Opleiding

De afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie kent een divers aanbod aan opleidingsactiviteiten.

Opleiding
  • De afdeling apotheek is bevoegd om apothekers op te leiden tot ziekenhuisapotheker. Deze opleiding wordt vormgegeven in samenwerking met het Zuyderland Medisch Centrum en het VieCuri Medisch Centrum en is ingebed in de Onderwijs –en Opleidings Regio Zuid Oost Nederland (www.oorzon.nl). In het kader van deze opleiding biedt de afdeling stages en differentiaties aan, zie hiervoor de opleidingsetalage. Voor meer informatie, zie ook Opleidingen KNMP.

    Plaatsvervangend opleider Anne-Marie Scheepers heeft op 17 november 2023 maar liefst twee onderscheidingen ontvangen voor haar inzet en gedrevenheid op het gebied van onderwijs en opleiding. Lees hier meer.  In 2022 heeft De Federatie Medisch Specialisten Anne-Marie geïnterviewd over haar rol als opleider ziekenhuisfarmacie in het MUMC+. Lees het volledige interview.

  • In samenwerking met de afdeling Interne Geneeskunde van het MUMC+ wordt de specialisatie tot klinisch farmacoloog aangeboden: de opleiders zijn Dr. P. Janssen (ziekenhuisapotheker) en Dr. F. Vanmolkot (internist).
    Zie ook de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie.

  • Wij bieden stageplaatsen aan apothekers in opleiding, apothekersassistenten in opleiding en analisten in opleiding. Daarnaast komt het voor dat er studenten afkomstig van andere richtingen worden aangenomen. Neem voor meer informatie contact op met secretariaat.apotheek@mumc.nl.

    Ervaringen van een stagiaire / farmacie studente. Klik hier.

Sluit de enquête