umeclidinium met vilanterol inhalatie

Umeclidinium en vilanterol verwijden de luchtwegen.

Artsen schrijven de combinatie voor bij chronische obstructieve longziekte (COPD).

  • Umeclidinium en vilanterol verwijden de luchtwegen. Hierdoor kunt u makkelijker ademhalen.
  • Bij COPD (chronisch obstructieve longziekte), om aanvallen van benauwdheid te voorkomen.
  • Als u umeclidinium-met-vilanterol-inhalatie elke dag gebruikt, bent u minder vaak benauwd. U moet het vaak langdurig gebruiken.
  • Binnen 15 minuten na inhalatie merkt u dat u minder benauwd bent. Het effect duurt 24 uur. Binnen een paar weken merkt u dat u minder aanvallen van benauwdheid heeft.
  • Inhaleren is niet makkelijk. Laat een apotheekmedewerker het u voordoen. Of bekijk het instructiefilmpje op deze website. Laat elk jaar in de apotheek controleren of u nog juist inhaleert.
  • Na 3 tot 5 weken kunt u een droge mond krijgen. Dit verdwijnt meestal weer vanzelf als u doorgaat met het gebruik. Blijft u last houden van een droge mond? Kauw dan op kauwgom of zuig op een ijsblokje. Hierdoor maakt u extra speeksel aan. Raadpleeg uw arts, als dit niet voldoende helpt.
  • U kunt last krijgen van verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, kriebelhoest en een geïrriteerde mond. Deze bijwerkingen horen binnen enkele uren na inhalatie te verdwijnen. Bovendien zult u er aan wennen en er na verloop van tijd minder last van hebben. Heeft u na 2 weken nog steeds deze klachten? Raadpleeg dan uw arts.
  • Bent u zwanger? Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.
 • Chronische obstructieve longziekte (COPD)

  Verschijnselen
  COPD is de Engelse afkorting voor chronische obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet daardoor veel hoesten en bent vrijwel altijd benauwd. De klachten kunnen af en toe verergeren of juist verminderen. Verkoudheid of griep, het inademen van rook of lichamelijke inspanning kunnen een verergering van de klachten uitlokken. Behalve longklachten kunt u door COPD op den duur ook een slechtere conditie krijgen. U merkt dat omdat u afvalt en uw spieren steeds slapper worden. De oorzaak van COPD is meestal een beschadiging van de luchtwegen, bijvoorbeeld door roken.

  Behandeling
  Stoppen met roken is het belangrijkste. Ook als u al vele jaren rookt, kunt u door te stoppen met roken na enkele maanden een betere conditie hebben. Ook voldoende bewegen en gezond eten zijn belangrijk. Er zijn speciale bewegingsprogramma’s ontwikkeld. Dit is ook nuttig voor mensen met COPD die een zeer slechte conditie hebben. Vraag ernaar bij uw arts of fysiotherapeut.
  Verder kunt u prikkels die u benauwd maken, beter vermijden. Prikkels kunnen zijn: baklucht, verflucht en fijnstof. Ventileer uw huis goed en zorg voor een goede afzuiginstallatie bij het koken.

  Als u toch benauwd blijft zal uw arts u medicijnen voorschrijven. Stap 1 is hierbij een kortwerkende luchtwegverwijder, zoals salbutamol of ipratropium. Stap 2 zijn luchtwegverwijders met een lange werking, zoals vilanterol  en umeclidinium. Als deze onvoldoende helpen kan uw arts  inhalatiecorticosteroïden voorschrijven, zoals fluticason, of tabletten met prednisolon.

  De combinatie umeclidinium met vilanterol hoort tot stap 2. Uw arts zal dit medicijn voorschrijven als kortwerkende luchtwegverwijders onvoldoende helpen en als u vooral 's nachts last heeft van benauwdheid. U moet het elke dag gebruiken om de benauwdheid en hoesten te verminderen.

  Werking
  Vilanterol en umeclidinium voorkomen aanvallen van benauwdheid. De twee medicijnen doen dit op een verschillende manier en vullen elkaar daardoor aan. Binnen 15 minuten merkt u dat u minder benauwd bent. De werking houdt ongeveer 24 uur aan. Als u met deze inhalaties begint kan het enkele dagen tot weken duren voor u merkt dat het aantal aanvallen van benauwdheid afneemt.

  Lees meer over chronische obstructieve longziekte (copd) . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Ontsteking van de bovenste luchtwegen. U kunt last krijgen van keelpijn, loopneus, kriebelhoest, voorhoofdsholte- of bijholteontsteking (sinusitis) en heesheid.

   Meestal verdwijnen deze verschijnselen binnen enkele dagen. Blijft u last houden, of heeft u ernstige klachten? Neem dan contact op met uw arts.

  • Verstopping

   Het helpt om vezelrijke voeding te gebruiken en veel te drinken.

  • Hoofdpijn

   Heeft u hier veel last van? Neem dan contact op met uw arts.

  • Ontstoken slijmvlies van de mond, ontstoken tong of tandvlees en een veranderde smaak. Als u last heeft van een vuurrode, pijnlijke mond en keel, moet u uw arts raadplegen.

  • Plasproblemen, zoals moeilijk kunnen plassen, urineweginfectie (blaasontsteking).

   Raadpleeg dan uw arts.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Een droge mond.

   Als u hier veel last heeft, kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes.
   Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren. Spoel na het inhaleren uw mond. Dan heeft u minder kans op gaatjes in uw gebit.

  • Trillende handen.

  • Benauwdheidsaanval direct na het inhaleren.

   Stop dan direct met het gebruik en waarschuw een arts.

  • Hartkloppingen, versnelde hartslag en andere hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval.

   Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

  • Huiduitslag

   Een enkele keer kan overgevoeligheid ontstaan (zie 'Overgevoeligheid').

  • Wazig zien, oogpijn of verhoogde oogboldruk (glaucoom). Als u per ongeluk een beetje van het medicijn in uw oog krijgt, kunt u een pijnlijk en rood oog krijgen, waarbij u tijdelijk wazig ziet en lichtkringen rond lichtbronnen waarneemt.

   Spoel dan uw oog direct met lauw kraanwater. Heeft u hevige pijn of trekt het niet binnen enkele uren weg? Waarschuw dan uw arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk.

   In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst.
   Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  • Spierspasmen

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?

  • Goed inhaleren is lastig en vergt veel oefening. Alleen als u goed inhaleert komt de werkzame stof diep genoeg in uw longen om te werken.
  • De apotheekmedewerker zal u uitleggen hoe het apparaat werkt en het inhaleren een keer voordoen. Daarna kunt u een keer oefenen en kan de apotheekmedewerker nagaan of u alle handelingen goed uitvoert. Bekijk ook het instructiefilmpje op deze site.
  • Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, in de apotheek controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheker om advies.
  • Spoel na het inhaleren uw mond met een slok water en spuug dat vervolgens uit. Daarna neemt u nog een slok water, gorgelt daarmee en slikt dat door. U zorgt er zo voor dat alle medicijn uit uw mond is verdwenen. U voorkomt hiermee mond- en keelirritatie. Als u na het inhaleren gaat eten of uw tanden poetst zal dit effect nog groter zijn.

  Extra informatie inhalatiepoeder in Ellipta

  • Het inhalatiepoeder zit in een 'Ellipta-inhalator'. De Ellipta is een apparaatje met een voorraad van 30 doses. Zodra u het bakje waar de Ellipta inzit openmaakt, is de inhalator 6 weken houdbaar. De datum kunt u invullen in het vakje op het etiket op de inhalator.
  • Elke keer dat u de beschermkap opendraait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Daarna kunt u het inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft u een nieuw apparaatje nodig. U merkt dat het apparaatje leeg is, als de teller op het apparaat naar nul is gegaan. U kunt dus op tijd een nieuw apparaatje aanvragen.
  • Open de beschermkap pas, als u klaar bent om te inhaleren. Schud de inhalator niet.
  • Adem zo diep mogelijk uit, NIET door de inhalator.
  • Plaats het mondstuk tussen uw lippen en sluit uw lippen om het mondstuk. Zorg ervoor dat u de luchtopening niet met uw vingers afsluit.
  • Adem langzaam en gelijkmatig in. Haal de inhalator uit uw mond en houd uw adem 3 tot 4 tellen in. Adem daarna langzaam uit.
  • Sluit de inhalator en spoel uw mond.

  Wanneer?
  U gebruikt 1 keer per dag 1 inhalatie van dit medicijn. Kies hiervoor een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoelang?
  U gebruikt dit medicijn meestal langdurig. Het kan een paar weken duren voordat u merkt dat u minder aanvallen van benauwdheid heeft. Als u na 4 weken geen effect merkt, neem dan contact op met uw arts.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  Bent u een inhalatie vergeten en denkt u er dezelfde dag nog aan? Inhaleer de dosis dan alsnog en neem de volgende dosis op het gebruikelijke moment. Denkt u er pas de volgende dag aan? Sla dan de vergeten dosis over en neem de volgende dosis op het gebruikelijke moment. Als uw ademhaling gaat piepen of als u kortademig wordt, gebruik dan uw snelwerkende inhalator, zoals salbutamol. Raadpleeg daarna uw arts.

 • Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De bètablokkers carvedilol, labetalol, oxprenolol, propranolol en sotalol. Bètablokkers worden gebruikt bij hart- en vaatziekten, migraine, schildklierziekten, hartritmestoornissen en examenvrees.
   Bètablokkers kunnen het effect van vilanterol met umeclidinium tegengaan. Hierdoor kunt u meer last van benauwdheid krijgen.
   Gebruikt u een bètablokker? Neem contact op met uw arts als u deze combinatie voorgeschreven krijgt. Mogelijk is een ander medicijn beter geschikt voor u. Gaat u de combinatie toch gebruiken? Let dan op of uw benauwdheid verergert, raadpleeg in dat geval uw arts.

  Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

  Borstvoeding
  U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Na inhalatie komt het medicijn in zeer kleine hoeveelheden in het bloed. Hierdoor kan er maar weinig in de moedermelk komen.

 • U kunt op elk moment in één keer stoppen. Bedenk wel dat het enkele dagen tot weken kan duren voor u het effect merkt. Stop dus niet te snel.

 • Vilanterol en umeclidinium zijn sinds 2013 internationaal op de markt. De combinatie is op recept verkrijgbaar in een inhalatiepoeder (Ellipta) onder de merknaam Anoro.

 • Anoro Anoro
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Umeclidinium en vilanterol verwijden de luchtwegen. Hierdoor kunt u makkelijker ademhalen.
  • Bij COPD (chronisch obstructieve longziekte), om aanvallen van benauwdheid te voorkomen.
  • Als u umeclidinium-met-vilanterol-inhalatie elke dag gebruikt, bent u minder vaak benauwd. U moet het vaak langdurig gebruiken.
  • Binnen 15 minuten na inhalatie merkt u dat u minder benauwd bent. Het effect duurt 24 uur. Binnen een paar weken merkt u dat u minder aanvallen van benauwdheid heeft.
  • Inhaleren is niet makkelijk. Laat een apotheekmedewerker het u voordoen. Of bekijk het instructiefilmpje op deze website. Laat elk jaar in de apotheek controleren of u nog juist inhaleert.
  • Na 3 tot 5 weken kunt u een droge mond krijgen. Dit verdwijnt meestal weer vanzelf als u doorgaat met het gebruik. Blijft u last houden van een droge mond? Kauw dan op kauwgom of zuig op een ijsblokje. Hierdoor maakt u extra speeksel aan. Raadpleeg uw arts, als dit niet voldoende helpt.
  • U kunt last krijgen van verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, kriebelhoest en een geïrriteerde mond. Deze bijwerkingen horen binnen enkele uren na inhalatie te verdwijnen. Bovendien zult u er aan wennen en er na verloop van tijd minder last van hebben. Heeft u na 2 weken nog steeds deze klachten? Raadpleeg dan uw arts.
  • Bent u zwanger? Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.
 • Chronische obstructieve longziekte (COPD)

  Verschijnselen
  COPD is de Engelse afkorting voor chronische obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet daardoor veel hoesten en bent vrijwel altijd benauwd. De klachten kunnen af en toe verergeren of juist verminderen. Verkoudheid of griep, het inademen van rook of lichamelijke inspanning kunnen een verergering van de klachten uitlokken. Behalve longklachten kunt u door COPD op den duur ook een slechtere conditie krijgen. U merkt dat omdat u afvalt en uw spieren steeds slapper worden. De oorzaak van COPD is meestal een beschadiging van de luchtwegen, bijvoorbeeld door roken.

  Behandeling
  Stoppen met roken is het belangrijkste. Ook als u al vele jaren rookt, kunt u door te stoppen met roken na enkele maanden een betere conditie hebben. Ook voldoende bewegen en gezond eten zijn belangrijk. Er zijn speciale bewegingsprogramma’s ontwikkeld. Dit is ook nuttig voor mensen met COPD die een zeer slechte conditie hebben. Vraag ernaar bij uw arts of fysiotherapeut.
  Verder kunt u prikkels die u benauwd maken, beter vermijden. Prikkels kunnen zijn: baklucht, verflucht en fijnstof. Ventileer uw huis goed en zorg voor een goede afzuiginstallatie bij het koken.

  Als u toch benauwd blijft zal uw arts u medicijnen voorschrijven. Stap 1 is hierbij een kortwerkende luchtwegverwijder, zoals salbutamol of ipratropium. Stap 2 zijn luchtwegverwijders met een lange werking, zoals vilanterol  en umeclidinium. Als deze onvoldoende helpen kan uw arts  inhalatiecorticosteroïden voorschrijven, zoals fluticason, of tabletten met prednisolon.

  De combinatie umeclidinium met vilanterol hoort tot stap 2. Uw arts zal dit medicijn voorschrijven als kortwerkende luchtwegverwijders onvoldoende helpen en als u vooral 's nachts last heeft van benauwdheid. U moet het elke dag gebruiken om de benauwdheid en hoesten te verminderen.

  Werking
  Vilanterol en umeclidinium voorkomen aanvallen van benauwdheid. De twee medicijnen doen dit op een verschillende manier en vullen elkaar daardoor aan. Binnen 15 minuten merkt u dat u minder benauwd bent. De werking houdt ongeveer 24 uur aan. Als u met deze inhalaties begint kan het enkele dagen tot weken duren voor u merkt dat het aantal aanvallen van benauwdheid afneemt.

  Lees meer over chronische obstructieve longziekte (copd) . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Ontsteking van de bovenste luchtwegen. U kunt last krijgen van keelpijn, loopneus, kriebelhoest, voorhoofdsholte- of bijholteontsteking (sinusitis) en heesheid.

   Meestal verdwijnen deze verschijnselen binnen enkele dagen. Blijft u last houden, of heeft u ernstige klachten? Neem dan contact op met uw arts.

  • Verstopping

   Het helpt om vezelrijke voeding te gebruiken en veel te drinken.

  • Hoofdpijn

   Heeft u hier veel last van? Neem dan contact op met uw arts.

  • Ontstoken slijmvlies van de mond, ontstoken tong of tandvlees en een veranderde smaak. Als u last heeft van een vuurrode, pijnlijke mond en keel, moet u uw arts raadplegen.

  • Plasproblemen, zoals moeilijk kunnen plassen, urineweginfectie (blaasontsteking).

   Raadpleeg dan uw arts.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Een droge mond.

   Als u hier veel last heeft, kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes.
   Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren. Spoel na het inhaleren uw mond. Dan heeft u minder kans op gaatjes in uw gebit.

  • Trillende handen.

  • Benauwdheidsaanval direct na het inhaleren.

   Stop dan direct met het gebruik en waarschuw een arts.

  • Hartkloppingen, versnelde hartslag en andere hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval.

   Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

  • Huiduitslag

   Een enkele keer kan overgevoeligheid ontstaan (zie 'Overgevoeligheid').

  • Wazig zien, oogpijn of verhoogde oogboldruk (glaucoom). Als u per ongeluk een beetje van het medicijn in uw oog krijgt, kunt u een pijnlijk en rood oog krijgen, waarbij u tijdelijk wazig ziet en lichtkringen rond lichtbronnen waarneemt.

   Spoel dan uw oog direct met lauw kraanwater. Heeft u hevige pijn of trekt het niet binnen enkele uren weg? Waarschuw dan uw arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk.

   In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst.
   Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  • Spierspasmen

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?

  • Goed inhaleren is lastig en vergt veel oefening. Alleen als u goed inhaleert komt de werkzame stof diep genoeg in uw longen om te werken.
  • De apotheekmedewerker zal u uitleggen hoe het apparaat werkt en het inhaleren een keer voordoen. Daarna kunt u een keer oefenen en kan de apotheekmedewerker nagaan of u alle handelingen goed uitvoert. Bekijk ook het instructiefilmpje op deze site.
  • Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, in de apotheek controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheker om advies.
  • Spoel na het inhaleren uw mond met een slok water en spuug dat vervolgens uit. Daarna neemt u nog een slok water, gorgelt daarmee en slikt dat door. U zorgt er zo voor dat alle medicijn uit uw mond is verdwenen. U voorkomt hiermee mond- en keelirritatie. Als u na het inhaleren gaat eten of uw tanden poetst zal dit effect nog groter zijn.

  Extra informatie inhalatiepoeder in Ellipta

  • Het inhalatiepoeder zit in een 'Ellipta-inhalator'. De Ellipta is een apparaatje met een voorraad van 30 doses. Zodra u het bakje waar de Ellipta inzit openmaakt, is de inhalator 6 weken houdbaar. De datum kunt u invullen in het vakje op het etiket op de inhalator.
  • Elke keer dat u de beschermkap opendraait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Daarna kunt u het inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft u een nieuw apparaatje nodig. U merkt dat het apparaatje leeg is, als de teller op het apparaat naar nul is gegaan. U kunt dus op tijd een nieuw apparaatje aanvragen.
  • Open de beschermkap pas, als u klaar bent om te inhaleren. Schud de inhalator niet.
  • Adem zo diep mogelijk uit, NIET door de inhalator.
  • Plaats het mondstuk tussen uw lippen en sluit uw lippen om het mondstuk. Zorg ervoor dat u de luchtopening niet met uw vingers afsluit.
  • Adem langzaam en gelijkmatig in. Haal de inhalator uit uw mond en houd uw adem 3 tot 4 tellen in. Adem daarna langzaam uit.
  • Sluit de inhalator en spoel uw mond.

  Wanneer?
  U gebruikt 1 keer per dag 1 inhalatie van dit medicijn. Kies hiervoor een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoelang?
  U gebruikt dit medicijn meestal langdurig. Het kan een paar weken duren voordat u merkt dat u minder aanvallen van benauwdheid heeft. Als u na 4 weken geen effect merkt, neem dan contact op met uw arts.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  Bent u een inhalatie vergeten en denkt u er dezelfde dag nog aan? Inhaleer de dosis dan alsnog en neem de volgende dosis op het gebruikelijke moment. Denkt u er pas de volgende dag aan? Sla dan de vergeten dosis over en neem de volgende dosis op het gebruikelijke moment. Als uw ademhaling gaat piepen of als u kortademig wordt, gebruik dan uw snelwerkende inhalator, zoals salbutamol. Raadpleeg daarna uw arts.

 • Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De bètablokkers carvedilol, labetalol, oxprenolol, propranolol en sotalol. Bètablokkers worden gebruikt bij hart- en vaatziekten, migraine, schildklierziekten, hartritmestoornissen en examenvrees.
   Bètablokkers kunnen het effect van vilanterol met umeclidinium tegengaan. Hierdoor kunt u meer last van benauwdheid krijgen.
   Gebruikt u een bètablokker? Neem contact op met uw arts als u deze combinatie voorgeschreven krijgt. Mogelijk is een ander medicijn beter geschikt voor u. Gaat u de combinatie toch gebruiken? Let dan op of uw benauwdheid verergert, raadpleeg in dat geval uw arts.

  Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

  Borstvoeding
  U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Na inhalatie komt het medicijn in zeer kleine hoeveelheden in het bloed. Hierdoor kan er maar weinig in de moedermelk komen.

 • U kunt op elk moment in één keer stoppen. Bedenk wel dat het enkele dagen tot weken kan duren voor u het effect merkt. Stop dus niet te snel.

 • Vilanterol en umeclidinium zijn sinds 2013 internationaal op de markt. De combinatie is op recept verkrijgbaar in een inhalatiepoeder (Ellipta) onder de merknaam Anoro.

 • Anoro Anoro
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête