zonisamide bij kinderen

 • Zonisamide heeft invloed op het overdragen van informatie via zenuwen in de hersenen.

  Artsen schrijven zonisamide voor bij kinderen met epilepsie, bijvoorbeeld het Syndroom van West.

 • Zonisamide is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 6 jaar. Dit betekent dat de fabrikant zonisamide bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is. En dat kinderen het mogen gebruiken.

  Er is ook onderzoek gedaan naar zonisamide bij kinderen met het Syndroom van West. Ook hierbij werkt zonisamide en is het veilig. Daarom schrijft de arts zonisamide ook voor bij kinderen met deze aandoening. Dit heet off-label-gebruik.

 • Zonisamide heeft invloed op het overdragen van informatie via zenuwen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren. Hierdoor helpt het epilepsieaanvallen te voorkomen.

 • Dit medicijn werkt niet bij iedereen. Na een paar weken zal duidelijk zijn of het voldoende werkt. Uw kind merkt dit doordat er minder epilepsieaanvallen zijn en de aanvallen minder heftig zijn. Of helemaal verdwijnen.

 • Kijk voor de goede dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  • Capsules: laat uw kind de capsule heel innemen met een half glas water. Niet kauwen.
   • In plaats van met water kan uw kind sommige capsules ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
   • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de capsule het beste kan innemen.

  Wanneer?

  Uw kind gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Uw kind mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vaste tijd kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis aan uw kind te geven. Bijvoorbeeld 's avonds. Dan heeft uw kind minder last van sufheid en slaperigheid overdag.

  Hoelang?

  Uw kind zal dit medicijn waarschijnlijk lange tijd moeten gebruiken. Na een paar weken zal de arts met u en uw kind bekijken of het voldoende werkt. Het kan zijn dat de arts de dosering in de tussentijd aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over zonisamide bij kinderen bij volwassenen.

  • Sufheid, slaperigheid, duizeligheid en minder worden van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen.

   Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw kind goed moet kunnen opletten. Zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw kind een week lang dezelfde dosering gebruikt. Het lichaam went dan aan het medicijn. Maar zolang de dosering nog wordt opgebouwd, kan uw kind last hebben van deze bijwerkingen.

  • Minder kunnen zweten

   Deze bijwerking komt zeer zelden voor. Kinderen kunnen hierdoor bij warmte minder goed zichzelf koelen, vooral als het warm is. Let op dat uw kind bij warm weer voldoende drinkt en op een koele plaats is. Ook moet uw kind inspannende lichaamsbeweging vermijden. Anders heeft uw kind kans op oververhitting. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met de arts: ​

   • als de huid zeer heet aanvoelt met weinig of geen zweet;
   • als uw kind verward is of spierkrampen heeft;
   • als uw kind een versnelde hartslag en ademhaling heeft.
  • Minder eetlust. Hierdoor kan uw kind onbedoeld gewicht verliezen.

   Het is belangrijk de groei van het kind regelmatig te meten. Kinderen met een te laag gewicht mogen dit medicijn niet gebruiken.

  • Maagdarmklachten, zoals buikpijn en braken.

   Door de dosering langzaam te verhogen heeft uw kind hier minder last van. Is uw kind toch misselijk? Meestal helpt het als uw kind het medicijn met wat voedsel inneemt.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, jeuk of galbulten. Ook kan het kind benauwd worden, moeite hebben met ademhalen en koorts krijgen. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen.

   Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, jeuk of galbulten. Raadpleeg de arts, zodra uw kind huiduitslag krijgt.
   Ook kan het kind benauwd worden, moeite hebben met ademhalen en koorts krijgen. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Stop dan direct het gebruik en waarschuw een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst.
   Als uw kind overgevoelig is voor zonisamide, mag het dit medicijn niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat uw kind dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  • Bloedarmoede, meer kans op infecties en bloedingen

   Deze bijwerkingen ontstaan doordat het lichaam minder rode en witte bloedcellen en minder bloedplaatjes aanmaakt. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met de arts:

   • onverklaarbare koorts of keelpijn;
   • blaasjes in de mond en keel;
   • bloedneuzen;
   • onverklaarbare blauwe plekken;
   • extreme vermoeidheid;
   • infecties, zoals verkoudheid, hoesten, griep, steenpuisten en andere huidinfecties.
  • Verzuring van het bloed (metabole acidose).

   Deze bijwerking komt zeer zelden voor. De verschijnselen van een acidose treden heel snel op en zijn: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, snelle ademhaling en bewustzijnsverlies. Waarschuw bij deze verschijnselen onmiddellijk een arts.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Zonisamide is voor kinderen te krijgen in capsules.

 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij zonisamide bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

 • Zonisamide heeft invloed op het overdragen van informatie via zenuwen in de hersenen.

  Artsen schrijven zonisamide voor bij kinderen met epilepsie, bijvoorbeeld het Syndroom van West.

 • Zonisamide is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 6 jaar. Dit betekent dat de fabrikant zonisamide bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is. En dat kinderen het mogen gebruiken.

  Er is ook onderzoek gedaan naar zonisamide bij kinderen met het Syndroom van West. Ook hierbij werkt zonisamide en is het veilig. Daarom schrijft de arts zonisamide ook voor bij kinderen met deze aandoening. Dit heet off-label-gebruik.

 • Zonisamide heeft invloed op het overdragen van informatie via zenuwen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren. Hierdoor helpt het epilepsieaanvallen te voorkomen.

 • Dit medicijn werkt niet bij iedereen. Na een paar weken zal duidelijk zijn of het voldoende werkt. Uw kind merkt dit doordat er minder epilepsieaanvallen zijn en de aanvallen minder heftig zijn. Of helemaal verdwijnen.

 • Kijk voor de goede dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  • Capsules: laat uw kind de capsule heel innemen met een half glas water. Niet kauwen.
   • In plaats van met water kan uw kind sommige capsules ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
   • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de capsule het beste kan innemen.

  Wanneer?

  Uw kind gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Uw kind mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vaste tijd kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis aan uw kind te geven. Bijvoorbeeld 's avonds. Dan heeft uw kind minder last van sufheid en slaperigheid overdag.

  Hoelang?

  Uw kind zal dit medicijn waarschijnlijk lange tijd moeten gebruiken. Na een paar weken zal de arts met u en uw kind bekijken of het voldoende werkt. Het kan zijn dat de arts de dosering in de tussentijd aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over zonisamide bij kinderen bij volwassenen.

  • Sufheid, slaperigheid, duizeligheid en minder worden van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen.

   Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw kind goed moet kunnen opletten. Zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw kind een week lang dezelfde dosering gebruikt. Het lichaam went dan aan het medicijn. Maar zolang de dosering nog wordt opgebouwd, kan uw kind last hebben van deze bijwerkingen.

  • Minder kunnen zweten

   Deze bijwerking komt zeer zelden voor. Kinderen kunnen hierdoor bij warmte minder goed zichzelf koelen, vooral als het warm is. Let op dat uw kind bij warm weer voldoende drinkt en op een koele plaats is. Ook moet uw kind inspannende lichaamsbeweging vermijden. Anders heeft uw kind kans op oververhitting. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met de arts: ​

   • als de huid zeer heet aanvoelt met weinig of geen zweet;
   • als uw kind verward is of spierkrampen heeft;
   • als uw kind een versnelde hartslag en ademhaling heeft.
  • Minder eetlust. Hierdoor kan uw kind onbedoeld gewicht verliezen.

   Het is belangrijk de groei van het kind regelmatig te meten. Kinderen met een te laag gewicht mogen dit medicijn niet gebruiken.

  • Maagdarmklachten, zoals buikpijn en braken.

   Door de dosering langzaam te verhogen heeft uw kind hier minder last van. Is uw kind toch misselijk? Meestal helpt het als uw kind het medicijn met wat voedsel inneemt.

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, jeuk of galbulten. Ook kan het kind benauwd worden, moeite hebben met ademhalen en koorts krijgen. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen.

   Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, jeuk of galbulten. Raadpleeg de arts, zodra uw kind huiduitslag krijgt.
   Ook kan het kind benauwd worden, moeite hebben met ademhalen en koorts krijgen. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Stop dan direct het gebruik en waarschuw een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst.
   Als uw kind overgevoelig is voor zonisamide, mag het dit medicijn niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat uw kind dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  • Bloedarmoede, meer kans op infecties en bloedingen

   Deze bijwerkingen ontstaan doordat het lichaam minder rode en witte bloedcellen en minder bloedplaatjes aanmaakt. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met de arts:

   • onverklaarbare koorts of keelpijn;
   • blaasjes in de mond en keel;
   • bloedneuzen;
   • onverklaarbare blauwe plekken;
   • extreme vermoeidheid;
   • infecties, zoals verkoudheid, hoesten, griep, steenpuisten en andere huidinfecties.
  • Verzuring van het bloed (metabole acidose).

   Deze bijwerking komt zeer zelden voor. De verschijnselen van een acidose treden heel snel op en zijn: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, snelle ademhaling en bewustzijnsverlies. Waarschuw bij deze verschijnselen onmiddellijk een arts.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Zonisamide is voor kinderen te krijgen in capsules.

 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij zonisamide bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Sluit de enquête