Drs. A. Werumeus Buning

Ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog

Aandachtsgebieden

  • Handboek Parenteralia, perfusormonografieën
  • Zorgpaden en specialistische geneesmiddelen in de thuissituatie
  • Onderzoek en onderwijs

BIG-register

29917701917

Contact

Maastricht UMC+
Klinische Farmacie en Toxicologie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T: 043 3871881 (secretariaat)
E: secretariaat.apotheek@mumc.nl

E: annabel.werumeusbuning@mumc.nl

Sluit de enquête