valsartan met sacubitril

Valsartan behoort tot de angiotensine-II-blokkers. Het verlaagt de bloeddruk. Sacubitril verwijdt de bloedvaten en stimuleert de nieren.

Artsen schrijven de combinatie voor bij hartfalen.

  • Valsartan met sacubitril verbetert de pompkracht van het hart. Hierdoor heeft u minder last van benauwdheid, dikke enkels en voeten (oedeem) en vermoeidheid.
  • Bij hartfalen.
  • Het effect komt geleidelijk gedurende 6 weken tot stand. U merkt dat u minder benauwd bent en dat uw enkels minder dik zijn.
  • Door valsartan met sacubitril elke dag te gebruiken zal uw hart meer pompkracht behouden. U bent dan minder snel moe.
  • De eerste paar weken kunt u duizelig worden als u gaat staan. Sta daarom langzaam op uit bed of van een stoel. Ga even liggen als u zich duizelig voelt.
  • Raadpleeg uw arts als u last krijgt van lusteloosheid en hartritmestoornissen. Dit kan komen door teveel kalium in uw bloed. Uw arts zal uw bloed regelmatig controleren.
  • Er zijn een paar belangrijke wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u valsartan met sacubitril veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
  • Niet gebruiken als u zwanger bent.
  • Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Hartfalen

  Verschijnselen
  Bij hartfalen (hartzwakte) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

  Oorzaak
  Hartfalen kan ontstaan door een langdurig bestaande hoge bloeddruk, slecht werkende hartkleppen, vernauwing in de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (kransslagaders), stoornissen in het hartritme of een hartinfarct.

  Behandeling
  Behalve het wegnemen van de oorzaak, zoals het behandelen van de hoge bloeddruk of het vervangen van een slechte hartklep, spelen geneesmiddelen een belangrijke rol bij hartfalen.

  De belangrijkste medicijnen zijn plastabletten, ACE-remmers, bètablokkers en angiotensine-II-blokkers. Vaak schrijft de arts een combinatie van deze medicijnen voor, zoals een plastablet met een ACE-remmer.

  Als deze behandeling niet voldoende is kan de arts de combinatie van valsartan met sacubitril voorschrijven.

  Werking
  De angiotensine-II-blokker valsartan verlaagt de bloeddruk en verbetert de conditie van de hartspier.

  Sacubitril versterkt de werking van lichaamseigen stoffen (natri-uretische peptiden). Deze peptiden verbeteren de doorstroming door de nieren, waardoor u meer vocht en zout uitplast. De bloeddruk gaat daardoor omlaag, zodat het hart minder krachtig hoeft te pompen.

  De combinatie van valsartan met sacubitril verbetert de conditie van het hart.

  Effect
  Na 3 tot 6 weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. U merkt dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid.

  Lees meer over hartfalen . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel.

   Zelden flauwvallen. Duizeligheid gaat meestal over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk. Dit is binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Raadpleeg uw arts als u last blijft houden van duizeligheid. Soms kan uw arts de dosering tijdelijk verlagen.

  • Te veel of te weinig kalium in het bloed. Een teveel aan kalium kunt u soms merken aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. Een tekort aan kalium merkt u soms aan spierzwakte, spierkramp of spierpijn.

   Meestal merkt u dit niet zelf op, maar komt het naar voren door bloedonderzoek. Uw arts zal de hoeveelheid kalium in uw bloed regelmatig controleren.

  • Een verminderde nierwerking na gebruik gedurende meerdere maanden.

   Meestal merkt u dit niet zelf op, maar via bloedonderzoek kan dit worden opgemerkt. Uw arts zal uw nieren regelmatig controleren.
   Zelden werken de nieren plotseling niet meer. U merkt dat aan minder of niet kunnen plassen, donkere urine, hoofdpijn, dikke enkels, jeuk en misselijkheid. Waarschuw dan meteen een arts.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn, vermoeidheid en een zwak gevoel.

  • Hoesten

  • Draaierig gevoel.

  • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid en maagpijn.

   Meestal helpt het als u dit medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

   In het algemeen kan diarree, overgeven of koorts voor uitdroging zorgen. Dit leidt vooral bij ouderen boven de 70 jaar en bij mensen met hartfalen of minder goed werkende nieren tot erge bijwerkingen. Daarom kan de arts bij deze groep mensen de dosering tijdelijk aanpassen. Valt u onder deze groep? En heeft u meerdere keren per dag last van overgeven of diarree, of heeft u langer dan 2 dagen koorts? Neem dan contact op met uw arts.

  • Bloedarmoede door te weinig rode bloedcellen in het bloed. U merkt dat aan extreme vermoeidheid en een bleke huid.

   Raadpleeg in dat geval uw arts.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Huiduitslag en jeuk. Als u de huidziekte psoriasis heeft: de klachten kunnen verergeren.

   Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.

  • Te weinig glucose in het bloed. Als de glucose veel te laag is kunt u het merken aan een hongergevoel, verwardheid, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, beven en hartkloppingen.

   Raadpleeg dan uw arts. Meestal komt het alleen naar voren in een bloedonderzoek.

  • Sneller last van koude handen en voeten. Vooral mensen met de ziekte van Raynaud merken deze bijwerking doordat ze meer last krijgen van koude vingers en tenen.

   Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.

   Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit soort medicijnen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor valsartan met sacubitril. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag. Kies vaste tijdstippen, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het eten. Dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoelang?
  U kunt dit medicijn langdurig gebruiken, zolang u klachten heeft van hartfalen. Overleg dit met uw arts.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden?
  De eerste dagen dat u valsartan met sacubitril gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt vaak doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal over en is autorijden geen probleem. Indien u duizelig blijft: neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken?
  Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als valsartan met sacubitril. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. Over het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Plastabletten. Deze wisselwerking is alleen van belang als u al een plastablet gebruikt en daar nu valsartan met sacubitril bij krijgt. De eerste paar dagen dat u deze combinatie gebruikt kunt u last krijgen van erge duizeligheid, doordat de bloeddruk sterk daalt.
   Uw arts zal daarom de eerste dagen een lage dosis valsartan met sacubitril voorschrijven. Als u hier goed op reageert, kan uw arts de dosering geleidelijk verhogen.
  • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Valsartan met sacubitril kan de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts zal het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.
  • Andere bloeddrukverlagende medicijnen. De bloeddruk kan te laag worden als u valsartan met sacubitril samen met bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen.
  • Kaliumzout en de kaliumsparende plasmiddelen spironolacton en triamtereen. Door combinatie van valsartan met sacubitril met deze middelen kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid, een onregelmatige hartslag en een zwak gevoel. Raadpleeg dan uw arts.
   U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten. Kalium zit ook in 'zeezout' of 'dieetzout'. Het eten van veel van deze zouten kan ook de hoeveelheid kalium in het bloed verhogen.
  • De antibiotica co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol) en trimethoprim. De combinatie kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog maken. U merkt dit aan lusteloosheid, een onregelmatige hartslag en een zwak gevoel. Raadpleeg dan uw arts.
   U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
  • Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac. Deze pijnstillers kunnen het effect van valsartan met sacubitril verminderen. Gebruik deze medicijnen liever niet samen.
   Als u toch een NSAID-pijnstiller moet gebruiken: neem contact op met uw arts, als u meer last krijgt van moeheid, benauwdheid of dikke enkels.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Valsartan kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Er kunnen nierafwijkingen, schedelafwijkingen en groeivertraging bij het kind ontstaan. Het is niet bekend of sacubitril veilig is voor de baby.

  Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts of u een ander medicijn kunt gaan gebruiken.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Het oedeem of de benauwdheid kunnen dan wel weer terugkeren. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.

 • Ja, u heeft een recept nodig.

  Valsartan is sinds 1996 en sacubitril sinds 2015 internationaal op de markt. De combinatie is in tabletten op recept verkrijgbaar onder de merknaam Entresto.

  Valsartan wordt ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen, onder de merknamen Co-Diovan, Exforge en Exforge HCT en het merkloze Valsartan/Hydrochloorthiazide en Amlodipine/Valsartan.

 • Entresto Entresto
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

  • Valsartan met sacubitril verbetert de pompkracht van het hart. Hierdoor heeft u minder last van benauwdheid, dikke enkels en voeten (oedeem) en vermoeidheid.
  • Bij hartfalen.
  • Het effect komt geleidelijk gedurende 6 weken tot stand. U merkt dat u minder benauwd bent en dat uw enkels minder dik zijn.
  • Door valsartan met sacubitril elke dag te gebruiken zal uw hart meer pompkracht behouden. U bent dan minder snel moe.
  • De eerste paar weken kunt u duizelig worden als u gaat staan. Sta daarom langzaam op uit bed of van een stoel. Ga even liggen als u zich duizelig voelt.
  • Raadpleeg uw arts als u last krijgt van lusteloosheid en hartritmestoornissen. Dit kan komen door teveel kalium in uw bloed. Uw arts zal uw bloed regelmatig controleren.
  • Er zijn een paar belangrijke wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u valsartan met sacubitril veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
  • Niet gebruiken als u zwanger bent.
  • Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Hartfalen

  Verschijnselen
  Bij hartfalen (hartzwakte) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

  Oorzaak
  Hartfalen kan ontstaan door een langdurig bestaande hoge bloeddruk, slecht werkende hartkleppen, vernauwing in de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (kransslagaders), stoornissen in het hartritme of een hartinfarct.

  Behandeling
  Behalve het wegnemen van de oorzaak, zoals het behandelen van de hoge bloeddruk of het vervangen van een slechte hartklep, spelen geneesmiddelen een belangrijke rol bij hartfalen.

  De belangrijkste medicijnen zijn plastabletten, ACE-remmers, bètablokkers en angiotensine-II-blokkers. Vaak schrijft de arts een combinatie van deze medicijnen voor, zoals een plastablet met een ACE-remmer.

  Als deze behandeling niet voldoende is kan de arts de combinatie van valsartan met sacubitril voorschrijven.

  Werking
  De angiotensine-II-blokker valsartan verlaagt de bloeddruk en verbetert de conditie van de hartspier.

  Sacubitril versterkt de werking van lichaamseigen stoffen (natri-uretische peptiden). Deze peptiden verbeteren de doorstroming door de nieren, waardoor u meer vocht en zout uitplast. De bloeddruk gaat daardoor omlaag, zodat het hart minder krachtig hoeft te pompen.

  De combinatie van valsartan met sacubitril verbetert de conditie van het hart.

  Effect
  Na 3 tot 6 weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. U merkt dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid.

  Lees meer over hartfalen . "
 • Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel.

   Zelden flauwvallen. Duizeligheid gaat meestal over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk. Dit is binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Raadpleeg uw arts als u last blijft houden van duizeligheid. Soms kan uw arts de dosering tijdelijk verlagen.

  • Te veel of te weinig kalium in het bloed. Een teveel aan kalium kunt u soms merken aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. Een tekort aan kalium merkt u soms aan spierzwakte, spierkramp of spierpijn.

   Meestal merkt u dit niet zelf op, maar komt het naar voren door bloedonderzoek. Uw arts zal de hoeveelheid kalium in uw bloed regelmatig controleren.

  • Een verminderde nierwerking na gebruik gedurende meerdere maanden.

   Meestal merkt u dit niet zelf op, maar via bloedonderzoek kan dit worden opgemerkt. Uw arts zal uw nieren regelmatig controleren.
   Zelden werken de nieren plotseling niet meer. U merkt dat aan minder of niet kunnen plassen, donkere urine, hoofdpijn, dikke enkels, jeuk en misselijkheid. Waarschuw dan meteen een arts.

  Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Hoofdpijn, vermoeidheid en een zwak gevoel.

  • Hoesten

  • Draaierig gevoel.

  • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid en maagpijn.

   Meestal helpt het als u dit medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

   In het algemeen kan diarree, overgeven of koorts voor uitdroging zorgen. Dit leidt vooral bij ouderen boven de 70 jaar en bij mensen met hartfalen of minder goed werkende nieren tot erge bijwerkingen. Daarom kan de arts bij deze groep mensen de dosering tijdelijk aanpassen. Valt u onder deze groep? En heeft u meerdere keren per dag last van overgeven of diarree, of heeft u langer dan 2 dagen koorts? Neem dan contact op met uw arts.

  • Bloedarmoede door te weinig rode bloedcellen in het bloed. U merkt dat aan extreme vermoeidheid en een bleke huid.

   Raadpleeg in dat geval uw arts.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Huiduitslag en jeuk. Als u de huidziekte psoriasis heeft: de klachten kunnen verergeren.

   Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.

  • Te weinig glucose in het bloed. Als de glucose veel te laag is kunt u het merken aan een hongergevoel, verwardheid, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, beven en hartkloppingen.

   Raadpleeg dan uw arts. Meestal komt het alleen naar voren in een bloedonderzoek.

  • Sneller last van koude handen en voeten. Vooral mensen met de ziekte van Raynaud merken deze bijwerking doordat ze meer last krijgen van koude vingers en tenen.

   Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.

   Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit soort medicijnen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor valsartan met sacubitril. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag. Kies vaste tijdstippen, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het eten. Dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoelang?
  U kunt dit medicijn langdurig gebruiken, zolang u klachten heeft van hartfalen. Overleg dit met uw arts.

 • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • autorijden?
  De eerste dagen dat u valsartan met sacubitril gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt vaak doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal over en is autorijden geen probleem. Indien u duizelig blijft: neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken?
  Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als valsartan met sacubitril. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. Over het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Plastabletten. Deze wisselwerking is alleen van belang als u al een plastablet gebruikt en daar nu valsartan met sacubitril bij krijgt. De eerste paar dagen dat u deze combinatie gebruikt kunt u last krijgen van erge duizeligheid, doordat de bloeddruk sterk daalt.
   Uw arts zal daarom de eerste dagen een lage dosis valsartan met sacubitril voorschrijven. Als u hier goed op reageert, kan uw arts de dosering geleidelijk verhogen.
  • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Valsartan met sacubitril kan de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts zal het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.
  • Andere bloeddrukverlagende medicijnen. De bloeddruk kan te laag worden als u valsartan met sacubitril samen met bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen.
  • Kaliumzout en de kaliumsparende plasmiddelen spironolacton en triamtereen. Door combinatie van valsartan met sacubitril met deze middelen kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid, een onregelmatige hartslag en een zwak gevoel. Raadpleeg dan uw arts.
   U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten. Kalium zit ook in 'zeezout' of 'dieetzout'. Het eten van veel van deze zouten kan ook de hoeveelheid kalium in het bloed verhogen.
  • De antibiotica co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol) en trimethoprim. De combinatie kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog maken. U merkt dit aan lusteloosheid, een onregelmatige hartslag en een zwak gevoel. Raadpleeg dan uw arts.
   U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
  • Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac. Deze pijnstillers kunnen het effect van valsartan met sacubitril verminderen. Gebruik deze medicijnen liever niet samen.
   Als u toch een NSAID-pijnstiller moet gebruiken: neem contact op met uw arts, als u meer last krijgt van moeheid, benauwdheid of dikke enkels.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Valsartan kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Er kunnen nierafwijkingen, schedelafwijkingen en groeivertraging bij het kind ontstaan. Het is niet bekend of sacubitril veilig is voor de baby.

  Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts of u een ander medicijn kunt gaan gebruiken.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Het oedeem of de benauwdheid kunnen dan wel weer terugkeren. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.

 • Ja, u heeft een recept nodig.

  Valsartan is sinds 1996 en sacubitril sinds 2015 internationaal op de markt. De combinatie is in tabletten op recept verkrijgbaar onder de merknaam Entresto.

  Valsartan wordt ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen, onder de merknamen Co-Diovan, Exforge en Exforge HCT en het merkloze Valsartan/Hydrochloorthiazide en Amlodipine/Valsartan.

 • Entresto Entresto
 • Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Sluit de enquête