Valcyte

Actief ingrediënt: valganciclovir

Valganciclovir is een virusremmer.

Artsen schrijven het voor bij virusinfecties, namelijk bij een infectie met CMV (cytomegalovirus) en soms bij een infectie met het Epstein-Barr-virus (ziekte van Pfeiffer).

  • Valganciclovir remt de groei van bepaalde soorten virussen.
  • Bij mensen met een verminderde weerstand die een virusinfectie hebben met CMV (cytomegalovirus) of het Epstein-Barr-virus (ziekte van Pfeiffer). Of om bij hen een infectie met deze virussen te voorkomen.
  • Neem dit medicijn in met wat voedsel of tijdens een maaltijd. Dan wordt het beter opgenomen.
  • Maak de kuur af, ook als uw klachten al eerder zijn verdwenen.
  • Belangrijke bijwerking: veranderingen in het bloed. Dit merkt u aan ernstige vermoeidheid door bloedarmoede, vaker infecties en aan bloedingen, zoals bloedneuzen. Tijdens de behandeling zal uw arts uw bloed daarom regelmatig controleren.
  • Andere bijwerkingen: kortademigheid, hoesten en maagdarmklachten zoals diarree. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
  • Vrouwen: niet gebruiken als u zwanger bent. Zorg ook dat u tijdens het gebruik tot minstens 1 maand na stoppen van valganciclovir niet zwanger wordt.
   Mannen: zorg dat u geen kinderen verwekt als u valganciclovir gebruikt tot minstens 3 maanden na stoppen. Goede anticonceptie is belangrijk. Overleg hierover met uw arts.
 • Infecties met virussen

  Bij personen met een verminderde weerstand kan contact met virussen veel sneller een ernstige infectie veroorzaken dan bij gezonde personen. Een verminderde weerstand treedt bijvoorbeeld op bij mensen met hiv en aids, na transplantaties en bij behandeling van leukemie.
   

  Infectie met cytomegalovirus
  Het cytomegalovirus (CMV) is een virus dat bij mensen met een verminderde weerstand een ernstige infectie kan veroorzaken. Veel mensen dragen dit virus bij zich. Het virus wordt overgedragen via speeksel, urine, moedermelk, bloed of door seksueel contact. Besmetting treedt meestal al op in de kindertijd door knuffelen en nauw contact. Het is vrijwel niet mogelijk virus uit te roeien. Na de eerste infectie blijft het virus levenslang in het lichaam.

  Verschijnselen
  Als gezonde mensen in aanraking komen met CMV, merken ze daar meestal weinig van. Soms krijgen ze koorts, vergrote lymfeklieren en voelen zich ziek. Dit verdwijnt vanzelf.

  Tijdens de zwangerschap kan een besmetting gevaar opleveren voor het ongeboren kind. In sommige gevallen krijgt het kind problemen met zien of horen, of ontstaan geestelijke of lichamelijke beperkingen.

  Bij mensen met een verminderde weerstand verloopt een infectie met CMV soms ernstig. Het virus kan zich in verschillende organen nestelen en daar een infectie veroorzaken. Bijvoorbeeld in de longen, hersenvlies, lever of het netvlies van de ogen. Dit kan leiden tot blindheid of zelfs levensbedreigend zijn.

  Behandeling
  Artsen schrijven valganciclovir voor bij infecties met CMV bij mensen met een verminderde afweer, zoals hiv-patiënten, of mensen die een transplantatie hebben ondergaan. Het kan ook worden gebruikt om een infectie met het virus te voorkomen.

  Als een zwangere met het virus is besmet kan zij haar baby infecteren. Bij een zwangere is geen behandeling mogelijk om dit te voorkomen. De gynaecoloog zal de ontwikkeling van de ongeboren baby dan extra goed in de gaten houden.

  Effect
  Valganciclovir remt de groei van het virus en bestrijdt zo de oorzaak van de infectie. Het virus gaat niet dood, maar blijft in het lichaam aanwezig en kan opnieuw klachten geven.

  Infectie met Epstein-Barr-virus
  Een ander virus dat vooral bij mensen met een verminderde weerstand gevaarlijk is, is het Epstein-Barr-virus. Het veroorzaakt bij jonge volwassenen de ziekte van Pfeiffer (kusziekte). Bij kinderen die een levertransplantatie hebben ondergaan kan deze ziekte ernstig verlopen. Als zij met dit virus zijn besmet, schrijven artsen daarom soms valganciclovir voor. 

  Lees meer over infecties met virussen . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Bloedarmoede, een verhoogde kans op infecties en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met uw arts: onverklaarbare koorts of keelpijn, blaasjes in de mond en keel, bloedneuzen, onverklaarbare blauwe plekken en extreme vermoeidheid. Neem ook contact op bij infecties zoals verkoudheid, keelontsteking, griep, steenpuisten en andere huidinfecties.

   Deze bijwerkingen ontstaan doordat het lichaam minder rode en witte bloedcellen en minder bloedplaatjes aanmaakt. Tijdens de behandeling zal de arts daarom regelmatig het bloed controleren.

  • Kortademigheid en hoesten.

   Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

  • Maagdarmklachten, zoals diarree, braken, buikpijn, misselijkheid en verminderde eetlust. Bij kinderen komen misselijkheid, braken, diarree of verstopping vaker voor.

   Zelden komen voor zuurbranden, verstopping, winderigheid en gewichtsverlies. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

  • Griepachtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en koorts.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid.

  • Verwardheid, neerslachtigheid, angst, onrust, abnormaal denken, stuipen, hallucinaties.

   Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

  • Oorpijn

   Zeer zelden doofheid. Raadpleeg uw arts bij oorpijn of als uw gehoor achteruit gaat.

  • Rugpijn, spierpijn, gewrichtspijn of spierkrampen.

  • Slap en zwak gevoel, koorts, griepverschijnselen, pijn op de borst en nachtelijk zweten.

  • Zenuwbeschadiging, te merken aan een doof of tintelend gevoel van de huid.

   Raadpleeg uw arts als u dit merkt. Na stoppen van het gebruik verdwijnt dit weer.

  • Huiduitslag, galbulten en jeuk.

   Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met dit medicijn. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts. Huiduitslag kan door overgevoeligheid komen, maar dat hoeft niet (zie Zeer zelden: overgevoeligheid).

  • Haaruitval

  • Oogklachten, zoals pijn in het oog, verminderd zicht, oogontsteking en loslaten van het netvlies.

   Loslaten van het netvlies is alleen opgetreden bij een netvliesontsteking door het cytomegalovirus. Raadpleeg uw arts bij deze klachten.

  • Mond- en keelklachten, zoals smaakveranderingen, schimmelinfectie in de mond, pijnlijke mond, tong of keel, moeite met slikken en wondjes in de mond.

   Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

  • Infecties van de urineweg. Deze infecties veroorzaken pijn bij het plassen, rugpijn en jeuk.

   Raadpleeg bij deze klachten uw arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kunt u merken aan jeuk, huiduitslag of galbulten.

   In zeldzame gevallen kunt u benauwd worden of flauwvallen. Waarschuw altijd een arts zodra u huiduitslag bemerkt. Ga bij ernstige verschijnselen direct naar een arts of Eerstehulpdienst.
   Blijkt u overgevoelig, dan mag u dit medicijn niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Verminderde werking van de lever of nieren of een ontsteking van de alvleesklier. Raadpleeg uw arts bij klachten als pijn boven in de buik, geelzucht (gele verkleuring van huid en oogwit), koorts, verlies aan eetlust, misselijkheid of bloed in de urine.

  • Versnelde of juist tragere hartslag of te lage bloeddruk, waardoor u sneller kunt flauwvallen.

   Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

  • Psychische klachten, zoals hallucinaties en waanbeelden.

    Raadpleeg uw arts als u merkt dat de klachten ontstaan of verergeren.

  • Bij mannen en vrouwen: onvruchtbaarheid.

   Dit is soms blijvend.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?

  • Tabletten: slik de tablet in zijn geheel door met water. De tablet niet fijnmaken.
  • Drank: schud de fles voor gebruik goed, zodat de werkzame stof gelijkmatig verdeeld is. Meet de voorgeschreven hoeveelheid af met het bijgeleverde doseerspuitje en druk deze in uw mond leeg.

  Wanneer?
  Neem dit medicijn in tijdens het eten of met wat voedsel, dan wordt het beter opgenomen in het bloed.

  Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het 1 keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends bij het ontbijt. Als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het avondeten.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden?
  Dit medicijn kan duizeligheid of verwardheid als bijwerking geven. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang zijn? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden.

  Tijdens de behandeling mag u niet zwanger worden. Vrouwen moeten tijdens de kuur tot en met 30 dagen na stoppen goede anticonceptie gebruiken. Er is een grote kans dat dit medicijn aangeboren afwijkingen bij het kind veroorzaakt.

  Overleg in al deze gevallen met uw arts voor u met dit medicijn begint.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk komt, kan het schadelijk zijn voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

  Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

  • een andere dosering;
  • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
  • een ander medicijn.

  Lever

  Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

 • Maak de kuur af. Als u de kuur niet afmaakt, is het virus waarschijnlijk nog actief en kunt u opnieuw geïnfecteerd raken.

  Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen met de kuur. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Valganciclovir is sinds 2001 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Valcyte en als het merkloze Valganciclovir. Het is te verkrijgen in tabletten en drank.

 • Valcyte Valcyte Valganciclovir Valganciclovir
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Valganciclovir remt de groei van bepaalde soorten virussen.
  • Bij mensen met een verminderde weerstand die een virusinfectie hebben met CMV (cytomegalovirus) of het Epstein-Barr-virus (ziekte van Pfeiffer). Of om bij hen een infectie met deze virussen te voorkomen.
  • Neem dit medicijn in met wat voedsel of tijdens een maaltijd. Dan wordt het beter opgenomen.
  • Maak de kuur af, ook als uw klachten al eerder zijn verdwenen.
  • Belangrijke bijwerking: veranderingen in het bloed. Dit merkt u aan ernstige vermoeidheid door bloedarmoede, vaker infecties en aan bloedingen, zoals bloedneuzen. Tijdens de behandeling zal uw arts uw bloed daarom regelmatig controleren.
  • Andere bijwerkingen: kortademigheid, hoesten en maagdarmklachten zoals diarree. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
  • Vrouwen: niet gebruiken als u zwanger bent. Zorg ook dat u tijdens het gebruik tot minstens 1 maand na stoppen van valganciclovir niet zwanger wordt.
   Mannen: zorg dat u geen kinderen verwekt als u valganciclovir gebruikt tot minstens 3 maanden na stoppen. Goede anticonceptie is belangrijk. Overleg hierover met uw arts.
 • Infecties met virussen

  Bij personen met een verminderde weerstand kan contact met virussen veel sneller een ernstige infectie veroorzaken dan bij gezonde personen. Een verminderde weerstand treedt bijvoorbeeld op bij mensen met hiv en aids, na transplantaties en bij behandeling van leukemie.
   

  Infectie met cytomegalovirus
  Het cytomegalovirus (CMV) is een virus dat bij mensen met een verminderde weerstand een ernstige infectie kan veroorzaken. Veel mensen dragen dit virus bij zich. Het virus wordt overgedragen via speeksel, urine, moedermelk, bloed of door seksueel contact. Besmetting treedt meestal al op in de kindertijd door knuffelen en nauw contact. Het is vrijwel niet mogelijk virus uit te roeien. Na de eerste infectie blijft het virus levenslang in het lichaam.

  Verschijnselen
  Als gezonde mensen in aanraking komen met CMV, merken ze daar meestal weinig van. Soms krijgen ze koorts, vergrote lymfeklieren en voelen zich ziek. Dit verdwijnt vanzelf.

  Tijdens de zwangerschap kan een besmetting gevaar opleveren voor het ongeboren kind. In sommige gevallen krijgt het kind problemen met zien of horen, of ontstaan geestelijke of lichamelijke beperkingen.

  Bij mensen met een verminderde weerstand verloopt een infectie met CMV soms ernstig. Het virus kan zich in verschillende organen nestelen en daar een infectie veroorzaken. Bijvoorbeeld in de longen, hersenvlies, lever of het netvlies van de ogen. Dit kan leiden tot blindheid of zelfs levensbedreigend zijn.

  Behandeling
  Artsen schrijven valganciclovir voor bij infecties met CMV bij mensen met een verminderde afweer, zoals hiv-patiënten, of mensen die een transplantatie hebben ondergaan. Het kan ook worden gebruikt om een infectie met het virus te voorkomen.

  Als een zwangere met het virus is besmet kan zij haar baby infecteren. Bij een zwangere is geen behandeling mogelijk om dit te voorkomen. De gynaecoloog zal de ontwikkeling van de ongeboren baby dan extra goed in de gaten houden.

  Effect
  Valganciclovir remt de groei van het virus en bestrijdt zo de oorzaak van de infectie. Het virus gaat niet dood, maar blijft in het lichaam aanwezig en kan opnieuw klachten geven.

  Infectie met Epstein-Barr-virus
  Een ander virus dat vooral bij mensen met een verminderde weerstand gevaarlijk is, is het Epstein-Barr-virus. Het veroorzaakt bij jonge volwassenen de ziekte van Pfeiffer (kusziekte). Bij kinderen die een levertransplantatie hebben ondergaan kan deze ziekte ernstig verlopen. Als zij met dit virus zijn besmet, schrijven artsen daarom soms valganciclovir voor. 

  Lees meer over infecties met virussen . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Bloedarmoede, een verhoogde kans op infecties en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met uw arts: onverklaarbare koorts of keelpijn, blaasjes in de mond en keel, bloedneuzen, onverklaarbare blauwe plekken en extreme vermoeidheid. Neem ook contact op bij infecties zoals verkoudheid, keelontsteking, griep, steenpuisten en andere huidinfecties.

   Deze bijwerkingen ontstaan doordat het lichaam minder rode en witte bloedcellen en minder bloedplaatjes aanmaakt. Tijdens de behandeling zal de arts daarom regelmatig het bloed controleren.

  • Kortademigheid en hoesten.

   Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

  • Maagdarmklachten, zoals diarree, braken, buikpijn, misselijkheid en verminderde eetlust. Bij kinderen komen misselijkheid, braken, diarree of verstopping vaker voor.

   Zelden komen voor zuurbranden, verstopping, winderigheid en gewichtsverlies. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

  • Griepachtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en koorts.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid.

  • Verwardheid, neerslachtigheid, angst, onrust, abnormaal denken, stuipen, hallucinaties.

   Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

  • Oorpijn

   Zeer zelden doofheid. Raadpleeg uw arts bij oorpijn of als uw gehoor achteruit gaat.

  • Rugpijn, spierpijn, gewrichtspijn of spierkrampen.

  • Slap en zwak gevoel, koorts, griepverschijnselen, pijn op de borst en nachtelijk zweten.

  • Zenuwbeschadiging, te merken aan een doof of tintelend gevoel van de huid.

   Raadpleeg uw arts als u dit merkt. Na stoppen van het gebruik verdwijnt dit weer.

  • Huiduitslag, galbulten en jeuk.

   Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met dit medicijn. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts. Huiduitslag kan door overgevoeligheid komen, maar dat hoeft niet (zie Zeer zelden: overgevoeligheid).

  • Haaruitval

  • Oogklachten, zoals pijn in het oog, verminderd zicht, oogontsteking en loslaten van het netvlies.

   Loslaten van het netvlies is alleen opgetreden bij een netvliesontsteking door het cytomegalovirus. Raadpleeg uw arts bij deze klachten.

  • Mond- en keelklachten, zoals smaakveranderingen, schimmelinfectie in de mond, pijnlijke mond, tong of keel, moeite met slikken en wondjes in de mond.

   Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

  • Infecties van de urineweg. Deze infecties veroorzaken pijn bij het plassen, rugpijn en jeuk.

   Raadpleeg bij deze klachten uw arts.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kunt u merken aan jeuk, huiduitslag of galbulten.

   In zeldzame gevallen kunt u benauwd worden of flauwvallen. Waarschuw altijd een arts zodra u huiduitslag bemerkt. Ga bij ernstige verschijnselen direct naar een arts of Eerstehulpdienst.
   Blijkt u overgevoelig, dan mag u dit medicijn niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Verminderde werking van de lever of nieren of een ontsteking van de alvleesklier. Raadpleeg uw arts bij klachten als pijn boven in de buik, geelzucht (gele verkleuring van huid en oogwit), koorts, verlies aan eetlust, misselijkheid of bloed in de urine.

  • Versnelde of juist tragere hartslag of te lage bloeddruk, waardoor u sneller kunt flauwvallen.

   Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

  • Psychische klachten, zoals hallucinaties en waanbeelden.

    Raadpleeg uw arts als u merkt dat de klachten ontstaan of verergeren.

  • Bij mannen en vrouwen: onvruchtbaarheid.

   Dit is soms blijvend.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Hoe?

  • Tabletten: slik de tablet in zijn geheel door met water. De tablet niet fijnmaken.
  • Drank: schud de fles voor gebruik goed, zodat de werkzame stof gelijkmatig verdeeld is. Meet de voorgeschreven hoeveelheid af met het bijgeleverde doseerspuitje en druk deze in uw mond leeg.

  Wanneer?
  Neem dit medicijn in tijdens het eten of met wat voedsel, dan wordt het beter opgenomen in het bloed.

  Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het 1 keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends bij het ontbijt. Als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het avondeten.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden?
  Dit medicijn kan duizeligheid of verwardheid als bijwerking geven. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang zijn? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden.

  Tijdens de behandeling mag u niet zwanger worden. Vrouwen moeten tijdens de kuur tot en met 30 dagen na stoppen goede anticonceptie gebruiken. Er is een grote kans dat dit medicijn aangeboren afwijkingen bij het kind veroorzaakt.

  Overleg in al deze gevallen met uw arts voor u met dit medicijn begint.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk komt, kan het schadelijk zijn voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Nieren

  Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

  Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

  • een andere dosering;
  • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
  • een ander medicijn.

  Lever

  Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

 • Maak de kuur af. Als u de kuur niet afmaakt, is het virus waarschijnlijk nog actief en kunt u opnieuw geïnfecteerd raken.

  Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen met de kuur. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Valganciclovir is sinds 2001 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Valcyte en als het merkloze Valganciclovir. Het is te verkrijgen in tabletten en drank.

 • Valcyte Valcyte Valganciclovir Valganciclovir
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête