paracetamol bij kinderen

 • Paracetamol stilt pijn en verlaagt koorts.

  Kinderen kunnen paracetamol gebruiken bij:

  • verschillende soorten pijn, zoals:
   • hoofdpijn;
   • griep;
   • verkoudheid;
   • oorpijn;
   • spierpijn;
   • gewrichtspijn;
   • menstruatiepijn;
  • koorts.
 • In de bijsluiter kunt u terugvinden dat paracetamol wordt gebruikt bij:

  • kinderen vanaf 3 maanden met verschillende soorten pijn, zoals:
   • hoofdpijn;
   • griep;
   • verkoudheid;
   • oorpijn;
   • spierpijn;
   • gewrichtspijn;
   • menstruatiepijn;
  • kinderen vanaf 3 maanden met koorts.

  Paracetamol is bij kinderen officieel geregistreerd bij deze ziektes en leeftijd . Registratie betekent dat de fabrikant paracetamol bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is. En dat kinderen het mogen gebruiken.

  Er is ook onderzoek gedaan naar paracetamol bij:

  • kinderen met acute pijn;
  • kinderen vanaf 1 maand met langdurige pijn.

  Deze ziektes en leeftijd staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen werkt paracetamol en is het veilig. Daarom schrijft de arts paracetamol ook voor bij kinderen met deze ziektes en van deze leeftijd. Dit heet off-label-gebruik.

 • Paracetamol stilt pijn en verlaagt koorts.

  • Pijn, zoals hoofdpijn, pijn bij verkoudheid, oorpijn, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten. Paracetamol verhindert dat het pijnsignaal aan de hersenen doorgegeven wordt. Hierdoor wordt de pijn minder.
  • Koorts. Paracetamol is een veilige koortsverlager die ook pijnstillend werkt. Het zorgt ervoor dat het lichaam van het kind zijn temperatuur niet kan verhogen.
  • Griep. Paracetamol verlicht de verschijnselen van griep, maar het kind wordt er niet eerder beter van.
  • Tabletten en drank: binnen een half uur na innemen merkt uw kind dat de pijn of koorts minder wordt. Ze werken 3 tot 6 uur.
  • Zetpillen: zetpillen werken iets minder snel dan de tabletten, ongeveer binnen 1 uur. Ze werken 8 tot 12 uur.
  • Infuus: een infuus werkt bij pijn binnen 5 tot 10 minuten. Bij pijn werkt het 4 tot 6 uur. Bij koorts werkt een infuus binnen een half uur. Het werkt minimaal 6 uur.
 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoeveel?

  Houdt u aan de doseringen in de bijsluiter: bij een overdosis kan de lever ernstig en blijvend beschadigen. U merkt niet meteen dat er sprake is van een overdosis. Neem daarom onmiddellijk contact op met de arts als uw kind te veel paracetamol heeft ingenomen. Zorg dat uw kind niet bij de paracetamol kan komen. Voor kinderen is vooral paracetamoldrank verleidelijk door de zoete smaak.

  Hoe?

  Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

  • Tabletten: laat uw kind de tablet innnemen met een half glas water. U kunt ook de tabletten eerst in een half glas water doen, en dit even laten staan om ze uiteen te laten vallen. Uw kind kan het dan opdrinken. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen.
   • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met ander drinken. Zoals melk, limonade of vruchtensap. Of met zacht eten. Zoals appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
   • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
   • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen. Omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Bruistabletten: doe de bruistablet in een glas water. Wacht tot het bruisen is afgelopen en laat uw kind dan het water met de paracetamol opdrinken.
  • Smelttabletten: laat uw kind de tablet op de tong 'smelten' en daarna doorslikken.
  • Kauwtabletten: laat uw kind de tabletten goed fijnkauwen en dan doorslikken met een half glas water.
  • Drank: omschudden voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje opdrinken. Spoel het maatbekertje na met wat water en laat uw kind dat ook opdrinken. .
  • Zetpillen: voor kinderen tot een jaar of 6 zijn speciale zetpillen verkrijgbaar. Bij kleine kinderen is het namelijk vaak moeilijk paracetamol via de mond te laten innemen. Bovendien hebben zieke kinderen snel last van misselijkheid, waardoor ze de paracetamol kunnen uitspugen voor het volledig is opgenomen. Zetpillen: breng de zetpil in het poepgat (anus) in. U kunt de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengen. U kunt de zetpil met een beetje water bevochtigen. Hierdoor kun u hem wat makkelijker inbrengen. Bij kleine kinderen: laat uw kind op bed liggen. Laat uw kind de knieën optrekken. Houd na het inbrengen de billetjes van uw kind even tegen elkaar. Als de zetpil is gesmolten verdwijnt de natuurlijke reflex om de zetpil uit te poepen. Dit is na ongeveer 1 minuut. Zie ook het instructiefilmpje 'Toedienen van zetpil of klysma'.
  • Infuus: Een arts of verpleegkundige geeft de injectie of het infuus. Een infuus zal meestal 15 minuten duren.

  Wanneer?

  Het hangt af van de klachten wanneer uw kind dit medicijn moet gebruiken.

  • Paracetamol werkt het snelst als het kind het op een lege maag inneemt. Het kind kan het echter ook met voedsel innemen. Het begint dan wat later te werken.
  • Houd tussen twee opeenvolgende doses een pauze van ten minste 4 uur of meer aan, afhankelijk van de informatie in de bijsluiter.
  • Bij chronische pijnklachten is het belangrijk dit medicijn te blijven innemen. Dan houdt uw kind de pijn het beste onder controle.
  • Migraine. Heeft uw kind last van heftige migraineaanvallen? Laat uw kind dit medicijn dan meteen innemen bij het begin van een migraineaanval. Het heeft dan het meeste effect.
  • Griep en koorts. Laat uw kind dit medicijn gebruiken als het zich erg ziek voelt, pijn heeft of slecht drinkt.
  • Oorpijn (door een middenoorontsteking): het is belangrijk dat uw kind paracetamol op vaste tijdstippen inneemt zodat het goed kan werken tegen de pijn. Zo kunt u de oorpijn voor zijn. Wacht daarom niet tot uw kind pijn heeft. Houdt u zich hierbij altijd aan de dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoelang?

  Meestal is dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten verdwenen zijn. Heeft uw kind het medicijn zonder overleg met de arts gebruikt? Neem dan in elk geval contact op met de arts als uw kind na enkele dagen nog altijd een pijnstiller nodig heeft.

  • Hoofdpijn. Laat uw kind dit medicijn alleen korte tijd gebruiken. Als het kind te vaak paracetamol inneemt, kan dit ook weer hoofdpijn veroorzaken. Neem in dat geval contact op met de arts voor een advies.
  • Migraine. Laat uw kind dit medicijn alleen gebruiken tijdens een migraineaanval. Vraag de arts om raad als uw kind heel vaak last van hoofdpijn of migraine heeft.
  • Overige pijnen, zoals menstruatiepijn en spierpijn. Laat uw kind dit medicijn alleen gedurende korte tijd gebruiken. Stop met het gebruik als de pijn is verdwenen of weer voldoende te verdragen is.
  • Griep en koorts. Neem in elk geval contact op met de arts als de koorts bij uw kind langer dan 5 dagen duurt. Neem bij baby's tot 3 maanden direct contact op als het kind koorts heeft.
 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over paracetamol bij kinderen bij volwassenen.

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over paracetamol bij volwassenen.

  Een bijwerking waarvan bekend is dat deze bij kinderen kan voorkomen, is:

  • Leverbeschadiging. Verschijnselen hiervan zijn een gele verkleuring van het oogwit of de huid.

   Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met de arts. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt. Kinderen met een leverziekte hebben hier meer kans op. Heeft uw kind een ernstige leverziekte? Dan kan het beter geen paracetamol gebruiken. Vraag advies aan uw apotheker welke pijnstiller wel geschikt is voor uw kind.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Paracetamol is voor kinderen te krijgen in:

  • tabletten;
  • bruistabletten;
  • smelttabletten;
  • kauwtabletten;
  • drank;
  • zetpillen;
  • infuus.

  Paracetamol wordt bij kinderen ook gebruikt in combinatie met:

  • codeïne. Deze combinatie is alleen op recept te krijgen.
  • tramadol. Dit is een sterke pijnstiller die alleen op recept te krijgen is.
 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij paracetamol bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

 • Paracetamol stilt pijn en verlaagt koorts.

  Kinderen kunnen paracetamol gebruiken bij:

  • verschillende soorten pijn, zoals:
   • hoofdpijn;
   • griep;
   • verkoudheid;
   • oorpijn;
   • spierpijn;
   • gewrichtspijn;
   • menstruatiepijn;
  • koorts.
 • In de bijsluiter kunt u terugvinden dat paracetamol wordt gebruikt bij:

  • kinderen vanaf 3 maanden met verschillende soorten pijn, zoals:
   • hoofdpijn;
   • griep;
   • verkoudheid;
   • oorpijn;
   • spierpijn;
   • gewrichtspijn;
   • menstruatiepijn;
  • kinderen vanaf 3 maanden met koorts.

  Paracetamol is bij kinderen officieel geregistreerd bij deze ziektes en leeftijd . Registratie betekent dat de fabrikant paracetamol bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is. En dat kinderen het mogen gebruiken.

  Er is ook onderzoek gedaan naar paracetamol bij:

  • kinderen met acute pijn;
  • kinderen vanaf 1 maand met langdurige pijn.

  Deze ziektes en leeftijd staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen werkt paracetamol en is het veilig. Daarom schrijft de arts paracetamol ook voor bij kinderen met deze ziektes en van deze leeftijd. Dit heet off-label-gebruik.

 • Paracetamol stilt pijn en verlaagt koorts.

  • Pijn, zoals hoofdpijn, pijn bij verkoudheid, oorpijn, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten. Paracetamol verhindert dat het pijnsignaal aan de hersenen doorgegeven wordt. Hierdoor wordt de pijn minder.
  • Koorts. Paracetamol is een veilige koortsverlager die ook pijnstillend werkt. Het zorgt ervoor dat het lichaam van het kind zijn temperatuur niet kan verhogen.
  • Griep. Paracetamol verlicht de verschijnselen van griep, maar het kind wordt er niet eerder beter van.
  • Tabletten en drank: binnen een half uur na innemen merkt uw kind dat de pijn of koorts minder wordt. Ze werken 3 tot 6 uur.
  • Zetpillen: zetpillen werken iets minder snel dan de tabletten, ongeveer binnen 1 uur. Ze werken 8 tot 12 uur.
  • Infuus: een infuus werkt bij pijn binnen 5 tot 10 minuten. Bij pijn werkt het 4 tot 6 uur. Bij koorts werkt een infuus binnen een half uur. Het werkt minimaal 6 uur.
 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoeveel?

  Houdt u aan de doseringen in de bijsluiter: bij een overdosis kan de lever ernstig en blijvend beschadigen. U merkt niet meteen dat er sprake is van een overdosis. Neem daarom onmiddellijk contact op met de arts als uw kind te veel paracetamol heeft ingenomen. Zorg dat uw kind niet bij de paracetamol kan komen. Voor kinderen is vooral paracetamoldrank verleidelijk door de zoete smaak.

  Hoe?

  Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

  • Tabletten: laat uw kind de tablet innnemen met een half glas water. U kunt ook de tabletten eerst in een half glas water doen, en dit even laten staan om ze uiteen te laten vallen. Uw kind kan het dan opdrinken. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen.
   • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met ander drinken. Zoals melk, limonade of vruchtensap. Of met zacht eten. Zoals appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
   • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
   • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen. Omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Bruistabletten: doe de bruistablet in een glas water. Wacht tot het bruisen is afgelopen en laat uw kind dan het water met de paracetamol opdrinken.
  • Smelttabletten: laat uw kind de tablet op de tong 'smelten' en daarna doorslikken.
  • Kauwtabletten: laat uw kind de tabletten goed fijnkauwen en dan doorslikken met een half glas water.
  • Drank: omschudden voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje opdrinken. Spoel het maatbekertje na met wat water en laat uw kind dat ook opdrinken. .
  • Zetpillen: voor kinderen tot een jaar of 6 zijn speciale zetpillen verkrijgbaar. Bij kleine kinderen is het namelijk vaak moeilijk paracetamol via de mond te laten innemen. Bovendien hebben zieke kinderen snel last van misselijkheid, waardoor ze de paracetamol kunnen uitspugen voor het volledig is opgenomen. Zetpillen: breng de zetpil in het poepgat (anus) in. U kunt de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengen. U kunt de zetpil met een beetje water bevochtigen. Hierdoor kun u hem wat makkelijker inbrengen. Bij kleine kinderen: laat uw kind op bed liggen. Laat uw kind de knieën optrekken. Houd na het inbrengen de billetjes van uw kind even tegen elkaar. Als de zetpil is gesmolten verdwijnt de natuurlijke reflex om de zetpil uit te poepen. Dit is na ongeveer 1 minuut. Zie ook het instructiefilmpje 'Toedienen van zetpil of klysma'.
  • Infuus: Een arts of verpleegkundige geeft de injectie of het infuus. Een infuus zal meestal 15 minuten duren.

  Wanneer?

  Het hangt af van de klachten wanneer uw kind dit medicijn moet gebruiken.

  • Paracetamol werkt het snelst als het kind het op een lege maag inneemt. Het kind kan het echter ook met voedsel innemen. Het begint dan wat later te werken.
  • Houd tussen twee opeenvolgende doses een pauze van ten minste 4 uur of meer aan, afhankelijk van de informatie in de bijsluiter.
  • Bij chronische pijnklachten is het belangrijk dit medicijn te blijven innemen. Dan houdt uw kind de pijn het beste onder controle.
  • Migraine. Heeft uw kind last van heftige migraineaanvallen? Laat uw kind dit medicijn dan meteen innemen bij het begin van een migraineaanval. Het heeft dan het meeste effect.
  • Griep en koorts. Laat uw kind dit medicijn gebruiken als het zich erg ziek voelt, pijn heeft of slecht drinkt.
  • Oorpijn (door een middenoorontsteking): het is belangrijk dat uw kind paracetamol op vaste tijdstippen inneemt zodat het goed kan werken tegen de pijn. Zo kunt u de oorpijn voor zijn. Wacht daarom niet tot uw kind pijn heeft. Houdt u zich hierbij altijd aan de dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoelang?

  Meestal is dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten verdwenen zijn. Heeft uw kind het medicijn zonder overleg met de arts gebruikt? Neem dan in elk geval contact op met de arts als uw kind na enkele dagen nog altijd een pijnstiller nodig heeft.

  • Hoofdpijn. Laat uw kind dit medicijn alleen korte tijd gebruiken. Als het kind te vaak paracetamol inneemt, kan dit ook weer hoofdpijn veroorzaken. Neem in dat geval contact op met de arts voor een advies.
  • Migraine. Laat uw kind dit medicijn alleen gebruiken tijdens een migraineaanval. Vraag de arts om raad als uw kind heel vaak last van hoofdpijn of migraine heeft.
  • Overige pijnen, zoals menstruatiepijn en spierpijn. Laat uw kind dit medicijn alleen gedurende korte tijd gebruiken. Stop met het gebruik als de pijn is verdwenen of weer voldoende te verdragen is.
  • Griep en koorts. Neem in elk geval contact op met de arts als de koorts bij uw kind langer dan 5 dagen duurt. Neem bij baby's tot 3 maanden direct contact op als het kind koorts heeft.
 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over paracetamol bij kinderen bij volwassenen.

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over paracetamol bij volwassenen.

  Een bijwerking waarvan bekend is dat deze bij kinderen kan voorkomen, is:

  • Leverbeschadiging. Verschijnselen hiervan zijn een gele verkleuring van het oogwit of de huid.

   Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met de arts. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt. Kinderen met een leverziekte hebben hier meer kans op. Heeft uw kind een ernstige leverziekte? Dan kan het beter geen paracetamol gebruiken. Vraag advies aan uw apotheker welke pijnstiller wel geschikt is voor uw kind.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Paracetamol is voor kinderen te krijgen in:

  • tabletten;
  • bruistabletten;
  • smelttabletten;
  • kauwtabletten;
  • drank;
  • zetpillen;
  • infuus.

  Paracetamol wordt bij kinderen ook gebruikt in combinatie met:

  • codeïne. Deze combinatie is alleen op recept te krijgen.
  • tramadol. Dit is een sterke pijnstiller die alleen op recept te krijgen is.
 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij paracetamol bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Sluit de enquête