Zocor

Actief ingrediënt: simvastatine

Simvastatine behoort tot de cholesterolsyntheseremmers. Ze worden ook wel statines genoemd. Ze remmen de aanmaak van cholesterol in de lever en verlagen het cholesterol- en vetgehalte in het bloed.

Artsen schrijven het voor bij een te hoog cholesterolgehalte of een combinatie van te veel cholesterol en te veel vet in het bloed. Ook schrijven artsen het voor aan mensen die een verhoogd risico op hart-vaatproblemen hebben, zoals bij angina pectoris of diabetes mellitus.

Aanvulling Maastricht UMC+

Let op: hieronder wordt alleen informatie over de werkzame stof simvastatine getoond. In sommige producten wordt simvastatine gecombineerd met de werkzame stof ezetimib. Informatie over ezetimib kan worden gevonden door middel van zoeken op de naam ezetimib in de Medicatiewijzer.

  • Simvastatine verlaagt cholesterol en andere vetten in uw bloed. Ook zorgt het voor minder verstopping van uw aderen.
  • Bij een te hoog cholesterol en bij hart- en vaatziekten.
  • Slik simvastatine in de avond. In de nacht maakt uw lever namelijk meer cholesterol aan. Slik simvastatine elke dag. Dan heeft u minder kans op een hartaanval (hartinfarct) of een beroerte.
  • In het begin kunt u last krijgen van klachten in de maag of darm. Ook kunt u hoofdpijn krijgen, duizelig worden of moeite hebben met in slaap vallen. Deze klachten zijn na een paar dagen weg.
  • Ook kunt u spierpijn krijgen. Dit is meestal niet ernstig. Krijgt u erge spierpijn? Ga dan naar uw arts.
  • Let op! Neem geen grapefruit of grapefruitsap als u simvastatine gebruikt. Want dan heeft u meer kans op bijwerkingen
  • Dit medicijn heeft veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag aan uw apotheker of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
  • Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby.

  Download de samenvatting

   

 • Te hoog cholesterol- en/of vetgehalte

  Verschijnselen
  Cholesterol is een vetachtige stof die het lichaam gebruikt om cellen, hormonen en gal te maken. Cholesterol is nodig om vet te verwerken en door ons lichaam te vervoeren. Vetten (triglyceriden) zijn belangrijk voor de energievoorziening en voor de opbouw van cellen.

  De lever maakt cholesterol, maar het wordt ook via voedsel opgenomen. Een teveel aan cholesterol kan zich, samen met de vetten, gaan afzetten tegen de binnenkant van de bloedvaten. Dit is vooral het geval met een bepaald soort cholesterol, namelijk LDL-cholesterol. Hierdoor kunnen de vaten vernauwen of verstopt raken. Dit heet aderverkalking (atherosclerose). Atherosclerose vergroot de kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding).

  Oorzaak
  Een te hoog cholesterol- of vetgehalte in ons bloed kan ontstaan als ons lichaam te veel aanmaakt of omdat we te vet eten, of beide. Ook bestaat er een erfelijke vorm van te hoog cholesterol, die vooral in bepaalde families voorkomt.

  Behandeling
  Als uw cholesterol of bloedvetten zijn verhoogd, zal uw arts inschatten wat uw risico op een hart- of vaataandoening is. Roken, leeftijd, overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes (suikerziekte) zijn andere factoren die bij deze risicobepaling worden meegenomen.

  Bij een hoog risico zal uw arts u een cholesterolverlager voorschrijven, zoals simvastatine. Ook zal uw arts u advies geven over gezonde voeding, stoppen met roken en voldoende lichaamsbeweging.

  Werking
  Simvastatine verlaagt het cholesterol en daardoor ook het vetgehalte in het bloed. Mensen die met dit medicijn hun te hoge cholesterolgehalte hebben verlaagd, blijken minder hart- en vaatziekten, zoals hartinfarcten of beroerten te krijgen.

  Effect
  Na vier tot zes weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een bloedonderzoek. Toch is het belangrijk simvastatine elke dag in te nemen. Alleen dan kan simvastatine het risico op hart- en vaatziekten verlagen.

  Lees meer over te hoog cholesterol- en/of vetgehalte . "
 • Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Spierpijn, gewrichtspijn, spierzwakte, spierkramp en scheur in de spier (spierscheuring).

   Meestal is dit onschuldig, maar zeer zelden kan dit wijzen op een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijk zijn en overgeven. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het gehele lichaam kan zeer doen. Overleg met uw arts als u onverklaarbare spierpijn heeft. Als deze spierpijn door het medicijn komt, kan de arts eventueel de dosering verlagen of een ander medicijn voorschrijven. Als u last krijgt van ernstige verschijnselen, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.

  • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, verstopping, veel winden laten, misselijk zijn, zuurbranden of diarree.

   Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u dit medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

  • Problemen met uw geheugen.

  • Hoofdpijn, duizelig zijn, niet kunnen slapen (slapeloosheid) of een gevoel van zwakte.

   Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

  • Huiduitslag en jeuk.

   Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met dit medicijn. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

  • Haaruitval

   Dit verdwijnt weer als u stopt met dit medicijn. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

  • Doof of tintelend gevoel in uw armen en benen.

   Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  • Psychische klachten, zoals depressie. 

   Als u deze bijwerking opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerking verdwijnt meestal weer als u stopt met simvastatine.

  • Leverontsteking en ontsteking van de alvleesklier. Dit merkt u aan plotselinge hevige pijn in bovenbuik, gevoelige, opgezwollen buik, donkere plas of een gele verkleuring van de huid of het oogwit.

   Waarschuw direct uw arts als u deze klachten heeft.

  • Bloedafwijkingen. Dit merkt u aan onverklaarbare blauwe plekken, extreem moe zijn of keelpijn met koorts en blaren in de keel. 

   Waarschuw direct uw arts als u deze klachten heeft.

  • Overgevoeligheid

   U kunt dit merken aan een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel of benauwdheid. Ook kunt u een ernstige huidreactie krijgen met blaren of loslaten van de huid.

   In zeer zeldzame gevallen kunnen verschijnselen van de ziekte Lupus erytematodes (LE) ontstaan. U merkt dit aan koorts, een opvallende roodheid van de huid, overgevoeligheid voor zonlicht en gewrichtsklachten.

   Bij al deze verschijnselen moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheekteam door dat u overgevoelig bent voor simvastatine. Zij kunnen er dan op letten dat u dit medicijn en soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?
  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  U kunt dit medicijn het best 's avonds na het eten of voor het slapengaan innemen. 's Nachts maakt de lever namelijk meer cholesterol aan. Dan werkt dit medicijn beter.

  Hoe lang?
  Als dit medicijn uw cholesterolgehalte voldoende naar beneden brengt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken. Alleen als u dit medicijn elke dag gebruikt verlaagt het uw risico op hart- en vaatziekten.

 • Het is belangrijk simvastatine consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  Bij het gebruik van simvastatine 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten tablet dan over.

   

 • autorijden?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alcohol drinken?
  Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Simvastatine kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Drink geen alcohol of hooguit 1 glas per dag en drink in ieder geval 2 dagen per week niet.

  alles eten?
  Drink geen grapefruitsap. Grapefruitsap versterkt de werking van simvastatine, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan. Mocht u stoppen met simvastatine, dan kunt u vanaf een dag daarna weer grapefruitsap drinken. Een glas grapefruitsap (vers geperst of uit een pak) bevat het sap van meerdere grapefruits. Ook bij het eten van grapefruits kunnen bijwerkingen ontstaan.

  Verder mag u alles eten. Voor een optimaal effect van simvastatine is het houden van een cholesterolverlagend dieet echter essentieel. Overleg hierover eventueel met een diëtist.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
  • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

  De volgende medicijnen kunnen de werking van simvastatine verminderen:

  • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon.
  • Dexamethason, een bijnierschorshormoon.
  • Rifabutine en rifampicine, medicijnen gebruikt bij tuberculose.
  • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten. Overleg dit met uw arts.

  De volgende medicijnen kunnen de bijwerkingen van simvastatine versterken. Waarschuw uw arts of apotheker bij onverklaarbare hevige spierpijn, spierzwakte, minder plassen en donkere, bruine urine.

  Overleg met uw arts als u een van deze medicijnen voorgeschreven krijgt. Mogelijk kan uw arts een andere cholesterolverlager voorschrijven of de dosering van simvastatine verlagen.

  • Erytromycine, claritromycine en fusidinezuur, antibiotica.
  • Sommige hart-vaatmedicijnen, namelijk amiodaron, diltiazem en verapamil.
  • Gemfibrozil, een ander cholesterol- en vetverlagend medicijn. Soms wordt deze combinatie bewust voorgeschreven. Uw arts zal dan vooraf uw bloed controleren.
  • Lomitapide, een ander cholesterolverlagend medicijn.
  • Fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol en voriconazol, antischimmelmedicijnen.
  • Ciclosporine, een afweeronderdrukkend medicijn.
  • Colchicine, een middel tegen jicht.
  • Danazol, een antihormoon.
  • Ticagrelor, een antistollingsmiddel.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de ontwikkeling van het kind.

  Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan met uw arts. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. In de meeste gevallen heeft tijdelijk stoppen geen grote gevolgen voor uw gezondheid.

  Borstvoeding
  U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. In de meeste gevallen heeft tijdelijk stoppen geen grote gevolgen voor uw gezondheid. Overleg hierover met uw arts.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven

  Lever

  Heeft u ernstige levercirrose? Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstige levercirrose is nog weinig bekend. Daarom is niet zeker of dit medicijn gevolgen heeft voor de werking van uw lever, of dat levercirrose invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

  Heeft u lichte of matige levercirrose? Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Levercirrose kan de hoeveelheid van dit medicijn in uw bloed verhogen. Hierdoor kan dit medicijn meer bijwerkingen veroorzaken. Het kan zijn dat uw dosering aangepast moet worden. Ook kan uw arts extra op bijwerkingen controleren.

 • U kunt op elk moment in 1 keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Uw cholesterol zal dan wel weer omhoog gaan en uw kans op hart- en vaatziekten zal ook weer toenemen. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.

  Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn statine (cholesterolmedicijn)?'.

 • Ja, u heeft een recept nodig.

  Simvastatine is sinds 1988 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknaam Zocor en als het merkloze Simvastatine in tabletten.

  Simvastatine wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Inegy.

 • Zocor Zocor Simvastatine Simvastatine Inegy Inegy Ezetimib/simvastatine Ezetimib/simvastatine
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Simvastatine verlaagt cholesterol en andere vetten in uw bloed. Ook zorgt het voor minder verstopping van uw aderen.
  • Bij een te hoog cholesterol en bij hart- en vaatziekten.
  • Slik simvastatine in de avond. In de nacht maakt uw lever namelijk meer cholesterol aan. Slik simvastatine elke dag. Dan heeft u minder kans op een hartaanval (hartinfarct) of een beroerte.
  • In het begin kunt u last krijgen van klachten in de maag of darm. Ook kunt u hoofdpijn krijgen, duizelig worden of moeite hebben met in slaap vallen. Deze klachten zijn na een paar dagen weg.
  • Ook kunt u spierpijn krijgen. Dit is meestal niet ernstig. Krijgt u erge spierpijn? Ga dan naar uw arts.
  • Let op! Neem geen grapefruit of grapefruitsap als u simvastatine gebruikt. Want dan heeft u meer kans op bijwerkingen
  • Dit medicijn heeft veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag aan uw apotheker of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
  • Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby.

  Download de samenvatting

   

 • Te hoog cholesterol- en/of vetgehalte

  Verschijnselen
  Cholesterol is een vetachtige stof die het lichaam gebruikt om cellen, hormonen en gal te maken. Cholesterol is nodig om vet te verwerken en door ons lichaam te vervoeren. Vetten (triglyceriden) zijn belangrijk voor de energievoorziening en voor de opbouw van cellen.

  De lever maakt cholesterol, maar het wordt ook via voedsel opgenomen. Een teveel aan cholesterol kan zich, samen met de vetten, gaan afzetten tegen de binnenkant van de bloedvaten. Dit is vooral het geval met een bepaald soort cholesterol, namelijk LDL-cholesterol. Hierdoor kunnen de vaten vernauwen of verstopt raken. Dit heet aderverkalking (atherosclerose). Atherosclerose vergroot de kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding).

  Oorzaak
  Een te hoog cholesterol- of vetgehalte in ons bloed kan ontstaan als ons lichaam te veel aanmaakt of omdat we te vet eten, of beide. Ook bestaat er een erfelijke vorm van te hoog cholesterol, die vooral in bepaalde families voorkomt.

  Behandeling
  Als uw cholesterol of bloedvetten zijn verhoogd, zal uw arts inschatten wat uw risico op een hart- of vaataandoening is. Roken, leeftijd, overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes (suikerziekte) zijn andere factoren die bij deze risicobepaling worden meegenomen.

  Bij een hoog risico zal uw arts u een cholesterolverlager voorschrijven, zoals simvastatine. Ook zal uw arts u advies geven over gezonde voeding, stoppen met roken en voldoende lichaamsbeweging.

  Werking
  Simvastatine verlaagt het cholesterol en daardoor ook het vetgehalte in het bloed. Mensen die met dit medicijn hun te hoge cholesterolgehalte hebben verlaagd, blijken minder hart- en vaatziekten, zoals hartinfarcten of beroerten te krijgen.

  Effect
  Na vier tot zes weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een bloedonderzoek. Toch is het belangrijk simvastatine elke dag in te nemen. Alleen dan kan simvastatine het risico op hart- en vaatziekten verlagen.

  Lees meer over te hoog cholesterol- en/of vetgehalte . "
 • Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Spierpijn, gewrichtspijn, spierzwakte, spierkramp en scheur in de spier (spierscheuring).

   Meestal is dit onschuldig, maar zeer zelden kan dit wijzen op een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijk zijn en overgeven. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het gehele lichaam kan zeer doen. Overleg met uw arts als u onverklaarbare spierpijn heeft. Als deze spierpijn door het medicijn komt, kan de arts eventueel de dosering verlagen of een ander medicijn voorschrijven. Als u last krijgt van ernstige verschijnselen, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.

  • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, verstopping, veel winden laten, misselijk zijn, zuurbranden of diarree.

   Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u dit medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

  • Problemen met uw geheugen.

  • Hoofdpijn, duizelig zijn, niet kunnen slapen (slapeloosheid) of een gevoel van zwakte.

   Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

  • Huiduitslag en jeuk.

   Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met dit medicijn. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

  • Haaruitval

   Dit verdwijnt weer als u stopt met dit medicijn. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

  • Doof of tintelend gevoel in uw armen en benen.

   Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  • Psychische klachten, zoals depressie. 

   Als u deze bijwerking opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerking verdwijnt meestal weer als u stopt met simvastatine.

  • Leverontsteking en ontsteking van de alvleesklier. Dit merkt u aan plotselinge hevige pijn in bovenbuik, gevoelige, opgezwollen buik, donkere plas of een gele verkleuring van de huid of het oogwit.

   Waarschuw direct uw arts als u deze klachten heeft.

  • Bloedafwijkingen. Dit merkt u aan onverklaarbare blauwe plekken, extreem moe zijn of keelpijn met koorts en blaren in de keel. 

   Waarschuw direct uw arts als u deze klachten heeft.

  • Overgevoeligheid

   U kunt dit merken aan een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel of benauwdheid. Ook kunt u een ernstige huidreactie krijgen met blaren of loslaten van de huid.

   In zeer zeldzame gevallen kunnen verschijnselen van de ziekte Lupus erytematodes (LE) ontstaan. U merkt dit aan koorts, een opvallende roodheid van de huid, overgevoeligheid voor zonlicht en gewrichtsklachten.

   Bij al deze verschijnselen moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheekteam door dat u overgevoelig bent voor simvastatine. Zij kunnen er dan op letten dat u dit medicijn en soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?
  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  U kunt dit medicijn het best 's avonds na het eten of voor het slapengaan innemen. 's Nachts maakt de lever namelijk meer cholesterol aan. Dan werkt dit medicijn beter.

  Hoe lang?
  Als dit medicijn uw cholesterolgehalte voldoende naar beneden brengt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken. Alleen als u dit medicijn elke dag gebruikt verlaagt het uw risico op hart- en vaatziekten.

 • Het is belangrijk simvastatine consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  Bij het gebruik van simvastatine 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten tablet dan over.

   

 • autorijden?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alcohol drinken?
  Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Simvastatine kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Drink geen alcohol of hooguit 1 glas per dag en drink in ieder geval 2 dagen per week niet.

  alles eten?
  Drink geen grapefruitsap. Grapefruitsap versterkt de werking van simvastatine, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan. Mocht u stoppen met simvastatine, dan kunt u vanaf een dag daarna weer grapefruitsap drinken. Een glas grapefruitsap (vers geperst of uit een pak) bevat het sap van meerdere grapefruits. Ook bij het eten van grapefruits kunnen bijwerkingen ontstaan.

  Verder mag u alles eten. Voor een optimaal effect van simvastatine is het houden van een cholesterolverlagend dieet echter essentieel. Overleg hierover eventueel met een diëtist.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
  • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

  De volgende medicijnen kunnen de werking van simvastatine verminderen:

  • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon.
  • Dexamethason, een bijnierschorshormoon.
  • Rifabutine en rifampicine, medicijnen gebruikt bij tuberculose.
  • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten. Overleg dit met uw arts.

  De volgende medicijnen kunnen de bijwerkingen van simvastatine versterken. Waarschuw uw arts of apotheker bij onverklaarbare hevige spierpijn, spierzwakte, minder plassen en donkere, bruine urine.

  Overleg met uw arts als u een van deze medicijnen voorgeschreven krijgt. Mogelijk kan uw arts een andere cholesterolverlager voorschrijven of de dosering van simvastatine verlagen.

  • Erytromycine, claritromycine en fusidinezuur, antibiotica.
  • Sommige hart-vaatmedicijnen, namelijk amiodaron, diltiazem en verapamil.
  • Gemfibrozil, een ander cholesterol- en vetverlagend medicijn. Soms wordt deze combinatie bewust voorgeschreven. Uw arts zal dan vooraf uw bloed controleren.
  • Lomitapide, een ander cholesterolverlagend medicijn.
  • Fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol en voriconazol, antischimmelmedicijnen.
  • Ciclosporine, een afweeronderdrukkend medicijn.
  • Colchicine, een middel tegen jicht.
  • Danazol, een antihormoon.
  • Ticagrelor, een antistollingsmiddel.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de ontwikkeling van het kind.

  Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan met uw arts. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. In de meeste gevallen heeft tijdelijk stoppen geen grote gevolgen voor uw gezondheid.

  Borstvoeding
  U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. In de meeste gevallen heeft tijdelijk stoppen geen grote gevolgen voor uw gezondheid. Overleg hierover met uw arts.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven

  Lever

  Heeft u ernstige levercirrose? Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstige levercirrose is nog weinig bekend. Daarom is niet zeker of dit medicijn gevolgen heeft voor de werking van uw lever, of dat levercirrose invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

  Heeft u lichte of matige levercirrose? Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Levercirrose kan de hoeveelheid van dit medicijn in uw bloed verhogen. Hierdoor kan dit medicijn meer bijwerkingen veroorzaken. Het kan zijn dat uw dosering aangepast moet worden. Ook kan uw arts extra op bijwerkingen controleren.

 • U kunt op elk moment in 1 keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Uw cholesterol zal dan wel weer omhoog gaan en uw kans op hart- en vaatziekten zal ook weer toenemen. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.

  Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn statine (cholesterolmedicijn)?'.

 • Ja, u heeft een recept nodig.

  Simvastatine is sinds 1988 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknaam Zocor en als het merkloze Simvastatine in tabletten.

  Simvastatine wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Inegy.

 • Zocor Zocor Simvastatine Simvastatine Inegy Inegy Ezetimib/simvastatine Ezetimib/simvastatine
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête