Peginterferon-bèta behoort tot de interferonen. Interferonen komen van nature voor in het lichaam. Zij spelen een rol in het afweersysteem.

Artsen schrijven het voor bij Multiple Sclerose (MS).

  • Peginterferon-bèta wordt in het lichaam omgezet tot interferon-bèta. Interferon komt van nature voor in het lichaam. Het speelt een rol in het afweersysteem.
  • Bij multiple sclerose (MS). Hierbij helpt peginterferon-bèta de zenuwen te beschermen.
  • U merkt na een aantal maanden dat u minder klachten heeft.
  • U kunt peginterferon-bèta zelf injecteren. Een verpleegkundige zal uitleggen hoe u dat doet.
  • U kunt in het begin van de behandeling last krijgen van griepachtige verschijnselen, zoals koorts, spier- en gewrichtspijn, moeheid en misselijkheid. Meestal verdwijnt dit binnen 2 dagen.
  • Pijn en zwelling, roodheid, en ontsteking van de injectieplaats kunnen optreden. Kies daarom steeds een andere injectieplaats, bijvoorbeeld op buik, arm, heup of dijbeen. Ontstaat er een ernstige ontsteking? Raadpleeg dan uw arts.
  • Niet gebruiken als u zwanger bent.
 • Multiple Sclerose (MS)

  Bij multiple Sclerose (MS) valt het eigen afweersysteem de beschermende laag rond zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg aan. Hierdoor ontstaan ontstekingen en littekens in deze beschermende laag en werken sommige zenuwen minder goed of niet meer.

  Verschijnselen
  De klachten van MS zijn afhankelijk van de zenuwen die zijn aangedaan. Vaak begint MS met vermoeidheid en minder goed zien met één oog. Soms zijn er ook spierkrampen en gevoelstoornissen, zoals tintelingen. De klachten kunnen in aanvallen optreden (schubs), maar ook continu aanwezig zijn.

  Behandeling
  MS wordt behandeld door een neuroloog. Met de behandeling probeert de neuroloog nieuwe schubs te voorkomen en ervoor te zorgen dat u uw dagelijkse activiteiten kunt blijven doen. Een van de medicijnen die uw neuroloog kan voorschrijven is peginterferon-bèta.

  Werking
  Interferonen zijn natuurlijk voorkomende eiwitten. De eigen cellen maken deze interferonen aan als ze in contact komen met virussen of als ze beschadigd raken door een andere oorzaak. Deze interferonen maken de aangetaste cellen beter weerbaar.

  Wanneer peginterferon-bèta via een injectie wordt toegediend, heeft het dezelfde werking als natuurlijke interferonen. In het lichaam wordt peginterferon-bèta geleidelijk omgezet in interferon-bèta. De injectie met peginterferon-bèta werkt daardoor langer dan een injectie met interferon-bèta.

  Het remt de afweer van het lichaam tegen de eigen zenuwcellen. Bovendien zorgt het dat het lichaam ontstekingsremmende stoffen gaat aanmaken. Hierdoor helpt peginterferon- bèta de zenuwen te beschermen bij MS.  Peginterferon-bèta kan MS niet genezen, maar het kan wel het aantal schubs verminderen en de voortgang van de ziekte vertragen.

  U merkt het effect meestal na een aantal maanden. U zult dan minder vaak een schub hebben.

  Lees meer over multiple sclerose (ms) . "
 • Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

  • Pijn, jeuk, zwelling, roodheid en ontsteking op de plaats van de injectie

   Het helpt om direct na het prikken de huid te koelen, bijvoorbeeld met een nat washandje of een ijsklontje. Pijn en roodheid verdwijnen meestal binnen een paar dagen.
   Vanwege deze bijwerking is het belangrijk steeds een andere injectieplaats te kiezen op buik, arm, heup of dijbeen. Waarschuw uw arts als u een denkt dat u een zweertje of abces heeft.

  • Griepachtige verschijnselen, zoals koorts, koude rillingen, spier- en gewrichtspijn, moeheid en misselijkheid

   De verschijnselen ontstaan binnen een dag en kunnen een dag lang aanhouden. Daarna verdwijnen ze weer vanzelf. Door met een lage dosis te beginnen en de dosering geleidelijk te verhogen, heeft u hier minder last van. Deze bijwerking verdwijnt of vermindert meestal binnen 6 maanden.
   Als u griepachtige verschijnselen krijgt, kunt u een pijnstiller gebruiken die ook de koorts verlaagt, zoals paracetamol of ibuprofen. U kunt de pijnstiller ook innemen voordat u peginterferon-bèta injecteert.

  Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn, pijnlijke of stijve spieren, moeheid

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken

  • Psychische klachten, zoals depressiviteit. In zeldzame gevallen ontstaan gedachten aan zelfdoding.

   Waarschuw uw arts, als u zich depressief voelt, of als uw klachten van een depressie verergeren.

  • Huiduitslag, jeuk

   Huiduitslag kan in zeldzame gevallen wijzen op overgevoeligheid (zie Zeer zelden: overgevoeligheid). Heeft u de huidziekte psoriasis? Uw klachten kunnen verergeren.

  • Bloedarmoede. U merkt het aan extreme vermoeidheid en een bleke huid. 

   Dat komt door minder rode bloedcellen. Waarschuw dan uw arts.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Minder witte bloedcellen en minder bloedplaatjes. U merkt dit aan meer kans op infecties en meer bloedingen, zoals bloedneuzen.
   In zeer zeldzame gevallen ontstaan bloeduitstortingen in de huid en slijmvliezen en raken de nieren beschadigd. Waarschuw uw arts als u koorts krijgt, of verward bent, gezwollen enkels krijgt, benauwd wordt of als uw plas schuimt.

   Minder witte bloedcellen en minder bloedplaatjes. U merkt dit aan meer kans op infecties en meer bloedingen, zoals bloedneuzen.Raadpleeg dan uw arts.
   In zeer zeldzame gevallen is de bloedstolling ernstig verstoord. Hierbij ontstaan bloeduitstortingen in de huid en slijmvliezen en raken de nieren beschadigd. U verliest hierdoor te veel eiwit via de urine. Waarschuw uw arts als u koorts krijgt, of verward bent, gezwollen enkels krijgt, benauwd wordt of als uw plas schuimt.

  • Pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

   Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.

  • Hartfalen. U merkt dat aan kortademigheid, benauwdheid of het vasthouden van vocht (dikke enkels en voeten). 

   Dit komt door een verminderde werking van de hartspier. Raadpleeg uw arts bij bovengenoemde verschijnselen.

  • Te langzaam of te snel werkende schildklier

   Als u een schildklieraandoening hebt: uw klachten kunnen verergeren. Uw arts zal uw schildklier controleren. Als u stopt met peginterferon-bèta verdwijnt deze bijwerking binnen enkele weken tot maanden.

  • Epileptische aanvallen (stuipen)

   Mensen met epilepsie kunnen meer aanvallen krijgen. Waarschuw dan uw arts

  • Koude vingers en tenen

   door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen met de ziekte van Raynaud kunnen hierdoor meer klachten krijgen. Neem dan contact op met uw arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Een ernstige overgevoeligheid merkt u aan benauwdheid, flauwvallen of een opgezwollen gezicht, keel of tong.

   Ga bij een ernstige overgevoeligheid onmiddellijk naar een arts of naar de Eerste-hulpdienst. Als u overgevoelig bent mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  U krijgt dit medicijn via een injectie vlak onder de huid of in een spier.

  U zult in het begin van de behandeling leren hoe u uzelf moet injecteren. Uw arts of een verpleegkundige zal u de eerste paar keer begeleiden tijdens het toedienen van peginterferon-bèta. Lees ook de instructies in de bijsluiter. Aarzel niet bij onduidelijkheden uitleg te vragen.

  Kies elke keer een andere injectieplaats. Dan verkleint u de kans op pijn en irritatie van de injectieplaats. Moet u dit medicijn vlak onder de huid injecteren? Injecteer dit medicijn dan in uw buik, dijbeen of achterkant van uw bovenarm. Moet u dit medicijn in een spier injecteren? Injecteer dit medicijn dan in uw dijbeen.

  Wanneer?
  U gebruikt dit medicijn 1 keer in de 2 weken.

  De startverpakking bevat 2 voorgevulde injectiepennen in oplopende sterkte. U begint met de oranje pen. Twee weken later gebruikt u de blauwe pen. Vervolgens begint u aan de verpakking met grijze pen. Dit is de normale onderhoudsdosering die u vanaf dan elke 2 weken gebruikt. Gebruik dit medicijn op een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoelang?
  Het kan een aantal maanden duren voordat u iets van de werking van peginterferon-bèta merkt. Als dit medicijn bij u werkt, kunt u het jaren blijven gebruiken.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • U gebruikt dit medicijn 1 keer in de 2 weken: duurt het nog meer dan 7 dagen voor u de volgende dosis volgens schema moet injecteren? Dien de gemiste dosis dan alsnog toe, en gebruik de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
   Duurt het minder dan 7 dagen voor u de volgende dosis moet injecteren? Gebruik de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk en gebruik de volgende dosis 2 weken later. Uw schema verandert hierdoor. Als deze dag u onhandig uitkomt: u mag de volgende dosis eventueel vervroegen. Maar gebruik nooit meer dan 1 dosis in de 7 dagen.

  Gebruik nooit een dubbele dosis, om zo de vergeten dosis in te halen.

 • autorijden?
  Meestal heeft dit medicijn geen effect op de rijvaardigheid. Autorijden is dan geen probleem. Maar het kan zijn dat u door dit medicijn vermoeid bent. Heeft u hier last van? Dan kunt u beter niet autorijden.

  Let op: ook MS kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen

 • Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Er is een kleine kans op een miskraam door dit medicijn. Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

  Borstvoeding
  U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het komt maar in hele kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Na inname via de moedermelk werkt peginterferon-bèta niet of nauwelijks. Een effect van peginterferon-bèta via de borstvoeding is dus zeer onwaarschijnlijk.

 • Overleg met uw arts, als u wilt stoppen met dit medicijn. Als u stopt kunnen de klachten van MS terugkomen. Als u een ernstige bijwerking heeft moet u wel stoppen. Waarschuw dan direct uw arts.

 • Peginterferon-bèta is sinds 2014 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Plegridy.

 • Plegridy Plegridy
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Peginterferon-bèta wordt in het lichaam omgezet tot interferon-bèta. Interferon komt van nature voor in het lichaam. Het speelt een rol in het afweersysteem.
  • Bij multiple sclerose (MS). Hierbij helpt peginterferon-bèta de zenuwen te beschermen.
  • U merkt na een aantal maanden dat u minder klachten heeft.
  • U kunt peginterferon-bèta zelf injecteren. Een verpleegkundige zal uitleggen hoe u dat doet.
  • U kunt in het begin van de behandeling last krijgen van griepachtige verschijnselen, zoals koorts, spier- en gewrichtspijn, moeheid en misselijkheid. Meestal verdwijnt dit binnen 2 dagen.
  • Pijn en zwelling, roodheid, en ontsteking van de injectieplaats kunnen optreden. Kies daarom steeds een andere injectieplaats, bijvoorbeeld op buik, arm, heup of dijbeen. Ontstaat er een ernstige ontsteking? Raadpleeg dan uw arts.
  • Niet gebruiken als u zwanger bent.
 • Multiple Sclerose (MS)

  Bij multiple Sclerose (MS) valt het eigen afweersysteem de beschermende laag rond zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg aan. Hierdoor ontstaan ontstekingen en littekens in deze beschermende laag en werken sommige zenuwen minder goed of niet meer.

  Verschijnselen
  De klachten van MS zijn afhankelijk van de zenuwen die zijn aangedaan. Vaak begint MS met vermoeidheid en minder goed zien met één oog. Soms zijn er ook spierkrampen en gevoelstoornissen, zoals tintelingen. De klachten kunnen in aanvallen optreden (schubs), maar ook continu aanwezig zijn.

  Behandeling
  MS wordt behandeld door een neuroloog. Met de behandeling probeert de neuroloog nieuwe schubs te voorkomen en ervoor te zorgen dat u uw dagelijkse activiteiten kunt blijven doen. Een van de medicijnen die uw neuroloog kan voorschrijven is peginterferon-bèta.

  Werking
  Interferonen zijn natuurlijk voorkomende eiwitten. De eigen cellen maken deze interferonen aan als ze in contact komen met virussen of als ze beschadigd raken door een andere oorzaak. Deze interferonen maken de aangetaste cellen beter weerbaar.

  Wanneer peginterferon-bèta via een injectie wordt toegediend, heeft het dezelfde werking als natuurlijke interferonen. In het lichaam wordt peginterferon-bèta geleidelijk omgezet in interferon-bèta. De injectie met peginterferon-bèta werkt daardoor langer dan een injectie met interferon-bèta.

  Het remt de afweer van het lichaam tegen de eigen zenuwcellen. Bovendien zorgt het dat het lichaam ontstekingsremmende stoffen gaat aanmaken. Hierdoor helpt peginterferon- bèta de zenuwen te beschermen bij MS.  Peginterferon-bèta kan MS niet genezen, maar het kan wel het aantal schubs verminderen en de voortgang van de ziekte vertragen.

  U merkt het effect meestal na een aantal maanden. U zult dan minder vaak een schub hebben.

  Lees meer over multiple sclerose (ms) . "
 • Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

  • Pijn, jeuk, zwelling, roodheid en ontsteking op de plaats van de injectie

   Het helpt om direct na het prikken de huid te koelen, bijvoorbeeld met een nat washandje of een ijsklontje. Pijn en roodheid verdwijnen meestal binnen een paar dagen.
   Vanwege deze bijwerking is het belangrijk steeds een andere injectieplaats te kiezen op buik, arm, heup of dijbeen. Waarschuw uw arts als u een denkt dat u een zweertje of abces heeft.

  • Griepachtige verschijnselen, zoals koorts, koude rillingen, spier- en gewrichtspijn, moeheid en misselijkheid

   De verschijnselen ontstaan binnen een dag en kunnen een dag lang aanhouden. Daarna verdwijnen ze weer vanzelf. Door met een lage dosis te beginnen en de dosering geleidelijk te verhogen, heeft u hier minder last van. Deze bijwerking verdwijnt of vermindert meestal binnen 6 maanden.
   Als u griepachtige verschijnselen krijgt, kunt u een pijnstiller gebruiken die ook de koorts verlaagt, zoals paracetamol of ibuprofen. U kunt de pijnstiller ook innemen voordat u peginterferon-bèta injecteert.

  Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn, pijnlijke of stijve spieren, moeheid

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken

  • Psychische klachten, zoals depressiviteit. In zeldzame gevallen ontstaan gedachten aan zelfdoding.

   Waarschuw uw arts, als u zich depressief voelt, of als uw klachten van een depressie verergeren.

  • Huiduitslag, jeuk

   Huiduitslag kan in zeldzame gevallen wijzen op overgevoeligheid (zie Zeer zelden: overgevoeligheid). Heeft u de huidziekte psoriasis? Uw klachten kunnen verergeren.

  • Bloedarmoede. U merkt het aan extreme vermoeidheid en een bleke huid. 

   Dat komt door minder rode bloedcellen. Waarschuw dan uw arts.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Minder witte bloedcellen en minder bloedplaatjes. U merkt dit aan meer kans op infecties en meer bloedingen, zoals bloedneuzen.
   In zeer zeldzame gevallen ontstaan bloeduitstortingen in de huid en slijmvliezen en raken de nieren beschadigd. Waarschuw uw arts als u koorts krijgt, of verward bent, gezwollen enkels krijgt, benauwd wordt of als uw plas schuimt.

   Minder witte bloedcellen en minder bloedplaatjes. U merkt dit aan meer kans op infecties en meer bloedingen, zoals bloedneuzen.Raadpleeg dan uw arts.
   In zeer zeldzame gevallen is de bloedstolling ernstig verstoord. Hierbij ontstaan bloeduitstortingen in de huid en slijmvliezen en raken de nieren beschadigd. U verliest hierdoor te veel eiwit via de urine. Waarschuw uw arts als u koorts krijgt, of verward bent, gezwollen enkels krijgt, benauwd wordt of als uw plas schuimt.

  • Pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

   Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.

  • Hartfalen. U merkt dat aan kortademigheid, benauwdheid of het vasthouden van vocht (dikke enkels en voeten). 

   Dit komt door een verminderde werking van de hartspier. Raadpleeg uw arts bij bovengenoemde verschijnselen.

  • Te langzaam of te snel werkende schildklier

   Als u een schildklieraandoening hebt: uw klachten kunnen verergeren. Uw arts zal uw schildklier controleren. Als u stopt met peginterferon-bèta verdwijnt deze bijwerking binnen enkele weken tot maanden.

  • Epileptische aanvallen (stuipen)

   Mensen met epilepsie kunnen meer aanvallen krijgen. Waarschuw dan uw arts

  • Koude vingers en tenen

   door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen met de ziekte van Raynaud kunnen hierdoor meer klachten krijgen. Neem dan contact op met uw arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Een ernstige overgevoeligheid merkt u aan benauwdheid, flauwvallen of een opgezwollen gezicht, keel of tong.

   Ga bij een ernstige overgevoeligheid onmiddellijk naar een arts of naar de Eerste-hulpdienst. Als u overgevoelig bent mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  U krijgt dit medicijn via een injectie vlak onder de huid of in een spier.

  U zult in het begin van de behandeling leren hoe u uzelf moet injecteren. Uw arts of een verpleegkundige zal u de eerste paar keer begeleiden tijdens het toedienen van peginterferon-bèta. Lees ook de instructies in de bijsluiter. Aarzel niet bij onduidelijkheden uitleg te vragen.

  Kies elke keer een andere injectieplaats. Dan verkleint u de kans op pijn en irritatie van de injectieplaats. Moet u dit medicijn vlak onder de huid injecteren? Injecteer dit medicijn dan in uw buik, dijbeen of achterkant van uw bovenarm. Moet u dit medicijn in een spier injecteren? Injecteer dit medicijn dan in uw dijbeen.

  Wanneer?
  U gebruikt dit medicijn 1 keer in de 2 weken.

  De startverpakking bevat 2 voorgevulde injectiepennen in oplopende sterkte. U begint met de oranje pen. Twee weken later gebruikt u de blauwe pen. Vervolgens begint u aan de verpakking met grijze pen. Dit is de normale onderhoudsdosering die u vanaf dan elke 2 weken gebruikt. Gebruik dit medicijn op een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoelang?
  Het kan een aantal maanden duren voordat u iets van de werking van peginterferon-bèta merkt. Als dit medicijn bij u werkt, kunt u het jaren blijven gebruiken.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • U gebruikt dit medicijn 1 keer in de 2 weken: duurt het nog meer dan 7 dagen voor u de volgende dosis volgens schema moet injecteren? Dien de gemiste dosis dan alsnog toe, en gebruik de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
   Duurt het minder dan 7 dagen voor u de volgende dosis moet injecteren? Gebruik de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk en gebruik de volgende dosis 2 weken later. Uw schema verandert hierdoor. Als deze dag u onhandig uitkomt: u mag de volgende dosis eventueel vervroegen. Maar gebruik nooit meer dan 1 dosis in de 7 dagen.

  Gebruik nooit een dubbele dosis, om zo de vergeten dosis in te halen.

 • autorijden?
  Meestal heeft dit medicijn geen effect op de rijvaardigheid. Autorijden is dan geen probleem. Maar het kan zijn dat u door dit medicijn vermoeid bent. Heeft u hier last van? Dan kunt u beter niet autorijden.

  Let op: ook MS kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen

 • Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Er is een kleine kans op een miskraam door dit medicijn. Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

  Borstvoeding
  U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het komt maar in hele kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Na inname via de moedermelk werkt peginterferon-bèta niet of nauwelijks. Een effect van peginterferon-bèta via de borstvoeding is dus zeer onwaarschijnlijk.

 • Overleg met uw arts, als u wilt stoppen met dit medicijn. Als u stopt kunnen de klachten van MS terugkomen. Als u een ernstige bijwerking heeft moet u wel stoppen. Waarschuw dan direct uw arts.

 • Peginterferon-bèta is sinds 2014 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Plegridy.

 • Plegridy Plegridy
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête