Palexia

Actief ingrediënt: tapentadol

Tapentadol is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterke pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij pijn.

  • Tapentadol is een sterke pijnstiller.
  • Bij matige tot hevige chronische pijn. De tabletten zijn niet geschikt bij een plotselinge pijnaanval.
  • De tabletten met gereguleerde afgifte (retard) werken binnen een paar uur. De werking houdt ongeveer 12 uur aan.
  • Gebruik tapentadol zolang u het nodig heeft en volgens een vast schema. Bijvoorbeeld om de 12 uur.
  • U kunt duizelig en slaperig worden. Daarom mag u de eerste 2 weken dat u dit medicijn gebruikt geen autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u 2 weken dezelfde dosering heeft gebruikt mag u weer autorijden.
  • Verstopping (obstipatie) komt vaak voor en kan ernstig zijn. Voorkom dit door dagelijks een laxeermiddel te gebruiken. U kunt ook last krijgen van andere maagdarmklachten.
  • Pas op met alcohol. Dit kan u extra suf maken.
  • Bij langdurig gebruik: kans op gewenning of verslaving. Als u stopt, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. Bijvoorbeeld hartkloppingen, rillingen, onrust en misselijkheid. Door geleidelijk af te bouwen, verkleint u de kans hierop.
 • Pijn

  Oorzaak
  Een beschadigd deel van het lichaam stuurt via gevoelszenuwen een `bericht` aan de hersenen. De hersenen reageren hierop door beweging, bijvoorbeeld door de handen weg te trekken van een hittebron, en met emoties, zoals angst. In veel situaties zijn deze reacties nuttig, maar bij ziekte, operaties en eerdere verwondingen is dat vaak niet meer zo.

  Pijnbestrijding
  Pijnbestrijding gaat meestal via een stappenplan. Pijnstillers als paracetamol en ibuprofen vormen hierin de eerste stap. Deze zijn bij vele soorten pijn effectief en hebben weinig bijwerkingen. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts sterkere pijnstillers voor. Tweede-stapmiddelen zijn codeïne en tramadol. Derde-stapmiddelen zijn de morfineachtige pijnstillers, zoals tapentadol.

  Een nadeel van morfineachtige pijnstillers is dat ze verstopping (obstipatie) kunnen veroorzaken.

  Werking
  Tapentadol zorgt ervoor dat het 'bericht' in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder en reageert u er rustiger op.

  Na inname van de tablet merkt u dat de pijn binnen 3 tot 6 uur afneemt. De werking van de tabletten houdt 12 uur aan.

  Lees meer over pijn . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Sufheid, slaperigheid, een draaierig gevoel en een verminderd reactievermogen.

   Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten.
   Deze bijwerking gaat na enkele dagen tot weken vanzelf over als u gewend bent geraakt aan het middel. De rust die optreedt als u geen last meer heeft van pijn, wordt soms verward met sufheid en slaperigheid.

  • Maag- en darmklachten, zoals misselijkheid, braken en verstopping (obstipatie).

   Zelden buikpijn, opkomend maagzuur, minder eetlust en diarree. De meeste bijwerkingen gaan over als uw lichaam aan het middel gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, raadpleeg dan uw arts.
   Gebruik bij verstopping, als dit mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Meestal schrijft de arts ook een laxeermiddel voor.

  • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel, zelden flauwvallen.

   Dit gaat meestal over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. Bij duizeligheid kunt u het beste even gaan liggen en uw benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Bespreek het met uw arts als u hier last van blijft houden.

  • Hoofdpijn

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Droge mond.

   Hierdoor ontstaan sneller gaatjes in uw gebit. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Het helpt ook als u bij het eten iets drinkt of de voeding vochtig maakt, bijvoorbeeld met jus of vruchtenmoes.

  • Psychische klachten, zoals rusteloosheid, gejaagdheid, agressie, verwardheid, hallucinaties, nervositeit, angstgevoelens of depressie.

  • Moeite met concentreren, geheugenproblemen, moeilijk praten, afwezig of gedesoriënteerd zijn.

   Zeer zelden moeite met lopen, dronken gevoel.

  • Slaapproblemen, zoals slapeloosheid en abnormale dromen (nachtmerries).

  • Koude-gevoel, rillingen, maar ook opvliegers, zweten en koorts.

   Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

  • Zwak gevoel, vermoeidheid, trillen.

  • Huiduitslag, jeuk en galbulten.

   Zeer zelden wijst dit op overgevoeligheid (zie 'Ovegevoeligheid').

  • Niet opmerken van pijn bij andere verwondingen.

   Omdat tapentadol pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen. Vooral op verwondingen aan uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Slaap-apneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Als u al eerder last van slaap-apneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen.
   Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.

   Dit medicijn kan slaap-apneu veroorzaken.

  • Bemoeilijkte ademhaling. Neem contact op met een arts als u merkt dat de ademhaling heel langzaam en oppervlakkig wordt.

   Ademhalingsmoeilijkheden komen alleen voor bij zeer hoge doseringen.

  • Tintelingen of een doof gevoel in handen of voeten, spierkrampen.

  • Duizelingen of gevoel te tollen.

  • Wazig zien.

  • Hartkloppingen, snelle hartslag.

  • Droge huid, vasthouden van vocht (dikke enkels en handen).

  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft.

   Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

  • Na langdurig gebruik kan lichamelijke verslaving optreden.

   Dit komt omdat het lichaam na verloop van tijd went aan tapentadol. Als het gebruik van tapentadol plotseling wordt gestopt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Dit kunt u voorkomen door het gebruik langzaam af te bouwen.

  • Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en moeilijke erectie.

   Neem contact op met uw arts als dit voor u een probleem is.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten, benauwdheid, duizeligheid of flauwvallen.

   Zeer zelden aan zwelling van het gezicht, mond, tong of keel. U kunt hier erg benauwd door worden. Waarschuw dan meteen een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
   Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, mag u het niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor tapentadol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het in de toekomst niet meer krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?

  Tabletten met gereguleerde afgifte ('retard'): heel doorslikken met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. Deze tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.

  Wanneer?
  Het maakt niet uit welke tijdstippen u voor dit medicijn kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit medicijn altijd op dezelfde tijden in te nemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.

  Hoelang?
  U kunt het medicijn gebruiken zolang u hevige pijn heeft. Indien uw situatie het toelaat zal uw arts met u overleggen of afbouwen mogelijk is en of u kunt overgaan naar een minder sterke pijnstiller. Als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan raakt. U mag dan niet plotseling stoppen met tapentadol. Als u dit medicijn al enkele weken gebruikt kunt u beter geleidelijk met tapentadol stoppen. Dan heeft u minder last van ontwenningsverschijnselen.

  • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Vervroeg dan eventueel de volgende dosis.
  • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Vervroeg dan eventueel de volgende dosis.

  Neem nooit een dubbele hoeveelheid.

   

 • autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizelig en slaperig zijn.

  U mag de eerste 2 weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u 2 weken dezelfde dosering heeft gebruikt, mag u weer autorijden. De meeste mensen zijn dan voldoende gewend geraakt aan de effecten. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

  Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en slaperigheid.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat het wel veilig is tijdens de zwangerschap.

  Gebruik dit medicijn in elk geval NIET vlak voor de bevalling. Bij gebruik vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte moeite hebben met ademhalen. Bovendien kunnen bij gebruik in de laatste 3 maanden van de zwangerschap ontwenningsverschijnselen bij de baby ontstaan.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Maagverkleining

  Heeft u een maagverkleining gehad? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn na een maagverkleining is nog weinig bekend. Maar er worden geen veranderingen verwacht in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

  Ernstig overgewicht

  Heeft u ernstig overgewicht? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstig overgewicht is nog weinig bekend. Maar er worden geen veranderingen verwacht in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

  Als u niet weet of u ernstig overgewicht heeft, dan kunt u dit uitrekenen. Namelijk door uw BMI (Body Mass Index) te berekenen. Dit getal geeft aan of uw gewicht past bij uw lengte. Ga hiervoor naar de BMI-meter en vul uw gewicht en lengte in. Is uw BMI 40 of meer? Of is uw BMI 35 of meer en heeft u ook andere problemen met uw gezondheid, zoals een hoge bloeddruk of diabetes type 2 (suikerziekte). Dan heeft u ernstig overgewicht.

 • Heeft u dit medicijn slechts kortdurend gebruikt, dan kunt u in één keer stoppen.
  Heeft u het langer achter elkaar gebruikt, dan is het beter om het gebruik langzaam af te bouwen. U heeft anders kans op ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts.

  Neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts, zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.

 • Tapentadol is sinds 2008 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Palexia en als het merkloze Tapentadol.

 • Palexia Palexia Tapentadol Tapentadol
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Tapentadol is een sterke pijnstiller.
  • Bij matige tot hevige chronische pijn. De tabletten zijn niet geschikt bij een plotselinge pijnaanval.
  • De tabletten met gereguleerde afgifte (retard) werken binnen een paar uur. De werking houdt ongeveer 12 uur aan.
  • Gebruik tapentadol zolang u het nodig heeft en volgens een vast schema. Bijvoorbeeld om de 12 uur.
  • U kunt duizelig en slaperig worden. Daarom mag u de eerste 2 weken dat u dit medicijn gebruikt geen autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u 2 weken dezelfde dosering heeft gebruikt mag u weer autorijden.
  • Verstopping (obstipatie) komt vaak voor en kan ernstig zijn. Voorkom dit door dagelijks een laxeermiddel te gebruiken. U kunt ook last krijgen van andere maagdarmklachten.
  • Pas op met alcohol. Dit kan u extra suf maken.
  • Bij langdurig gebruik: kans op gewenning of verslaving. Als u stopt, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. Bijvoorbeeld hartkloppingen, rillingen, onrust en misselijkheid. Door geleidelijk af te bouwen, verkleint u de kans hierop.
 • Pijn

  Oorzaak
  Een beschadigd deel van het lichaam stuurt via gevoelszenuwen een `bericht` aan de hersenen. De hersenen reageren hierop door beweging, bijvoorbeeld door de handen weg te trekken van een hittebron, en met emoties, zoals angst. In veel situaties zijn deze reacties nuttig, maar bij ziekte, operaties en eerdere verwondingen is dat vaak niet meer zo.

  Pijnbestrijding
  Pijnbestrijding gaat meestal via een stappenplan. Pijnstillers als paracetamol en ibuprofen vormen hierin de eerste stap. Deze zijn bij vele soorten pijn effectief en hebben weinig bijwerkingen. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts sterkere pijnstillers voor. Tweede-stapmiddelen zijn codeïne en tramadol. Derde-stapmiddelen zijn de morfineachtige pijnstillers, zoals tapentadol.

  Een nadeel van morfineachtige pijnstillers is dat ze verstopping (obstipatie) kunnen veroorzaken.

  Werking
  Tapentadol zorgt ervoor dat het 'bericht' in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder en reageert u er rustiger op.

  Na inname van de tablet merkt u dat de pijn binnen 3 tot 6 uur afneemt. De werking van de tabletten houdt 12 uur aan.

  Lees meer over pijn . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Sufheid, slaperigheid, een draaierig gevoel en een verminderd reactievermogen.

   Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten.
   Deze bijwerking gaat na enkele dagen tot weken vanzelf over als u gewend bent geraakt aan het middel. De rust die optreedt als u geen last meer heeft van pijn, wordt soms verward met sufheid en slaperigheid.

  • Maag- en darmklachten, zoals misselijkheid, braken en verstopping (obstipatie).

   Zelden buikpijn, opkomend maagzuur, minder eetlust en diarree. De meeste bijwerkingen gaan over als uw lichaam aan het middel gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, raadpleeg dan uw arts.
   Gebruik bij verstopping, als dit mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Meestal schrijft de arts ook een laxeermiddel voor.

  • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel, zelden flauwvallen.

   Dit gaat meestal over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. Bij duizeligheid kunt u het beste even gaan liggen en uw benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Bespreek het met uw arts als u hier last van blijft houden.

  • Hoofdpijn

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Droge mond.

   Hierdoor ontstaan sneller gaatjes in uw gebit. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Het helpt ook als u bij het eten iets drinkt of de voeding vochtig maakt, bijvoorbeeld met jus of vruchtenmoes.

  • Psychische klachten, zoals rusteloosheid, gejaagdheid, agressie, verwardheid, hallucinaties, nervositeit, angstgevoelens of depressie.

  • Moeite met concentreren, geheugenproblemen, moeilijk praten, afwezig of gedesoriënteerd zijn.

   Zeer zelden moeite met lopen, dronken gevoel.

  • Slaapproblemen, zoals slapeloosheid en abnormale dromen (nachtmerries).

  • Koude-gevoel, rillingen, maar ook opvliegers, zweten en koorts.

   Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

  • Zwak gevoel, vermoeidheid, trillen.

  • Huiduitslag, jeuk en galbulten.

   Zeer zelden wijst dit op overgevoeligheid (zie 'Ovegevoeligheid').

  • Niet opmerken van pijn bij andere verwondingen.

   Omdat tapentadol pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen. Vooral op verwondingen aan uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Slaap-apneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Als u al eerder last van slaap-apneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen.
   Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.

   Dit medicijn kan slaap-apneu veroorzaken.

  • Bemoeilijkte ademhaling. Neem contact op met een arts als u merkt dat de ademhaling heel langzaam en oppervlakkig wordt.

   Ademhalingsmoeilijkheden komen alleen voor bij zeer hoge doseringen.

  • Tintelingen of een doof gevoel in handen of voeten, spierkrampen.

  • Duizelingen of gevoel te tollen.

  • Wazig zien.

  • Hartkloppingen, snelle hartslag.

  • Droge huid, vasthouden van vocht (dikke enkels en handen).

  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft.

   Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

  • Na langdurig gebruik kan lichamelijke verslaving optreden.

   Dit komt omdat het lichaam na verloop van tijd went aan tapentadol. Als het gebruik van tapentadol plotseling wordt gestopt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Dit kunt u voorkomen door het gebruik langzaam af te bouwen.

  • Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en moeilijke erectie.

   Neem contact op met uw arts als dit voor u een probleem is.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten, benauwdheid, duizeligheid of flauwvallen.

   Zeer zelden aan zwelling van het gezicht, mond, tong of keel. U kunt hier erg benauwd door worden. Waarschuw dan meteen een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
   Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, mag u het niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor tapentadol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het in de toekomst niet meer krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?

  Tabletten met gereguleerde afgifte ('retard'): heel doorslikken met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. Deze tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.

  Wanneer?
  Het maakt niet uit welke tijdstippen u voor dit medicijn kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit medicijn altijd op dezelfde tijden in te nemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.

  Hoelang?
  U kunt het medicijn gebruiken zolang u hevige pijn heeft. Indien uw situatie het toelaat zal uw arts met u overleggen of afbouwen mogelijk is en of u kunt overgaan naar een minder sterke pijnstiller. Als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan raakt. U mag dan niet plotseling stoppen met tapentadol. Als u dit medicijn al enkele weken gebruikt kunt u beter geleidelijk met tapentadol stoppen. Dan heeft u minder last van ontwenningsverschijnselen.

  • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Vervroeg dan eventueel de volgende dosis.
  • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Vervroeg dan eventueel de volgende dosis.

  Neem nooit een dubbele hoeveelheid.

   

 • autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizelig en slaperig zijn.

  U mag de eerste 2 weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u 2 weken dezelfde dosering heeft gebruikt, mag u weer autorijden. De meeste mensen zijn dan voldoende gewend geraakt aan de effecten. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

  Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en slaperigheid.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat het wel veilig is tijdens de zwangerschap.

  Gebruik dit medicijn in elk geval NIET vlak voor de bevalling. Bij gebruik vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte moeite hebben met ademhalen. Bovendien kunnen bij gebruik in de laatste 3 maanden van de zwangerschap ontwenningsverschijnselen bij de baby ontstaan.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Maagverkleining

  Heeft u een maagverkleining gehad? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn na een maagverkleining is nog weinig bekend. Maar er worden geen veranderingen verwacht in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

  Ernstig overgewicht

  Heeft u ernstig overgewicht? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstig overgewicht is nog weinig bekend. Maar er worden geen veranderingen verwacht in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

  Als u niet weet of u ernstig overgewicht heeft, dan kunt u dit uitrekenen. Namelijk door uw BMI (Body Mass Index) te berekenen. Dit getal geeft aan of uw gewicht past bij uw lengte. Ga hiervoor naar de BMI-meter en vul uw gewicht en lengte in. Is uw BMI 40 of meer? Of is uw BMI 35 of meer en heeft u ook andere problemen met uw gezondheid, zoals een hoge bloeddruk of diabetes type 2 (suikerziekte). Dan heeft u ernstig overgewicht.

 • Heeft u dit medicijn slechts kortdurend gebruikt, dan kunt u in één keer stoppen.
  Heeft u het langer achter elkaar gebruikt, dan is het beter om het gebruik langzaam af te bouwen. U heeft anders kans op ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts.

  Neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts, zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.

 • Tapentadol is sinds 2008 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Palexia en als het merkloze Tapentadol.

 • Palexia Palexia Tapentadol Tapentadol
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête