desloratadine bij kinderen

 • Desloratadine is een anti-allergiemedicijn.

  Artsen schrijven desloratadine voor bij kinderen met verschillende vormen van allergie, zoals:

  • hooikoorts;
  • langdurig ontsteking van het laagje huid met slijm van de neus;
  • ontstoken ogen door allergie;
  • netelroos (uitslag op de huid met roze bulten en jeuk);
  • jeuk.
 • In de bijsluiter kunt u terugvinden dat desloratadine wordt gebruikt bij kinderen vanaf 1 jaar met verschillende vormen van allergie.

  Desloratadine is bij kinderen officieel geregistreerd bij deze ziektes en leeftijd. Registratie betekent dat de fabrikant desloratadine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is. En dat kinderen het mogen gebruiken.

  Er is ook onderzoek gedaan naar desloratadine bij kinderen tussen 6 maanden en 1 jaar met verschillende vormen van allergie. Deze leeftijd staat niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt desloratadine te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts desloratadine ook voor bij kinderen van deze leeftijd. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

 • Bij een allergische reactie en jeuk komt er in het lichaam een stof vrij die 'histamine' heet. Histamine is de belangrijkste veroorzaker van de klachten en jeuk. Desloratadine zorgt dat de histamine niet meer werkt. Daardoor worden de klachten en jeuk minder.

 • De klachten worden na ongeveer een uur minder. Het werkt ongeveer een dag.

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Hieronder leest u hoe uw kind het medicijn het beste kan innemen.

  • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
   • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kan u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
   • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen. Omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Smelttabletten: haal de smelttablet voorzichtig uit de verpakking. Leg deze op de tong van uw kind. De smettablet zal dan direct uiteenvallen in kleine korreltjes. Water of een andere vloeistof is niet nodig om het medicijn door te slikken. Het is belangrijk dat u de smelttabletten in de blisterverpakking bewaart. Anders kunnen ze uiteenvallen.
  • Drank: gebruik voor het afmeten van de juiste hoeveelheid een maatbekertje of een maatlepel. Laat uw kind het maatbekertje opdrinken. Spoel het maatbekertje na met wat water en laat uw kind dat ook opdrinken.

  Blijft uw kind problemen houden om het medicijn in te nemen? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.

  Wanneer?

  Het hangt af van de klachten wanneer het kind dit medicijn moet innemen.

  • Heeft het kind altijd last van allergieklachten, laat het kind het dan elke dag innemen.
  • Heeft het kind af en toe last, geef desloratadine dan alleen als het kind een allergische reactie heeft. Of een uur voor u een allergische reactie verwacht bij het kind. Bijvoorbeeld bij een bezoek aan iemand met een huisdier waar uw kind allergisch voor is.
  • Als het kind last heeft van bijwerkingen zoals sufheid of slaperigheid, dan kan het kind de tablet het beste 's avonds innemen.

  Hoelang?

  Voor hooikoorts is enkele weken gebruik meestal voldoende. Bij een allergie het hele jaar door kan het kind het medicijn gebruiken zolang het klachten heeft.

  Merkt u na 3 dagen gebruik geen verbetering? Dan werkt dit medicijn waarschijnlijk niet voor uw kind. Overleg dan met de arts.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over desloratadine bij kinderen bij volwassenen.

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over desloratadine bij volwassenen.

  Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, braken, maagpijn en diarree

   Vooral kinderen jonger dan 2 jaar krijgen eerder diarree. Neem contact op met uw arts, als uw kind hier last van blijft houden.

  • Slapeloosheid, slaperigheid, opwinding, onrust, waanvoorstellingen, zenuwachtigheid en beven

   Kinderen jonger dan 2 jaar hebben eerder last van slapeloosheid. Neem contact op met uw arts, als uw kind last heeft van deze bijwerkingen.

  • Koorts

   Vooral kinderen jonger dan 2 jaar hebben hier eerder last van. Neem contact op met uw arts, als uw kind hier last van blijft houden.

  • Hoofdpijn

   Deze bijwerking is de meest gemelde bijwerking bij kinderen van 12-18 jaar.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Desloratadine is voor kinderen te krijgen in:

  • tabletten;
  • smelttabletten;
  • drank.
 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij desloratadine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

 • Desloratadine is een anti-allergiemedicijn.

  Artsen schrijven desloratadine voor bij kinderen met verschillende vormen van allergie, zoals:

  • hooikoorts;
  • langdurig ontsteking van het laagje huid met slijm van de neus;
  • ontstoken ogen door allergie;
  • netelroos (uitslag op de huid met roze bulten en jeuk);
  • jeuk.
 • In de bijsluiter kunt u terugvinden dat desloratadine wordt gebruikt bij kinderen vanaf 1 jaar met verschillende vormen van allergie.

  Desloratadine is bij kinderen officieel geregistreerd bij deze ziektes en leeftijd. Registratie betekent dat de fabrikant desloratadine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is. En dat kinderen het mogen gebruiken.

  Er is ook onderzoek gedaan naar desloratadine bij kinderen tussen 6 maanden en 1 jaar met verschillende vormen van allergie. Deze leeftijd staat niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt desloratadine te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts desloratadine ook voor bij kinderen van deze leeftijd. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

 • Bij een allergische reactie en jeuk komt er in het lichaam een stof vrij die 'histamine' heet. Histamine is de belangrijkste veroorzaker van de klachten en jeuk. Desloratadine zorgt dat de histamine niet meer werkt. Daardoor worden de klachten en jeuk minder.

 • De klachten worden na ongeveer een uur minder. Het werkt ongeveer een dag.

 • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Hieronder leest u hoe uw kind het medicijn het beste kan innemen.

  • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
   • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kan u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
   • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen. Omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Smelttabletten: haal de smelttablet voorzichtig uit de verpakking. Leg deze op de tong van uw kind. De smettablet zal dan direct uiteenvallen in kleine korreltjes. Water of een andere vloeistof is niet nodig om het medicijn door te slikken. Het is belangrijk dat u de smelttabletten in de blisterverpakking bewaart. Anders kunnen ze uiteenvallen.
  • Drank: gebruik voor het afmeten van de juiste hoeveelheid een maatbekertje of een maatlepel. Laat uw kind het maatbekertje opdrinken. Spoel het maatbekertje na met wat water en laat uw kind dat ook opdrinken.

  Blijft uw kind problemen houden om het medicijn in te nemen? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.

  Wanneer?

  Het hangt af van de klachten wanneer het kind dit medicijn moet innemen.

  • Heeft het kind altijd last van allergieklachten, laat het kind het dan elke dag innemen.
  • Heeft het kind af en toe last, geef desloratadine dan alleen als het kind een allergische reactie heeft. Of een uur voor u een allergische reactie verwacht bij het kind. Bijvoorbeeld bij een bezoek aan iemand met een huisdier waar uw kind allergisch voor is.
  • Als het kind last heeft van bijwerkingen zoals sufheid of slaperigheid, dan kan het kind de tablet het beste 's avonds innemen.

  Hoelang?

  Voor hooikoorts is enkele weken gebruik meestal voldoende. Bij een allergie het hele jaar door kan het kind het medicijn gebruiken zolang het klachten heeft.

  Merkt u na 3 dagen gebruik geen verbetering? Dan werkt dit medicijn waarschijnlijk niet voor uw kind. Overleg dan met de arts.

 • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over desloratadine bij kinderen bij volwassenen.

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over desloratadine bij volwassenen.

  Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, braken, maagpijn en diarree

   Vooral kinderen jonger dan 2 jaar krijgen eerder diarree. Neem contact op met uw arts, als uw kind hier last van blijft houden.

  • Slapeloosheid, slaperigheid, opwinding, onrust, waanvoorstellingen, zenuwachtigheid en beven

   Kinderen jonger dan 2 jaar hebben eerder last van slapeloosheid. Neem contact op met uw arts, als uw kind last heeft van deze bijwerkingen.

  • Koorts

   Vooral kinderen jonger dan 2 jaar hebben hier eerder last van. Neem contact op met uw arts, als uw kind hier last van blijft houden.

  • Hoofdpijn

   Deze bijwerking is de meest gemelde bijwerking bij kinderen van 12-18 jaar.


  Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

 • Desloratadine is voor kinderen te krijgen in:

  • tabletten;
  • smelttabletten;
  • drank.
 • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij desloratadine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

  Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Sluit de enquête