Kymriah

Actief ingrediënt: tisagenlecleucel
  • Kymriah Kymriah
  • Op apotheek.nl is op dit moment nog geen informatie beschikbaar over tisagenlecleucel. Informatie over dit medicijn kunt u vinden in de officiële bijsluiter op de site van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

  • Kymriah Kymriah
  • Op apotheek.nl is op dit moment nog geen informatie beschikbaar over tisagenlecleucel. Informatie over dit medicijn kunt u vinden in de officiële bijsluiter op de site van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Sluit de enquête