Urapidil

Actief ingrediënt: urapidil

Urapidil behoort tot de alfablokkers. Het verwijdt de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.

Artsen schrijven het voor bij een zeer hoge bloeddruk.

  • Urapidil maakt de bloedvaten wijder en verlaagt de bloeddruk.
  • De injectie of het infuus als de bloeddruk zeer ernstig is verhoogd, bijvoorbeeld tijdens operaties.
  • Injectie of infuus: werkt binnen 3 tot 5 minuten.
  • Meest voorkomende bijwerkingen: duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en vermoeidheid.
  • De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan urapidil. Houdt u klachten? Overleg dan met uw arts.
  • Let op! Niet gebruiken tijdens het 1e trimester van de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Ook kunt u dit medicijn beter NIET gebruiken tijdens het 2e en 3e trimester van de zwangerschap. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby.
 • Hoge bloeddruk

  Hypertensieve crisis
  Een zeer hoge bloeddruk wordt een hypertensieve crisis genoemd. Het is een noodsituatie waarbij de bloeddruk zo snel mogelijk moet worden verlaagd. Door de zeer hoge bloeddruk kan schade aan de hersenen, hart, nieren, bloedvaten en ogen ontstaan.
  Oorzaken voor een hypertensieve crisis zijn onder meer een gezwel in de bijnier (feochromocytoom), plotseling hartfalen waarbij de longen vocht vasthouden (longoedeem), een operatie aan de bloedvaten rond het hart (by-pass-operaties) en gebruik van drugs, zoals cocaïne of XTC.
  Artsen geven urapidil als injectie of als infuus als de bloeddruk zeer snel moet dalen.

  Werking
  Urapidil maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag.

  Effect
  Urapidil-injectie of- infuus werkt binnen 3 tot 5 minuten.

  Lees meer over hoge bloeddruk . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.

   Dit gaat vaak over als uw lichaam is gewend aan de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u duizelig bent, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

  • Hoofdpijn

   Dit komt doordat de bloedvaten wijder worden. Het verdwijnt meestal na enkele weken. Als u er hierna nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid. Zeer zelden braken en diarree.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Langzame hartslag of juist snelle hartslag, hartkloppingen en een drukkend gevoel op de borst. Waarschuw uw arts bij pijn op de borst of als u het benauwd krijgt.

  • Droge mond

  • Overmatig zweten

  • Vermoeid of zwak voelen.

  • Verstopte neus

   Dit komt doordat de bloedvaten wijder worden. Het verdwijnt meestal na enkele weken. Als u er hierna nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.

  • Vasthouden van vocht. Dat merkt u aan gezwollen enkels (oedeem). Krijgt u het benauwd? Raadpleeg dan meteen uw arts.

    Merkt u dat u vocht vasthoudt? Raadpleeg dan uw arts.

  • Bij mannen: langdurige en soms pijnlijke erectie.

   Als deze pijnlijke erectie langer dan vier uur duurt, moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.

  • Rusteloos gevoel

  • Vaker moeten plassen of de plas niet kunnen inhouden

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

   Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht, keel of tong. Ga dan onmiddellijk naar een arts of naar de Eerste-hulpdienst. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor urapidil. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  • Minder bloedplaatjes. Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. Heeft u onverklaarbare blauwe plekken of vaker dan normaal een bloedneus? Neem dan contact op met uw arts.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  U krijgt dit medicijn van uw arts of verpleegkundige als infuus of injectie in het ziekenhuis.

  Hoelang?
  U krijgt urapidil in injectie of infuus, totdat uw bloeddruk voldoende is gedaald. U krijgt dit medicijn maximaal 7 dagen. Daarna zal uw arts medicijnen voorschrijven die u kunt slikken om uw bloeddruk voldoende laag te houden.

 • autorijden?
  Tijdens een hypertensieve crisis kunt u niet autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

  alles eten?
  U kunt alles eten en drinken wat u normaal eet.

 • Andere bloeddrukverlagende medicijnen. De bloeddruk kan te laag worden als u urapidil samen met andere bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap (1e trimester) of als u zwanger wilt worden. Ook tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap (2e en 3e trimester) kunt u dit medicijn beter NIET gebruiken. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is.

 • U kunt met het gebruik van dit medicijn in één keer stoppen. Uw bloeddruk kan dan wel weer stijgen. Overleg daarom eerst met uw arts.

 • Urapidil is sinds 1980 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar verkrijgbaar in injecties als het merkloze Urapidil.

 • Urapidil Urapidil
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Urapidil maakt de bloedvaten wijder en verlaagt de bloeddruk.
  • De injectie of het infuus als de bloeddruk zeer ernstig is verhoogd, bijvoorbeeld tijdens operaties.
  • Injectie of infuus: werkt binnen 3 tot 5 minuten.
  • Meest voorkomende bijwerkingen: duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en vermoeidheid.
  • De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan urapidil. Houdt u klachten? Overleg dan met uw arts.
  • Let op! Niet gebruiken tijdens het 1e trimester van de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Ook kunt u dit medicijn beter NIET gebruiken tijdens het 2e en 3e trimester van de zwangerschap. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby.
 • Hoge bloeddruk

  Hypertensieve crisis
  Een zeer hoge bloeddruk wordt een hypertensieve crisis genoemd. Het is een noodsituatie waarbij de bloeddruk zo snel mogelijk moet worden verlaagd. Door de zeer hoge bloeddruk kan schade aan de hersenen, hart, nieren, bloedvaten en ogen ontstaan.
  Oorzaken voor een hypertensieve crisis zijn onder meer een gezwel in de bijnier (feochromocytoom), plotseling hartfalen waarbij de longen vocht vasthouden (longoedeem), een operatie aan de bloedvaten rond het hart (by-pass-operaties) en gebruik van drugs, zoals cocaïne of XTC.
  Artsen geven urapidil als injectie of als infuus als de bloeddruk zeer snel moet dalen.

  Werking
  Urapidil maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag.

  Effect
  Urapidil-injectie of- infuus werkt binnen 3 tot 5 minuten.

  Lees meer over hoge bloeddruk . "
 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.

   Dit gaat vaak over als uw lichaam is gewend aan de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u duizelig bent, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

  • Hoofdpijn

   Dit komt doordat de bloedvaten wijder worden. Het verdwijnt meestal na enkele weken. Als u er hierna nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid. Zeer zelden braken en diarree.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Langzame hartslag of juist snelle hartslag, hartkloppingen en een drukkend gevoel op de borst. Waarschuw uw arts bij pijn op de borst of als u het benauwd krijgt.

  • Droge mond

  • Overmatig zweten

  • Vermoeid of zwak voelen.

  • Verstopte neus

   Dit komt doordat de bloedvaten wijder worden. Het verdwijnt meestal na enkele weken. Als u er hierna nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.

  • Vasthouden van vocht. Dat merkt u aan gezwollen enkels (oedeem). Krijgt u het benauwd? Raadpleeg dan meteen uw arts.

    Merkt u dat u vocht vasthoudt? Raadpleeg dan uw arts.

  • Bij mannen: langdurige en soms pijnlijke erectie.

   Als deze pijnlijke erectie langer dan vier uur duurt, moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.

  • Rusteloos gevoel

  • Vaker moeten plassen of de plas niet kunnen inhouden

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

   Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht, keel of tong. Ga dan onmiddellijk naar een arts of naar de Eerste-hulpdienst. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor urapidil. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  • Minder bloedplaatjes. Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. Heeft u onverklaarbare blauwe plekken of vaker dan normaal een bloedneus? Neem dan contact op met uw arts.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  U krijgt dit medicijn van uw arts of verpleegkundige als infuus of injectie in het ziekenhuis.

  Hoelang?
  U krijgt urapidil in injectie of infuus, totdat uw bloeddruk voldoende is gedaald. U krijgt dit medicijn maximaal 7 dagen. Daarna zal uw arts medicijnen voorschrijven die u kunt slikken om uw bloeddruk voldoende laag te houden.

 • autorijden?
  Tijdens een hypertensieve crisis kunt u niet autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

  alles eten?
  U kunt alles eten en drinken wat u normaal eet.

 • Andere bloeddrukverlagende medicijnen. De bloeddruk kan te laag worden als u urapidil samen met andere bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap (1e trimester) of als u zwanger wilt worden. Ook tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap (2e en 3e trimester) kunt u dit medicijn beter NIET gebruiken. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is.

 • U kunt met het gebruik van dit medicijn in één keer stoppen. Uw bloeddruk kan dan wel weer stijgen. Overleg daarom eerst met uw arts.

 • Urapidil is sinds 1980 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar verkrijgbaar in injecties als het merkloze Urapidil.

 • Urapidil Urapidil
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête