikt.

   Deze klachten gaan meestal over binnen twee dagen, als u gewend bent aan het medicijn. U kunt dit medicijn innemen met wat voedsel. Dan heeft u minder kans op maagklachten. Ziet u bloed als u braakt? Neem dan direct contact op met uw arts.

  • Diarree. Zeer zelden met bloed. Ziet u bloed in uw ontlasting? Neem dan direct contact op met uw arts.

  • Duizeligheid, vermoeidheid en slapeloosheid.

  • Hoesten, longontsteking (bronchitis), loopneus, keelpijn en infectie van de luchtwegen. Bij kinderen ook ontsteking van het middenoor.

  • Koorts en pijn, bijvoorbeeld in uw armen en benen.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Huiduitslag, een rode huid, jeuk of galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Zie Overgevoeligheid.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn

   Dit kunt u merken aan huiduitslag, netelroos, zwellingen in gezicht en mond en benauwdheid. Stop dan met dit medicijn en raadpleeg uw arts. Geef aan de apotheek door dat u allergisch bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
   In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan vooral op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts.

  • Stoornissen in het hartritme. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

  • Leverschade. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.

  • Stuipen en psychische klachten, zoals verminderd bewustzijn, afwijkend gedrag, hallucinaties (waanvoorstellingen) en zelfverwonding.

   Vooral kinderen en jongvolwassenen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Merkt u een van deze bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts.

  • Minder goed kunnnen zien.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Wanneer?

  Gewone griep

  • Bij griep: gebruik dit middel zo snel mogelijk nadat de eerste klachten van griep zijn ontstaan. Doe dit in elk geval binnen 48 uur. Hiermee vertraagt u de verspreiding van het virus in uw lichaam. Klachten van griep zijn koorts boven de 38 ºC, koude rillingen, stevige spierpijn en een lamlendig, moe en zwak gevoel. Bovendien vaak ook hoofdpijn, keelpijn, hoesten, niezen en verstopte neus.
  • Om griep te voorkomen: gebruik dit middel binnen twee dagen na contact met de persoon met griep of meteen als blijkt dat er een griepepidemie heerst.

  Hoe lang?

  Gewone griep

  • Behandeling van griep: gebruik dit middel gedurende 5 tot 10 dagen.
  • Voorkomen van griep na contact met een persoon met griep: gebruik dit middel gedurende 10 dagen.
  • Voorkomen van griep bij een heersende epidemie: gebruik dit middel gedurende 6 weken.

  Hoe?
  Capsules
  Neem de capsules in met een half glas water.

  Drank

  • Meestal heeft de apotheek de drank al voor u klaargemaakt. Is dat niet het geval, dan kunt u aan het poeder water toevoegen met behulp van de bijgevoegde maatbeker.
  • Schud de drank voor gebruik goed zodat de werkzame stof gelijkmatig is verdeeld.
  • Meet dan de voorgeschreven hoeveelheid af met het toegevoegde spuitje.
 • Het is belangrijk dit middel consequent gedurende het voorgeschreven aantal dagen te gebruiken. Mocht u toch een dosis vergeten zijn.

  • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel 1 keer per 2 dagen gebruikt: duurt het nog meer dan 24 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 24 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Weeg samen met uw arts of apotheker de risico's van het gebruik af tegen de risico's van een infectie met het griepvirus. Er zijn niet veel vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor vrouwen en hun kind. Bij de vrouwen die dit medicijn gebruikten, zijn tot nu toe geen problemen bij de baby gezien.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

  Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

  • een andere dosering;
  • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
  • een ander medicijn.

  Lever

  Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

 • U moet de kuur afmaken. Alleen dan kan dit medicijn u beschermen tegen het griepvirus.

  Krijgt u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt? Dan moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Oseltamivir is sinds 1999 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Tamiflu in capsules en als drank en Ebilfumin in capsules.

 • Tamiflu Tamiflu Ebilfumin Ebilfumin
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Oseltamivir remt de groei van het influenzavirus (griepvirus).
  • Bij infectie met het influenzavirus, zoals griep en vogelgriep. Alleen voor mensen voor wie de griep een ernstig risico is. Bijvoorbeeld mensen met een verminderde afweer en mensen met hartziekten of longziekten.
  • U merkt dat de klachten van de griep minder hevig zijn en dat de griep gemiddeld anderhalve dag korter duurt.
  • Gebruik oseltamivir binnen 2 dagen nadat u in contact bent geweest met het griepvirus. Een kuur duurt meestal 5 tot 10 dagen. Krijgt u het om griep te voorkomen? Bijvoorbeeld tijdens een griepepidemie? Bij een epidemie komt een ziekte op hetzelfde moment heel veel voor. In dat geval moet u oseltamivir 6 weken gebruiken. Maak de kuur af. Alleen dan kan dit medicijn u beschermen.
  • Bijwerkingen: hoofdpijn, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Bij maagdarmklachten kunt u het middel met wat voedsel innemen. Dan heeft u er minder last van. De meeste bijwerkingen gaan binnen 2 dagen vanzelf over.
 • Griep

  Verschijnselen
  Bij de 'echte' griep (influenza) zijn de luchtwegen geïnfecteerd met het influenzavirus. Het onderscheid tussen een verkoudheid en de echte griep is niet altijd makkelijk te maken. Bij de griep stijgt de koorts tot boven de 38 ºC, heeft u koude rillingen, stevige spierpijn, en voelt u zich lamlendig, moe en zwak.

  Andere verschijnselen zijn afhankelijk van de eigenschappen van het influenzavirus, maar komen ook voor bij het verkoudheidsvirus. Veel voorkomende verschijnselen zijn hoofdpijn, keelpijn, hoesten, niezen en verstopte neus.

  Behandeling
  Griep en verkoudheid zijn meestal na een week over. Van de griep voelt u zich vaak daarna nog één tot twee weken slap.

  Sommige mensen zijn extra gevoelig voor de verschijnselen van griep. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met astma of COPD en mensen met hartklachten. Men raadt hen aan zich in de herfst tegen griep te laten inenten.

  Mocht dat niet of te laat zijn gebeurd of niet hebben gewerkt, dan kunt u oseltamivir gebruiken bij een heersende griep, als u zelf een griep voelt opkomen of als u in contact bent geweest met iemand die griep heeft.

  Werking 
  Er bestaan twee stammen van het influenzavirus, namelijk type-A en type-B. Oseltamivir remt de vermeerdering van beide soorten virussen.

  Effect
  Oseltamivir verlicht de verschijnselen van griep en verkort de duur van een griepinfectie met gemiddeld anderhalve dag. Bovendien kan het griep voorkómen als u in contact bent geweest met het griepvirus.

  Lees meer over griep . "

  Vogelgriep

  Vogelgriep wordt ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd. Het wordt veroorzaakt door een influenza-A-virus. De jaarlijkse griep die in de wintermaanden in Nederland voorkomt, wordt ook veroorzaakt door een influenza-A-virus, maar dan van een ander subtype.

  Het vogelgriepvirus is niet erg besmettelijk. Het kan alleen op de mens overgedragen worden na intensief contact met besmet pluimvee, en dan met name via de besmette ontlasting. Het risico bestaat dat het vogelgriepvirus op een gegeven moment verandert en zich gemakkelijker van mens op mens kan verspreiden.

  Het heeft geen nut oseltamivir preventief te gebruiken. Alleen bij besmetting met het vogelgriepvirus kan het zin hebben een behandeling met oseltamivir te starten. Het heeft geen zin om oseltamivir uit voorzorg in huis te nemen.

  De voorraad die de Nederlandse overheid heeft aangeschaft, wordt gebruikt om het ontstaan van een nieuw griepvirus in de kiem te smoren en om - in het geval van een wereldwijde griepepidemie - zieken te behandelen.

  De voorraad van de overheid is voldoende en er is een plan deze te verspreiden wanneer dit nodig is. Bij onnodig gebruik bestaat de kans dat het middel minder goed zal werken of dat het virus zelf resistent (ongevoelig) wordt voor oseltamivir.

  Lees meer over vogelgriep . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn, als u het langer gebruikt.

  • Misselijkheid, vooral de eerste twee dagen dat u dit medicijn gebruikt.

   Heeft u last van misselijkheid? Neem het medicijn dan in met wat voedsel. dan heeft u minder kans op maagklachten.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Braken en buikpijn, vooral de eerste twee dagen dat u dit medicijn gebruikt.

   Deze klachten gaan meestal over binnen twee dagen, als u gewend bent aan het medicijn. U kunt dit medicijn innemen met wat voedsel. Dan heeft u minder kans op maagklachten. Ziet u bloed als u braakt? Neem dan direct contact op met uw arts.

  • Diarree. Zeer zelden met bloed. Ziet u bloed in uw ontlasting? Neem dan direct contact op met uw arts.

  • Duizeligheid, vermoeidheid en slapeloosheid.

  • Hoesten, longontsteking (bronchitis), loopneus, keelpijn en infectie van de luchtwegen. Bij kinderen ook ontsteking van het middenoor.

  • Koorts en pijn, bijvoorbeeld in uw armen en benen.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Huiduitslag, een rode huid, jeuk of galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Zie Overgevoeligheid.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn

   Dit kunt u merken aan huiduitslag, netelroos, zwellingen in gezicht en mond en benauwdheid. Stop dan met dit medicijn en raadpleeg uw arts. Geef aan de apotheek door dat u allergisch bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
   In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan vooral op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts.

  • Stoornissen in het hartritme. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

  • Leverschade. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.

  • Stuipen en psychische klachten, zoals verminderd bewustzijn, afwijkend gedrag, hallucinaties (waanvoorstellingen) en zelfverwonding.

   Vooral kinderen en jongvolwassenen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Merkt u een van deze bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts.

  • Minder goed kunnnen zien.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Wanneer?

  Gewone griep

  • Bij griep: gebruik dit middel zo snel mogelijk nadat de eerste klachten van griep zijn ontstaan. Doe dit in elk geval binnen 48 uur. Hiermee vertraagt u de verspreiding van het virus in uw lichaam. Klachten van griep zijn koorts boven de 38 ºC, koude rillingen, stevige spierpijn en een lamlendig, moe en zwak gevoel. Bovendien vaak ook hoofdpijn, keelpijn, hoesten, niezen en verstopte neus.
  • Om griep te voorkomen: gebruik dit middel binnen twee dagen na contact met de persoon met griep of meteen als blijkt dat er een griepepidemie heerst.

  Hoe lang?

  Gewone griep

  • Behandeling van griep: gebruik dit middel gedurende 5 tot 10 dagen.
  • Voorkomen van griep na contact met een persoon met griep: gebruik dit middel gedurende 10 dagen.
  • Voorkomen van griep bij een heersende epidemie: gebruik dit middel gedurende 6 weken.

  Hoe?
  Capsules
  Neem de capsules in met een half glas water.

  Drank

  • Meestal heeft de apotheek de drank al voor u klaargemaakt. Is dat niet het geval, dan kunt u aan het poeder water toevoegen met behulp van de bijgevoegde maatbeker.
  • Schud de drank voor gebruik goed zodat de werkzame stof gelijkmatig is verdeeld.
  • Meet dan de voorgeschreven hoeveelheid af met het toegevoegde spuitje.
 • Het is belangrijk dit middel consequent gedurende het voorgeschreven aantal dagen te gebruiken. Mocht u toch een dosis vergeten zijn.

  • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel 1 keer per 2 dagen gebruikt: duurt het nog meer dan 24 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 24 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Weeg samen met uw arts of apotheker de risico's van het gebruik af tegen de risico's van een infectie met het griepvirus. Er zijn niet veel vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor vrouwen en hun kind. Bij de vrouwen die dit medicijn gebruikten, zijn tot nu toe geen problemen bij de baby gezien.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

  Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

  • een andere dosering;
  • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
  • een ander medicijn.

  Lever

  Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

 • U moet de kuur afmaken. Alleen dan kan dit medicijn u beschermen tegen het griepvirus.

  Krijgt u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt? Dan moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Oseltamivir is sinds 1999 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Tamiflu in capsules en als drank en Ebilfumin in capsules.

 • Tamiflu Tamiflu Ebilfumin Ebilfumin
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête