Uitwisselen van informatie

Het is belangrijk dat uw zorgverleners weten welke medicijnen u gebruikt en of zij rekening moeten houden met bepaalde aandoeningen of allergieën wanneer zij nieuwe medicijnen aan u verstrekken. Met behulp van deze informatie kunnen zij u beter en veiliger behandelen.

Wat kunt u zelf doen?
  • Wanneer u een afspraak in het ziekenhuis hebt of wordt opgenomen, dient u een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen.  Dit overzicht kunt u bij uw apotheek opvragen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht bij bijvoorbeeld drogist of supermarkt moeten op dit overzicht staan. Het is ook belangrijk dat allergieën voor medicijnen op dit overzicht staan. 

  • Wanneer u uw apotheek hiervoor toestemming geeft, kunnen zij informatie over uw medicatiegegevens digitaal beschikbaar stellen voor uw andere zorgverleners, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Dit gebeurt via het Landelijk Schakel Punt (LSP).  U kunt deze toestemming vooraf regelen via deze website of door onderstaand formulier in te vullen en bij uw apotheek in te leveren.

    Toestemmingsformulier

Wat doen wij?
  • Wanneer u onze apotheek bezoekt, vragen wij in alle gevallen via het LSP uw medicatiegegevens op. Wij krijgen alleen informatie binnen van de zorgverleners aan wie u eerder toestemming hebt gegeven. Ook wanneer u een poli-afspraak hebt of in het ziekenhuis wordt opgenomen vragen wij via het LSP uw medicatiegegevens op zodat uw behandelaren in het ziekenhuis over de meest actuele informatie beschikken.

    Via www.volgjezorg.nl kunt u inzien welke zorgverlener op welk moment het LSP heeft bevraagd.

  • Wanneer u van onze apotheek medicijnen ontvangt én ons toestemming hebt gegeven om via het LSP uw medicatiegegevens beschikbaar te stellen, kunnen uw andere zorgverleners deze opvragen wanneer dat nodig is.

  • Omdat het erg belangrijk is dat uw huisarts te allen tijde weet welke medicijnen u gebruikt, sturen wij, indien wij beschikken over de gegevens van uw huisartspraktijk, automatisch bericht naar uw huisarts wanneer u bij ons medicijnen ophaalt. Indien u niet wilt dat wij dit bericht versturen, kunt u dit bij ons aangeven.

  • Soms geven recepten aanleiding tot vragen, bijvoorbeeld wanneer verschillende medicijnen een wisselwerking met elkaar hebben. In die gevallen nemen wij contact op met de voorschrijver van uw medicijnen of met uw vaste apotheek en overleggen wij over uw behandeling.

Sluit de enquête